This page in English
Laddar profil information

Om mig

 

Forskningsbeskrivning

Yrkesmedicinsk epidemiologi

Forskningen är inriktad på att identifiera kemiska och fysikaliska hälsorisker i arbetsmiljön, som underlag för riskvärdering och prevention. Forskargruppen arbetar med epidemiologisk metodik med fokus på orsaker till kroniska sjukdomar som cancer och hjärt-kärlsjukdomar. Vi arbetar både med fall-kontrollstudier, yrkeskohorter, och registerstudier baserade på hela befolkningen.

Hälsoeffekter av motoravgaser och partiklar är ett centralt tema. Vi har bland annat påvisat att exponering för motoravgaser ger en ökning av lungcancer redan vid nivåer under aktuellt svensk gränsvärde, och en ökad risk för hjärtinfarkt av förbränningsprodukter. Pågående studier är inriktade på att undersöka effekterna av partiklar från olika källor, som organiska respektive oorganiska partiklar, små respektive stora partiklar, förbränningsgenererade kontra övriga partiklar mm. En grupp studier har handlat om orsaker till ökad frekvens cancer och hjärtinfarkt i olika yrkesgrupper som t ex yrkesförare och skorstensfejare. En annan serie registerbaserade studier handlar om orsaker till specifika sjukdomar som Multipel Skleros, Alzheimers sjukdom, blodmaligniteter, hudcancer, tumörer i endokrina organ, bröstcancer mm.

En metodologiskt viktig punkt vid studier av exponeringar i arbetslivet är kvaliteten i exponeringsinformationen. Därför försöker vi förbättra metoderna för att för att beskriva den individuella exponeringen för olika kemiska/fysikaliska agens, bland annat genom utveckling och användning av job-exponeringsmatriser och så kallad expertbaserad skattning av exponeringen, och kombinationer av dessa. Användning av effektivaste metoder för att koppla exponering till sjukdomsutfall (exponering-respons) är högt prioriterat. Vi genomför också fältstudier av exponeringsförhållandena inom olika yrkesgrupper, särkstilt beträffande exponeringen för partiklar, motoravgaser och förbränningsprodukter.

Finansiering

Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap

 

Publikationer

Cancer incidence in Stockholm firefighters 1958-2012: an updated cohort study
Kullberg C, Andersson T, Gustavsson P, Selander J, Tornling G, Gustavsson A, et al
International archives of occupational and environmental health 2018;91(3):285-291

Diagnosis, monitoring and prevention of exposure-related non-communicable diseases in the living and working environment: DiMoPEx-project is designed to determine the impacts of environmental exposure on human health
Budnik Lt, Adam B, Albin M, Banelli B, Baur X, Belpoggi F, et al
Journal of occupational medicine and toxicology (London, England) 2018;13():6-

Lung cancer and socioeconomic status in a pooled analysis of case-control studies
Hovanec J, Siemiatycki J, Conway Di, Olsson A, Stücker I, Guida F, et al
PloS one 2018;13(2):e0192999-

Cancer incidence in female laboratory employees: extended follow-up of a Swedish cohort study
Gustavsson P, Andersson T, Gustavsson A, Reuterwall C
Occupational and environmental medicine 2017;74(11):823-826

Chimney sweeps in Sweden: a questionnaire-based assessment of long-term changes in work conditions, and current eye and airway symptoms
Alhamdow A, Gustavsson P, Rylander L, Jakobsson K, Tinnerberg H, Broberg K
International archives of occupational and environmental health 2017;90(2):207-216

Early markers of cardiovascular disease are associated with occupational exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons
Alhamdow A, Lindh C, Albin M, Gustavsson P, Tinnerberg H, Broberg K
Scientific reports 2017;7(1):9426-

Exposure-Response Analyses of Asbestos and Lung Cancer Subtypes in a Pooled Analysis of Case-Control Studies
Olsson Ac, Vermeulen R, Schüz J, Kromhout H, Pesch B, Peters S, et al
Epidemiology (Cambridge, Mass.) 2017;28(2):288-299

Female white-collar workers remain at higher risk of breast cancer after adjustments for individual risk factors related to reproduction and lifestyle
Kullberg C, Selander J, Albin M, Borgquist S, Manjer J, Gustavsson P
Occupational and environmental medicine 2017;74(9):652-658

Occupational exposure to diesel motor exhaust and risk of lung cancer by histological subtype: a population-based case-control study in Swedish men
Ilar A, Plato N, Lewné M, Pershagen G, Gustavsson P
European journal of epidemiology 2017;32(8):711-719

Response to "Lung Cancer Risk Among Non-Smoking Firefighters''
Bigert C, Gustavsson P, Straif K, Schuz J, Olsson Ac, Taeger D, et al
JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 2017;59(4):e69-

Age at occupational exposure to combustion products and lung cancer risk among men in Stockholm, Sweden
Bottai M, Selander J, Pershagen G, Gustavsson P
International archives of occupational and environmental health 2016;89(2):271-5

Lung Cancer Among Firefighters: Smoking-Adjusted Risk Estimates in a Pooled Analysis of Case-Control Studies
Bigert C, Gustavsson P, Straif K, Taeger D, Pesch B, Kendzia B, et al
Journal of occupational and environmental medicine 2016;58(11):1137-1143

Maternal Occupational Exposure to Noise during Pregnancy and Hearing Dysfunction in Children: A Nationwide Prospective Cohort Study in Sweden
Selander J, Albin M, Rosenhall U, Rylander L, Lewné M, Gustavsson P
Environmental health perspectives 2016;124(6):855-60

Occupational prestige, social mobility and the association with lung cancer in men
Behrens T, Groß I, Siemiatycki J, Conway Di, Olsson A, Stücker I, et al
BMC cancer 2016;16():395-

Road traffic noise, air pollution and myocardial infarction: a prospective cohort study
Bodin T, Björk J, Mattisson K, Bottai M, Rittner R, Gustavsson P, et al
International archives of occupational and environmental health 2016;89(5):793-802

IARC Monographs: 40 Years of Evaluating Carcinogenic Hazards to Humans
Pearce N, Blair A, Vineis P, Ahrens W, Andersen A, Anto Jm, et al
ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES 2015;123(6):507-14

Lung cancer among coal miners, ore miners and quarrymen: smoking-adjusted risk estimates from the synergy pooled analysis of case-control studies
Taeger D, Pesch B, Kendzia B, Behrens T, Jockel Kh, Dahmann D, et al
SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK ENVIRONMENT & HEALTH 2015;41(5):467-77

Lung cancer risk among bricklayers in a pooled analysis of case-control studies
Consonni D, De Matteis S, Pesatori Ac, Bertazzi Pa, Olsson Ac, Kromhout H, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2015;136(2):360-71

Lung cancer risk among cooks when accounting for tobacco smoking: a pooled analysis of case-control studies from Europe, Canada, New Zealand, and China
Bigert C, Gustavsson P, Straif K, Pesch B, Brüning T, Kendzia B, et al
Journal of occupational and environmental medicine 2015;57(2):202-9

Effect Modification of the Association of Cumulative Exposure and Cancer Risk by Intensity of Exposure and Time Since Exposure Cessation: A Flexible Method Applied to Cigarette Smoking and Lung Cancer in the SYNERGY Study
Vlaanderen J, Portengen L, Schuz J, Olsson A, Pesch B, Kendzia B, et al
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2014;179(3):290-8

Myocardial infarction and occupational exposure to motor exhaust: a population-based case-control study in Sweden
Ilar A, Lewné M, Plato N, Hallqvist J, Alderling M, Bigert C, et al
European journal of epidemiology 2014;29(7):517-25

A job-exposure matrix for occupational noise: development and validation
Sjöström M, Lewné M, Alderling M, Willix P, Berg P, Gustavsson P, et al
The Annals of occupational hygiene 2013;57(6):774-83

Cancer incidence in a cohort of Swedish chimney sweeps, 1958-2006
Hogstedt C, Jansson C, Hugosson M, Tinnerberg H, Gustavsson P
American journal of public health 2013;103(9):1708-14

Incidence of myocardial infarction among cooks and other restaurant workers in Sweden 1987-2005
Bigert C, Lönn M, Feychting M, Sjögren B, Lewné M, Gustavsson P
Scandinavian journal of work, environment & health 2013;39(2):204-11

Incidence of myocardial infarction in Swedish chimney sweeps 1991-2005: a prospective cohort study
Gustavsson P, Jansson C, Hogstedt C
Occupational and environmental medicine 2013;70(7):505-7

Lung cancer risk among bakers, pastry cooks and confectionary makers: the SYNERGY study
Behrens T, Kendzia B, Treppmann T, Olsson A, Jockel Kh, Gustavsson P, et al
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 2013;70(11):810-4

Lung Cancer Risk Among Hairdressers: A Pooled Analysis of Case-Control Studies Conducted Between 1985 and 2010
Olsson Ac, Xu Yw, Schuz J, Vlaanderen J, Kromhout H, Vermeulen R, et al
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2013;178(9):1355-65

Occupational exposure to particles and incidence of stroke
Sjögren B, Lönn M, Fremling K, Feychting M, Nise G, Kauppinen T, et al
Scandinavian journal of work, environment & health 2013;39(3):295-301

Welding and Lung Cancer in a Pooled Analysis of Case-Control Studies
Kendzia B, Behrens T, Jockel Kh, Siemiatycki J, Kromhout H, Vermeulen R, et al
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2013;178(10):1513-25

Cigarette smoking and lung cancerurelative risk estimates for the major histological types from a pooled analysis of case-control studies
Pesch B, Kendzia B, Gustavsson P, Jockel Kh, Johnen G, Pohlabeln H, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2012;131(5):1210-9

Mortality among Swedish chimney sweeps (1952-2006): an extended cohort study
Jansson C, Alderling M, Hogstedt C, Gustavsson P
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 2012;69(1):41-7

Occupational exposure to organic dust increases lung cancer risk in the general population
Peters S, Kromhout H, Olsson Ac, Wichmann He, Bruske I, Consonni D, et al
THORAX 2012;67(2):111-6

Occupational exposure to particles and incidence of acute myocardial infarction and other ischaemic heart disease
Wiebert P, Lonn M, Fremling K, Feychting M, Sjogren B, Nise G, et al
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 2012;69(9):651-7

The Impact of Selection Bias Due to Increasing Response Rates among Population Controls in Occupational Case-Control Studies Response
Olsson A, Vermeulen R, Kromhout H, Peters S, Gustavsson P, Bruske I, et al
AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE 2012;185(1):106-107

Diesel Motor Exhaust and Lung Cancer: Additional Perspectives
Synergy Grp, Olsson A, Vermeulen R, Kromhout H, Peters S, Gustavsson P, et al
AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE 2011;184(5):619-620

Exposure to Diesel Motor Exhaust and Lung Cancer Risk in a Pooled Analysis from Case-Control Studies in Europe and Canada
Olsson Ac, Gustavsson P, Kromhout H, Peters S, Vermeulen R, Bruske I, et al
AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE 2011;183(7):941-8

Lung Cancer Risk Attributable to Occupational Exposures in a Multicenter Case-Control Study in Central and Eastern Europe
Olsson Ac, Gustavsson P, Zaridze D, Mukeriya A, Szeszenia-dabrowska N, Rudnai P, et al
JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 2011;53(11):1262-7

No short-term respiratory effects among particle-exposed employees in the Stockholm subway
Bigert C, Alderling M, Svartengren M, Plato N, Gustavsson P
SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK ENVIRONMENT & HEALTH 2011;37(2):129-35

Occupational exposure to motor exhaust in Stockholm, Sweden-Different grouping strategies using variability in NO2 to create homogenous groups
Lewne M, Plato N, Bellander T, Alderling M, Gustavsson P
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYGIENE AND ENVIRONMENTAL HEALTH 2011;214(1):47-52

Occupational exposure to chemicals and risk of thyroid cancer in Sweden
Lope V, Perez-gomez B, Aragones N, Lopez-abente G, Gustavsson P, Plato N, et al
INTERNATIONAL ARCHIVES OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH 2009;82(2):267-74

Occupational Exposure to UV Light and Mortality From Multiple Sclerosis
Westberg M, Feychting M, Jonsson F, Nise G, Gustavsson P
AMERICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL MEDICINE 2009;52(5):353-7

Blood markers of inflammation and coagulation and exposure to airborne particles in employees in the Stockholm underground
Bigert C, Alderling M, Svartengren M, Plato N, De Faire U, Gustavsson P
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 2008;65(10):655-8

Do sex and site matter? Different age distribution in melanoma of the trunk among Swedish men and women
Perez-gomez B, Aragones N, Gustavsson P, Lope V, Lopez-abente G, Pollan M
BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY 2008;158(4):766-72

Incidence of lung cancer among subway drivers in Stockholm
Gustavsson P, Bigert C, Pollan M
AMERICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL MEDICINE 2008;51(7):545-7

Occupation, Exposure to Chemicals, Sensitizing Agents, and Risk of Multiple Myeloma in Sweden
Lope V, Perez-gomez B, Aragones N, Lopez-abente G, Gustavsson P, Plato N, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2008;17(11):3123-7

Socio-economic class, rurality and risk of cutaneous melanoma by site and gender in Sweden
Perez-gomez B, Aragones N, Gustavsson P, Lope V, Lopez-abente G, Marina P
BMC PUBLIC HEALTH 2008;:33-

Exposure to particles, elemental carbon and nitrogen dioxide in workers exposed to motor exhaust
Lewne M, Plato N, Gustavsson P
ANNALS OF OCCUPATIONAL HYGIENE 2007;51(8):693-701

Myocardial infarction in Swedish subway drivers
Bigert C, Klerdal K, Hammar N, Gustavsson P
SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK ENVIRONMENT & HEALTH 2007;33(4):267-71

Exposure to particles and nitrogen dioxide among taxi, bus and lorry drivers
Lewne M, Nise G, Lind Ml, Gustavsson P
INTERNATIONAL ARCHIVES OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH 2006;79(3):220-6

Low-dose occupational exposure to asbestos and lung cancer risk
Gustavsson P, Albin M
La Medicina del lavoro 2006;97(2):357-

Occupational exposure to ionizing radiation and electromagnetic fields in relation to the risk of thyroid cancer in Sweden
Lope V, Perez-gomez B, Aragones N, Lopez-abentes G, Gustavsson P, Floderus B, et al
SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK ENVIRONMENT & HEALTH 2006;32(4):276-84

Arc and resistance welding and tumours of the endocrine glands: a Swedish case-control study with focus on extremely low frequency magnetic fields
Hakansson N, Stenlund C, Gustavsson P, Johansen C, Floderus B
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 2005;62(5):304-8

Cutaneous melanoma in Swedish women: Occupational risks by anatomic site
Perez-gomez B, Aragones N, Gustavsson P, Plato N, Lopez-abente G, Pollan M
AMERICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL MEDICINE 2005;48(4):270-81

Intoxication from an accidentally ingested lead shot retained in the gastrointestinal tract
Gustavsson P, Gerhardsson L
ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES 2005;113(4):491-3

Occupation and thyroid cancer risk in Sweden
Lope V, Pollan M, Gustavsson P, Plato N, Perez-gomez B, Aragones N, et al
JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 2005;47(9):948-57

Cutaneous melanoma: hints from occupational risks by anatomic site in Swedish men
Perez-gomez B, Pollan M, Gustavsson P, Plato N, Aragones N, Lopez-abente G
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 2004;61(2):117-26

Incidence of cancer among Swedish military and civil personnel involved in UN missions in the Balkans 1989-99
Gustavsson P, Talback M, Lundin A, Lagercrantz B, Gyllestad Pe, Fornell L
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 2004;61(2):171-3

Time trends in the incidence of myocardial infarction among professional drivers in Stockholm 1977-96
Bigert C, Klerdal K, Hammar N, Hallqvist J, Gustavsson P
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 2004;61(12):987-91

Calculation of fractions of lung cancer incidence attributable to occupational exposure to asbestos and combustion products in Stockholm, Sweden
Gustavsson P, Ahlbom A, Andersson T, Scheele P
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2003;18(10):937-40

Myocardial infarction among professional drivers
Bigert C, Gustavsson P, Hallqvist J, Hogstedt C, Lewne M, Plato N, et al
EPIDEMIOLOGY 2003;14(3):333-9

Neurodegenerative diseases in welders and other workers exposed to high levels of magnetic fields
Hakansson N, Gustavsson P, Johansen C, Floderus B
EPIDEMIOLOGY 2003;14(4):420-6

Occupational exposure to extremely low frequency magnetic fields and mortality from cardiovascular disease
Hakansson N, Gustavsson P, Sastre A, Floderus B
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2003;158(6):534-42

Occupations with increased risk of pancreatic cancer in the Swedish population
Alguacil J, Pollan M, Gustavsson P
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 2003;60(8):570-6

Cancer incidence and magnetic field exposure in industries using resistance welding in Sweden
Hakansson N, Floderus B, Gustavsson P, Johansen C, Olsen Jh
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 2002;59(7):481-6

Interactive effect of chemical substances and occupational electromagnetic field exposure on the risk of gliomas and meningiomas in Swedish men
Navas-acien A, Pollan M, Gustavsson P, Floderus B, Plato N, Dosemeci M
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2002;11(12):1678-83

Low-dose exposure to asbestos and lung cancer: Dose-response relations and interaction with smoking in a population-based case-referent study in Stockholm, Sweden
Gustavsson P, Nyberg F, Pershagen G, Scheele P, Jakobsson R, Plato N
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2002;155(11):1016-22

Occupation, exposure to chemicals and risk of gliomas and meningiomas in Sweden
Navas-acien A, Pollan M, Gustavsson P, Plato N
AMERICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL MEDICINE 2002;42(3):214-27

Stomach cancer and occupation in Sweden: 1971-89
Aragones N, Pollan M, Gustavsson P
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 2002;59(5):329-37

A population-based case-referent study of myocardial infarction and occupational exposure to motor exhaust, other combustion products, organic solvents, lead, and dynamite
Sheep Study Grp, Gustavsson P, Plato N, Hallqvist J, Hogstedt C, Lewne M, et al
EPIDEMIOLOGY 2001;12(2):222-8

Breast cancer, occupation, and exposure to electromagnetic fields among Swedish men
Pollan M, Gustavsson P, Floderus B
AMERICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL MEDICINE 2001;39(3):276-85

Cancer incidence and work place exposure among Swedish biomedical research personnel
Wennborg H, Yuen J, Nise G, Sasco Aj, Vainio H, Gustavsson P
INTERNATIONAL ARCHIVES OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH 2001;74(8):558-64

Incidence of testicular cancer and occupation among Swedish men gainfully employed in 1970
Pollan M, Gustavsson P, Cano Mi
ANNALS OF EPIDEMIOLOGY 2001;11(8):554-62

Occupational sunlight exposure and cancer incidence among Swedish construction workers
Hakansson N, Floderus B, Gustavsson P, Feychting M, Hallin N
EPIDEMIOLOGY 2001;12(5):552-7

Re: "Occupational exposure and lung cancer risk: A population-based case-referent study in Sweden" - The first two authors reply
Gustavsson P, Jakobsson R
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2001;153(10):1029-1029

Urban air pollution and lung cancer in Stockholm - Four of the authors reply
Nyberg F, Bellander T, Pershagen G, Gustavsson P
EPIDEMIOLOGY 2001;12(5):591-592

Using geographic information systems to assess individual historical exposure to air pollution from traffic and house heating in Stockholm
Bellander T, Berglind N, Gustavsson P, Jonson T, Nyberg F, Pershagen G, et al
ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES 2001;109(6):633-9

Employment as butcher and cancer risk in a record-linkage study from Sweden
Boffetta P, Gridley G, Gustavsson P, Brennan P, Blair A, Ekstrom Am, et al
CANCER CAUSES & CONTROL 2000;11(7):627-33

Mortality and cancer incidence among Swedish lumberjacks exposed to phenoxy herbicides
Thorn A, Gustavsson P, Sadigh J, Westerlund-hannestrand B, Hogstedt C
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 2000;57(10):718-20

Occupational exposure and lung cancer risk: A population-based case-referent study in Sweden
Gustavsson P, Jakobsson R, Nyberg F, Pershagen G, Jarup L, Scheele P
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2000;152(1):32-40

Urban air pollution and lung cancer in Stockholm
Nyberg F, Gustavsson P, Jarup L, Bellander T, Berglind N, Jakobsson R, et al
EPIDEMIOLOGY 2000;11(5):487-95

High-risk occupations for breast cancer in the Swedish female working population
Pollan M, Gustavsson P
AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 1999;89(6):875-81

Mortality and cancer incidence among laboratory technicians in medical research and routine laboratories (Sweden)
Gustavsson P, Reuterwall C, Sadigh J, Soderholm M
CANCER CAUSES & CONTROL 1999;10(1):59-64

Mortality and cancer incidence in biomedical laboratory personnel in Sweden
Wennborg H, Yuen J, Axelsson G, Ahlbom A, Gustavsson P, Sasco Aj
AMERICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL MEDICINE 1999;35(4):382-9

Urban air pollution and lung cancer - A population-based case-control study from Stockholm.
Nyberg F, Gustavsson P, Jarup L, Bellander T, Berglind N, Jakobsson R, et al
EPIDEMIOLOGY 1999;10(4):S145-S145

Occupational exposures and squamous cell carcinoma of the oral cavity, pharynx, larynx, and oesophagus: A case-control study in Sweden
Gustavsson P, Jakobsson R, Johansson H, Lewin F, Norell S, Rutkvist Le
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 1998;55(6):393-400

Smoking tobacco, oral snuff, and alcohol in the etiology of squamous cell carcinoma of the head and neck - A population-based case-referent study in Sweden
Lewin F, Norell Se, Johansson H, Gustavsson P, Wennerberg J, Biorklund A, et al
CANCER 1998;82(7):1367-75

A cohort study of Swedish capacitor manufacturing workers exposed to polychlorinated biphenyls (PCBs)
Gustavsson P, Hogstedt C
AMERICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL MEDICINE 1997;32(3):234-9

Assessment of past exposure to man-made vitreous fibers in the Swedish prefabricated house industry
Plato N, Gustavsson P, Krantz S
AMERICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL MEDICINE 1997;32(4):349-54

Increased risk of lung cancer among male professional drivers in urban but not rural areas of Sweden
Jakobsson R, Gustavsson P, Lundberg I
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 1997;54(3):189-93

Myocardial infarction among male bus, taxi, and lorry drivers in middle Sweden
Gustavsson P, Alfredsson L, Brunnberg H, Hammar N, Jakobsson R, Reuterwall C, et al
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 1996;53(4):235-40

CANCER INCIDENCE, MORTALITY AND EXPOSURE-RESPONSE AMONG SWEDISH MAN-MADE VITREOUS FIBER PRODUCTION WORKERS
Plato N, Westerholm P, Gustavsson P, Hemmingsson T, Hogstedt C, Krantz S
SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK ENVIRONMENT & HEALTH 1995;21(5):353-61

CHARACTERIZATION OF CURRENT EXPOSURE TO MAN-MADE VITREOUS FIBERS (MMVF) IN THE PREFABRICATED HOUSE INDUSTRY IN SWEDEN
Plato N, Krantz S, Andersson L, Gustavsson P, Lundgren L
ANNALS OF OCCUPATIONAL HYGIENE 1995;39(2):167-79

FIBER EXPOSURE ASSESSMENT IN THE SWEDISH ROCK WOOL AND SLAG WOOL PRODUCTION INDUSTRY IN 1938-1990
Plato N, Krantz S, Gustavsson P, Smith Tj, Westerholm P
SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK ENVIRONMENT & HEALTH 1995;21(5):345-52

Surveillance of mortality and cancer incidence among Swedish graphite electrode workers
Gustavsson P, Bellander T, Johansson L, Salmonsson S
ENVIRONMENTAL RESEARCH 1995;70(1):7-10

Visa alla publikationer

Karta