This page in English
Laddar profil information

Om mig

Teresa Sörö har varit anställd på Medical Case Center sedan 2012 och ansvarar där för MCCs utbildningsverksamhet. Teresa har erfarenheter av implementering av casemetodik i kurser då hon sedan 2007 utvecklat och drivit specialistsjuksköterskeutbildning inom intensivvård på Röda Korsets Högskola med casemetodik som pedagogisk grundpelare. Hon har även på senare år fördjupat sig och undervisat om hur det interaktiva lärandet kan användas i fortbildning och som en del av det livslånga lärandet. 

Stor del av sin tid som sjuksköterska har Teresa arbetat på Barnintensiven(BIVA) på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Förändring- och förbättringsarbete har alltid varit en drivkraft och Teresa hade i flertal år en delad tjänst mellan BIVA och FOU där hon utbildade sjuksköterskor vid Karolinska Universitetssjukhuset. År 2007 slutade hon i huvudsak att vara klinisk verksam för att övergå fullt till läraruppdrag inom högskola. Som högskoleadjunkt har Teresa varit kursansvarig för kurser inom sjuksköterskeprogram såväl som nämnda specialistsjuksköterskeutbildning. Teresa har även ansvarat för Linneaus Palme projekt med sjukhus och sjuksköterskeprogram i Indien.

Teresa Sörö är intresserad av progressionen till en profession, kompetens och hur man genom interaktiva pedagogiska metoder kan få studenter att träna sitt kritiska tänkande och analysförmåga. Interaktiviteten vill hon utveckla så att den är närvarande såväl vid fysiska möten som digitala samt i de informella miljöer vi som högskola/universitet kan påverka. 

Utbildning

Teresa Sörö har sjuksköterskeexamen från Sophiahemmets Högskola 1995, barnsjuksköterske- och magisterexamen från Karolinska Institutet. Teresa har pedagogisk utbildning för högskolelärare och har fördjupat sina pedagogiska studier på Harvard Macy Institute vid Harvard Medical School samt Harvard Business School.

Laddar publikationer