This page in English
Laddar profil information

Utbildning

Doktorandstudier - Karolinska Institutet

Grundutbildning

Psykologprogrammet - Linköpings universitet

Forskningsbeskrivning

Min forskning kommer i huvudsak att handla om internetbaserad kognitiv beteendeterapi, KBT, för hälsoångest, hypokondri. Vi vill undersöka hur behandlingen fungerar i klinisk praktik när behandlingen implementeras på internetpsykiatri (internetpsykiatri.se), psykiatri sydväst, Huddinge sjukhus.

Utvärderingen kommer bland annat innehålla:

Behandlingsutfall på kort- och lång sikt

Prediktorer för behandlingsutfall

Laddar publikationer