This page in English
Laddar profil information

Om mig

Angelägna frågor

Jag har handlett fyra doktorander till disputation och är sedan 2012 studierektor för forskarutbildningen vid NVS. Mitt intresse för forskarutbildning är genuint och omfattar även utveckling av och undervisning på forskarutbildningskurser. Jag är under mandatperioden 2015-2017 lärarrepresentant i Styrelsen för forskarutbildning (FUS). Detta är ett mycket intressant, stimulerande och viktigt uppdrag. Jag arbetar bl a med utformningen av en elektronisk individuell studieplan och är representant i KID styrgrupp.

 

2004          Docent i neurobiologi

2012 -        Lektor i Biokemisk Alzheimerforskning

2012 -       Studierektor för forskarutbildningen vid NVS

 

Jag är för närvarande ordinarie ledamot i:

Styrelsen för forskarutbildning (FUS), KI

Nomineringsförsamlingen, KI

Elektorsförsamlingen, Vetenskapsrådet

 

 

Utbildning

1991     Magisterexamen i biologi och kemi, Stockholms Unversitet

1996     Doktorsexamen i toxikologi, IMM, Karolinska Institutet

2004     Docent i Neurobiologi, NVS, Karolinska Institutet

2013     Morgondagens akademiska ledare (MAL) kurs

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på mitokondriefunktion i Alzheimers sjukdom med det långsiktiga målet att identifiera nya läkemedelskandidater. Av speciellt intresse är samspelet mellan endoplasmatiska nätverket och mitokondrier. Jag är koordinator för ett EU-projekt (JPND/VR) där ett konsortium bestående av fem partners har som mål att identifiera gemensamma och distinkta sjukdomsmekanismer i Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och Huntingtons sjukdom med fokus på reglering av mitokondriefunktion och cellulär bioenergetik. 

Utvalda publikationer

2013

Modulation of the endoplasmic-mitochondria interface in Alzheimer’s disease and related models.   Hedskog, L., Moreira Pinho, C, Filadi, R., Rönnbäck, A., Hertwig, L., Wiehager, B., Larssen, P., Gellhaar, S., Sandebring, A., Westerlund, M., Graff, C., Winblad, B., Galter, D., Behbahani, H., Pizzo, P., Glaser, E., and Ankarcrona, M.  Proc Natl Acad Sci, 110:7916-7921.                                                  

2015

Amyloid-b peptides are generated in mitochondria-associated endoplasmatic reticulum membranes. Schreiner B, Hedskog, L, Wiehager, B and Ankarcrona, M. J Alzheimers Dis. 43:369-74.

Länkar

Laddar publikationer