This page in English
Laddar profil information

Om mig

Svante Granqvist disputerade 2003 vid Kungl Tekniska Högskolan (KTH) med avhandlingen Computer methods for voice analysis och delar nu sin arbetstid mellan KTH och Karolinska institutet (KI). Han är sedan 2012 Universitetslektor vid KTH och sedan 2014 även Universitetslektor vid KI.

Svante Granqvist är i grunden civilingenjör i elektroteknik och har utvecklat metoder och datorprogram för mätning och simulering av den mänskliga rösten.

Utbildning

Svante Granqvist undervisar om rummets och röstens akustik samt om inspelningsteknik på KI i kurserna Röst- och talstörningar 1&2, Kommunikation hos personer med hörselnedsättning, ST-kurs i foniatri och foniatrisk diagnostik. På KTH har han undervisat i ett tjugotal kurser inom matematik, fysik, programmering, elektronik, elektroakustik, musikakustik, ljudteknik och röstfunktion.

Forskningsbeskrivning

Svante Granqvists expertis gäller talets och röstens akustik och modellering och analys av rösten med dator. Interdisciplinärt samarbete har varit en viktig del av de flesta publikationerna. Han har skrivit flera fritt tillgängliga mjukvaror för röstanalys.

Aktuellt forskningsarbete innefattar program för bearbetning av data från röstdosimetern VoxLog, utveckling av utrustning för tryck- och flödesmätningar på resonansrör som används vid röstterapi, utveckling av programvaran Visor för perceptuell röstbedömning och analys av data från elektropalatografi (EPG) samt att bidra med akustisk och teknisk expertis i andra forskningsprojekt.

Publikationer

Publikationer

The Flow and Pressure Relationships in Different Tubes Commonly Used for Semi-occluded Vocal Tract Exercises
Amarante Andrade P, Wistbacka G, Larsson H, Södersten M, Hammarberg B, Simberg S, et al
Journal of voice : official journal of the Voice Foundation 2016;30(1):36-41

Resonance tube phonation in water: High-speed imaging, electroglottographic and oral pressure observations of vocal fold vibrations--a pilot study
Granqvist S, Simberg S, Hertegård S, Holmqvist S, Larsson H, Lindestad PÅ, et al
Logopedics, phoniatrics, vocology 2015;40(3):113-21

The softest sound levels of the human voice in normal subjects
Šrámková H, Granqvist S, Herbst Ct, Švec Jg
The Journal of the Acoustical Society of America 2015;137(1):407-18

Toward a consensus on symbolic notation of harmonics, resonances, and formants in vocalization
Titze Ir, Baken Rj, Bozeman Kw, Granqvist S, Henrich N, Herbst Ct, et al
The Journal of the Acoustical Society of America 2015;137(5):3005-7

Subglottal Pressure Oscillations Accompanying Phonation
Sundberg J, Scherer R, Hess M, Muller F, Granqvist S
JOURNAL OF VOICE 2013;27(4):411-21

Comparing closed quotient in children singers' voices as measured by high-speed-imaging, electroglottography, and inverse filtering
Mecke Ac, Sundberg J, Granqvist S, Echternach M
JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA 2012;131(1):435-41

Guidelines for Selecting Microphones for Human Voice Production Research
Svec Jg, Granqvist S
AMERICAN JOURNAL OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 2010;19(4):356-68

Personal computers in the voice laboratory: Part two-audio devices
Ternstrom S, Granqvist S
LOGOPEDICS PHONIATRICS VOCOLOGY 2010;35(2):98-102

Child voice and noise: a pilot study of noise in day cares and the effects on 10 children's voice quality according to perceptual evaluation
Mcallister Am, Granqvist S, Sjölander P, Sundberg J
Journal of voice : official journal of the Voice Foundation 2009;23(5):587-93

Personal computers in the voice laboratory: Part one-the computing environment
Ternstrom S, Granqvist S
LOGOPEDICS PHONIATRICS VOCOLOGY 2009;34(4):224-7

High-speed registration of phonation-related glottal area variation during artificial lengthening of the vocal tract
Laukkanen Am, Pulakka H, Alku P, Vilkman E, Hertegard S, Lindestad Pa, et al
LOGOPEDICS PHONIATRICS VOCOLOGY 2007;32(4):157-64

Paranasal sinus ventilation by humming
Granqvist S, Sundberg J, Lundberg Jo, Weitzberg E
The Journal of the Acoustical Society of America 2006;119(5 Pt 1):2611-7

Estimating internal drift and just noticeable difference in the perception of continuous tempo drift - A new method
Dahl S, Granqvist S, Avanzini G, Faienza C, Minciacchi D, Lopez L, et al
NEUROSCIENCES AND MUSIC 2003;:161-5

Methods to study pre-school teachers' voice at work: simultaneous recordings with a voice accumulator and a DAT recorder
Szabo A, Hammarberg B, Granqvist S, Södersten M
Logopedics, phoniatrics, vocology 2003;28(1):29-39

Simultaneous analysis of vocal fold vibration and transglottal airflow: exploring a new experimental setup
Granqvist S, Hertegård S, Larsson H, Sundberg J
Journal of voice : official journal of the Voice Foundation 2003;17(3):319-30

The correlogram: a visual display of periodicity
Granqvist S, Hammarberg B
The Journal of the Acoustical Society of America 2003;114(5):2934-45

The self-to-other ratio applied as a phonation detector for voice accumulation
Granqvist S
Logopedics, phoniatrics, vocology 2003;28(2):71-80

The visual sort and rate method for perceptual evaluation in listening tests
Granqvist S
Logopedics, phoniatrics, vocology 2003;28(3):109-16

Vocal behavior and vocal loading factors for preschool teachers at work studied with binaural DAT recordings
Södersten M, Granqvist S, Hammarberg B, Szabo A
Journal of voice : official journal of the Voice Foundation 2002;16(3):356-71

A method of applying Fourier analysis to high-speed laryngoscopy
Granqvist S, Lindestad Pa
The Journal of the Acoustical Society of America 2001;110(6):3193-7

Voice source characteristics in Mongolian "throat singing" studied with high-speed imaging technique, acoustic spectra, and inverse filtering
Lindestad Pa, Södersten M, Merker B, Granqvist S
Journal of voice : official journal of the Voice Foundation 2001;15(1):78-85

Botulinum toxin injections for essential voice tremor
Hertegård S, Granqvist S, Lindestad Pa
The Annals of otology, rhinology, and laryngology 2000;109(2):204-9

Visa alla publikationer

Karta