This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är leg. psykolog, medicine doktor och adjunkt vid Sektionen för omvårdnad, där jag arbetar med forskning och undervisning. Jag undervisar på sjuksköterskeprogrammet i kurserna Vård vid psykisk ohälsa och sjukdom T4 (kursansvarig Campus och kursexaminator Distans), Vetenskapsteori och metod T4 (kursansvarig Distans) och Examensarbete i omvårdnad T6.

Jag tillhör forskargruppen Lampic & Wettergren och arbetar inom forskningsprojektet Fex-Can, där vi kartlägger förekomst av problem relaterade till fertilitet och sexualitet hos unga som behandlats för cancer, samt utvecklar och testar ett internetbaserat program för att minska sådana problem inom ramen för en RCT. Internetprogrammet utvecklas i nära samarbete med en grupp forskarmedverkare bestående av personer som själva behandlats för cancer eller är närstående till personer som behandlats för cancer. Åren 2012-2015 har jag varit postdoc i HiPLC och då även arbetat med forskning om stigma och livskvalitet vid HIV. 

Före och under min doktorandtid arbetade jag kliniskt inom sjukvården. Åren 1981-85 arbetade jag som undersköterska på en njurmedicinsk avdelning. Åren 1985-2009 arbetade jag som skötare, forskningsassistent och psykolog inom psykiatrisk sluten- och öppenvård, med särskilt fokus på behandling av självmordsnära personer och personer med borderline personlighetsstörning. Jag kom att intressera mig för självmordsnära personers upplevelse av vården, bland annat problemet att många som gjort självmordsförsök var tveksamma till uppföljande kontakt inom psykiatrin. Vi gjorde en intervjustudie om patienters upplevelser av vården efter ett självmordsförsök och när flera deltagare beskrev att de kände skam efter självmordsförsöket valde jag att fokusera på detta i mitt avhandlingsarbete. Jag disputerade 2012 vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. 

Publikationer

Differential item functioning for items in Berger's HIV Stigma Scale: an analysis of cohorts from the Indian, Swedish, and US contexts
Reinius M, Rao D, Manhart Le, Wiklander M, Svedhem V, Pryor J, et al
Quality of life research : an international journal of quality of life aspects of treatment, care and rehabilitation 2018;27(6):1647-1659

Exposure to interpersonal violence and risk of post-traumatic stress disorder among women with borderline personality disorder
Sinai C, Hirvikoski T, Wiklander M, Nordström Al, Nordström P, Nilsonne Å, et al
Psychiatry research 2018;262():311-315

The Relationship Between Stigma and Health-Related Quality of Life in People Living with HIV Who Have Full Access to Antiretroviral Treatment: An Assessment of Earnshaw and Chaudoir's HIV Stigma Framework Using Empirical Data
Reinius M, Wiklander M, Wettergren L, Svedhem V, Eriksson Le
AIDS and behavior 2018;22(12):3795-3806

Development of a 12-item short version of the HIV stigma scale
Reinius M, Wettergren L, Wiklander M, Svedhem V, Ekström Am, Eriksson Le
Health and quality of life outcomes 2017;15(1):115-

Feasibility of a self-help web-based intervention targeting young cancer patients with sexual problems and fertility distress
Wiklander M, Strandquist J, Obol Cm, Eriksson Le, Winterling J, Rodriguez-wallberg Ka, et al
Supportive care in cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer 2017;25(12):3675-3682

Development of an internet intervention targeting reproductive and sexual health following cancer
Winterling J, Wiklander M, Lampic C, Obol Cm, Eriksson Le, Wettergren L
BONE MARROW TRANSPLANTATION 2016;:S130-S130

Development of a Self-Help Web-Based Intervention Targeting Young Cancer Patients With Sexual Problems and Fertility Distress in Collaboration With Patient Research Partners
Winterling J, Wiklander M, Obol Cm, Lampic C, Eriksson Le, Pelters B, et al
JMIR research protocols 2016;5(2):e60-

HIV-related stigma and health-related quality of life among children living with HIV in Sweden
Rydström Ll, Wiklander M, Navér L, Ygge Bm, Eriksson Le
AIDS care 2016;28(5):665-71

Introducing a co-creative participatory process with patient research partners when developing an internet intervention
Winterling J, Wiklander M, Lampic C, Obol Cm, Eriksson Le, Wettergren L
BONE MARROW TRANSPLANTATION 2016;:S516-S517

Development and psychometric testing of a barriers to HIV testing scale among individuals with HIV infection in Sweden; The Barriers to HIV testing scale-Karolinska version
Wiklander M, Brännström J, Svedhem V, Eriksson Le
Health and quality of life outcomes 2015;13():185-

Legal guardians understand how children with the human immunodeficiency virus perceive quality of life and stigma
Rydström Ll, Wiklander M, Ygge Bm, Navér L, Eriksson Le
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992) 2015;104(9):940-7

Development and psychometric testing of a barriers to HIV testing scale in a swedish context
Eriksson Le, Wiklander M, Brannstrom J, Svedhem-johansson V
QUALITY OF LIFE RESEARCH 2014;:111-111

Legal guardian's proxy ratings of health-related quality of life and HIV stigma for their children living with early-acquired HIV infection; a comparative study
Rydstrom Ll, Ygge Bm, Naver L, Wiklander M, Eriksson Le
QUALITY OF LIFE RESEARCH 2014;:153-153

Psychometric evaluation of the HIV stigma scale in a Swedish context
Lindberg Mh, Wettergren L, Wiklander M, Svedhem-johansson V, Eriksson Le
PloS one 2014;9(12):e114867-

Health-related quality of life and HIV stigma in children living with HIV in Sweden
Rydstrom Ll, Wiklander M, Jervaeus A, Naver L, Ygge Bm, Eriksson Le
QUALITY OF LIFE RESEARCH 2013;

Health-related quality of life of people living with methicillin-resistant staphylococcus aureus
Eriksson Le, Lindberg Mh, Wiklander M, Lindh G, Wettergren L
QUALITY OF LIFE RESEARCH 2013;

Psychometric evaluation of the Swedish MRSA stigma scale
Lindberg Mh, Wiklander M, Wettergren L, Eriksson Le
QUALITY OF LIFE RESEARCH 2013;

Psychometric properties of a short version of the HIV stigma scale, adapted for children with HIV infection
Wiklander M, Rydström Ll, Ygge Bm, Navér L, Wettergren L, Eriksson Le
Health and quality of life outcomes 2013;11():195-

The HIV Stigma Scale for children: validity and reliability of the Swedish version
Wiklander M, Rydstrom Ll, Ygge Bm, Naver L, Wettergren L, Eriksson Le
QUALITY OF LIFE RESEARCH 2013;

Shame-proneness in attempted suicide patients
Wiklander M, Samuelsson M, Jokinen J, Nilsonne A, Wilczek A, Rylander G, et al
BMC psychiatry 2012;12():50-

[Mental illness caused by stress...diagnostics, physiopathology and rehabilitation]
Asberg M, Wahlberg K, Wiklander M, Nygren A
Lakartidningen 2011;108(36):1680-3

[The Council of Inquiry on Rehabilitation suggests creation of a quality registry and a knowledge center]
Nygren A, Wiklander M, Asberg M
Lakartidningen 2011;108(36):1703-6

Shame reactions after suicide attempt
Wiklander M, Samuelsson M, Asberg M
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES 2003;17(3):293-300

Psychiatric care as seen by the attempted suicide patient
Samuelsson M, Wiklander M, Asberg M, Saveman Bi
JOURNAL OF ADVANCED NURSING 2000;32(3):635-43

Visa alla publikationer

Karta