This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är doktorand och går forskarskolan i vårdvetenskap. Jag tillhör den medicinska sektorn vid Aging research center, ARC och sektionen för fysioterapi, NVS.

Jag är legitemierad sjukgymnast sedan 2013 har arbetat kliniskt inom primärvårdsrehab i fyra år, främst med äldre inom hemrehabilitering.  Jag har en magisterexamen vid Umeå universitet och mitt masterarbete fokuserade på äldre med osteoporos. 

 

Utbildning

Kandidatexamen inom fysioterapi, Karolinska Institutet, 2013

Magisterexamen inom fysioterapi, Umeå universitet, 2016

 

 

 

Forskningsbeskrivning

Syftet med mitt doktorandprojekt är att validera och implementera ett nytt screeninginstrument för att kunna förebygga skadliga fallolyckor hos äldre. 

Laddar publikationer

Map

View map

Tomtebodavägen 18 A, Våning 10, Widerströmska Huset, Ki Campus Solna
Stockholm