This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är docent i fysioterapi vid Karolinska Institutet (KI) och har en anknytning till Karolinska Universitetssjukhuset. Jag är legitimerad sjukgymnast med en magisterexamen i Folkhälsovetenskap. Jag försvarade min avhandling år 2007, gjorde post-doc år 2008-2009 vid NIH i USA och centrum för allmänmedicin vid KI och har efter det kombinerat forskning med undervisning och ledarskap vid sektionen för fysioterapi, Insitutionen NVS, KI.  Mellan åren 2013-2016 hade jag en 4-årig forskarassistenttjänst finansierad av KI´s strategiska satsning. Sedan år 2014 är jag även sektionschef vid Sektionen för fysioterapi.

Utbildning

2007                   Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, folkhälsonutrition. KI         

2001                   Magisterexamen i folkhälsa, KI

1997                   Kandidat- och yrkesexamen i sjukgymnastik, KI 

1981                   Laboratorieassistent, klinisk kemi, Sundsvall

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde och min forskargrupp har fokus på fysisk aktivitet, fysisk träning och hälsa. Jag studerar a) arten, graden och bestämningsfaktorer av objektivt mätt fysisk aktivitet i befolkningen b) sambandet mellan fysisk aktivitet hälsa och c) effekten av interventioner för att öka fysisk aktivitet. Min forskning kombinerar epidemiologi, metodutveckling och interventionsforskning.

Jag har varit framgångrik i att erhålla interna och externa medel såsom Karolinska Institutet strategiska medel, Vetenskapsrådet, ALF-medicin, Folksam, Åke Wibergs stiftelse och medel för doktorander från KID och  forskarskolan i vårdvetenskap. Jag har även som medsökande erhållit stora medel från VR, Forte, Vårdal och EU DG Sanco.

Du kan läsa mer om min och forskargruppens forskning här.

Pedagogiska meriter

Jag har ett starkt engagemang för utbildningsfrågor och pedagogik. Jag jobbar aktivt med att utveckla och förbättra kurser med studentens lärande i centrum. Jag är sedan år 2011 ledamot av pedagogiska akademin vid Karolinska Institutet. I min roll som sektionschef har jag huvudansvar för sektionens utbildning på grund, avancerad och forskarutbildningsnivå. Jag har tidigare varit lärarrepresentant i programnämnden för fysioterapeutprogrammet. 

Jag har gått allt från grundläggande pedagogiska kurser, till kurser om distanslärande, kursdesign och examination, IT-i utbildningen och pedagogiskt ledarskap.

Min undervisning är främst inom hälsofrämjande arbete, fysisk aktivitet, träning och hälsa och mätmetoder. Jag är förnärvarande kursledare för en forskarutbildningskurs “Measurement of physical activity using objective methods” och den fristående kursen ”Fysisk aktivitet som prevention”. Undervisar på grundutbildningen till fysioterapeut och den fristående kursen ”Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder” . Jag har också varit med och utvecklat och varit lärare på en så kallad MOOC-kurs (massive online open course) och ”Pedagogik för forskarhandledare” .

Akademiska priser och utmärkelser

År 2018 tilldelades jag årets arbetsmiljö- och hälsopris vid KI

År 2014-2016 var jag redaktör för handboken Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS2017)

År 2014 blev jag utsedd till Årets fysioterapeut

Sedan år 2014 är jag biträdande redaktör för den vetenskapliga tidskriften "International Journal of Behavior Nutrition and Physical Activity"

2012-2014 styrelsemedlem i Yrkesföreningar för fysisk aktivitet

År 2011 utsågs jag i konkurrens till ledamot i Pedagogiska Akademin vid Karolinska Institutet.

 

 

Länkar

Publikationer

Corrigendum to "Accelerometer-measured sedentary time and physical activity - A 15 year follow-up of mortality in a Swedish population-based cohort" [J. Sci. Med. Sport 21 (2018) 702-707]
Dohrn Im, Sjöström M, Kwak L, Oja P, Hagströmer M
Journal of science and medicine in sport 2019;22(3):246-

Cost-effectiveness of the HiBalance training program for elderly with Parkinson's disease: analysis of data from a randomized controlled trial
Joseph C, Brodin N, Leavy B, Hagstromer M, Lofgren N, Franzen E
CLINICAL REHABILITATION 2019;33(2):222-232

Factors Associated With Responsiveness to Gait and Balance Training in People With Parkinson Disease
Löfgren N, Conradsson D, Joseph C, Leavy B, Hagströmer M, Franzén E
Journal of neurologic physical therapy : JNPT 2019;43(1):42-49

Measuring nutritional knowledge using Item Response Theory and its validity in European adolescents
Helena Study Grp, Santos Tss, Julian C, De Andrade Df, Villar Bs, Piccinelli R, et al
PUBLIC HEALTH NUTRITION 2019;22(3):419-430

Accelerometer-measured sedentary time and physical activity-A 15 year follow-up of mortality in a Swedish population-based cohort
Dohrn Im, Sjöström M, Kwak L, Oja P, Hagströmer M
Journal of science and medicine in sport 2018;21(7):702-707

Accelerometry: A feasible method to monitor physical activity during sub-acute rehabilitation of persons with stroke
Joseph C, Strömbäck B, Hagströmer M, Conradsson D
Journal of rehabilitation medicine 2018;50(5):429-434

Development of sleep patterns in children with obese and normal-weight parents
Xiu L, Hagströmer M, Bergqvist-norén L, Johansson E, Ekbom K, Svensson V, et al
Journal of paediatrics and child health 2018;():-

Long-term effects of highly challenging balance training in Parkinson's disease-a randomized controlled trial
Wallén Mb, Hagströmer M, Conradsson D, Sorjonen K, Franzén E
Clinical rehabilitation 2018;32(11):1520-1529

Measuring Sedentary Behavior by Means of Muscular Activity and Accelerometry
Kuster Rp, Huber M, Hirschi S, Siegl W, Baumgartner D, Hagströmer M, et al
Sensors (Basel, Switzerland) 2018;18(11):-

Objectively assessed physical activity and associated factors of sedentary behavior among survivors of stroke living in Cape Town, South Africa
Joseph C, Conradsson D, Hagströmer M, Lawal I, Rhoda A
Disability and rehabilitation 2018;40(21):2509-2515

Objectively Assessed Physical Activity in the Oldest Old Persons With Coronary Artery Disease
Strauch S, Hagströmer M, Bäck M
Journal of geriatric physical therapy (2001) 2018;():-

Omega-3 fatty acids does not affect physical activity and body weight in primary school children - a double-blind randomized placebo-controlled trial
Svensson V, Johansson E, Fischer M, Deng Sl, Hagströmer M, Danielsson P
Scientific reports 2018;8(1):12725-

Patients with severe low back pain exhibit a low level of physical activity before lumbar fusion surgery: a cross-sectional study
Lotzke H, Jakobsson M, Gutke A, Hagströmer M, Brisby H, Hägg O, et al
BMC musculoskeletal disorders 2018;19(1):365-

Replacing sedentary time with physical activity: a 15-year follow-up of mortality in a national cohort
Dohrn Im, Kwak L, Oja P, Sjöström M, Hagströmer M
Clinical epidemiology 2018;10():179-186

Results from Sweden's 2018 Report Card on Physical Activity for Children and Youth
Delisle Nyström C, Larsson C, Alexandrou C, Ehrenblad B, Eriksson U, Friberg M, et al
Journal of physical activity & health 2018;15(S2):S413-S414

Amino acids intake and physical fitness among adolescents
Helena Study Group, Gracia-marco L, Bel-serrat S, Cuenca-garcia M, Gonzalez-gross M, Pedrero-chamizo R, et al
Amino acids 2017;49(6):1041-1052

Does a dynamic chair increase office workers' movements? - Results from a combined laboratory and field study
Grooten Wja, Äng Bo, Hagströmer M, Conradsson D, Nero H, Franzén E
Applied ergonomics 2017;60():1-11

Evaluation and implementation of highly challenging balance training in clinical practice for people with Parkinson's disease: protocol for the HiBalance effectiveness-implementation trial
Leavy B, Kwak L, Hagströmer M, Franzén E
BMC neurology 2017;17(1):27-

Monitoring training activity during gait-related balance exercise in individuals with Parkinson's disease: a proof-of-concept-study
Conradsson D, Nero H, Löfgren N, Hagströmer M, Franzén E
BMC neurology 2017;17(1):19-

Physiotherapy for Parkinson's Disease in Sweden: Provision, Expertise, and Multi-professional Collaborations
Conradsson D, Leavy B, Hagströmer M, Nilsson Mh, Franzén E
Movement disorders clinical practice 2017;4(6):843-851

"Pushing the Limits": Rethinking Motor and Cognitive Resources After a Highly Challenging Balance Training Program for Parkinson Disease
Leavy B, Roaldsen Ks, Nylund K, Hagstromer M, Franzen E
PHYSICAL THERAPY 2017;97(1):81-89

Reallocating bouted sedentary time to non-bouted sedentary time, light activity and moderate-vigorous physical activity in adults with prediabetes and type 2 diabetes
Rossen J, Buman Mp, Johansson Ub, Yngve A, Ainsworth B, Brismar K, et al
PloS one 2017;12(7):e0181053-

Sedentary Time and Physical Activity Surveillance Through Accelerometer Pooling in Four European Countries
Loyen A, Clarke-cornwell Am, Anderssen Sa, Hagströmer M, Sardinha Lb, Sundquist K, et al
Sports medicine (Auckland, N.Z.) 2017;47(7):1421-1435

Short- and Long-Term Effects of Balance Training on Physical Activity in Older Adults With Osteoporosis: A Randomized Controlled Trial
Dohrn Im, Hagströmer M, Hellénius Ml, Ståhle A
Journal of geriatric physical therapy (2001) 2017;40(2):102-111

4th International Conference on Ambulatory Monitoring of Physical Activity and Movement (Limerick, Ireland, 10-12 June 2015)
Stansfield B, Rowlands A, John D, Chastin S, Edwardson C, Hagstromer M
PHYSIOLOGICAL MEASUREMENT 2016;37(10):E24-E26

Calibration and Validation of a Wrist- and Hip-Worn Actigraph Accelerometer in 4-Year-Old Children
Johansson E, Larisch Lm, Marcus C, Hagströmer M
PloS one 2016;11(9):e0162436-

Depressive symptoms associated with concerns about falling in Parkinson's disease
Franzén E, Conradsson D, Hagströmer M, Nilsson Mh
Brain and behavior 2016;6(10):e00524-

Examining differences in physical activity levels by employment status and/or job activity level: Gender-specific comparisons between the United States and Sweden
Kwak L, Berrigan D, Van Domelen D, Sjöström M, Hagströmer M
Journal of science and medicine in sport 2016;19(6):482-7

Gait Speed, Quality of Life, and Sedentary Time are Associated with Steps per Day in Community-Dwelling Older Adults with Osteoporosis
Dohrn Im, Hagströmer M, Hellenius Ml, Ståhle A
Journal of aging and physical activity 2016;24(1):22-31

Objectively Assessed Physical Activity and its Association with Balance, Physical Function and Dyskinesia in Parkinson's Disease
Nero H, Benka Wallén M, Franzén E, Conradsson D, Ståhle A, Hagströmer M
Journal of Parkinson's disease 2016;6(4):833-840

Physical activity in young children and their parents-An Early STOPP Sweden-China comparison study
Johansson E, Mei H, Xiu L, Svensson V, Xiong Y, Marcus C, et al
Scientific reports 2016;6():29595-

Physical Activity Levels in Chinese One-Year-Old Children and Their Parents, an Early STOPP China Study
Mei H, Johansson E, Hagströmer M, Xiong Y, Zhang L, Zhang J, et al
PloS one 2016;11(4):e0153605-

Results From Sweden's 2016 Report Card on Physical Activity for Children and Youth
Nyström Cd, Larsson C, Ehrenblad B, Eneroth H, Eriksson U, Friberg M, et al
Journal of physical activity & health 2016;13(11 Suppl 2):S284-S290

The Effects of "Physical Activity on Prescription" in Persons With Transient Ischemic Attack: A Randomized Controlled Study
Morén C, Welmer Ak, Hagströmer M, Karlsson E, Sommerfeld Dk
Journal of neurologic physical therapy : JNPT 2016;40(3):176-83

A 6 year longitudinal study of accelerometer-measured physical activity and sedentary time in Swedish adults
Hagströmer M, Kwak L, Oja P, Sjöström M
Journal of science and medicine in sport 2015;18(5):553-7

Accelerometer Cut Points for Physical Activity Assessment of Older Adults with Parkinson's Disease
Nero H, Benka Wallén M, Franzén E, Ståhle A, Hagströmer M
PloS one 2015;10(9):e0135899-

[Assessing and evaluating physical activity during counseling in health care]
Hagströmer M, Wisén A, Hassmén P
Lakartidningen 2015;112():-

A two- and five-year follow-up of clinical outcome after ACL reconstruction using BPTB or hamstring tendon grafts: a prospective intervention outcome study
Heijne A, Hagströmer M, Werner S
Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy : official journal of the ESSKA 2015;23(3):799-807

Calibration and cross-validation of a wrist-worn Actigraph in young preschoolers
Johansson E, Ekelund U, Nero H, Marcus C, Hagströmer M
Pediatric obesity 2015;10(1):1-6

Global, regional, and national age-sex specific all-cause and cause-specific mortality for 240 causes of death, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013
Gbd Mortal 2013 Causes Death Colla, Naghavi M, Wang Hd, Lozano R, Davis A, Liang Xf, et al
LANCET 2015;385(9963):117-71

Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks in 188 countries, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013
Gbd 2013 Risk Factors, Forouzanfar Mh, Alexander L, Anderson Hr, Bachman Vf, Biryukov S, et al
LANCET 2015;386(10010):2287-323

Levels and Patterns of Physical Activity and Sedentary Behavior in Elderly People With Mild to Moderate Parkinson Disease
Benka Wallén M, Franzén E, Nero H, Hagströmer M
Physical therapy 2015;95(8):1135-41

Objectively measured physical activity in two-year-old children - levels, patterns and correlates
Johansson E, Hagstromer M, Svensson V, Ek A, Forssen M, Nero H, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY 2015;:3-

[Physical activity--new paths and choices in the recommendations for adults]
Jansson E, Hagströmer M, Anderssen Sa
Lakartidningen 2015;112():-

Physical activity promotion in the primary care setting in pre- and type 2 diabetes - the Sophia step study, an RCT
Rossen J, Yngve A, Hagströmer M, Brismar K, Ainsworth Be, Iskull C, et al
BMC public health 2015;15():647-

The combined effect of physical activity and sedentary behaviors on a clustered cardio-metabolic risk score: The Helena study
Helena Study Group, Rendo-urteaga T, De Moraes Ac, Collese Ts, Manios Y, Hagströmer M, et al
International journal of cardiology 2015;186():186-95

The Effects of Highly Challenging Balance Training in Elderly With Parkinson's Disease: A Randomized Controlled Trial
Conradsson D, Löfgren N, Nero H, Hagströmer M, Ståhle A, Lökk J, et al
Neurorehabilitation and neural repair 2015;29(9):827-36

Associations of season and region on objectively assessed physical activity and sedentary behaviour
Hagströmer M, Rizzo Ns, Sjöström M
Journal of sports sciences 2014;32(7):629-34

Comparison of pedometer and accelerometer derived steps in older individuals with Parkinson's disease or osteoporosis under free-living conditions
Wallén Mb, Dohrn Im, Ståhle A, Franzén E, Hagströmer M
Journal of aging and physical activity 2014;22(4):550-6

Comparison of two accelerometer filter settings in individuals with Parkinson's disease
Wallén Mb, Nero H, Franzén E, Hagströmer M
Physiological measurement 2014;35(11):2287-96

Infant growth is associated with parental education but not with parental adiposity - Early Stockholm Obesity Prevention Project
Svensson V, Ek A, Forssén M, Ekbom K, Cao Y, Ebrahim M, et al
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992) 2014;103(4):418-25

More Physically Active and Leaner Adolescents Have Higher Energy Intake
Helena Study Grp, Cuenca-garcia M, Ortega Fb, Ruiz Jr, Labayen I, Moreno La, et al
JOURNAL OF PEDIATRICS 2014;164(1):159-166.e2

Promoting physical activity and healthy dietary behavior: the role of the occupational health services: a scoping review
Kwak L, Hagströmer M, Jensen I, Karlsson Ml, Alipour A, Elinder Ls
Journal of occupational and environmental medicine 2014;56(1):35-46

A multi-component universal intervention to improve diet and physical activity among adults with intellectual disabilities in community residences: a cluster randomised controlled trial
Bergström H, Hagströmer M, Hagberg J, Elinder Ls
Research in developmental disabilities 2013;34(11):3847-57

Patterns of neighborhood environment attributes related to physical activity across 11 countries: a latent class analysis
Adams Ma, Ding D, Sallis Jf, Bowles Hr, Ainsworth Be, Bergman P, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY 2013;:34-

Perceived neighborhood environment and physical activity in 11 countries: Do associations differ by country?
Ding D, Adams Ma, Sallis Jf, Norman Gj, Hovell Mf, Chambers Cd, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY 2013;:57-

Seasonal variation in physical activity and sedentary time in different European regions. The HELENA study
Helena Study Grp, Gracia-marco L, Ortega Fb, Ruiz Jr, Williams Ca, Hagstromer M, et al
JOURNAL OF SPORTS SCIENCES 2013;31(16):1831-40

A Checklist for Evaluating the Methodological Quality of Validation Studies on Self-Report Instruments for Physical Activity and Sedentary Behavior
Hagstromer M, Ainsworth Be, Kwak L, Bowles Hr
JOURNAL OF PHYSICAL ACTIVITY & HEALTH 2012;:S29-36

A novel conceptual framework for balance training in Parkinson's disease-study protocol for a randomised controlled trial
Conradsson D, Lofgren N, Stahle A, Hagstromer M, Franzen E
BMC NEUROLOGY 2012;:111-

A participatory and capacity-building approach to healthy eating and physical activity- SCIP-school: a 2-year controlled trial
Elinder Ls, Heinemans N, Hagberg J, Quetel Ak, Hagströmer M
The international journal of behavioral nutrition and physical activity 2012;9():145-

Best Practices for Using Physical Activity Monitors in Population-Based Research
Matthews Ce, Hagstromer M, Pober Dm, Bowles Hr
MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE 2012;:S68-76

Can differences in physical activity by socio-economic status in European adolescents be explained by differences in psychosocial correlates? A mediation analysis within the HELENA (Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence) Study
Helena Study Grp, De Cocker K, Artero Eg, De Henauw S, Dietrich S, Gottrand F, et al
PUBLIC HEALTH NUTRITION 2012;15(11):2100-9

Can the IPAQ-long be used to assess occupational physical activity?
Kwak L, Hagströmer M, Sjostrom M
Journal of physical activity & health 2012;9(8):1130-7

Donor-site-related functional problems following anterior cruciate ligament reconstruction: development of a self-administered questionnaire
Aufwerber S, Hagstromer M, Heijne A
KNEE SURGERY SPORTS TRAUMATOLOGY ARTHROSCOPY 2012;20(8):1611-21

Enhancing meaningful learning and self-efficacy through collaboration between dental hygienist and physiotherapist students - a scholarship project
Johannsen A, Bolander-laksov K, Bjurshammar N, Nordgren B, Friden C, Hagstromer M
INTERNATIONAL JOURNAL OF DENTAL HYGIENE 2012;10(4):270-6

Validation of personal digital photography to assess dietary quality among people with intellectual disabilities
Elinder Ls, Brunosson A, Bergstrom H, Hagstromer M, Patterson E
JOURNAL OF INTELLECTUAL DISABILITY RESEARCH 2012;56(2):221-6

A randomised controlled trial for overweight and obese parents to prevent childhood obesity - Early STOPP (STockholm Obesity Prevention Program)
Sobko T, Svensson V, Ek A, Ekstedt M, Karlsson H, Johansson E, et al
BMC PUBLIC HEALTH 2011;:336-

Comparison of the IPAQ-A and Actigraph in relation to VO(2)max among European adolescents: The HELENA study
Helena Study Grp, Ottevaere C, Huybrechts I, De Bourdeaudhuij I, Sjostrom M, Ruiz Jr, et al
JOURNAL OF SCIENCE AND MEDICINE IN SPORT 2011;14(4):317-24

Fatigue, depression and quality of life in patients with clinically isolated syndrome and early multiple sclerosis: results from the BEGIN study
Penner Ik, Tintore M, Daumer M, Hagstromer M, Sjostrom M, Wicklein Em
JOURNAL OF NEUROLOGY 2011;:263-263

Relationship between self-reported dietary intake and physical activity levels among adolescents: The HELENA study
Helena Healthy Lifestyle Europe Nu, Ottevaere C, Huybrechts I, Beghin L, Cuenca-garcia M, De Bourdeaudhuij I, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY 2011;:8-

Self-reported physical activity in European adolescents: results from the HELENA (Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence) study
Helena Study Group, De Cocker K, Ottevaere C, Sjostrom M, Moreno La, Warnberg J, et al
PUBLIC HEALTH NUTRITION 2011;14(2):246-54

The Descriptive Epidemiology of Sitting A 20-Country Comparison Using the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ)
Ips Grp, Bauman A, Ainsworth Be, Sallis Jf, Hagstromer M, Craig Cl, et al
AMERICAN JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE 2011;41(2):228-35

The repeatability and validity of questionnaires assessing occupational physical activity - a systematic review
Kwak L, Proper Ki, Hagstromer M, Sjostrom M
SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK ENVIRONMENT & HEALTH 2011;37(1):6-29

Assessment of Physical Activity and Fitness in Patients with Early Multiple Sclerosis: Baseline Data from the Australian Subgroup in the Betaferon (R) Treatment and Exercise Data Gathering IN Early MS (BEGIN) Study
Lechner-scott J, Tintore M, Hagstromer M, Wicklein Em, Penner Ik, Sjostrom M
MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL 2010;16(2):265-265

Assessment of Physical Activity and Fitness in Patients with Early Multiple Sclerosis from Southeast Asia: Baseline Data from the Betaferon (R) Treatment and Exercise Data Gathering IN Early MS (BEGIN) Study
Prayoonwiwat N, Tiamkao S, Asawavichienjinda T, Tantirittisak T, Chankrachang S, Tintore M, et al
MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL 2010;16(2):264-264

Associations Between Health-Enhancing Physical Activity and Country of Birth Among Women
Sodergren M, Sundquist K, Johansson Se, Sundquist J, Hagstromer M
JOURNAL OF PHYSICAL ACTIVITY & HEALTH 2010;7(5):613-21

Comparison of a Subjective and an Objective Measure of Physical Activity in a Population Sample
Hagstromer M, Ainsworth Be, Oja P, Sjostrom M
JOURNAL OF PHYSICAL ACTIVITY & HEALTH 2010;7(4):541-50

Congestion Road Tax and Physical Activity
Bergman P, Grjibovski Am, Hagstromer M, Patterson E, Sjostrom M
AMERICAN JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE 2010;38(2):171-7

Effect of a primary health-care-based controlled trial for cardiorespiratory fitness in refugee women
Sundquist J, Hagstromer M, Johansson Se, Sundquist K
BMC FAMILY PRACTICE 2010;:55-

International Physical Activity Questionnaire: Reliability and validity in a Spanish population
Roman-vinas B, Serra-majem L, Hagstromer M, Ribas-barba L, Sjostrom M, Segura-cardona R
EUROPEAN JOURNAL OF SPORT SCIENCE 2010;10(5):297-304

Levels and Patterns of Objectively Assessed Physical Activity-A Comparison Between Sweden and the United States
Hagstromer M, Troiano Rp, Sjostrom M, Berrigan D
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2010;171(10):1055-64

Promoting a healthy diet and physical activity in adults with intellectual disabilities living in community residences: Design and evaluation of a cluster-randomized intervention
Elinder Ls, Bergstrom H, Hagberg J, Wihlman U, Hagstromer M
BMC PUBLIC HEALTH 2010;:761-

Reliability and Validity of the International Physical Activity Questionnaire for Assessing Walking
Van Der Ploeg Hp, Tudor-locke C, Marshall Al, Craig C, Hagstromer M, Sjostrom M, et al
RESEARCH QUARTERLY FOR EXERCISE AND SPORT 2010;81(1):97-101

The International Physical Activity Questionnaire modified for the elderly: aspects of validity and feasibility
Hurtig-wennlof A, Hagstromer M, Olsson La
PUBLIC HEALTH NUTRITION 2010;13(11):1847-54

Assessment of physical activity and fitness in the early stages of multiple sclerosis (BEGIN study): baseline data
Tintore M, Hagstromer M, Wicklein Em, Penner Ik, Sjostrom M
MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL 2009;15(9):S147-S147

Participation in organized weekly physical exercise in obese adolescents reduced daily physical activity
Hagstromer M, Elmberg K, Marild S, Sjostrom M
ACTA PAEDIATRICA 2009;98(2):352-4

PATIENT REPORTED OUTCOMES IN THE EARLY STAGES OF MULTIPLE SCLEROSIS: THE BEGIN STUDY
Hagstromer M, Sjostrom M, Hoebel N, Wicklein Em, Merito M, Tintore M
VALUE IN HEALTH 2009;12(7):A373-A373

Progress and Pitfalls in the Use of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) for Adult Physical Activity Surveillance
Bauman A, Ainsworth Be, Bull F, Craig Cl, Hagstromer M, Sallis Jf, et al
JOURNAL OF PHYSICAL ACTIVITY & HEALTH 2009;:S5-8

The association between health enhancing physical activity and neighbourhood environment among Swedish adults - a population-based cross-sectional study
Bergman P, Grjibovski Am, Hagstromer M, Sallis Jf, Sjostrom M
INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY 2009;:8-

The International Prevalence Study on Physical Activity: results from 20 countries
Ips Grp, Bauman A, Bull F, Chey T, Craig Cl, Ainsworth Be, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY 2009;:21-

Understanding and interpreting the concept of physical activity - a focus group study among Swedish women
Johnson I, Tillgren P, Hagstromer M
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 2009;37(1):20-7

Adherence to physical activity recommendations and the influence of socio-demographic correlates - a population-based cross-sectional study
Bergman P, Grjibovski Am, Hagstromer M, Bauman A, Sjostrom M
BMC PUBLIC HEALTH 2008;:367-

A feasibility study of using a diet optimization approach in a web-based computer-tailoring intervention for adolescents
Helena Study Grp, Maes L, Vereecken Ca, Gedrich K, Rieken K, Sichert-hellert W, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY 2008;:S76-81

Assessing, understanding and modifying nutritional status, eating habits and physical activity in European adolescents: The HELENA (Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence) Study
Helena Study Grp, Moreno La, Gonzalez-gross M, Kersting M, Molnar D, De Henauw S, et al
PUBLIC HEALTH NUTRITION 2008;11(3):288-99

Concurrent validity of a modified version of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-A) in European adolescents: The HELENA Study
Helena Study Grp, Hagstromer M, Bergman P, De Bourdeaudhuij I, Ortega Fb, Ruiz Jr, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY 2008;:S42-8

Profile of physical activity behaviors among Swedish women aged 56-75 years
Orsini N, Bellocco R, Bottai M, Hagstromer M, Sjostrom M, Pagano M, et al
SCANDINAVIAN JOURNAL OF MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS 2008;18(1):95-101

Reliability of health-related physical fitness tests in European adolescents. The HELENA Study
Helena Study Grp, Ortega Fb, Artero Eg, Ruiz Jr, Vicente-rodriguez G, Bergman P, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY 2008;:S49-57

Validity of self-reported total physical activity questionnaire among older women
Orsini N, Bellocco R, Bottai M, Hagstromer M, Sjostrom M, Pagano M, et al
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2008;23(10):661-7

Validity of two physical activity questionnaires (IPAQ and PAQA) for Vietnamese adolescents in rural and urban areas
Lachat Ck, Verstraeten R, Khanh Lnb, Hagstromer M, Khan Nc, Van Nda, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY 2008;:37-

Efficient and comprehensive analysis of accelerometer data to measure physical activity in large populations - the ALPHA project
Meusel D, Hagstromer M, Bergman P, Ruiz Jr, Ortega Fb, Sjostrom M
INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY 2007;:S210-S210

Patterns in sedentary and exercise behaviors and associations with overweight in 9-14-year-old boys and girls - a cross-sectional study.
Te Velde Sj, De Bourdeaudhuij I, Thorsdottir I, Rasmussen M, Hagstromer M, Klepp Ki, et al
BMC PUBLIC HEALTH 2007;:16-

Physical activity and inactivity in an adult population assessed by accelerometry
Hagstromer M, Oja P, Sjostrom M
MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE 2007;39(9):1502-8

The begin study: Assessment of physical activity, fatigue and health-related quality of life in the early stages of multiple sclerosis
Hagstromer M, Sjostrom M, Wicklein Em, Daumer M, Penner Ik, Tintore M
EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY 2007;:273-273

The BEGIN study: assessment of physical activity, fatigue and health-related quality of life in the early stages of multiple sclerosis
Tintore M, Hagstromer M, Wicklein Em, Daumer M, Penner Ik, Sjostrom M
MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL 2007;:S263-S263

Patterns in sedentary and physical exercise behaviors and overweight in boys and girls
Velde Sjt, De Bourdeaudhuij I, Thorsdottir I, Rasmussen M, Hagstromer M, Klepp Ki, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY 2006;:S20-S20

The European Youth Heart Study (EYHS)
Sjostrom M, Bergman P, Hagstromer M, Hurtig-wennlof A, Oja P, Ortega F, et al
EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 2006;:22-22

The International Physical Activity Questionnaire (IPAQ): a study of concurrent and construct validity
Hagstromer M, Oja P, Sjostrom M
PUBLIC HEALTH NUTRITION 2006;9(6):755-62

Monitoring health enhancing physical activity across Europe
Sjostrom M, Hagstromer M, Bergman P, Oja P
EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 2005;:40-41

Validation of the PDPAR as an adolescent diary: Effect of accelerometer cut points
Anderson Cb, Hagstromer M, Yngve A
MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE 2005;37(7):1224-30

Comparison of MTI accelerometer cut-points and a physical activity log among adolescents
Anderson Cb, Hagstromer M, Yngve A, Thompson Di
MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE 2004;36(5):S197-S198

Impact of physical training on daily activity level in obese adolescents
Elmberg K, Hagstromer M, Johansson A, Marild S, Sjostrom M, Yngve A
INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY 2004;:S192-S192

Adolescent nutrition--a multidimensional challenge
Sjöström M, Yngve A, Poortvliet E, Ekelund U, Hurtig-wennlöf A, Nilsson A, et al
Forum of nutrition 2003;56():253-4

The European Youth Heart Survey (EYHS): an international study that addresses the multi-dimensional issues of CVD risk factors
Poortvliet E, Yngve A, Ekelund U, Hurtig-wennlöf A, Nilsson A, Hagströmer M, et al
Forum of nutrition 2003;56():254-6

Visa alla publikationer