This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är medicine doktor i omvårdnad (2003), docent i perioperativ omvårdnad (2009) och professor i omvårdnad 2012-2018 vid Örebro universitet och sedan 2018 vid Karolinska Insitutet.

Utbildning

Leg. sjuksköterska, 1980

Specialistutbildning inom anestesisjukvård, 1985

Medicine doktor i omvårdnad, 2003

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde är perioperativ omvårdnad/vård  med fokus  framför allt inom postoperativ återhämtning.

 
RAPP 1.0 - Recovery Assessment by Phone Points. RAPP är en IT lösning där en applikation (app) installeras på patientens smartphone och där patienten dagligen besvarar hur han/hon återhämtar sig. Återhämtningen skattas på ett validerat instrument, svensk version av Quality of Recovery. Patienten kan också via sin app meddela om han/hon önskar få kontakt med en sjuksköterska. Clinicaltrials.gov NCT02492191

RAPP 2.0 - a digital solutions for equal access and quality of postoperative care Projektet är en fortsättning på RAPP 1.0 och syftar till att studera postoperativ återhämtning och oplanerade vårdkontakter mellan icke-svenska talande arabiska och somaliska patienter jämfört med svensktalande patienter vid användandet av RAPP samt att studera om det finns samband mellan e-hälsolitteracitet och postoperativ återhämtning och om det i så fall skiljer sig mellan de två grupperna.

SEHLO - Self-efficacy and health literacy impact on outcome after bariatric surgery.  Projektet syftar till att studera hälsolitteracitet, egenförmåga och registerdata från Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) i en grupp personer som opererats för överviktskirurgi. 

 CoMIT - Cognitive Measurement by IT . Projektet syftar till att utveckla och utvärdera digitala spel som mäter postoperativ kognition och studera om det finns några samband mellan postoperativ kognitiv dysfunktion och postoperativ återhämtning samt e-hälsolitteracitet.

StEP - Standardizing Endpoints in Perioperative Trials. Ett internationellt forskningssamarbete i syfte att ta fram standardiserade  endpoints efter anestesi.

Sjuksköterska inom postoperativ vård:  Kompetens och roll. Ett internationellt och nationellt forskningssamarbete i syfte att undersöka och jämföra roll och kompeten bland sjuksköterskor som arbetar på en postoperativ enhet, både ur ett nationellt så väl som ett internationellt perspektiv. ​

 

Publikationer

"Let the patient decide" - Person-centered postoperative follow-up contacts, initiated via a phone app after day surgery: Secondary analysis of a randomized controlled trial
Dahlberg K, Jaensson M, Nilsson U
International journal of surgery (London, England) 2019;61():33-37

Low Preoperative Mental and Physical Health is Associated with Poorer Postoperative Recovery in Patients Undergoing Day Surgery: A Secondary Analysis from a Randomized Controlled Study
Nilsson U, Dahlberg K, Jaensson M
World journal of surgery 2019;():-

Psychometric evaluation of the Post Hospitalization Behavior Questionnaire for Ambulatory Surgery and postoperative behavior and recovery in children undergoing tonsil surgery
Nilsson U, Ericsson E, Eriksson M, Idvall E, Bramhagen Ac
Journal of perioperative practice 2019;29(4):94-101

Swedish Operating Room Nurses and Nurse Anesthetists' Perceptions of Competence and Self-Efficacy
Falk-brynhildsen K, Jaensson M, Gillespie Bm, Nilsson U
Journal of perianesthesia nursing : official journal of the American Society of PeriAnesthesia Nurses 2019;():-

Tasks, multitasking and interruptions among the surgical team in an operating room: a prospective observational study
Göras C, Olin K, Unbeck M, Pukk-härenstam K, Ehrenberg A, Tessma Mk, et al
BMJ open 2019;9(5):e026410-

The Art Is to Extubate, Not to Intubate-Swedish Registered Nurse Anesthetists' Experiences of the Process of Extubation After General Anesthesia
Rönnberg L, Nilsson U, Hellzén O, Melin-johansson C
Journal of perianesthesia nursing : official journal of the American Society of PeriAnesthesia Nurses 2019;():-

The impact of self-efficacy and health literacy on outcome after bariatric surgery in Sweden: a protocol for a prospective, longitudinal mixed-methods study
Jaensson M, Dahlberg K, Nilsson U, Stenberg E
BMJ open 2019;9(5):e027272-

Association Between Functional Health Literacy and Postoperative Recovery, Health Care Contacts, and Health-Related Quality of Life Among Patients Undergoing Day Surgery Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial
Nyman Mh, Nilsson U, Dahlberg K, Jaensson M
JAMA SURGERY 2018;153(8):738-745

Decreased sexual function in partners after patients' first-time myocardial infarction
Arenhall E, Eriksson M, Nilsson U, Steinke Ee, Fridlund B
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR NURSING 2018;17(6):521-526

Exploring bacterial growth and recolonization after preoperative hand disinfection and surgery between operating room nurses and non-health care workers: a pilot study
Wistrand C, Söderquist B, Falk-brynhildsen K, Nilsson U
BMC infectious diseases 2018;18(1):466-

Holding It Together-Patients' Perspectives on Postoperative Recovery When Using an e-Assessed Follow-Up: Qualitative Study
Dahlberg K, Jaensson M, Nilsson U, Eriksson M, Odencrants S
JMIR MHEALTH AND UHEALTH 2018;6(5):e10387-

Holding It Together-Patients' Perspectives on Postoperative Recovery When Using an e-Assessed Follow-Up: Qualitative Study
Dahlberg K, Jaensson M, Nilsson U, Eriksson M, Odencrants S
JOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH 2018;20(5)

National Survey of Operating Room Nurses' Aseptic Techniques and Interventions for Patient Preparation to Reduce Surgical Site Infections
Wistrand C, Falk-brynhildsen K, Nilsson U
SURGICAL INFECTIONS 2018;19(4):438-445

Perceptions of perioperative nursing competence: a cross-country comparison
Gillespie Bm, Harbeck Eb, Falk-brynhildsen K, Nilsson U, Jaensson M
BMC nursing 2018;17():12-

Promoting person-centred care in the perioperative setting through patient advocacy: An observational study
Sundqvist As, Nilsson U, Holmefur M, Anderzen-carlsson A
JOURNAL OF CLINICAL NURSING 2018;27(11-12):2403-2415

Protective Nursing Advocacy: Translation and Psychometric Evaluation of an Instrument and a Descriptive Study of Swedish Registered Nurse Anesthetists' Beliefs and Actions
Sundqvist As, Anderzen-carlsson A, Nilsson U, Holmefur M
JOURNAL OF PERIANESTHESIA NURSING 2018;33(1):58-68

Psychometric Validation of the Perceived Perioperative Competence Scale-Revised in the Swedish Context
Jaensson M, Falk-brynhildsen K, Gillespie Bm, Wallentin Fy, Nilsson U
JOURNAL OF PERIANESTHESIA NURSING 2018;33(4):499-511

The Swedish Safety Attitudes Questionnaire-Operating Room Version: Psychometric Properties in the Surgical Team
Nilsson U, Göras C, Wallentin Fy, Ehrenberg A, Unbeck M
Journal of perianesthesia nursing : official journal of the American Society of PeriAnesthesia Nurses 2018;33(6):935-945

Cost-effectiveness of a systematic e-assessed follow-up of postoperative recovery after day surgery: a multicentre randomized trial
Dahlberg K, Philipsson A, Hagberg L, Jaensson M, Halleberg-nyman M, Nilsson U
BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA 2017;119(5):1039-1046

Evaluation of postoperative recovery in day surgery patients using a mobile phone application: a multicentre randomized trial
Jaensson M, Dahlberg K, Eriksson M, Nilsson U
BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA 2017;119(5):1030-1038

How anaesthesiologists understand difficult airway guidelines-an interview study
Knudsen K, Poder U, Nilsson U, Hogman M, Larsson A, Larsson J
UPSALA JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 2017;122(4):243-248

Impact of changing positively worded items to negatively worded items in the Swedish web-version of the Quality of Recovery (SwQoR) questionnaire
Jaensson M, Nilsson U
JOURNAL OF EVALUATION IN CLINICAL PRACTICE 2017;23(3):502-507

Interprofessional team assessments of the patient safety climate in Swedish operating rooms: a cross-sectional survey
Göras C, Unbeck M, Nilsson U, Ehrenberg A
BMJ open 2017;7(9):e015607-

Self-reported postoperative recovery in children after tonsillectomy compared to tonsillotomy
Eriksson M, Nilsson U, Bramhagen Ac, Idvall E, Ericsson E
INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY 2017;:47-54

Swedish-Registered Nurse Anesthetists' Evaluation of Their Professional Self
Hedenskog C, Nilsson U, Jaensson M
JOURNAL OF PERIANESTHESIA NURSING 2017;32(2):106-111

The Swedish Web Version of the Quality of Recovery Scale Adapted for Use in a Mobile App: Prospective Psychometric Evaluation Study
Nilsson U, Dahlberg K, Jaensson M
JMIR MHEALTH AND UHEALTH 2017;5(12):e188-

Anesthetic Nursing: Keep in Touch, Watch Over, and Be One Step Ahead
Nilsson U, Jaensson M
JOURNAL OF PERIANESTHESIA NURSING 2016;31(6):550-551

Awake intubation creates feelings of being in a vulnerable situation but cared for in safe hands: a qualitative study
Knudsen K, Nilsson U, Hogman M, Poder U
BMC ANESTHESIOLOGY 2016;:71-

Effects of a psycho-educational programme on health-related quality of life in patients treated for colorectal and anal cancer: A feasibility trial
Ohlsson-nevo E, Karlsson J, Nilsson U
EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING 2016;:181-8

Evaluation of the Swedish Web-Version of Quality of Recovery (SwQoR): Secondary Step in the Development of a Mobile Phone App to Measure Postoperative Recovery
Dahlberg K, Jaensson M, Eriksson M, Nilsson U
JMIR research protocols 2016;5(3):e192-

Patients' experience of mood while waiting for day surgery
Svensson M, Nilsson U, Svantesson M
JOURNAL OF CLINICAL NURSING 2016;25(17-18):2600-8

Perioperative Patient Advocacy: An Integrative Review
Sundqvist As, Holmefur M, Nilsson U, Anderzen-carlsson A
JOURNAL OF PERIANESTHESIA NURSING 2016;31(5):422-33

Positive impact on heat loss and patient experience of preheated skin disinfection: a randomised controlled trial
Wistrand C, Soderquist B, Nilsson U
JOURNAL OF CLINICAL NURSING 2016;25(21-22):3144-3151

RAPP, a systematic e-assessment of postoperative recovery in patients undergoing day surgery: study protocol for a mixed-methods study design including a multicentre, two-group, parallel, single-blind randomised controlled trial and qualitative interview studies
Nilsson U, Jaensson M, Dahlberg K, Odencrants S, Gronlund A, Hagberg L, et al
BMJ OPEN 2016;6(1):e009901-

Self-reported post-operative recovery in children: development of an instrument
Bramhagen Ac, Eriksson M, Ericsson E, Nilsson U, Harden S, Idvall E
JOURNAL OF EVALUATION IN CLINICAL PRACTICE 2016;22(2):180-8

Impact of an information campaign on delays and ambulance use in acute coronary syndrome
Thuresson M, Haglund P, Ryttberg B, Herlitz J, Nilsson U
AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE 2015;33(2):297-8

Swedish Nurse Anesthetists' Experiences of the WHO Surgical Safety Checklist
Ronnberg L, Nilsson U
JOURNAL OF PERIANESTHESIA NURSING 2015;30(6):468-475

The Development of the Recovery Assessments by Phone Points (RAPP): A Mobile Phone App for Postoperative Recovery Monitoring and Assessment
Jaensson M, Dahlberg K, Eriksson M, Gronlund A, Nilsson U
JMIR MHEALTH AND UHEALTH 2015;3(3):e86-

The effect of preheated versus room-temperature skin disinfection on bacterial colonization during pacemaker device implantation: a randomized controlled non-inferiority trial
Wistrand C, Soderquist B, Magnusson A, Nilsson U
ANTIMICROBIAL RESISTANCE AND INFECTION CONTROL 2015;:44-

The Efficacy of P6 Acupressure With Sea-Band in Reducing Postoperative Nausea and Vomiting in Patients Undergoing Craniotomy: A Randomized, Double-blinded, Placebo-controlled Study
Nilsson I, Karlsson A, Lindgren L, Bergenheim T, Koskinen Lo, Nilsson U
JOURNAL OF NEUROSURGICAL ANESTHESIOLOGY 2015;27(1):42-50

A nationwide postal questionnaire survey: the presence of airway guidelines in anaesthesia department in Sweden
Knudsen K, Poder U, Hogman M, Larsson A, Nilsson U
BMC ANESTHESIOLOGY 2014;:25-

Bacterial growth and wound infection following saphenous vein harvesting in cardiac surgery: a randomized controlled trial of the impact of microbial skin sealant
Falk-brynhildsen K, Soderquist B, Friberg O, Nilsson U
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES 2014;33(11):1981-7

Gender differences in sore throat and hoarseness following endotracheal tube or laryngeal mask airway: a prospective study
Jaensson M, Gupta A, Nilsson U
BMC anesthesiology 2014;14():56-

Perceptions of intimate relationships in partners before and after a patient's myocardial infarction
Fransson Ei, Arenhall E, Steinke Ee, Fridlund B, Nilsson Ug
Journal of clinical nursing 2014;23(15-16):2196-204

Sexual knowledge in patients with a myocardial infarction and their partners
Sammi-study Group, Brännström M, Kristofferzon Ml, Ivarsson B, Nilsson Ug, Svedberg P, et al
The Journal of cardiovascular nursing 2014;29(4):332-9

The Best Method to Predict Easy Intubation: A Quasi-Experimental Pilot Study
Knudsen K, Hogman M, Larsson A, Nilsson U
JOURNAL OF PERIANESTHESIA NURSING 2014;29(4):292-7

Acupuncture for Postoperative Pain in Day Surgery Patients Undergoing Arthroscopic Shoulder Surgery
Ward U, Nilsson Ug
CLINICAL NURSING RESEARCH 2013;22(1):130-6

Bacterial Colonization of the Skin Following Aseptic Preoperative Preparation and Impact of the Use of Plastic Adhesive Drapes
Falk-brynhildsen K, Friberg O, Soderquist B, Nilsson Ug
BIOLOGICAL RESEARCH FOR NURSING 2013;15(2):242-8

Bacterial recolonization of the skin and wound contamination during cardiac surgery: a randomized controlled trial of the use of plastic adhesive drape compared with bare skin
Falk-brynhildsen K, Soderquist B, Friberg O, Nilsson Ug
JOURNAL OF HOSPITAL INFECTION 2013;84(2):151-8

Finding a wider horizon: Experiences of being a next-of-kin of a person suffering from colorectal cancer as told after having participated in a psychoeducational program
Ohlsson-nevo E, Andershed B, Nilsson Ug, Anderzen-carlsson A
EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING 2013;17(3):324-30

Intraoperative Positioning of Patients Under General Anesthesia and the Risk of Postoperative Pain and Pressure Ulcers
Nilsson Ug
JOURNAL OF PERIANESTHESIA NURSING 2013;28(3):137-43

Measurement of quality of recovery using the QoR-40: a quantitative systematic review
Gornall Bf, Myles Ps, Smith Cl, Burke Ja, Leslie K, Pereira Mj, et al
BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA 2013;111(2):161-9

Response to MH Stevens and NM Klinger, re: Bacterial recolonization of the skin and wound contamination during cardiac surgery
Falk-brynhildsena K, Soderquist B, Friberg O, Nilsson Ug
JOURNAL OF HOSPITAL INFECTION 2013;85(4):325-

Swedish translation and psychometric testing of the safety attitudes questionnaire (operating room version)
Goras C, Wallentin Fy, Nilsson U, Ehrenberg A
BMC HEALTH SERVICES RESEARCH 2013;:104-

The desire for involvement in healthcare, anxiety and coping in patients and their partners after a myocardial infarction
Sammi-study Grp, Nilsson Ug, Ivarsson B, Alm-roijer C, Svedberg P
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR NURSING 2013;12(5):461-7

Effectiveness of music interventions for women with high anxiety during coronary angiographic procedures: a randomized controlled
Nilsson U
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR NURSING 2012;11(2):150-3

Gender differences in risk factors for airway symptoms following tracheal intubation
Jaensson M, Gupta A, Nilsson Ug
Acta anaesthesiologica Scandinavica 2012;56(10):1306-13

Life is back to normal and yet not - partners' and patient's experiences of life of the first year after colorectal cancer surgery
Ohlsson-nevo E, Andershed B, Nilsson U, Anderzen-carlsson A
JOURNAL OF CLINICAL NURSING 2012;21(3-4):555-63

Psychometric evaluation of 'The 25-item Sex after MI Knowledge Test' in a Swedish context
Sammi-study Grp, Svedberg P, Johansson I, Persson S, Roxberg A, Fridlund B, et al
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES 2012;26(1):203-8

Risk factors for development of postoperative sore throat and hoarseness after endotracheal intubation in women: a secondary analysis
Jaensson M, Gupta A, Nilsson Ug
AANA journal 2012;80(4 Suppl):S67-73

Sex Knowledge in Males and Females Recovering From a Myocardial Infarction: A Brief Communication
Sammi-study Grp, Nilsson Ug, Svedberg P, Fridlund B, Alm-roijer C, Thylen I
CLINICAL NURSING RESEARCH 2012;21(4):486-94

Effects and experiences of warm versus cold skin disinfection
Wistrand C, Nilsson U
British journal of nursing (Mark Allen Publishing) 2011;20(3):148-150

Listening to music may relax mechanically ventilated patients, but there are limitations to the quality of the available evidence
Nilsson U
Evidence-based nursing 2011;14(3):66-7

Music: A nursing intervention
Nilsson U
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR NURSING 2011;10(2):73-4

Music interventions in patients during coronary angiographic procedures: A randomized controlled study of the effect on patients' anxiety and well-being
Weeks Bp, Nilsson U
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR NURSING 2011;10(2):88-93

Patients' Experiences of Intraoperative Care During Abdominal Aortic Aneurysm Repair Under Local Anesthesia
Tinnfalt I, Nilsson U
JOURNAL OF PERIANESTHESIA NURSING 2011;26(2):81-8

The female partners' experiences of intimate relationship after a first myocardial infarction
Arenhall E, Kristofferzon Ml, Fridlund B, Nilsson U
JOURNAL OF CLINICAL NURSING 2011;20(11-12):1677-84

The male partners' experiences of the intimate relationships after a first myocardial infarction
Arenhall E, Kristofferzon Ml, Fridlund B, Malm D, Nilsson U
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR NURSING 2011;10(2):108-14

Endotracheal tube size and sore throat following surgery: a randomized-controlled study
Jaensson M, Olowsson Ll, Nilsson U
ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA 2010;54(2):147-53

Evaluation of a Swedish version of the Watts Sexual Function Questionnaire (WSFQ) in persons with heart disease: A pilot study
Sammi Study Grp, Kristofferzon Ml, Johansson I, Brannstrom M, Arenhall E, Baigi A, et al
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR NURSING 2010;9(3):168-74

Pain assessments in day surgery patients
Nilsson U, Idvall E
JOURNAL OF CLINICAL NURSING 2010;19(19-20):2942-3

Psychometric evaluation of the post-discharge surgical recovery scale
Berg K, Idvall E, Nilsson U, Arestedt Kf, Unosson M
JOURNAL OF EVALUATION IN CLINICAL PRACTICE 2010;16(4):794-801

Validity and reliability of a Swedish version of the Relationship Assessment Scale (RAS): a pilot study
Sammi-study Group, Rask M, Malm D, Kristofferzon Ml, Roxberg A, Svedberg P, et al
Canadian journal of cardiovascular nursing = Journal canadien en soins infirmiers cardio-vasculaires 2010;20(1):16-21

Assessment of recovery after day surgery using a modified version of quality of recovery-40
Idvall E, Berg K, Unosson M, Brudin L, Nilsson U
ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA 2009;53(5):673-7

Cardiac surgery patients' evaluation of the quality of theatre nurse postoperative follow-up visit
Falk-brynhildsen K, Nilsson U
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR NURSING 2009;8(2):105-11

Patients' perception of music versus ordinary sound in a postanaesthesia care unit: a randomised crossover trial
Fredriksson Ac, Hellström L, Nilsson U
Intensive & critical care nursing 2009;25(4):208-13

Relation between personality and quality of postoperative recovery in day surgery patients
Nilsson U, Berg K, Unosson M, Brudin L, Idvall E
EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY 2009;26(8):671-5

School-aged children's experiences of postoperative music medicine on pain, distress, and anxiety
Nilsson S, Kokinsky E, Nilsson U, Sidenvall B, Enskar K
PEDIATRIC ANESTHESIA 2009;19(12):1184-90

Soothing music can increase oxytocin levels during bed rest after open-heart surgery: a randomised control trial
Nilsson U
JOURNAL OF CLINICAL NURSING 2009;18(15):2153-61

The effect of music intervention in relation to gender during coronary angiographic procedures: A randomized clinical trial
Nilsson U, Lindell L, Eriksson A, Kellerth T
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR NURSING 2009;8(3):200-6

The effect of music intervention in stress response to cardiac surgery in a randomized clinical trial
Nilsson U
HEART & LUNG 2009;38(3):201-7

Calm or not calm: the question of anxiety in the perianesthesia patient
Rosén S, Svensson M, Nilsson U
Journal of perianesthesia nursing : official journal of the American Society of PeriAnesthesia Nurses 2008;23(4):237-46

The anxiety- and pain-reducing effects of music interventions: a systematic review
Nilsson U
AORN journal 2008;87(4):780-807

Postoperative recovery: a concept analysis
Allvin R, Berg K, Idvall E, Nilsson U
JOURNAL OF ADVANCED NURSING 2007;57(5):552-8

Stress reduction and analgesia in patients exposed to calming music postoperatively: a randomized controlled trial
Nilsson U, Unosson M, Rawal N
EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY 2005;22(2):96-102

A comparison of intra-operative or postoperative exposure to music - a controlled trial of the effects on postoperative pain
Nilsson U, Rawal N, Unosson M
ANAESTHESIA 2003;58(7):699-703

Analgesia following music and therapeutic suggestions in the PACU in ambulatory surgery; a randomized controlled trial
Nilsson U, Rawal N, Enqvist B, Unosson M
ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA 2003;47(3):278-83

Improved recovery after music and therapeutic suggestions during general anaesthesia: a double-blind randomised controlled trial
Nilsson U, Rawal N, Unestahl Le, Zetterberg C, Unosson M
ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA 2001;45(7):812-7

Visa alla publikationer