This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är nutritionist, har disputerat i fysiologi och är anställd som lektor på institutionen för laboratoriemedicin. Jag är grundutbildningsansvarig på institutionen och är ledamot i KI:s pedagogiska akademi.

Forskningsbeskrivning

Jag är intresserad av hur fysisk aktivitet, fysisk prestation och livsstil påverkar hälsan under livet. I ett samarbete med Umeå universitet driver vi en longitudinell studie med 35 års uppföljningstid "Swedish Physical Activity and Fitness Cohort Study with participants born in 1958 (SPAF-1958). Jag medverkar i studier som drivs av enheten för pediatrik, CLINTEC där hälsa hos barn och ungdomar med fetma studeras. En studie är en randomiserad kontollerad interventionsstudie där vi undersöker fysisk aktivitets respektive medicinerings effekt på blodglukos, och därmed på riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom (Hjärthälsastudien). I en annan, longitudinell, studie undersöker vi olika riskmarkörers förmåga att predicera framtida sjuklighet (FOCUS-studien)

Akademiska priser och utmärkelser

Ledamot i Karolinska institutets pedagogiska akademi sedan 2011

Länkar

Publikationer

Hypertension outcomes and cardiovascular status in young adults with childhood-diagnosed white coat hypertension
Westerståhl M, Forss M, Persson L, Bouma K, Gustavsson T, Wühl E, et al
Archives of disease in childhood 2018;103(1):113-114

The Swedish physical activity and fitness cohort born in 1958 - dropout analysis and overview at 36-year follow-up
Aasa U, Lundell S, Barnekow-bergkvist M, Jansson E, Westerståhl M
Scandinavian journal of medicine & science in sports 2017;27(4):418-429

Longitudinal study exploring factors associated with neck/shoulder pain at 52 years of age
Hesselman Borg J, Westerståhl M, Lundell S, Madison G, Aasa U
Journal of pain research 2016;9():303-10

Obesogenic dietary intake in families with 1-year-old infants at high and low obesity risk based on parental weight status: baseline data from a longitudinal intervention (Early STOPP)
Svensson V, Sobko T, Ek A, Forssén M, Ekbom K, Johansson E, et al
European journal of nutrition 2016;55(2):781-792

Physical Activity Might Be of Greater Importance for Good Spinal Control Than If You Have Had Pain or Not: A Longitudinal Study
Aasa U, Lundell S, Aasa B, Westerståhl M
Spine 2015;40(24):1926-33

Nocturnal blood pressure non-dipping is prevalent in severely obese, prepubertal and early pubertal children
Westerstahl M, Kallerman Ph, Hagman E, Ek Ae, Rossner Sm, Marcus C
ACTA PAEDIATRICA 2014;103(2):225-30

Obese children without comorbidities have impaired microvascular endothelial function
Hedvall Kallerman P, Hagman E, Edstedt Bonamy Ak, Zemack H, Marcus C, Norman M, et al
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992) 2014;103(4):411-7

Association between nocturnal blood pressure dipping and glucose metabolism in obese children
Westerstahl M, Hedvall P, Roessner Sm, Marcus C
DIABETES OBESITY & METABOLISM 2010;:58-58

Association between nocturnal blood pressure dipping and insulin metabolism in obese adolescents
Westerstahl M, Marcus C
INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY 2010;34(3):472-7

Endothelial dysfunction in obese adolescents
Hedvall P, Norman M, Marcus C, Westerstahl M
DIABETES OBESITY & METABOLISM 2010;:50-50

Low physical activity among adolescents in practical education
Westerstahl M, Barnekow-bergkvist M, Jansson E
SCANDINAVIAN JOURNAL OF MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS 2005;15(5):287-97

Secular trends in body dimensions and physical fitness among adolescents in Sweden from 1974 to 1995
Westerstahl M, Barnekow-bergkvist M, Hedberg G, Jansson E
SCANDINAVIAN JOURNAL OF MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS 2003;13(2):128-37

Secular trends in sports: participation and attitudes among adolescents in Sweden from 1974 to 1995
Westerstahl M, Barnekow-bergkvist M, Hedberg G, Jansson E
ACTA PAEDIATRICA 2003;92(5):602-9

Visa alla publikationer

Karta