This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är verksam som forskare vid STAD, en enhet vid Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet. Min forskning är inriktad på barn vars föräldrar har substansproblem. En stor del av min forskning handlar om att utveckla, utvärdera och implementera digitala interventioner (t.ex. webbaserade interventioner) riktade till denna målgrupp. Ett annat fokusområde för min forskning är alkohol- och drogpreventiva interventioner på lokal nivå som implementeras på olika arenor såsom sportevenemang och musikfestivaler. 

Forskningsbeskrivning

Pågående forskningsprojekt

Grubbel - En online chatgrupp intervention för 15-25-åringar som har föräldrar med substansproblem och/eller psykiska problem (www.grubbel.nu)

Fotboll utan Fylla - Alkoholprevention på allsvenska fotbollsmatcher (www.fotbollutanfylla.se)

STAD in Europe - Spridning och implementering av STADs modell för alkoholprevention anpassad till andra länder och miljöer (www.stadineurope.eu)

Psykometrisk utvärdering av olika instrument för alkohol- och drogscreening bland ungdomar 

Alama Nightlife - En ökad förståelse för mönster och konsekvenser av unga vuxnas substansanvändning

Laddar publikationer

Map

View map

Norra Stationsgatan 69
Stockholm

Presentationer

Rapporter och bokkapitel

Hansson H, Zetterlind U, Elgán T. (2017) Alkohol & Coping - Ett webbaserat självhjälpsprogram för ungdomar vars föräldrar har alkoholproblem. Socialmedicinsk tidskrift 4:467-476

Durbeej N, Elgán T, Roa JP. (2017) Berusningsdrickande i studentlivet. IQ rapport 2017:2

Hansson H, Elgán T, Kartengren N, Zetterlind U. (2016) Internetbaserade självhjälpsinterventioner för unga i riskzon. I Socialt arbete och internet (red. Daneback K, Sorbring E). Liber AB, Stockholm

Källmén H, Elgán T. (2016) Samordnad individuell plan (SIP). STAD rapport nr 59

Elgán T, Hansson H, Kartengren N, Zetterlind U. Barn i familjer med alkoholproblem - kan ett webbaserat program hjälpa ungdomar? I Att se barn som anhöriga (red. Järkestig Berggren U, Magnusson L, Hanson E), Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Elgán T, Gripenberg J, Jägerskog M. (2015) Fyller reklamen glasen? IQ rapport 2015:3

Kartengren N, Elgán T, Zetterlind U, Hansson H. (2015) Alkohol och Coping - Ett webbaserat program för tonåringar vars föräldrar har missbruksproblem. Alkohol & Narkotika 1:30-32

Elgán T, Gripenberg J, Jalling C, Jägerskog M, Källmén H. (2014) Studentliv och alkoholkultur. IQ rapport 2014:4

Elgán T, Leifman H. (2011) Policy - viktigt instrument för upptäckt. Alkohol & Narkotika 1:22-25

Elgán T, Leifman H. (2010) Barn i missbruksmiljö - En studie kring policy och praktik på svenska skolor. STAD rapport nr 43