This page in English
Laddar profil information

Om mig

Internationell koordinator. Koordinerar internationella samarbeten och ger stöd till styrelsen för forskning, styrelsen för forskarutbildning, Vice-Rektor för internationella samarbeten samt till Rektor. Administrativ koordinator för samarbeten med Indien, Japan, Kanada och Storbritannien. Kontaktperson för samarbeten med Australien, Bolivia, Oman och Qatar. Förhandlar internationella avtal och samarbetsprojekt, koordinerar besök på ledningsnivå och är handläggare i Referensgruppen för internationella frågor.

Laddar publikationer

Karta