This page in English
Laddar profil information

Utbildning

Masterexamen i Folkhälsovetenskap, inriktning Hälsoekonomi, Policy och Management, Karolinska Institutet

Kandidatexamen i Vårdvetenskap/Sjuksköterskeexamen, Ersta Sköndal Högskola

Forskningsbeskrivning

Rapporter:

Kartläggning av registerbaserad KOL prevalens, vårdutnyttjande och möjligheter till kvalitetsstyrning i Stockholms läns landsting

Uppföljning av husläkarverksamheten i Vårdval Stockholm – 2013 års resultat
 

Laddar publikationer

Map

View map

Tomtebodavägen 18A
Stockholm