This page in English
Laddar profil information

Om mig

Legitimerad sjukgymnast, Medicine Doktor, Specialist i pediatrik. Anknuten forskare till Institutionen för kvinnors och barns hälsa på KI samt har en specialisttjänst som disputerad sjukgymnast på Karolinska Universitetssjukhuset med placering på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Mitt avhandlingsarbete handlade om utvärdering och utveckling av olika typer av bedömningsinstrument för barn och ungdomar med knäskador.

Forskningsbeskrivning

I mars 2014 disputerade jag med avhandlingen ” Development and evaluation of outcome measures in children with knee disorders”. Det övergripande syftet med avhandlingen var att utveckla och utvärdera olika typer av bedömningsinstrument för barn och ungdomar med knäskador. Jag har kunskap både avseende kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik, såsom t ex ”cognitive interviewing methodology”. Bedömningsinstrumenten som studierna avsåg var både funktionella test, muskelstyrkemätningar samt utveckling och utvärdering av ett självskattningsinstrument av knäfunktion för barn, ”the Knee Osteoarthritis Outcome Score - KOOS-Child”. Mitt forskningsområde idag berör fortsatt instrumentutveckling och utvärdering samt implikation av dessa i den kliniska vardagen. Fokus i pågående studier är att undersöka och utvärdera bedömningsmetoder för att tidigt kunna upptäcka och predicera motoriska och neurologiska funktionshinder hos barn födda extremt prematurt. 

Laddar publikationer