This page in English
Laddar profil information

Om mig

 

Li Felländer-Tsai utnämndes 2006 till professor och överläkare i ortopedi vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Mellan 1 maj 2001 - 31 mars 2017 var hon prefekt vid KARO institutionen, sedermera Centrum för kirurgisk vetenskap och därefter vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik som är en sammanslagning av Centrum för kirurgisk vetenskap och Institutionen för klinisk vetenskap.

Li Felländer-Tsai är föreståndare för Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning (CAMST) vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hon är aktiv inom ortopedisk utbildning och forskning samt utveckling av avancerad teknologi. Hon har bl a utvecklat och infört en teknik för lokal övervakning av synovialvävnadens metabolism och inflammation med intraoperativ och postoperativ mikrodialys. Andra forskningsområden inkluderar avancerad medicinska simulering som träningsmetod för kirurgisk färdighetsträning och teamträning. Li Felländer-Tsai är co-editor för Acta Orthopaedica och adjungerad till styrelsen för European Federation of National Associations for Orthopaedics and Traumatology (efort.org) där hon är ordförande för travelling och visiting fellowships. Hon har tidigare varit ordförande för Svensk ortopedisk förening (2012-2016) och Nordisk ortopedisk förening (2016-2018) och även varit registerhållare för Svenska korsbandsregistret (nationellt kvalitetsregister). Hon ledde arbetet med att ackreditera Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning (CAMST) som ett nivå I (comprehensive) utbildningsinstitut av American College of Surgeons och är nu CAMST´s föreståndare. År 2001 erhöll hon Karolinska Institutets pedagogiska pris. 2017 utsågs hon till hedersledamot i Svensk ortopedisk förening.

Hon har haft internationella sakkunniguppdrag för bl a Norska Vetenskapsrådet, Köpenhamns Universitet, Copenhagen Health Science Partners och Universitetet i Tartu.

Li Felländer-Tsai har handlett 14 doktorander till disputation vid Karolinska Institutet och frekvent anlitats som fakultetsopponent både nationellt och internationellt.

 

 

Utbildning

Läkarexamen, Karolinska Institutet 1991

Doktorsexamen i medicinsk vetenskap (Dr Med Sc), Karolinska Institutet 1992

Docent, Karolinska Institutet 1996

Allmäntjänstgöring och specialistutbildning i ortopedi 1992-1999

Fellowship hos professor Lyle Micheli, Childrens Hospital Harvard under våren 1996

Specialistläkare i ortopedi 1999-2006

Utnämnd till professor/överläkare i ortopedi vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset 2006

Forskningsbeskrivning

Forskningsområde
Återhämtning efter kirurgi i rörelseapparaten, metbolism i ledhinnan efter kirurgi samt lokala effekter av farmaka och fysikalisk behandling, behandling av knäskador:

Syftet med forskningen är att kunna kombinera en rad stressdämpande faktorer (dels farmakologiska och dels lokal nedkylning) för att åstadkomma snabbare återhämtning efter ledkirurgi. Målet är god smärtlindring och optimerad läkning med god ledfunktion och minimering av negativa trofiska effekter på vävnaden för minskad artrosrisk.

Rubbningar i synovialmembranets metabolism kan ge upphov till artros. Bättre behandlingsstrategier för snabbare återhämtning, läkning och bevarad ledfunktion kräver en koordinerad insats med adekvat behandling av smärta/inflammation. Med mikrodialys studeras vävnadseffekt och smärtlindring i knäledens synovialmembran. Effekten av lokalanestetika på proliferationsförmåga och differentieringsförmåda på mesenkymala stamceller studeras.

Fynden kan modernisera smärtlindring som inte stör läkningen efter kirurgi. Samtidigt kan riskfaktorer för artros identifieras.

Parallellet studeras behandling av knäskador ur epidemiologiskt och rehabiliteringsperspektiv.

Avancerad medicinsk simulering:

Visionen är att skapa en ny de-facto standard inför praktisk patientnära träning av tekniska och icketekniska färdigheter (teambeteende) med avancerade medicinska simulatorer, där ergonomiska principer följts, och därmed bereda goda förutsättningar för god patientsäkerhet. Avsikten är också att utveckla valida och reliabla tränings- och evalueringsinstrument för tekniska färdigheter så att individuella träningsprogram kan utvecklas där faktorer som individens arbetsminne och visuospatiala förmåga tas tillvara. Efter att valida mått på teambeteende och kirurgisk färdighetsutveckling etablerats kan dessa omsättas i evidensbaserad träning och utbildning med både teori och praktik. Slutmålet är en avancerad state-of-the-art kurs för instruktörer (train the trainer kurs) med moderna principer avseende både teamträning och avancerad färdighetsträning. Genom att träna instruktörer och lärare får nästa generations sjukvårdspersonal bättre förmågor och förhållningssätt så att det absoluta kravet på ökad patientsäkerhet kan uppfyllas.

 

Utvalda publikationer: 

​​​​​30194469

29599421

28806131

​​28664435

28183316

27836904

27807117

27787593

26775627

27986645

26897701

Linear Dendritic Block Copolymers as Promising Biomaterials for the Manufacturing of Soft Tissue Adhesive Patches Using Visible Light Initiated Thiol-Ene Coupling Chemistry

Viktor Granskog, Oliver C. J. Andrén, Yanling Cai, Marcela González-Granillo,

Li Felländer-Tsai, Hans von Holst, Lars-Arne Haldosen, Michael Malkoch

ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, Volume: 25, Issue: 42, Pages: 6596-6605

DOI: 10.1002/adfm.201503235, Published: NOV 11 2015

 26051483

 25148530

 25180494

 24594775

 24553539

 25056989 

24004657

22684536

19649553

22048090

19916211

23412932

Akademiska priser och utmärkelser

1998: Utmärkelsen "The outstanding young persons of the world (TOYP)" i kategorin akademiskt ledarskap och forskning, Sverige.

2001: Karolinska Institutets årliga pedagogiska pris.

2017: Utnämnd till hedersledamot i Svensk ortopedisk förening.

 

 

Laddar publikationer

Filmer

[https://www.youtube.com/watch?v=N7iR1AW576I]