This page in English
Laddar profil information

Om mig

Har sedan 1990 varit ansvarig för Obstetrisk vid Karolinska Universitetssjukhuset.
Är professor och enhetschef vid Karolinska Universitetssjukhuset sedan 2006.
Har varit ordförande i Svenska Föreningen för perinatal medicin och är en av de vetenskapliga konsulterande läkarna för Socialstyrelsen.
Har varit vetenskaplig handledare för mer än 15 doktorander och har publicerat cirka 200 artiklar.

Utbildning

Undervisningsområde

Specifika undervisningsområden:

  • Fetal regenerativ medicin
  • Fetala stamceller
  • Perinatologi
  • RH- immunisering

Handledare för:
B Hallberg; Biochemical markers on fetal asphyxia
E Tibladh; IUT in different animal models
AM Jonsson; On the significance of maternal chimerism

Forskningsbeskrivning

Forskningsområde
Stamceller kan isoleras från fostervävnad. Dessa celler har intressanta egenskaper avseende förmåga att dela sig samt att de ger en ringa immunologisk reaktion i samband med transplantation. Inom fetal regenerativ medicin, utvecklar vi teknik för isolering samt karakterisering av fetala stamceller. Dessa celler används för intrauterina transplantationer och under senare år även försök till att efter expansion av dessa celler, tillverka transplantat för rekonstruktiv kirurgi vid allvarliga medfödda missbildningar. Projektet sker i nära samarbete med andra institutioner inom KI samt andra universitet.

Laddar publikationer

Karta