This page in English
Laddar profil information

Forskningsbeskrivning

Jag forskar inom kognitiv neurovetenskap, med fokus på frågor kring hur människors beteende påverkar utvecklingen av hjärnan och dess kognitiva förmågor under vuxenlivet och åldrandet.  Jag undersöker interaktionerna mellan hjärnstruktur, hjärnfunktion och kognitiv prestation med experimentella studier, träningsstudier, och med multivariat statistiskt modellering av naturliga individuella skillnader. Min forskning är för närvarande stödd av Europeiska forskningsrådet, vetenskapsrådet, och FORTE.

Laddar publikationer