This page in English
Laddar profil information

Om mig

Sedan 2008 innehar jag den strategiska professuren i hälsoinformatik vid Karolinska Institutet och är chef för HIC, Centrum för Hälsoinformatik. Från 2012 - 2016 var jag även programdirektor för det internationella Masterprogrammet i Hälsoinformatik vilket är ett gemensamt program med Stockholms universitet och institutionen för Data- och Systemvetenskap. Sedan juli 2016 är jag grundutbildningsansvarig på institutionen LIME.

Jag har både en civilingenjörsexamen och doktorsexamen i medicinsk informatik från Ruprecht-Karls Universitetet i Heidelberg, Tyskland. Min första kontakt med området medicinsk informatik var året 1988. Fem år senare kombinerade jag medicinsk informatik med människa-dator interaktion och i och med att jag trivs med att arbeta inom detta tvärvetenskapliga område har jag gjort det sedan dess.

För att driva vårt område framåt är jag engagerad i en rad aktiviteter både lokalt i Sverige och runt om i världen, för närvarande i egenskap av:

Utbildning

PhD 1998 (summa cum laude) – Medicinsk Informatik, Ruprecht-Karls Universitet Heidelberg, Tyskland, “Methoden zur diagnoseorientierten Qualitätsobjektivierung und automatischen Bildverbesserung in der zahnärztlichen Radiologie“, Huvudhandledare: Prof. Dr. C.O. Köhler

MSc 1993 – Medicinsk Informatik, Tekniska högskola, Heilbronn and Ruprecht-Karls Universitet Heidelberg, Tyskland

Forskningsbeskrivning

Min tidiga forskning var inom odontologisk informatik med fokus på bildbehandling och IT-stödda integrerade vårdkoncept inom tandvården. Jag utforskade dessa koncept vidare och tillämpade de på ett projekt med mobila verktyg för vård och omsorg av äldre i eget hem.

Jag har ett brett intresse av hälsoinformatik inklusive modeller för samverkan i vården, mänskliga faktorer/användbarhet, utvärdering av informationssystem, konsumentinformatik samt evidensbaserade beslutsstöd och informationsvisualisering för bättre beslutsfattande. Jag strävar efter att kombinera struktur med flexibilitet och teknisk konstruktion med vårdens och patienternas behov. Min forskning syftar till att bygga den teoretiska grunden för att fullt ut förstå den socio-tekniska miljön för att kunna förbättra vården med hjälp av informationsteknologi.

Pedagogiska meriter

Sedan juli 2016 grundutbildningsansvarig (GUA) på Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME).

2012 - 2016 programdirektor, masterprogrammet i hälsoinformatik

Akademiska priser och utmärkelser

2017 Member of the International Academy of Health Sciences Informatics

2016 Fellow of the American College of Medical Informatics

2007 - 2008 Mentorsprogram Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA)

2000 - 2001 Riksbankens Jubileumsfond, post doktor stipendium

1995 Svenska institutet, stipendium

Dokument

Publikationer

A Brief Survey on Six Basic and Reduced eHealth Indicators in Seven Countries in 2017
Haux R, Ammenwerth E, Koch S, Lehmann Cu, Park Ha, Saranto K, et al
Applied clinical informatics 2018;9(3):704-713

Facebook as communication support for persons with potential mild acquired cognitive impairment: A content and social network analysis study
Eghdam A, Hamidi U, Bartfai A, Koch S
PloS one 2018;13(1):e0191878-

Monitoring and Benchmarking eHealth in the Nordic Countries
Nøhr C, Koch S, Vimarlund V, Gilstad H, Faxvaag A, Hardardottir Ga, et al
Studies in health technology and informatics 2018;247():86-90

Applying openEHR's Guideline Definition Language to the SITS international stroke treatment registry: a European retrospective observational study
Anani N, Mazya Mv, Chen R, Moreira Tp, Bill O, Ahmed N, et al
BMC MEDICAL INFORMATICS AND DECISION MAKING 2017;:7-

A Randomized Trial Comparing Classical Participatory Design to VandAID, an Interactive CrowdSourcing Platform to Facilitate User-centered Design
Dufendach Kr, Koch S, Unertl Km, Lehmann Cu
Methods of information in medicine 2017;56(5):344-349

Back on Track
Koch S, Gefeller O, Sarkar In, Haux R
Methods of information in medicine 2017;56(4):274-275

Exploring Vital Sign Data Quality in Electronic Health Records with Focus on Emergency Care Warning Scores
Skyttberg N, Chen R, Blomqvist H, Koch S
Applied clinical informatics 2017;8(3):880-892

Mapping Acute Coronary Syndrome Registries to SNOMED CT. A Comparative Study between Malaysia and Sweden
Mohd Sulaiman I, Karlsson D, Koch S
Methods of information in medicine 2017;56(4):330-338

Mutual Learning and Exchange of Health Informatics Experiences from Around the World - Evaluation of a Massive Open Online Course in eHealth
Koch S, Hägglund M
Studies in health technology and informatics 2017;245():753-757

One Year with Methods Open
Koch S, Gefeller O, Haux R
METHODS OF INFORMATION IN MEDICINE 2017;56(6):414-415

Research Strategies for Biomedical and Health Informatics. Some Thought-provoking and Critical Proposals to Encourage Scientific Debate on the Nature of Good Research in Medical Informatics
Haux R, Kulikowski Ca, Bakken S, De Lusignan S, Kimura M, Koch S, et al
Methods of information in medicine 2017;56(Open):e1-e10

Social Media as a Communication Support for Persons with Mild Acquired Cognitive Impairment: A Social Network Analysis Study
Eghdam A, Hamidi U, Bartfai A, Koch S
Studies in health technology and informatics 2017;245():1219-

User Requirements for an Electronic Medical Records System for Oncology in Developing Countries: A Case Study of Uganda
Kabukye Jk, Koch S, Cornet R, Orem J, Hagglund M
AMIA ... Annual Symposium proceedings. AMIA Symposium 2017;2017():1004-1013

Citizens' Access to Their Digital Health Data in Eleven Countries - A Comparative Study
Nohr C, Wong Mc, Turner P, Almond H, Parv L, Gilstad H, et al
Studies in health technology and informatics 2016;228():685-9

Discussion of "The New Role of Biomedical Informatics in the Age of Digital Medicine"
Al-shorbaji N, Bellazzi R, Gonzalez Bernaldo De Quiros F, Koch S, Kulikowski Ca, Lovell Nh, et al
Methods of information in medicine 2016;55(5):403-421

Guiding Methods of Information in Medicine into the Next Generation: Welcome Note from the New Editor-in-Chief
Koch S
Methods of information in medicine 2016;55(1):1-3

Health-Enabling and Ambient Assistive Technologies: Past, Present, Future
Haux R, Koch S, Lovell Nh, Marschollek M, Nakashima N, Wolf Kh
Yearbook of medical informatics 2016;Suppl 1():S76-91

How Do Persons with Mild Acquired Cognitive Impairment Use Information and Communication Technology and E-Services? Results from a Swedish National Survey
Eghdam A, Bartfai A, Oldenburg C, Koch S
PloS one 2016;11(7):e0159362-

How to improve vital sign data quality for use in clinical decision support systems? A qualitative study in nine Swedish emergency departments
Skyttberg N, Vicente J, Chen R, Blomqvist H, Koch S
BMC medical informatics and decision making 2016;16():61-

Methods Open - A New Journal Track Starting in 2017
Koch S, Haux R, Gefeller O, Sarkar In, Bergemann D
Methods of information in medicine 2016;55(6):478-480

On Bridges and Stacks
Koch S, Lehmann Cu, Haux R
Applied clinical informatics 2016;7(3):707-10

On Bridges and Stacks
Koch S, Lehmann Cu, Haux R
Methods of information in medicine 2016;55(4):299-300

On Bridges and Stacks
Koch S, Lehmann Cu, Haux R
APPLIED CLINICAL INFORMATICS 2016;7(3):707-710

Post-discharge stroke patients' information needs as input to proposing patient-centred eHealth services
Davoody N, Koch S, Krakau I, Hägglund M
BMC medical informatics and decision making 2016;16():66-

User-Centred Design and Usability Evaluation of a Heart Rate Variability Biofeedback Game
Wollmann T, Abtahi F, Eghdam A, Seone F, Lindecrantz K, Haag M, et al
IEEE ACCESS 2016;:5531-5539

User-Centric eHealth Tool to Address the Psychosocial Effects of Sickle Cell Disease
Issom Dz, Hartvigsen G, Bonacina S, Koch S, Lovis C
Studies in health technology and informatics 2016;225():627-8

Big Data and Analytics in Healthcare
Tan Ss, Gao G, Koch S
Methods of information in medicine 2015;54(6):546-7

Changes in European Label and Guideline Adherence After Updated Recommendations for Stroke Thrombolysis: Results From the Safe Implementation of Treatments in Stroke Registry
Anani N, Mazya Mv, Bill O, Chen R, Koch S, Ahmed N, et al
Circulation. Cardiovascular quality and outcomes 2015;8(6 Suppl 3):S155-62

Commentary: Sweden rolls out online access to medical records and is developing new e-health services to enable people to manage their care
Hägglund M, Koch S
BMJ (Clinical research ed.) 2015;350():h359-

Experiences as input to eHealth design - a hip surgery patient journey case
Hägglund M, Bolin P, Koch S
Studies in health technology and informatics 2015;210():672-4

Exploring the Challenges and Opportunities of eHealth Tools for Patients with Sickle Cell Disease
Issom Dz, Zosso A, Ehrler F, Wipfli R, Lovis C, Koch S
Studies in health technology and informatics 2015;216():898-

Improving Bridging from Informatics Theory to Practice
Haux R, Koch S
Applied clinical informatics 2015;6(4):748-56

Living with Lung Cancer--Patients' Experiences as Input to eHealth Service Design
Hägglund M, Bolin P, Koch S
Studies in health technology and informatics 2015;216():391-5

Mobile health apps in Sweden: what do physicians recommend?
Zhang Y, Koch S
Studies in health technology and informatics 2015;210():793-7

Collaborative interaction points in post-discharge stroke care
Davoody N, Koch S, Krakau I, Hägglund M
International journal of integrated care 2014;14():e032-

Multinational surveys for monitoring eHealth policy implementations--usefulness and pitfalls
Gilstad H, Faxvaag A, Hyppönen H, Koch S, Nøhr C, Skauli K
Studies in health technology and informatics 2014;205():231-5

Retrospective checking of compliance with practice guidelines for acute stroke care: a novel experiment using openEHR's Guideline Definition Language
Anani N, Chen R, Prazeres Moreira T, Koch S
BMC medical informatics and decision making 2014;14():39-

[Secure the electronic journal! Better e-record systems can help to improve patient safety]
Koch S
Lakartidningen 2014;111(20):864-

Achieving Holistic Health for the Individual through Person-Centered Collaborative Care Supported by Informatics
Koch S
Healthcare informatics research 2013;19(1):3-8

Early Experiences from a guideline-based computerized clinical decision support for stroke prevention in atrial fibrillation
Chen R, Valladares C, Corbal I, Anani N, Koch S
Studies in health technology and informatics 2013;192():244-7

Integrated information visualization to support decision making for use of antibiotics in intensive care: design and usability evaluation
Forsman J, Anani N, Eghdam A, Falkenhav M, Koch S
Informatics for health & social care 2013;38(4):330-53

My care pathways - creating open innovation in healthcare
Lundberg N, Koch S, Hägglund M, Bolin P, Davoody N, Eltes J, et al
Studies in health technology and informatics 2013;192():687-91

Steps to consider for effective decision making when selecting and prioritizing eHealth services
Vimarlund V, Davoody N, Koch S
Studies in health technology and informatics 2013;192():239-43

Coding of procedures documented by general practitioners in Swedish primary care-an explorative study using two procedure coding systems
Vikstrom A, Hagglund M, Nystrom M, Strender Le, Koch S, Hjerpe P, et al
BMC FAMILY PRACTICE 2012;:2-

Critical advances in bridging personal health informatics and clinical informatics
Koch S, Vimarlund V
Yearbook of medical informatics 2012;7():48-55

Improving quality of life through eHealth - the patient perspective
Koch S
Studies in health technology and informatics 2012;180():25-9

Information and communication technology to support self-management of patients with mild acquired cognitive impairments: systematic review
Eghdam A, Scholl J, Bartfai A, Koch S
Journal of medical Internet research 2012;14(6):e159-

Nanoinformatics: developing new computing applications for nanomedicine
Maojo V, Fritts M, Martin-sanchez F, De La Iglesia D, Cachau Re, Garcia-remesal M, et al
COMPUTING 2012;94(6):521-539

OpenEHR-based representation of guideline compliance data through the example of stroke clinical practice guidelines
Anani N, Chen R, Prazeres Moreira T, Koch S
Studies in health technology and informatics 2012;180():487-91

Combining usability testing with eye-tracking technology: evaluation of a visualization support for antibiotic use in intensive care
Eghdam A, Forsman J, Falkenhav M, Lind M, Koch S
Studies in health technology and informatics 2011;169():945-9

Electronic health records: an international perspective on "meaningful use"
Gray Bh, Bowden T, Johansen I, Koch S
Issue brief (Commonwealth Fund) 2011;28():1-18

Modeling shared care plans using CONTsys and openEHR to support shared homecare of the elderly
Hagglund M, Chen R, Koch S
JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL INFORMATICS ASSOCIATION 2011;18(1):66-9

Social care informatics as an essential part of holistic health care: A call for action
Rigby M, Hill P, Koch S, Keeling D
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL INFORMATICS 2011;80(8):544-54

A new approach for goal-oriented analysis of healthcare processes
Hägglund M, Henkel M, Zdravkovic J, Johannesson P, Rising I, Krakau I, et al
Studies in health technology and informatics 2010;160(Pt 2):1251-5

Healthy ageing supported by technology - a cross-disciplinary research challenge
Koch S
INFORMATICS FOR HEALTH & SOCIAL CARE 2010;35(3-4):81-91

Scenarios to capture work processes in shared homecare-From analysis to application
Hagglund M, Scandurra I, Koch S
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL INFORMATICS 2010;79(6):e126-34

Evaluation of OLD@HOME Virtual Health Record Staff Opinions of the System and Satisfaction with Work
Engstrom M, Scandurra I, Ljunggren B, Lindqvist R, Koch S, Carlsson M
TELEMEDICINE JOURNAL AND E-HEALTH 2009;15(1):53-61

Health informatics and the delivery of care to older people
Koch S, Hagglund M
MATURITAS 2009;63(3):195-9

On Health-enabling and Ambient-assistive Technologies - What Has Been Achieved and Where Do We Have to Go?
Koch S, Marschollek M, Wolf Kh, Plischke M, Haux R
METHODS OF INFORMATION IN MEDICINE 2009;48(1):29-37

Application of the multi-disciplinary thematic seminar method in two homecare cases - a comparative study
Scandurra I, Hägglund M, Koch S
Studies in health technology and informatics 2008;136():597-602

Factors influencing the quality of medical documentation when a paper-based medical records system is replaced with an electronic medical records system: An Iranian case study
Pourasghar F, Malekafzali H, Koch S, Fors U
INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY ASSESSMENT IN HEALTH CARE 2008;24(4):445-51

From user needs to system specifications: Multi-disciplinary thematic seminars as a collaborative design method for development of health information systems
Scandurra I, Hagglund M, Koch S
JOURNAL OF BIOMEDICAL INFORMATICS 2008;41(4):557-69

Organizational effects of information and communication technology (ICT) in elderly homecare: a case study
Vimarlund V, Olve Ng, Scandurra I, Koch S
Health informatics journal 2008;14(3):195-210

Ubiquitous care in aging societies - a social challenge
Koch S
Studies in health technology and informatics 2008;134():89-95

Usability laboratory test of a novel mobile homecare application with experienced home help service staff
Scandurra I, Hägglund M, Koch S, Lind M
The open medical informatics journal 2008;2():117-28

Bridging the gap: a virtual health record for integrated home care
Hägglund M, Scandurra I, Moström D, Koch S
International journal of integrated care 2007;7():e26-

Heuristic evaluation performed by usability-educated clinicians: education and attitudes
Scandurra I, Hägglund M, Engström M, Koch S
Studies in health technology and informatics 2007;130():205-16

Using scenarios to capture work processes in shared home care
Hägglund M, Scandurra I, Koch S
Studies in health technology and informatics 2007;130():233-9

An object-relational model for structured representation of medical knowledge
Koch S, Risch T, Schneider W, Wagner Iv
International journal of computerized dentistry 2006;9(3):237-52

A user-centred deployment process for ICT in health care teams--experiences from the OLD@HOME project
Hägglund M, Scandurra I, Koch S
Studies in health technology and informatics 2006;124():167-72

Home telehealth - Current state and future trends
Koch S
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL INFORMATICS 2006;75(8):565-76

Ubiquitous computing in shared-care environments
Koch S
International journal of computerized dentistry 2006;9(3):219-26

Visualisation and interaction design solutions to address specific demands in shared home care
Scandurra I, Hägglund M, Koch S
Studies in health technology and informatics 2006;124():71-6

Integration architecture of a mobile virtual health record for shared home care
Hägglund M, Scandurra I, Moström D, Koch S
Studies in health technology and informatics 2005;116():340-5

Integrated care plan and documentation on handheld devices in mobile home care
Scandurra I, Hagglund M, Koch S
MOBILE HUMAN-COMPUTER INTERACTION - MOBILEHCI 2004, PROCEEDINGS 2004;:496-500

Towards a virtual health record for mobile home care of elderly citizens
Koch S, Hägglund M, Scandurra I, Moström D
Studies in health technology and informatics 2004;107(Pt 2):960-3

Designing clinically useful systems: examples from medicine and dentistry
Koch S
Advances in dental research 2003;17():65-8

User needs for development of context dependent devices in mobile home care
Scandurra I, Hagglund M, Johansson N, Sandblad B, Koch S
HUMAN-COMPUTER INTERACTION WITH MOBILE DEVICES AND SERVICES 2003;:446-450

Effective and quality-controlled use of digital radiography in dental practice
Koch S, Wagner Iv, Schneider W
International journal of computerized dentistry 2000;3(2):107-18

Controlled diagnosis-oriented enhancement of automatically segmented radiographs in dentistry
Koch S, Wagner Iv, Seipel S, Schneider W
COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE 1998;57(1-2):125-31

New concept of an integrated IT&T-based dental workstation for quality assurance in oral health care
Koch S, Wagner Iv, Schneidera W, Hana F
Studies in health technology and informatics 1998;52 Pt 1():107-11

Oral implant treatment planning in a virtual reality environment
Seipel S, Wagner Iv, Koch S, Schneide W
COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE 1998;57(1-2):95-103

3-DIMENSIONAL VISUALIZATION OF THE MANDIBLE - A NEW METHOD FOR PRESENTING THE PERIODONTAL STATUS AND DISEASES
Seipel S, Wagner Iv, Koch S, Schneider W
COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE 1995;46(1):51-7

A virtual reality environment for enhanced oral implantology
Seipel S, Wagner Iv, Koch S, Schneider W
Medinfo. MEDINFO 1995;8 Pt 2():1710-

IT-BASED EVALUATION AND AUTOMATIC IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF INTRAORAL RADIOGRAPHS
Koch S, Wagner Iv, Seipel S, Schneider W
COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE 1995;46(1):41-50

Quality assurance in oral radiography: computer-based methods for assessment and controlled improvement of intraoral radiographs
Koch S, Wagner Iv, Seipel S, Schneider W
Medinfo. MEDINFO 1995;8 Pt 2():1707-

Visa alla publikationer

Karta

Filmer

From the "Get Inspired by a Professor" lecture series at Karolinska Institutet, Sabine's lecture entitled "Better health through eHealth".

 

Trailer for our Massive Open Online Course on eHealth

 

Vision eHälsa 2025 - Podd