This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är verksam som forskare vid STAD, en enhet vid Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet. Min forskning är inriktad på barn vars föräldrar har substansproblem. En stor del av min forskning handlar om att utveckla, utvärdera och implementera digitala interventioner (t.ex. webbaserade interventioner) riktade till denna målgrupp. Ett annat fokusområde för min forskning är alkohol- och drogpreventiva interventioner på lokal nivå som implementeras på olika arenor såsom sportevenemang och musikfestivaler. 

Forskningsbeskrivning

Pågående forskningsprojekt

Grubbel - En online chatgrupp intervention för 15-25-åringar som har föräldrar med substansproblem och/eller psykiska problem (www.grubbel.nu)

Fotboll utan Fylla - Alkoholprevention på allsvenska fotbollsmatcher (www.fotbollutanfylla.se)

STAD in Europe - Spridning och implementering av STADs modell för alkoholprevention anpassad till andra länder och miljöer (www.stadineurope.eu)

Psykometrisk utvärdering av olika instrument för alkohol- och drogscreening bland ungdomar 

Alama Nightlife - En ökad förståelse för mönster och konsekvenser av unga vuxnas substansanvändning

Publikationer

Overserving and Allowed Entry of Obviously Alcohol-Intoxicated Spectators at Sporting Events
Elgán Th, Durbeej N, Holder Hd, Gripenberg J
Alcoholism, clinical and experimental research 2018;42(2):444-452

Alcohol intoxication at Swedish football matches: A study using biological sampling to assess blood alcohol concentration levels among spectators
Durbeej N, Elgán Th, Jalling C, Gripenberg J
PloS one 2017;12(11):e0188284-

Collaboration between community social services and healthcare institutions: The use of a collaborative individual plan
Kallmen H, Hed A, Elgan Th
NORDIC STUDIES ON ALCOHOL AND DRUGS 2017;34(2):119-130

Gender-specific predictors of at-risk adolescents' hazardous alcohol use-a cohort study
Jalling C, Elgán Th, Tengström A, Birgegård A
Substance abuse treatment, prevention, and policy 2017;12(1):23-

Public opinion on alcohol consumption and intoxication at Swedish professional football events
Skoglund C, Durbeej N, Elgán Th, Gripenberg J
Substance abuse treatment, prevention, and policy 2017;12(1):21-

Alcohol prevention at sporting events: study protocol for a quasi-experimental control group study
Durbeej N, Elgán Th, Jalling C, Gripenberg J
BMC public health 2016;16():471-

A web-based group course intervention for 15-25-year-olds whose parents have substance use problems or mental illness: study protocol for a randomized controlled trial
Elgán Th, Kartengren N, Strandberg Ak, Ingemarson M, Hansson H, Zetterlind U, et al
BMC public health 2016;16(1):1011-

Effectiveness of a Web-Based Screening and Fully Automated Brief Motivational Intervention for Adolescent Substance Use: A Randomized Controlled Trial
Arnaud N, Baldus C, Elgán Th, De Paepe N, Tønnesen H, Csémy L, et al
Journal of medical Internet research 2016;18(5):e103-

Prevalence of children whose parents have a substance use disorder: Findings from a Swedish general population survey
Raninen J, Elgán Th, Sundin E, Ramstedt M
Scandinavian journal of public health 2016;44(1):14-7

Evaluation of support group interventions for children in troubled families: study protocol for a quasi-experimental control group study
Skerfving A, Johansson F, Elgán Th
BMC public health 2014;14():76-

Prevalence of adolescents who perceive their parents to have alcohol problems: a Swedish national survey using a web panel
Elgán Th, Leifman H
Scandinavian journal of public health 2013;41(7):680-3

Design of a Web-based individual coping and alcohol-intervention program (web-ICAIP) for children of parents with alcohol problems: study protocol for a randomized controlled trial
Elgan Th, Hansson H, Zetterlind U, Kartengren N, Leifman H
BMC PUBLIC HEALTH 2012;:35-

Measuring substance use in the club setting: a feasibility study using biochemical markers
Gripenberg-abdon J, Elgan Th, Wallin E, Shaafati M, Beck O, Andreasson S
SUBSTANCE ABUSE TREATMENT PREVENTION AND POLICY 2012;:7-

Children of substance abusing parents: A national survey on policy and practice in Swedish schools
Elgan Th, Leifman H
HEALTH POLICY 2011;101(1):29-36

Determinants of activity in glutaredoxins: an in vitro evolved Grx1-like variant of Escherichia coli Grx3
Elgan Th, Planson Ag, Beckwith J, Guntert P, Berndt Kd
BIOCHEMICAL JOURNAL 2010;:487-95

Quantifying Escherichia coli Glutaredoxin-3 Substrate Specificity Using Ligand-induced Stability
Elgan Th, Berndt Kd
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2008;283(47):32839-47

Redox properties and evolution of human glutaredoxins
Sagemark J, Elgan Th, Burglin Tr, Johansson C, Holmgren A, Berndt Kd
PROTEINS-STRUCTURE FUNCTION AND BIOINFORMATICS 2007;68(4):879-92

Visa alla publikationer

Karta

Presentationer

Rapporter och bokkapitel

Hansson H, Zetterlind U, Elgán T. (2017) Alkohol & Coping - Ett webbaserat självhjälpsprogram för ungdomar vars föräldrar har alkoholproblem. Socialmedicinsk tidskrift 4:467-476

Durbeej N, Elgán T, Roa JP. (2017) Berusningsdrickande i studentlivet. IQ rapport 2017:2

Hansson H, Elgán T, Kartengren N, Zetterlind U. (2016) Internetbaserade självhjälpsinterventioner för unga i riskzon. I Socialt arbete och internet (red. Daneback K, Sorbring E). Liber AB, Stockholm

Källmén H, Elgán T. (2016) Samordnad individuell plan (SIP). STAD rapport nr 59

Elgán T, Hansson H, Kartengren N, Zetterlind U. Barn i familjer med alkoholproblem - kan ett webbaserat program hjälpa ungdomar? I Att se barn som anhöriga (red. Järkestig Berggren U, Magnusson L, Hanson E), Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Elgán T, Gripenberg J, Jägerskog M. (2015) Fyller reklamen glasen? IQ rapport 2015:3

Kartengren N, Elgán T, Zetterlind U, Hansson H. (2015) Alkohol och Coping - Ett webbaserat program för tonåringar vars föräldrar har missbruksproblem. Alkohol & Narkotika 1:30-32

Elgán T, Gripenberg J, Jalling C, Jägerskog M, Källmén H. (2014) Studentliv och alkoholkultur. IQ rapport 2014:4

Elgán T, Leifman H. (2011) Policy - viktigt instrument för upptäckt. Alkohol & Narkotika 1:22-25

Elgán T, Leifman H. (2010) Barn i missbruksmiljö - En studie kring policy och praktik på svenska skolor. STAD rapport nr 43