This page in English
Laddar profil information

Om mig

Li Felländer-Tsai utnämndes 2006 till professor och överläkare i ortopedi vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Mellan 1 maj 2001 - 31 mars 2017 var hon prefekt vid KARO institutionen, sedermera Centrum för kirurgisk vetenskap och därefter vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik som är en sammanslagning av Centrum för kirurgisk vetenskap och Institutionen för klinisk vetenskap.

Li Felländer-Tsai är föreståndare för Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning (CAMST) vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hon är aktiv inom ortopedisk utbildning och forskning samt utveckling av avancerad teknologi. Hon har bl a utvecklat och infört en teknik för lokal övervakning av synovialvävnadens metabolism och inflammation med intraoperativ och postoperativ mikrodialys. Andra forskningsområden inkluderar avancerad medicinska simulering som träningsmetod för kirurgisk färdighetsträning och teamträning. Li Felländer-Tsai är ordförande i Nordisk ortopedisk förening (norf.org) och adjungerad till styrelsen för European Federation of National Associations for Orthopaedics and Traumatology (efort.org). Hon har tidigare varit ordförande för Svensk ortopedisk förening (ortopedi.se) och registerhållare för Svenska korsbandsregistret (nationellt kvalitetsregister). Hon ledde arbetet med att ackreditera Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning (CAMST) som ett nivå I (comprehensive) utbildningsinstitut av American College of Surgeons och är nu CAMST´s föreståndare. År 2001 erhöll hon Karolinska Institutets pedagogiska pris. 2017 utsågs hon till hedersledamot i Svensk ortopedisk förening.

Utbildning

Läkarexamen, Karolinska Institutet 1991

Doktorsexamen i medicinsk vetenskap (Dr Med Sc), Karolinska Institutet 1992

Docent, Karolinska Institutet 1996

Allmäntjänstgöring och specialistutbildning i ortopedi 1992-1999

Fellowship hos professor Lyle Micheli, Childrens Hospital Harvard under våren 1996

Specialistläkare i ortopedi 1999-2006

Utnämnd till professor/överläkare i ortopedi vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset 2006

Forskningsbeskrivning

Forskningsområde
Återhämtning efter kirurgi i rörelseapparaten, metbolism i ledhinnan efter kirurgi samt lokala effekter av farmaka och fysikalisk behandling, behandling av knäskador:

Syftet med forskningen är att kunna kombinera en rad stressdämpande faktorer (dels farmakologiska och dels lokal nedkylning) för att åstadkomma snabbare återhämtning efter ledkirurgi. Målet är god smärtlindring och optimerad läkning med god ledfunktion och minimering av negativa trofiska effekter på vävnaden för minskad artrosrisk.

Rubbningar i synovialmembranets metabolism kan ge upphov till artros. Bättre behandlingsstrategier för snabbare återhämtning, läkning och bevarad ledfunktion kräver en koordinerad insats med adekvat behandling av smärta/inflammation. Med mikrodialys studeras vävnadseffekt och smärtlindring i knäledens synovialmembran. Effekten av lokalanestetika på proliferationsförmåga och differentieringsförmåda på mesenkymala stamceller studeras.

Fynden kan modernisera smärtlindring som inte stör läkningen efter kirurgi. Samtidigt kan riskfaktorer för artros identifieras.

Parallellet studeras behandling av knäskador ur epidemiologiskt och rehabiliteringsperspektiv.

Avancerad medicinsk simulering:

Visionen är att skapa en ny de-facto standard inför praktisk patientnära träning av tekniska och icketekniska färdigheter (teambeteende) med avancerade medicinska simulatorer, där ergonomiska principer följts, och därmed bereda goda förutsättningar för god patientsäkerhet. Avsikten är också att utveckla valida och reliabla tränings- och evalueringsinstrument för tekniska färdigheter så att individuella träningsprogram kan utvecklas där faktorer som individens arbetsminne och visuospatiala förmåga tas tillvara. Efter att valida mått på teambeteende och kirurgisk färdighetsutveckling etablerats kan dessa omsättas i evidensbaserad träning och utbildning med både teori och praktik. Slutmålet är en avancerad state-of-the-art kurs för instruktörer (train the trainer kurs) med moderna principer avseende både teamträning och avancerad färdighetsträning. Genom att träna instruktörer och lärare får nästa generations sjukvårdspersonal bättre förmågor och förhållningssätt så att det absoluta kravet på ökad patientsäkerhet kan uppfyllas.

 

Utvalda publikationer: 

​​How to tackle the orthopedic maze.
Felländer-Tsai L
Acta Orthop 2017 10;88(5):465

​​Video analysis in basic skills training: a way to expand the value and use of BlackBox training?
Oussi N, Loukas C, Kjellin A, Lahanas V, Georgiou K, Henningsohn L, et al
Surg Endosc 2018 Jan;32(1):87-95

Medical students' situational motivation to participate in simulation based team training is predicted by attitudes to patient safety.
Escher C, Creutzfeldt J, Meurling L, Hedman L, Kjellin A, Felländer-Tsai L
BMC Med Educ 2017 Feb;17(1):37

The Effect of Socioeconomic Status on the Choice of Treatment for Patients With Cruciate Ligament Injuries in the Knee: A Population-Based Cohort Study.
Nordenvall R, Marcano A, Adami J, Palme M, Mattila V, Bahmanyar S, et al
Am J Sports Med 2017 03;45(3):535-540

Trends in the Incidence of Clavicle Fractures and Surgical Repair in Sweden: 2001-2012.
Huttunen T, Launonen A, Berg H, Lepola V, Felländer-Tsai L, Mattila V
J Bone Joint Surg Am 2016 Nov;98(21):1837-1842

Proximal humeral fractures in Sweden-a registry-based study.
Sumrein B, Huttunen T, Launonen A, Berg H, Felländer-Tsai L, Mattila V
Osteoporos Int 2017 Mar;28(3):901-907

Traumatic transfers: calibration is adversely affected when prediction models are transferred between trauma care contexts in India and the United States.
Gerdin M, Roy N, Felländer-Tsai L, Tomson G, von Schreeb J, Petzold M, et al
J Clin Epidemiol 2016 Jun;74():177-86

Cardiopulmonary Resuscitation Training by Avatars: A Qualitative Study of Medical Students' Experiences Using a Multiplayer Virtual World.
Creutzfeldt J, Hedman L, Felländer-Tsai L
JMIR Serious Games 2016 Dec;4(2):e22

Visual-spatial ability is more important than motivation for novices in surgical simulator training: a preliminary study.
Schlickum M, Hedman L, Felländer-Tsai L
Int J Med Educ 2016 Feb;7():56-61

Linear Dendritic Block Copolymers as Promising Biomaterials for the Manufacturing of Soft Tissue Adhesive Patches Using Visible Light Initiated Thiol-Ene Coupling Chemistry

Viktor Granskog, Oliver C. J. Andrén, Yanling Cai, Marcela González-Granillo,

Li Felländer-Tsai, Hans von Holst, Lars-Arne Haldosen, Michael Malkoch

ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, Volume: 25, Issue: 42, Pages: 6596-6605

DOI: 10.1002/adfm.201503235, Published: NOV 11 2015

 Post-operative bracing after ACL reconstruction has no effect on knee joint effusion. A prospective, randomized study.
Lindström M, Wredmark T, Wretling M, Henriksson M, Felländer-Tsai L
Knee 2015 Dec;22(6):559-64

 Cruciate ligament reconstruction and risk of knee osteoarthritis: the association between cruciate ligament injury and post-traumatic osteoarthritis. a population based nationwide study in Sweden, 1987-2009.
Nordenvall R, Bahmanyar S, Adami J, Mattila V, Felländer-Tsai L
PLoS ONE 2014 ;9(8):e104681

 Predicting early mortality in adult trauma patients admitted to three public university hospitals in urban India: a prospective multicentre cohort study.
Gerdin M, Roy N, Khajanchi M, Kumar V, Dharap S, Felländer-Tsai L, et al
PLoS ONE 2014 ;9(9):e105606

 Early hospital mortality among adult trauma patients significantly declined between 1998-2011: three single-centre cohorts from Mumbai, India.
Gerdin M, Roy N, Dharap S, Kumar V, Khajanchi M, Tomson G, et al
PLoS ONE 2014 ;9(3):e90064

 Incidence of knee dislocation and concomitant vascular injury requiring surgery: a nationwide study.
Sillanpää P, Kannus P, Niemi S, Rolf C, Felländer-Tsai L, Mattila V
J Trauma Acute Care Surg 2014 Mar;76(3):715-9

 Acute achilles tendon ruptures: incidence of injury and surgery in Sweden between 2001 and 2012.
Huttunen T, Kannus P, Rolf C, Felländer-Tsai L, Mattila V
Am J Sports Med 2014 Oct;42(10):2419-23 

Diclofenac and triamcinolone acetonide impair tenocytic differentiation and promote adipocytic differentiation of mesenchymal stem cells.
Fredriksson M, Li Y, Stålman A, Haldosén L, Felländer-Tsai L
J Orthop Surg Res 2013 Sep;8():30

A population-based nationwide study of cruciate ligament injury in Sweden, 2001-2009: incidence, treatment, and sex differences.
Nordenvall R, Bahmanyar S, Adami J, Stenros C, Wredmark T, Felländer-Tsai L
Am J Sports Med 2012 Aug;40(8):1808-13

Systematic video game training in surgical novices improves performance in virtual reality endoscopic surgical simulators: a prospective randomized study.
Schlickum M, Hedman L, Enochsson L, Kjellin A, Felländer-Tsai L
World J Surg 2009 Nov;33(11):2360-7

Temperature-sensitive release of prostaglandin E₂ and diminished energy requirements in synovial tissue with postoperative cryotherapy: a prospective randomized study after knee arthroscopy.
Stålman A, Berglund L, Dungnerc E, Arner P, Felländer-Tsai L
J Bone Joint Surg Am 2011 Nov;93(21):1961-8

Ketorolac but not morphine exerts inflammatory and metabolic effects in synovial membrane after knee arthroscopy: a double-blind randomized prospective study using the microdialysis technique.
Stålman A, Tsai J, Segerdahl M, Dungner E, Arner P, Felländer-Tsai L
Reg Anesth Pain Med ;34(6):557-64

Systematic simulation-based team training in a Swedish intensive care unit: a diverse response among critical care professions.
Meurling L, Hedman L, Sandahl C, Felländer-Tsai L, Wallin C
BMJ Qual Saf 2013 Jun;22(6):485-94

Akademiska priser och utmärkelser

1998: Utmärkelsen "The outstanding young persons of the world (TOYP)" i kategorin akademiskt ledarskap och forskning, Sverige.

2001: Karolinska Institutets årliga pedagogiska pris.

2017: Utnämnd till hedersledamot i Svensk ortopedisk förening.

 

 

Laddar publikationer

Filmer

[https://www.youtube.com/watch?v=N7iR1AW576I]