This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är leg. psykolog, medicine doktor och adjunkt vid Sektionen för omvårdnad, där jag arbetar med forskning och undervisning. Jag undervisar på sjuksköterskeprogrammet i kurserna Vård vid psykisk ohälsa och sjukdom T4 (kursansvarig Campus och kursexaminator Distans), Vetenskapsteori och metod T4 (kursansvarig Distans) och Examensarbete i omvårdnad T6.

Jag tillhör forskargruppen Lampic & Wettergren och arbetar inom forskningsprojektet Fex-Can, där vi kartlägger förekomst av problem relaterade till fertilitet och sexualitet hos unga som behandlats för cancer, samt utvecklar och testar ett internetbaserat program för att minska sådana problem inom ramen för en RCT. Internetprogrammet utvecklas i nära samarbete med en grupp forskarmedverkare bestående av personer som själva behandlats för cancer eller är närstående till personer som behandlats för cancer. Åren 2012-2015 har jag varit postdoc i HiPLC och då även arbetat med forskning om stigma och livskvalitet vid HIV. 

Före och under min doktorandtid arbetade jag kliniskt inom sjukvården. Åren 1981-85 arbetade jag som undersköterska på en njurmedicinsk avdelning. Åren 1985-2009 arbetade jag som skötare, forskningsassistent och psykolog inom psykiatrisk sluten- och öppenvård, med särskilt fokus på behandling av självmordsnära personer och personer med borderline personlighetsstörning. Jag kom att intressera mig för självmordsnära personers upplevelse av vården, bland annat problemet att många som gjort självmordsförsök var tveksamma till uppföljande kontakt inom psykiatrin. Vi gjorde en intervjustudie om patienters upplevelser av vården efter ett självmordsförsök och när flera deltagare beskrev att de kände skam efter självmordsförsöket valde jag att fokusera på detta i mitt avhandlingsarbete. Jag disputerade 2012 vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. 

Laddar publikationer

Karta