This page in English

Nina Risti

Administratör

Postadress : Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9, Enheten för logopedi, Karolinska Universitetssjukhuset, F 67 141 86 Stockholm