This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är sedan 2016 doktorand vid Institutionen för klinisk neurovetenskap. Min huvudhandledare är docent Yvonne von Hausswolff-Juhlin och mina bihandledare är Sanna Aila Gustafsson och professor Cindy Bulik vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik.

Jag är också specialistläkare i psykiatri och arbetar som överläkare vid Stockholms centrum för ätstörningar.

Forskningsbeskrivning

Mitt doktorandprojekt handlar om självvald inläggning som behandlingsverktyg för patienter med allvarlig ätstörningssjukdom. Självvald inläggning är en nydanande modell som innebär att patienter med långvarig psykisk sjukdom får möjlighet att på eget initiativ lägga in sig vid en avdelning för heldygnsvård under kortare perioder utan att behovet av vård ifrågasätts. Syftet med självvald inläggning är att öka patienternas medbestämmande i vården och att minska den totala slutenvårdskonsumtionen genom att stärka förmågan till tidigt hjälpsökande. Självvald inläggning har använts inom psykiatrin i Norge och Nederländerna i över tio år med lovande resultat. Modellen har lett till ökad patientdelaktighet, en bättre förmåga att hantera den egna sjukdomen och vardagen samt minskade vårdtider inom slutenvården. Sedan 2014 erbjuds självvald inläggning för första gången till patienter med ätstörningssjukdom vid Stockholms centrum för ätstörningar. Mitt doktorandprojekt syftar till att ta reda på om självvald inläggning kan vara ett verksamt behandlingsverktyg för patienter med ätstörning, att utvärdera hur deltagarnas vårdkonsumtion och sjukdomsutveckling påverkas samt att belysa de övergripande hälsoekonomiska aspekterna av självvald inläggning.

Länkar

Publikationer

Self-admission in psychiatry: The ethics
Strand M, Sjöstrand M
Bioethics 2019;33(1):132-137

[ARFID: food restriction without fear of weight gain]
Strand M, Von Hausswolff-juhlin Y, Welch E
Lakartidningen 2018;115():-

A systematic scoping review of diagnostic validity in avoidant/restrictive food intake disorder
Strand M, Von Hausswolff-juhlin Y, Welch E
The International journal of eating disorders 2018;():-

Ehlers-Danlos syndrome in a young woman with anorexia nervosa and complex somatic symptoms
Lee M, Strand M
The International journal of eating disorders 2018;51(3):281-284

Is it time for a more nuanced view on self-admission to in-patient treatment in psychiatry?
Strand M, Von Hausswolff-juhlin Y
Acta psychiatrica Scandinavica 2018;138(1):83-84

René Girard and the Mimetic Nature of Eating Disorders
Strand M
Culture, medicine and psychiatry 2018;42(3):552-583

Symptoms of disordered eating among adult international adoptees: A population-based cohort study
Strand M, Von Hausswolff-juhlin Y, Fredlund P, Lager A
European eating disorders review : the journal of the Eating Disorders Association 2018;():-

Trends in female authorship in research papers on eating disorders: 20-year bibliometric study
Strand M, Bulik Cm
BJPsych open 2018;4(2):39-46

Necrotizing Enterocolitis in Anorexia Nervosa: A Case Report and Review of the Literature
Strand M, Isaksson K, Lindelius A, Perris V, Von Hausswolff-juhlin Y
Psychosomatics 2017;58(2):197-202

Self-admission to inpatient treatment for patients with anorexia nervosa: The patient's perspective
Strand M, Bulik Cm, Von Hausswolff-juhlin Y, Gustafsson Sa
The International journal of eating disorders 2017;50(4):398-405

Self-admission to inpatient treatment in psychiatry: lessons on implementation
Strand M, Gustafsson Sa, Bulik Cm, Von Hausswolff-juhlin Y
BMC psychiatry 2017;17(1):343-

Self-admission to in-patient treatment: Patient experiences of a novel approach in the treatment of severe eating disorders
Strand M, Bulik Cm, Von Hausswolff-juhlin Y, Gustafsson Sa
EUROPEAN PSYCHIATRY 2017;:S560-S560

Patient-controlled hospital admission: A novel concept in the treatment of severe eating disorders
Strand M, Gustafsson Sa, Bulik Cm, Von Hausswolff-juhlin Y
The International journal of eating disorders 2015;48(7):842-4

Patient-controlled hospital admission in psychiatry: A systematic review
Strand M, Von Hausswolff-juhlin Y
Nordic journal of psychiatry 2015;69(8):574-86

[Economic cycles and public health: The aftermath of the Iceland banking crisis]
Strand M, Hauksdóttir A
Lakartidningen 2014;111(12-13):544-6

[Ambitious measles vaccination program in Vietnam]
Björklund J, Strand M, Blennow M
Lakartidningen 2006;103(17):1325-7

Visa alla publikationer