This page in English
Laddar profil information

Om mig

Professor i geriatrik sedan 2010 förenad med en anställning som överläkare i geriatrik (numera Tema Åldrande) på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Efter disputation och läkarexamen arbetade jag kliniskt heltid som läkare mellan 1989-2003 för att därefter arbeta som universitetslektor vid KI och sedermera som professor. Sedan 2013 är jag Prefekt för Institutionen för Neurovetenskap, vårdvetenskap och samhälle (NVS). Min forskning handlar om behandling och vård av framför allt personer med Alzheimers sjukdom.

Förtroendeuppdrag:

Ledamot i Karolinskas FoUU-kommitté.

Vetenskapligt råd i Kognitiva sjukdomar för Socialstyrelsen

Ledamot i styrelserna för Stiftelserna Silviahemmet, Svenskt Demenscentrum samt för Borgerskapets Enkehus och Gubbhus.

Mellan år 2005-2013 varit bitr. direktor för det nationella forskningsnätverket Swedish Brain Power som koordinerade ett 70-tal forskargrupper inom neurodegeneration.

Utbildning

Med Dr 1988 vid dåvarande institutionen för Histologi, KI.

Läkarexamen KI 1989. Leg läk 1991.

Specialistläkare i geriatrik 1996 och i allmän internmedicin 1997.

Forskningsbeskrivning

I Sverige finns idag 150 000 personer med olika demenssjukdomar varav Alzheimers sjukdom är den vanligaste. Jag har stor klinisk erfarenhet av att utreda och behandla patienter med minnesstörningar och demenssjukdomar. Min forskning handlar om att förbättra utredning vård och behandling av patienter med demenssjukdom med fokus på Alzheimers sjukdom.

Forskningen har två huvudinriktningar:

1. Cell terapi med nerve growth factor (NGF) till patienter med Alzheimers sjukdom.

Vid Alzheimers sjukdom bryts de kolinerga nervcellerna i hjärnan ned. Dessa är beroende av en tillväxtfaktor, NGF för sin överlevnad. Vid Alzheimers sjukdom är det brist på NGF. Därför skulle tillförsel av NGF kunna ha en terapeutisk potential vid Alzheimers sjukdom.  Jag är PI för den första studien i världen på patienter med Alzheimers sjukdom där en ny metod med implantation av kapslar med celler som frisätter NGF som placeras med stereotaktisk neurokirurgi i den basala framhjärnan introducerats. Hypotesen är att NGF skall hindra nedbrytningen av nervceller och därmed hämma sjukdomsförloppet. Vi har visat att metoden är säker och väl tolererad. Fortsatta kliniska studier planeras men innan dess pågår studier in vitro om hur cellöverlevnad och frisättning av NGF skall optimeras liksom kopplingar till det kolinerga systemet. Studien är ett samarbete med pre-kliniska och kliniska forskare samt med biotechbolaget NsGene, USA, som har tagit fram cellterapimetoden med inkapslade celler. 

2. Faktorer som påverkar förlopp och överlevnad hos patienter med demenssjukdom baserat på data från världens största kvalitetsregister om demenssjukdomar, SveDem, www.svedem.se

Jag ledde arbetet med att utveckla SveDem, Svenska Demensregistret, med syfte att förbättra demensvården i hela landet. Vi har kunnat visa bl.a. att kvaliteten i demensvården i primärvården har förbättrats genom att utredningarna nu görs enligt de nationella riktlinjerna.  Nydiagnostiserade patienter med demenssjukdom följs över tid. I dagsläget finns över 75 000 patienter på minnesmottagningar, i primärvården och i kommunerna i registret. Över 30 vetenskapliga artiklar har publicerats. Studier bland annat om utredning, läkemedelsbehandling, kognition och mortalitet vid olika demenssjukdomar pågår där samkörning med andra register utgör en viktig del.

Pedagogiska meriter

Seminarieledare och föreläsare i Histologi för läkarstudenter KI, 1984-1989.

Seminarieledare och föreläsare i Nervsystemets struktur och funktion för läkarstudenter KI, 1984-1989.

Ansvarig för utvecklingen av medicinkursen på nya läkarprogrammet 2006-2007.

Kursledare för läkarstudenter i geriatrik på termin 11 1998-2007

Kursledare för läkarstudenter i Moment Åldrande på termin 5-6, 2007-2012

Föreläsningar för allmänhet, vårdpersonal, beslutsfattare.

Publikationer

Antipsychotic Treatment Associated With Increased Mortality Risk in Patients With Dementia. A Registry-Based Observational Cohort Study
Schwertner E, Secnik J, Garcia-ptacek S, Johansson B, Nagga K, Eriksdotter M, et al
Journal of the American Medical Directors Association 2019;20(3):323-329.e2

Diagnostic Work-Up Is More Complete in Rural than in Urban Areas for Patients with Dementia: Results of a Swedish Dementia Registry Study
Roheger M, Eriksdotter M, Westling K, Kalbe E, Garcia-ptacek S
Journal of Alzheimer's disease : JAD 2019;():-

Homocysteine Status Modifies the Treatment Effect of Omega-3 Fatty Acids on Cognition in a Randomized Clinical Trial in Mild to Moderate Alzheimer's Disease: The OmegAD Study
Jernerén F, Cederholm T, Refsum H, Smith Ad, Turner C, Palmblad J, et al
Journal of Alzheimer's disease : JAD 2019;69(1):189-197

Innovative Therapy for Alzheimer's Disease-With Focus on Biodelivery of NGF
Mitra S, Behbahani H, Eriksdotter M
Frontiers in neuroscience 2019;13():38-

Multimorbidity and functional impairment-bidirectional interplay, synergistic effects and common pathways
Calderón-larrañaga A, Vetrano Dl, Ferrucci L, Mercer Sw, Marengoni A, Onder G, et al
Journal of internal medicine 2019;285(3):255-271

Acetylcholinesterase inhibitors and risk of stroke and death in people with dementia
Tan Eck, Johnell K, Garcia-ptacek S, Haaksma Ml, Fastbom J, Bell Js, et al
Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association 2018;14(7):944-951

Acute Stroke Care in Dementia: A Cohort Study from the Swedish Dementia and Stroke Registries
Zupanic E, Kåreholt I, Norrving B, Secnik J, Von Euler M, Winblad B, et al
Journal of Alzheimer's disease : JAD 2018;66(1):185-194

Anticholinergic Burden and Risk of Stroke and Death in People with Different Types of Dementia
Tan Eck, Eriksdotter M, Garcia-ptacek S, Fastbom J, Johnell K
JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE 2018;65(2):589-596

Apolipoprotein E genotypes and longevity across dementia disorders
Skillbäck T, Lautner R, Mattsson N, Schott Jm, Skoog I, Nägga K, et al
Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association 2018;14(7):895-901

Association between periodontitis and risk of Alzheimer's disease, mild cognitive impairment and subjective cognitive decline: A case-control study
Holmer J, Eriksdotter M, Schultzberg M, Pussinen Pj, Buhlin K
Journal of clinical periodontology 2018;45(11):1287-1298

Cerebrospinal fluid from Alzheimer patients affects cell-mediated nerve growth factor production and cell survival in vitro
Eriksdotter M, Navarro-oviedo M, Mitra S, Wahlberg L, Linderoth B, Tjernberg Lo, et al
Experimental cell research 2018;371(1):175-184

Connecting the brain cholesterol and renin-angiotensin systems: potential role of statins and RAS-modifying medications in dementia
Petek B, Villa-lopez M, Loera-valencia R, Gerenu G, Winblad B, Kramberger Mg, et al
Journal of internal medicine 2018;284(6):620-642

Dental care utilization in patients with different types of dementia: A longitudinal nationwide study of 58,037 individuals
Fereshtehnejad Sm, Garcia-ptacek S, Religa D, Holmer J, Buhlin K, Eriksdotter M, et al
Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association 2018;14(1):10-19

Does Fatty Acid Composition in Subcutaneous Adipose Tissue Differ between Patients with Alzheimer's Disease and Cohabiting Proxies?
Faxen-irving G, Falahati F, Basun H, Eriksdotter M, Vedin I, Wahlund Lo, et al
Journal of Alzheimer's disease : JAD 2018;61(2):515-519

Management of acute ischaemic stroke in patients with dementia (vol 281, pg 348, 2017)
Subic A, Cermakova P, Norrving B, Winblad B, Von Euler M, Kramberger Mg, et al
JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE 2018;283(3):332-

Mortality and nursing home placement of dementia patients in rural and urban areas: a cohort study from the Swedish Dementia Registry
Roheger M, Zupanic E, Kåreholt I, Religa D, Kalbe E, Eriksdotter M, et al
Scandinavian journal of caring sciences 2018;32(4):1308-1313

No Significant Difference in Cognitive Decline and Mortality between Parkinson's Disease Dementia and Dementia with Lewy Bodies: Naturalistic Longitudinal Data from the Swedish Dementia Registry
Fereshtehnejad Sm, Lökk J, Wimo A, Eriksdotter M
Journal of Parkinson's disease 2018;8(4):553-561

Prescription Changes During Geriatric Care Episodes: A Trend Analysis Conducted in Sweden
Reimers M, Eriksdotter M, Seiger Å, Fastbom J
Drugs & aging 2018;35(3):243-248

Prestroke Mobility and Dementia as Predictors of Stroke Outcomes in Patients Over 65 Years of Age: A Cohort Study From The Swedish Dementia and Stroke Registries
Garcia-ptacek S, Contreras Escamez B, Zupanic E, Religa D, Von Koch L, Johnell K, et al
Journal of the American Medical Directors Association 2018;19(2):154-161

Reduced penetrance of the PSEN1 H163Y autosomal dominant Alzheimer mutation: a 22-year follow-up study
Thordardottir S, Rodriguez-vieitez E, Almkvist O, Ferreira D, Saint-aubert L, Kinhult-ståhlbom A, et al
Alzheimer's research & therapy 2018;10(1):45-

Stroke as a Cause of Death in Death Certificates of Patients with Dementia: A Cohort Study from the Swedish Dementia Registry
Subic A, Zupanic E, Von Euler M, Norrving B, Cermakova P, Religa D, et al
Current Alzheimer research 2018;15(14):1322-1330

Targeting Alzheimer's disease with gene and cell therapies
Loera-valencia R, Piras A, Ismail Mam, Manchanda S, Eyjolfsdottir H, Saido Tc, et al
Journal of internal medicine 2018;284(1):2-36

The caregiving phenomenon and caregiver participation in dementia
Garcia-ptacek S, Dahlrup B, Edlund Ak, Wijk H, Eriksdotter M
Scandinavian journal of caring sciences 2018;():-

The Effect of Xerostomic Medication on Oral Health in Persons With Dementia
Lexomboon D, Tan Ec, Höijer J, Garcia-ptacek S, Eriksdotter M, Religa D, et al
Journal of the American Medical Directors Association 2018;19(12):1080-1085.e2

The Impact of Antipsychotic Drugs on Long-term Care, Nursing Home Admission, and Death in Dementia Patients
Nerius M, Johnell K, Garcia-ptacek S, Eriksdotter M, Haenisch B, Doblhammer G
The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences 2018;73(10):1396-1402

Treatment of Atrial Fibrillation in Patients with Dementia: A Cohort Study from the Swedish Dementia Registry
Subic A, Cermakova P, Religa D, Han S, Von Euler M, Kåreholt I, et al
Journal of Alzheimer's disease : JAD 2018;61(3):1119-1128

Big data and data repurposing - using existing data to answer new questions in vascular dementia research
Doubal Fn, Ali M, Batty Gd, Charidimou A, Eriksdotter M, Hofmann-apitius M, et al
BMC neurology 2017;17(1):72-

CSF/serum albumin ratio in dementias: a cross-sectional study on 1861 patients
Skillbäck T, Delsing L, Synnergren J, Mattsson N, Janelidze S, Nägga K, et al
Neurobiology of aging 2017;59():1-9

Decisions and attitudes regarding participation and proxy in clinical trials among patients with impaired cognitive function
Stormoen S, Tallberg Im, Almkvist O, Eriksdotter M, Sundström E
Dementia (London, England) 2017;():1471301217737413-

DHA-rich n-3 fatty acid supplementation decreases DNA methylation in blood leukocytes: the OmegAD study
Karimi M, Vedin I, Freund Levi Y, Basun H, Faxén Irving G, Eriksdotter M, et al
The American journal of clinical nutrition 2017;106(4):1157-1165

Diabetes in a Large Dementia Cohort: Clinical Characteristics and Treatment From the Swedish Dementia Registry
Secnik J, Cermakova P, Fereshtehnejad Sm, Dannberg P, Johnell K, Fastbom J, et al
Diabetes care 2017;40(9):1159-1166

Differences in diagnostic process, treatment and social Support for Alzheimer's dementia between primary and specialist care: resultss from the Swedish Dementia Registry
Garcia-ptacek S, Modéer In, Kåreholt I, Fereshtehnejad Sm, Farahmand B, Religa D, et al
Age and ageing 2017;46(2):314-319

Do adapted vignettes improve medical decision-making capacity for individuals with Alzheimer's disease?
Thalén L, Heimann Mühlenbock K, Almkvist O, Eriksdotter M, Sundström E, Tallberg Im
Scandinavian journal of psychology 2017;58(6):497-503

Early-Onset Dementia: Frequency, Diagnostic Procedures, and Quality Indicators in Three European Tertiary Referral Centers
Konijnenberg E, Fereshtehnejad Sm, Kate Mt, Eriksdotter M, Scheltens P, Johannsen P, et al
Alzheimer disease and associated disorders 2017;31(2):146-151

Management of acute ischaemic stroke in patients with dementia
Subic A, Cermakova P, Norrving B, Winblad B, Von Euler M, Kramberger Mg, et al
Journal of internal medicine 2017;281(4):348-364

Management of Acute Myocardial Infarction in Patients With Dementia: Data From SveDem, the Swedish Dementia Registry
Cermakova P, Szummer K, Johnell K, Fastbom J, Winblad B, Eriksdotter M, et al
Journal of the American Medical Directors Association 2017;18(1):19-23

Monitoring disease progression in mild cognitive impairment: Associations between atrophy patterns, cognition, APOE and amyloid
Falahati F, Ferreira D, Muehlboeck Js, Eriksdotter M, Simmons A, Wahlund Lo, et al
NeuroImage. Clinical 2017;16():418-428

Overall and domain-specific life satisfaction when living with familial Alzheimer's disease risk: A quantitative approach
Bergman M, Graff C, Eriksdotter M, Schuster M, Fugl-meyer Ks
Nursing & health sciences 2017;19(4):452-458

The effects of different familial Alzheimer's disease mutations on APP processing in vivo
Thordardottir S, Kinhult Ståhlbom A, Almkvist O, Thonberg H, Eriksdotter M, Zetterberg H, et al
Alzheimer's research & therapy 2017;9(1):9-

Thrombolysis in acute ischemic stroke in patients with dementia: A Swedish registry study
Zupanic E, Von Euler M, Kåreholt I, Contreras Escamez B, Fastbom J, Norrving B, et al
Neurology 2017;89(18):1860-1868

Antidepressants and mortality risk in a dementia cohort: data from SveDem, the Swedish Dementia Registry
Enache D, Fereshtehnejad Sm, Kåreholt I, Cermakova P, Garcia-ptacek S, Johnell K, et al
Acta psychiatrica Scandinavica 2016;134(5):430-440

Assessment and Reporting of Driving Fitness in Patients with Dementia in Clinical Practice: Data from SveDem, the Swedish Dementia Registry
Lovas J, Fereshtehnejad Sm, Cermakova P, Lundberg C, Johansson B, Johansson K, et al
Journal of Alzheimer's disease : JAD 2016;53(2):631-8

CAIDE Dementia Risk Score and biomarkers of neurodegeneration in memory clinic patients without dementia
Enache D, Solomon A, Cavallin L, Kåreholt I, Kramberger Mg, Aarsland D, et al
Neurobiology of aging 2016;42():124-31

Causes of Death According to Death Certificates in Individuals with Dementia: A Cohort from the Swedish Dementia Registry
Garcia-ptacek S, Kåreholt I, Cermakova P, Rizzuto D, Religa D, Eriksdotter M
Journal of the American Geriatrics Society 2016;64(11):e137-e142

Diagnosis of Dementia in the Specialist Setting: A Comparison Between the Swedish Dementia Registry (SveDem) and the Registry of Dementias of Girona (ReDeGi)
Garre-olmo J, Garcia-ptacek S, Calvó-perxas L, Turró-garriga O, López-pousa S, Eriksdotter M
Journal of Alzheimer's disease : JAD 2016;53(4):1341-51

Subjective cognitive impairment: Towards early identification of Alzheimer disease
Garcia-ptacek S, Eriksdotter M, Jelic V, Porta-etessam J, Kåreholt I, Manzano Palomo S
Neurologia (Barcelona, Spain) 2016;31(8):562-71

Targeted delivery of nerve growth factor to the cholinergic basal forebrain of Alzheimer's disease patients: application of a second-generation encapsulated cell biodelivery device
Eyjolfsdottir H, Eriksdotter M, Linderoth B, Lind G, Juliusson B, Kusk P, et al
Alzheimer's research & therapy 2016;8(1):30-

The Effect of Age Correction on Multivariate Classification in Alzheimer's Disease, with a Focus on the Characteristics of Incorrectly and Correctly Classified Subjects
Addneuromed Consortium And The Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative, Falahati F, Ferreira D, Soininen H, Mecocci P, Vellas B, et al
Brain topography 2016;29(2):296-307

The meaning of living close to a person with Alzheimer disease
Bergman M, Graff C, Eriksdotter M, Fugl-meyer Ks, Schuster M
Medicine, health care, and philosophy 2016;19(3):341-9

A Longitudinal Study of Transitions Between Informal and Formal Care in Alzheimer Disease Using Multistate Models in the European ICTUS Cohort
Ictus/dsa Group, Coley N, Gallini A, Garès V, Gardette V, Andrieu S
Journal of the American Medical Directors Association 2015;16(12):1104.e1-7

Benchmarking biomarker-based criteria for Alzheimer's disease: Data from the Swedish Dementia Registry, SveDem
Rosén C, Farahmand B, Skillbäck T, Nägga K, Mattsson N, Kilander L, et al
Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association 2015;11(12):1470-1479

Brain changes in Alzheimer's disease patients with implanted encapsulated cells releasing nerve growth factor
Ferreira D, Westman E, Eyjolfsdottir H, Almqvist P, Lind G, Linderoth B, et al
Journal of Alzheimer's disease : JAD 2015;43(3):1059-72

Cardiovascular Diseases in ~30,000 Patients in the Swedish Dementia Registry
Cermakova P, Johnell K, Fastbom J, Garcia-ptacek S, Lund Lh, Winblad B, et al
Journal of Alzheimer's disease : JAD 2015;48(4):949-58

Cerebrospinal fluid tau and amyloid-β1-42 in patients with dementia
Skillbäck T, Farahmand By, Rosén C, Mattsson N, Nägga K, Kilander L, et al
Brain : a journal of neurology 2015;138(Pt 9):2716-31

Changes in CSF cholinergic biomarkers in response to cell therapy with NGF in patients with Alzheimer's disease
Karami A, Eyjolfsdottir H, Vijayaraghavan S, Lind G, Almqvist P, Kadir A, et al
Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association 2015;11(11):1316-28

Dementia and Obesity Paradox: Reply to the Letter by Dr Moga et al
Garcia-ptacek S, Kareholt I, Farahmand B, Cuadrado Ml, Religa D, Eriksdotter M
JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL DIRECTORS ASSOCIATION 2015;16(1):79-81

Dementia Diagnosis, Treatment, and Care in Specialist Clinics in Two Scandinavian Countries: A Data Comparison between the Swedish Dementia Registry (SveDem) and the Danish Dementia Registry
Fereshtehnejad Sm, Johannsen P, Waldemar G, Eriksdotter M
Journal of Alzheimer's disease : JAD 2015;48(1):229-39

Effects of n-3 FA supplementation on the release of proresolving lipid mediators by blood mononuclear cells: the OmegAD study
Wang X, Hjorth E, Vedin I, Eriksdotter M, Freund-levi Y, Wahlund Lo, et al
Journal of lipid research 2015;56(3):674-81

Heart failure and Alzheimer's disease
Cermakova P, Eriksdotter M, Lund Lh, Winblad B, Religa P, Religa D
Journal of internal medicine 2015;277(4):406-25

Heart failure and dementia: survival in relation to types of heart failure and different dementia disorders
Cermakova P, Lund Lh, Fereshtehnejad Sm, Johnell K, Winblad B, Dahlström U, et al
European journal of heart failure 2015;17(6):612-9

Influence of Allergy on Immunoglobulins and Amyloid-β in the Cerebrospinal Fluid of Patients with Alzheimer's Disease
Sarlus H, Eyjolfsdottir H, Eriksdotter M, Oprica M, Schultzberg M
Journal of Alzheimer's disease : JAD 2015;48(2):495-505

Medial temporal lobe atrophy and depressive symptoms in elderly patients with and without Alzheimer disease
Enache D, Cavallin L, Lindberg O, Farahmand B, Kramberger Mg, Westman E, et al
Journal of geriatric psychiatry and neurology 2015;28(1):40-8

Mild cognitive impairment and deficits in instrumental activities of daily living: a systematic review
Jekel K, Damian M, Wattmo C, Hausner L, Bullock R, Connelly Pj, et al
Alzheimer's research & therapy 2015;7(1):17-

Plasma Fatty Acid Profiles in Relation to Cognition and Gender in Alzheimer's Disease Patients During Oral Omega-3 Fatty Acid Supplementation: The OmegAD Study
Eriksdotter M, Vedin I, Falahati F, Freund-levi Y, Hjorth E, Faxen-irving G, et al
Journal of Alzheimer's disease : JAD 2015;48(3):805-12

Preclinical cerebrospinal fluid and volumetric magnetic resonance imaging biomarkers in Swedish familial Alzheimer's disease
Thordardottir S, Ståhlbom Ak, Ferreira D, Almkvist O, Westman E, Zetterberg H, et al
Journal of Alzheimer's disease : JAD 2015;43(4):1393-402

Resolution of inflammation is altered in Alzheimer's disease
Wang X, Zhu M, Hjorth E, Cortés-toro V, Eyjolfsdottir H, Graff C, et al
Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association 2015;11(1):40-50.e1

Retirement age and the age of onset of Alzheimer's disease: results from the ICTUS study
Ictus/dsa Group, Grotz C, Letenneur L, Bonsang E, Amieva H, Meillon C, et al
PloS one 2015;10(2):e0115056-

SveDem, the Swedish Dementia Registry - a tool for improving the quality of diagnostics, treatment and care of dementia patients in clinical practice
Religa D, Fereshtehnejad Sm, Cermakova P, Edlund Ak, Garcia-ptacek S, Granqvist N, et al
PloS one 2015;10(2):e0116538-

The use of biomarkers for the etiologic diagnosis of MCI in Europe: an EADC survey
Bocchetta M, Galluzzi S, Kehoe Pg, Aguera E, Bernabei R, Bullock R, et al
Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association 2015;11(2):195-206.e1

The Use of MRI, CT and Lumbar Puncture in Dementia Diagnostics: Data from the SveDem Registry
Falahati F, Fereshtehnejad Sm, Religa D, Wahlund Lo, Westman E, Eriksdotter M
DEMENTIA AND GERIATRIC COGNITIVE DISORDERS 2015;39(1-2):81-91

A 2-Year Prospective Cohort Study of Antidementia Drug Non-Persistency in Mild-to-Moderate Alzheimer's Disease in Europe
Ictus Grp, Gardette V, Lapeyre-mestre M, Piau A, Gallini A, Cantet C, et al
CNS DRUGS 2014;28(2):157-70

Analysis of matrix metallo-proteases and the plasminogen system in mild cognitive impairment and Alzheimer's disease cerebrospinal fluid
Hanzel Ce, Iulita Mf, Eyjolfsdottir H, Hjorth E, Schultzberg M, Eriksdotter M, et al
Journal of Alzheimer's disease : JAD 2014;40(3):667-78

Anti-dementia drugs and co-medication among patients with Alzheimer's disease : investigating real-world drug use in clinical practice using the Swedish Dementia Quality Registry (SveDem)
Fereshtehnejad Sm, Johnell K, Eriksdotter M
Drugs & aging 2014;31(3):215-24

Body-mass index and mortality in incident dementia: a cohort study on 11,398 patients from SveDem, the Swedish Dementia Registry
García-ptacek S, Kåreholt I, Farahmand B, Cuadrado Ml, Religa D, Eriksdotter M
Journal of the American Medical Directors Association 2014;15(6):447.e1-7

Body mass index in dementia
Garcia-ptacek S, Faxen-irving G, Cermakova P, Eriksdotter M, Religa D
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2014;68(11):1204-9

Body Mass Index in Different Dementia Disorders: Results from the Swedish Dementia Quality Registry (SveDem)
Faxén-irving G, Fereshtehnejad Sm, Falahati F, Cedergren L, Göranzon H, Wallman K, et al
Dementia and geriatric cognitive disorders extra 2014;4(1):65-75

Cardiovascular medication burden in dementia disorders: a nationwide study of 19 743 dementia patients included in Swedish Dementia Registry, SveDem
Cermakova P, Fereshtehnejad Sm, Johnell K, Eriksdotter M, Religa D
JOURNAL OF NEUROLOGY 2014;:S26-S26

Cardiovascular medication burden in dementia disorders: a nationwide study of 19,743 dementia patients included in the Swedish Dementia Registry (SveDem)
Cermakova P, Fereshtehnejad Sm, Johnell K, Eriksdotter M, Religa D
EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY 2014;:34-34

Cardiovascular medication burden in dementia disorders: a nationwide study of 19,743 dementia patients in the Swedish Dementia Registry
Cermakova P, Fereshtehnejad Sm, Johnell K, Winblad B, Eriksdotter M, Religa D
Alzheimer's research & therapy 2014;6(3):34-

Cardiovascular medication burden in dementia disorders: a nationwide study of 19, 743 dementia patients in the Swedish Dementia Registry (vol 6, pg 34, 2014)
Cermakova P, Fereshtehnejad Sm, Johnell K, Winblad B, Eriksdotter M, Religa D
ALZHEIMERS RESEARCH & THERAPY 2014;6(5):63-

Cognitive predictors of medical decision-making capacity in mild cognitive impairment and Alzheimer's disease
Stormoen S, Almkvist O, Eriksdotter M, Sundström E, Tallberg Im
International journal of geriatric psychiatry 2014;29(12):1304-11

Comorbidity profile in dementia with Lewy bodies versus Alzheimer's disease: a linkage study between the Swedish Dementia Registry and the Swedish National Patient Registry
Fereshtehnejad Sm, Damangir S, Cermakova P, Aarsland D, Eriksdotter M, Religa D
ALZHEIMERS RESEARCH & THERAPY 2014;6(5):65-

CSF neurofilament light differs in neurodegenerative diseases and predicts severity and survival
Skillbäck T, Farahmand B, Bartlett Jw, Rosén C, Mattsson N, Nägga K, et al
Neurology 2014;83(21):1945-53

Differences in routine clinical practice between early and late onset Alzheimer's disease: data from the Swedish Dementia Registry (SveDem)
Eriksson H, Fereshtehnejad Sm, Falahati F, Farahmand B, Religa D, Eriksdotter M
Journal of Alzheimer's disease : JAD 2014;41(2):411-9

Differences in routine clinical practice in early and late onset Alzheimer's disease: data from the Swedish Dementia Registry (SveDem)
Religa D, Eriksson H, Fereshtehnejad Sm, Falahati F, Farahmand B, Eriksdotter M
JOURNAL OF NEUROLOGY 2014;:S219-S219

Differences in routine clinical practice in early and late onset Alzheimer's disease: data from the Swedish Dementia Registry (SveDem)
Religa D, Eriksson H, Fereshtehnejad Sm, Falahati F, Farahmand B, Eriksdotter M
EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY 2014;:323-323

Effects of Gingko biloba supplementation in Alzheimer's disease patients receiving cholinesterase inhibitors: data from the ICTUS study
Ictus/dsa Group, Canevelli M, Adali N, Kelaiditi E, Cantet C, Ousset Pj, et al
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology 2014;21(6):888-92

Effects of supplementation with omega-3 fatty acids on oxidative stress and inflammation in patients with Alzheimer's disease: the OmegAD study
Freund-levi Y, Vedin I, Hjorth E, Basun H, Faxén Irving G, Schultzberg M, et al
Journal of Alzheimer's disease : JAD 2014;42(3):823-31

Galantamine versus risperidone treatment of neuropsychiatric symptoms in patients with probable dementia: an open randomized trial
Freund-levi Y, Jedenius E, Tysen-bäckström Ac, Lärksäter M, Wahlund Lo, Eriksdotter M
The American journal of geriatric psychiatry : official journal of the American Association for Geriatric Psychiatry 2014;22(4):341-8

Mortality risk after dementia diagnosis by dementia type and underlying factors: a cohort of 15,209 patients based on the Swedish Dementia Registry
Garcia-ptacek S, Farahmand B, Kåreholt I, Religa D, Cuadrado Ml, Eriksdotter M
Journal of Alzheimer's disease : JAD 2014;41(2):467-77

Response to Bogaiksy's letter to the editor
Freund-levi Y, Jedenius E, Wahlund Lo, Eriksdotter M, Tysen-bäckström Ac, Lärksäter M
The American journal of geriatric psychiatry : official journal of the American Association for Geriatric Psychiatry 2014;22(9):951-

Subjective cognitive impairment subjects in our clinical practice
Garcia-ptacek S, Cavallin L, Kåreholt I, Kramberger Mg, Winblad B, Jelic V, et al
Dementia and geriatric cognitive disorders extra 2014;4(3):419-30

Transfer of omega-3 fatty acids across the blood-brain barrier after dietary supplementation with a docosahexaenoic acid-rich omega-3 fatty acid preparation in patients with Alzheimer's disease: the OmegAD study
Freund Levi Y, Vedin I, Cederholm T, Basun H, Faxén Irving G, Eriksdotter M, et al
Journal of internal medicine 2014;275(4):428-36

Association between EEG Abnormalities and CSF Biomarkers in a Memory Clinic Cohort
Kramberger Mg, Kareholt I, Andersson T, Winblad B, Eriksdotter M, Jelic V
DEMENTIA AND GERIATRIC COGNITIVE DISORDERS 2013;36(5-6):319-28

Costs of diagnosing dementia: results from SveDem, the Swedish Dementia Registry
Wimo A, Religa D, Spångberg K, Edlund Ak, Winblad B, Eriksdotter M
International journal of geriatric psychiatry 2013;28(10):1039-44

Demography, diagnostics, and medication in dementia with Lewy bodies and Parkinson's disease with dementia: data from the Swedish Dementia Quality Registry (SveDem)
Fereshtehnejad Sm, Religa D, Westman E, Aarsland D, Lökk J, Eriksdotter M
Neuropsychiatric disease and treatment 2013;9():927-35

DEPRESSIVE SYMPTOMS AND COGNITIVE FUNCTIONING IN ELDERLY
Enache D, Almkvist O, Kramberger Mg, Jelic V, Eriksdotter M, Lebedeva A, et al
EUROPEAN PSYCHIATRY 2013;

Differences in drug therapy between dementia disorders in the Swedish dementia registry: a nationwide study of over 7,000 patients
Johnell K, Religa D, Eriksdotter M
Dementia and geriatric cognitive disorders 2013;35(5-6):239-48

Effects of a DHA rich n-3 fatty acid supplementation on fatty acid composition in cerebrospinal fluid in Alzheimer disease. The OmegAD study
Vedin I, Levi Yf, Cederholm T, Basun H, Hjorth E, Irving Gf, et al
FASEB JOURNAL 2013;

Effects on transthyretin in plasma and cerebrospinal fluid by DHA-rich n - 3 fatty acid supplementation in patients with Alzheimer's disease: the OmegAD study
Faxén-irving G, Freund-levi Y, Eriksdotter-jönhagen M, Basun H, Hjorth E, Palmblad J, et al
Journal of Alzheimer's disease : JAD 2013;36(1):1-6

Impact of behavioral subsyndromes on cognitive decline in Alzheimer's disease: data from the ICTUS study
Ictus/dsa Group, Canevelli M, Adali N, Cantet C, Andrieu S, Bruno G, et al
Journal of neurology 2013;260(7):1859-65

Investigating medical decision-making capacity in patients with cognitive impairment using a protocol based on linguistic features
Tallberg Im, Stormoen S, Almkvist O, Eriksdotter M, Sundström E
Scandinavian journal of psychology 2013;54(5):386-92

In vivo imaging of the 18-kDa translocator protein (TSPO) with [18F]FEDAA1106 and PET does not show increased binding in Alzheimer's disease patients
Varrone A, Mattsson P, Forsberg A, Takano A, Nag S, Gulyás B, et al
European journal of nuclear medicine and molecular imaging 2013;40(6):921-31

Low background and high contrast PET imaging of amyloid-β with [11C]AZD2995 and [11C]AZD2184 in Alzheimer's disease patients
Forsberg A, Juréus A, Cselényi Z, Eriksdotter M, Freund-levi Y, Jeppsson F, et al
European journal of nuclear medicine and molecular imaging 2013;40(4):580-93

[Modern dementia care on the rise thanks to national guidelines]
Nägga K, Minthon L, Eriksdotter M
Lakartidningen 2013;110(45):1996-9

Omega-3 fatty acids enhance phagocytosis of Alzheimer's disease-related amyloid-β42 by human microglia and decrease inflammatory markers
Hjorth E, Zhu M, Toro Vc, Vedin I, Palmblad J, Cederholm T, et al
Journal of Alzheimer's disease : JAD 2013;35(4):697-713

Stereotactic Implantation of Cells Secreting Nerve Growth Factor (NGF) in The Basal Forebrain of Alzheimer Patients: Update With Improved Cell Line
Linderoth B, Almqvist P, Lind G, Eyjolfsdottir H, Seiger A, Eriksdotter M, et al
STEREOTACTIC AND FUNCTIONAL NEUROSURGERY 2013;:3-3

The use of cholinesterase inhibitors and the risk of myocardial infarction and death: a nationwide cohort study in subjects with Alzheimer's disease
Nordström P, Religa D, Wimo A, Winblad B, Eriksdotter M
European heart journal 2013;34(33):2585-91

Age and diagnostic performance of Alzheimer disease CSF biomarkers
Mattsson N, Rosen E, Hansson O, Andreasen N, Parnetti L, Jonsson M, et al
NEUROLOGY 2012;78(7):468-76

CELL THERAPY WITH NERVE GROWTH FACTOR (NGF) IN ALZHEIMER'S DISEASE
Eriksdotter M
NEUROBIOLOGY OF AGING 2012;:S8-S8

Cell therapy with NGF in patients with Alzheimer's disease: changes in CSF cholinergic markers
Karami A, Eyjolfsdottir H, Vijayaraghavan S, Kadir A, Linderoth B, Lind G, et al
EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY 2012;:91-91

Cerebrospinal Fluid Alzheimer Markers in Depressed Elderly Subjects with and without Alzheimer's Disease
Kramberger Mg, Jelic V, Kåreholt I, Enache D, Eriksdotter Jönhagen M, Winblad B, et al
Dementia and geriatric cognitive disorders extra 2012;2(1):48-56

Clinical Validation of F-18-AZD4694, an Amyloid-beta-Specific PET Radioligand
Cselenyi Z, Jonhagen Me, Forsberg A, Halldin C, Julin P, Schou M, et al
JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE 2012;53(3):415-24

Dementia diagnosis differs in men and women and depends on age and dementia severity: data from SveDem, the Swedish Dementia Quality Registry
Religa D, Spångberg K, Wimo A, Edlund Ak, Winblad B, Eriksdotter-jönhagen M
Dementia and geriatric cognitive disorders 2012;33(2-3):90-5

Dementia drug treatment in clinical practice: data on 7570 patients from SveDem, the Swedish Dementia Registry
Religa D, Johnell K, Eriksdotter M
EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY 2012;:94-94

EARLY CLINICAL DEVELOPMENT OF AMYLOID-BETA SPECIFIC PET RADIOLIGAND [18F]AZD4694
Cselenyi Z, Forsberg A, Halldin C, Schou M, Johnstrom P, Varnas K, et al
NEUROBIOLOGY OF AGING 2012;:S5-S6

Effects of a DHA rich omega-3 fatty acid supplementation for Alzheimer disease patients on fatty acid composition in cerebrospinal fluid, disease biomarkers and cognition: The OmegAD study
Levi Yf, Vedin I, Cederholm T, Basun H, Irving Gf, Jonhagen Me, et al
JOURNAL OF MOLECULAR NEUROSCIENCE 2012;:S36-S36

Effects of DHA-rich n-3 fatty acid supplementation on gene expression in blood mononuclear leukocytes: the OmegAD study
Vedin I, Cederholm T, Freund-levi Y, Basun H, Garlind A, Irving Gf, et al
PloS one 2012;7(4):e35425-

Encapsulated cell biodelivery of nerve growth factor in Alzheimer's disease
Eriksdotter M, Lind G, Eyjolfsdottir H, Linderoth B, Almqvist P, Seiger A, et al
EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY 2012;:97-97

Encapsulated Cell Biodelivery of Nerve Growth Factor to the Basal Forebrain in Patients with Alzheimer's Disease
Eriksdotter-jonhagen M, Linderoth B, Lind G, Aladellie L, Almkvist O, Andreasen N, et al
DEMENTIA AND GERIATRIC COGNITIVE DISORDERS 2012;33(1):18-28

Nerve growth factor treatment in Alzheimer's disease: EEG changes and relation to FDG-PET
Eyjolfsdottir H, Eriksdotter M, Almqvist P, Almqvist O, Kadir A, Karami A, et al
EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY 2012;:110-110

Progression of Alzheimer Disease in Europe: Data from the European ICTUS Study
Ictus Impact Cholinergic Treatment, Vellas B, Hausner L, Frolich L, Cantet C, Gardette V, et al
CURRENT ALZHEIMER RESEARCH 2012;9(8):902-12

Sensitive and specific amyloid-beta PET imaging using the three novel radioligands [F-18]AZD4694, [C-11]AZD2184 and [C-11]AZD2995 in Alzheimer's disease patients
Forsberg A, Mattsson P, Cselenyi Z, Jonhagen Me, Jureus A, Jeppsson F, et al
JOURNAL OF CEREBRAL BLOOD FLOW AND METABOLISM 2012;:S114-S115

Subjective cognitive impairment: who are these individuals? A review of patients receiving a diagnosis of subjective cognitive complaints in ordinary clinical practice
Garcia-ptacek S, Cavallin L, Kareholt I, Kramberger M, Winblad B, Jelic V, et al
EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY 2012;:91-91

Targeted delivery of nerve growth factor via encapsulated cell biodelivery in Alzheimer disease: a technology platform for restorative neurosurgery
Wahlberg Lu, Lind G, Almqvist Pm, Kusk P, Tornøe J, Juliusson B, et al
Journal of neurosurgery 2012;117(2):340-7

In Vivo Imaging of the 18-kDa Translocator Protein (TSPO) with [18F]FEDAA1106 and PET Does Not Show Increased Binding In Alzheimer's Disease Patients
Varrone A, Mattsson P, Forsberg A, Takano A, Nag S, Boellaard R, et al
EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING 2011;:S123-S123

Age affects quality and cost of dementia diagnosis
Religa D, Spangberg K, Wimo A, Jonsson L, Edlund Ak, Winblad B, et al
EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY 2010;:75-75

Cystatin C Levels are Positively Correlated with both A beta(42) and Tau Levels in Cerebrospinal Fluid in Persons with Alzheimer's Disease, Mild Cognitive Impairment, and Healthy Controls
Sundelof J, Sundstrom J, Hansson O, Eriksdotter-jonhagen M, Giedraitis V, Larsson A, et al
JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE 2010;21(2):471-8

GALANTAMINE COMPARED TO RISPERIDONE IN NEUROPSYCHIATRIC AND BEHAVIOURAL SYMPTOMS IN ALZHEIMER PATIENTS: A ONE-CENTER CLINICAL TRIAL IN 100 PATIENTS
Freund-levi Y, Wahlund Lo, Eriksdotter-jonhagen M
EUROPEAN PSYCHIATRY 2010;

Higher Cathepsin B Levels in Plasma in Alzheimer's Disease Compared to Healthy Controls
Sundelof J, Sundstrom J, Hansson O, Eriksdotter-jonhagen M, Giedraitis V, Larsson A, et al
JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE 2010;22(4):1223-30

Lack of Accuracy for the Proposed 'Dubois Criteria' in Alzheimer's Disease: A Validation Study from the Swedish Brain Power Initiative
Oksengard Ar, Cavallin L, Axelsson R, Andersson C, Nagga K, Winblad B, et al
DEMENTIA AND GERIATRIC COGNITIVE DISORDERS 2010;30(4):374-80

Quantification and wavelet-aided parametric imaging of cerebral amyloid using the HRRT PET-system and [18F]AZD4694
Cselenyi Z, Jonhagen Me, Forsberg A, Halldin C, Julin P, Schou M, et al
NEUROIMAGE 2010;:S142-S142

Reduced prostaglandin F-2 alpha release from blood mononuclear leukocytes after oral supplementation of omega 3 fatty acids: the OmegAD study
Vedin I, Cederholm T, Freund-levi Y, Basun H, Hjorth E, Irving Gf, et al
JOURNAL OF LIPID RESEARCH 2010;51(5):1179-85

The applicability of the proposed new research criteria for Alzheimer's disease in a naturalistic memory clinic sample
Oksengard Ar, Cavallin L, Winblad B, Andersson C, Nagga K, Axelsson R, et al
EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY 2010;:76-76

To Be a Good Food Provider: An Exploratory Study Among Spouses of Persons With Alzheimer's Disease
Omegad Study Grp, Fjellstrom C, Starkenberg A, Wesslen A, Licentiate Ms, Backstrom Act, et al
AMERICAN JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE AND OTHER DEMENTIAS 2010;25(6):521-6

CSF Biomarkers and Incipient Alzheimer Disease in Patients With Mild Cognitive Impairment
Mattsson N, Zetterberg H, Hansson O, Andreasen N, Parnetti L, Jonsson M, et al
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 2009;302(4):385-93

Detection of amyloid in Alzheimer's disease with positron emission tomography using [C-11]AZD2184
Nyberg S, Jonhagen Me, Cselenyi Z, Halldin C, Julin P, Olsson H, et al
EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING 2009;36(11):1859-63

[Diagnosis of dementia in the elderly is not unnecessary]
Jönhagen Me, Edlund Ak, Eriksson S, Granqvist N, Kilander L, Mattson Ub, et al
Lakartidningen 2009;106(49):3357-

Effects of Omega-3 Fatty Acids on Inflammatory Markers in Cerebrospinal Fluid and Plasma in Alzheimer's Disease: The OmegAD Study
Freund-levi Y, Hjorth E, Lindberg C, Cederholm T, Faxen-irving G, Vedin I, et al
DEMENTIA AND GERIATRIC COGNITIVE DISORDERS 2009;27(5):481-90

Encapsulated Cell Biodelivery of Nerve Growth Factor to the Cholinergic Basal Forebrain of Alzheimer's Disease Patients
Jonhagen Me, Almquist Pm, Lind G, Seiger A, Linderoth B, Wahlberg Lu
NEUROLOGY 2009;72(11):A49-A49

N-3 fatty acid treatment and plasma transthyretin in patients with Alzheimer's disease
Irving Gf, Freund-levi Y, Eriksdotter-jonhagen M, Basun H, Palmblad J, Vedin I, et al
FASEB JOURNAL 2009;

Omega-3 Fatty Acid Supplementation Effects on Weight and Appetite in Patients with Alzheimer's Disease: The Omega-3 Alzheimer's Disease Study
Irving Gf, Freund-levi Y, Eriksdotter-joenhagen M, Basun H, Brismar K, Hjorth E, et al
JOURNAL OF THE AMERICAN GERIATRICS SOCIETY 2009;57(1):11-7

Effects of docosahexaenoic acid-rich n-3 fatty acid supplementation on cytokine release from blood mononuclear leukocytes: the OmegAD study
Vedin I, Cederholm T, Levi Yf, Basun H, Garlind A, Irving Gf, et al
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2008;87(6):1616-22

Increasing CSF phospho-tau levels during cognitive decline and progression to dementia
Andersson C, Blennow K, Almkvist O, Andreasen N, Engfeldt P, Johansson Se, et al
NEUROBIOLOGY OF AGING 2008;29(10):1466-73

Omega-3 supplementation in mild to moderate Alzheimer's disease: effects on neuropsychiatric symptoms
Freund-levi Y, Basun H, Cederholm T, Faxen-irving G, Garlind A, Grut M, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY 2008;23(2):161-9

Relatives' experiences of encountering the older person with acute confusional state: experiencing unfamiliarity in a familiar person
Stenwall E, Sandberg J, Eriksdotter Jönhagen M, Fagerberg I
International journal of older people nursing 2008;3(4):243-51

The older patient's experience of encountering professional carers and close relatives during an acute confusional state: An interview study
Stenwall E, Jonhagen Me, Sandberg J, Fagerberg I
INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING STUDIES 2008;45(11):1577-85

The tau S305S mutation causes frontotemporal dementia with parkinsonism
Skoglund L, Viitanen M, Kalimo H, Lannfelt L, Joenhagen Me, Ingelsson M, et al
EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY 2008;15(2):156-61

Differential CSF biomarker levels in APOE-epsilon 4-positive and -negative patients with memory impairment
Andersson C, Blennow K, Johansson Se, Almkvist O, Engfeldt P, Lindau M, et al
DEMENTIA AND GERIATRIC COGNITIVE DISORDERS 2007;23(2):87-95

Donepezil in Alzheimer's disease: What to expect after 3 years of treatment in a routine clinical setting
Swedish Alzheimer Treatment, Wallin Ak, Andreasen N, Eriksson S, Batsman S, Nasman B, et al
DEMENTIA AND GERIATRIC COGNITIVE DISORDERS 2007;23(3):150-60

Encountering the older confused patient: professional carers' experiences
Stenwall E, Sandberg J, Jonhagen Me, Fagerberg I
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES 2007;21(4):515-22

[Omega-3-fatty acids protect against dementia. Also early symptoms of mild Alzheimer disease seem to be inhibited]
Palmblad J, Eriksdotter-jönhagen M, Freund-levi Y, Cederholm T
Lakartidningen 2007;104(44):3268-71

Pre-operative mild cognitive dysfunction predicts risk for post-operative delirium after elective cardiac surgery
Veliz-reissmuller G, Torres Ha, Van Der Linden J, Lindblom D, Jonhagen Me
AGING CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH 2007;19(3):172-7

Tau S305S mutation as the cause of frontotemporal dementia with Parkinsonism
Skoglund L, Kalimo H, Viitanen M, Lannfelt L, Jonhagen Me, Ingelsson M, et al
NEUROPATHOLOGY AND APPLIED NEUROBIOLOGY 2007;33(2):274-274

[Administration of symptom-relieving drugs in Alzheimer disease is beneficial]
Nordberg A, Eriksdotter-jönhagen M, Garlind A, Grut M, Freund-levi Y, Cornelius C, et al
Lakartidningen 2006;103(6):369-71

Determinants of costs of care for patients with Alzheimer's disease
Jonsson L, Jonhagen Me, Kilander L, Soininen H, Hallikainen M, Waldemar G, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY 2006;21(5):449-59

Identifying patients at high and low risk of cognitive decline using Rey Auditory Verbal Learning Test among middle-aged memory clinic outpatients
Andersson C, Lindau M, Almkvist O, Engfeldt P, Johansson Se, Jonhagen Me
DEMENTIA AND GERIATRIC COGNITIVE DISORDERS 2006;21(4):251-9

Nerve growth factor in treatment and pathogenesis of Alzheimer's disease
Williams Bj, Eriksdotter-jonhagen M, Granholm Ac
PROGRESS IN NEUROBIOLOGY 2006;80(3):114-28

omega-3 fatty acid treatment in 174 patients with mild to moderate Alzheimer disease: OmegAD study - A randomized double-blind trial
Freund-levi Y, Eriksdotter-jonhagen M, Cederholm T, Basun H, Faxen-irving G, Garlind A, et al
ARCHIVES OF NEUROLOGY 2006;63(10):1402-8

Patient- and proxy-reported utility in Alzheimer disease using the EuroQoL
Jonsson L, Andreasen N, Kilander L, Soininen H, Waldemar G, Nygaard H, et al
ALZHEIMER DISEASE & ASSOCIATED DISORDERS 2006;20(1):49-55

Patient- and proxy-reported utility in Alzheimer disease using the EuroQoL. (vol 20, pg 49, 2006)
Jonsson L, Andreasen N, Kilander L, Soininen H, Waldemar G, Nygaard H, et al
ALZHEIMER DISEASE & ASSOCIATED DISORDERS 2006;20(2):125-125

Blood flow is increased in frontal cortex in elderly delirious patients
Santos Fs, Julin P, Danielsson R, Svensson L, Veliz-reissmuller G, Eriksdotter-jonhagen M
INTERNATIONAL PSYCHOGERIATRICS 2005;:258-259

Copper, zinc, iron and protein markers in cerebrospinal fluid in Alzheimer's disease and normal cognition
Johansson N, Basun H, Blennow K, Eriksdotter-jonhagen M, Nordberg M
INTERNATIONAL PSYCHOGERIATRICS 2005;:238-238

Incidence, clinical features and subtypes of delirium in elderly patients treated for hip fractures
Santos Fs, Wahlund Lo, Varli F, Velasco It, Jonhagen Me
DEMENTIA AND GERIATRIC COGNITIVE DISORDERS 2005;20(4):231-7

Nerve growth factor levels in cerebrospinal fluid in patients with impaired episodic memory are decreased
Eriksdotter-jonhagen M, Andersson C, Williams B, Nelson M, Granholm Ac
INTERNATIONAL PSYCHOGERIATRICS 2005;:133-133

[New knowledge about amyloid can result in new treatment of Alzheimer disease]
Jönhagen Me
Lakartidningen 2005;102(43):3104-5

Postoperative delirium in elderly patients after major abdominal surgery
Olin K, Eriksdotter-jonhagen M, Jansson A, Herrington Mk, Kristiansson M, Permert J
BRITISH JOURNAL OF SURGERY 2005;92(12):1559-64

Register now: validity later - Invited comment
Jonhagen Me
ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA 2005;112(6):480-480

SveDem, how do you do, Sweden?
Spangberg K, Jonhagen Me, Fratiglioni L, Graff C, Minthon L, Sandman Po, et al
INTERNATIONAL PSYCHOGERIATRICS 2005;:337-338

Tau and A beta 42 levels in cerebrospinal fluid correlate with verbal episodic memory function according to Rey Auditory Verbal Learning Test and are significantly associated with the number of APOE epsilon 4 alleles - Preliminary results
Andersson C, Blennow K, Lindau M, Almkvist O, Engfeldt P, Johansson Se, et al
INTERNATIONAL PSYCHOGERIATRICS 2005;:160-161

Safety and tolerability of omega-3 fatty acids in patients with Alzheimers disease
Freund-levi Y, Jonhagen Me, Wahlund Lo, Basun H, Palmblad J, Cederholm T
NEUROBIOLOGY OF AGING 2004;:S471-S471

Cost of care and quality of life in patients with Alzheimer's disease in relation to comorbidities: Results from a Nordic study
Jonsson L, Eriksdotter-jonhagen M, Kilander L, Soininen H, Waldemar G, Nygaard H
INTERNATIONAL PSYCHOGERIATRICS 2003;:156-157

Determination of isoprostanes in urine samples from Alzheimer patients using porous graphitic carbon liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Bohnstedt Kc, Karlberg B, Wahlund Lo, Jonhagen Me, Basun H, Schmidt S
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES 2003;796(1):11-9

Mild cognitive impairment: experience from a memory clinic
Wahlund Lo, Pihlstrand E, Jonhagen Me
ACTA NEUROLOGICA SCANDINAVICA 2003;:21-4

Costs of care and health-related quality of life in patients with Alzheimer's disease and their caregivers
Jonsson L, Jonhagen Me, Winblad B, Kilander L, Soininen H, Waldemar G, et al
NEUROBIOLOGY OF AGING 2002;23(1):S48-S48

Delirium after thoracic surgery - A follow-up study
Veliz-reissmuller G, Svensson Al, Jonhagen Me, Van Der Linden J, Lindblom D, Bergman P
NEUROBIOLOGY OF AGING 2002;23(1):S163-S163

Temporary confusion: a fearful experience
Fagerberg I, Jönhagen Me
Journal of psychiatric and mental health nursing 2002;9(3):339-46

Solid human embryonic spinal cord xenografts in acute and chronic spinal cord cavities: A morphological and functional study
Akesson E, Holmberg L, Jonhagen Me, Kjaeldgaard A, Falci S, Sundstrom E, et al
EXPERIMENTAL NEUROLOGY 2001;170(2):305-16

Intracerebroventricular infusion of nerve growth factor induces pain-like response in rats
Hao Jx, Ebendal T, Xu Xj, Wiesenfeld-hallin Z, Jonhagen Me
NEUROSCIENCE LETTERS 2000;286(3):208-12

Nerve growth factor treatment in dementia
Jonhagen Me
ALZHEIMER DISEASE & ASSOCIATED DISORDERS 2000;:S31-8

Intracerebroventricular infusion of nerve growth factor in three patients with Alzheimer's disease
Jonhagen Me, Nordberg A, Amberla K, Backman L, Ebendal T, Meyerson B, et al
DEMENTIA AND GERIATRIC COGNITIVE DISORDERS 1998;9(5):246-57

ALTERATIONS IN ALPHA-ADRENOCEPTORS IN AGING INTRAOCULAR HIPPOCAMPAL GRAFTS
Jonhagen Me, Hoffer B, Luthman J
NEUROBIOLOGY OF AGING 1995;16(4):633-8

Visa alla publikationer