This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag arbetar som handläggare för forskarutbildningen på institutionen och jag hanterar alla ärenden som rör doktoranderna. Jag arbetar tillsammans med studierektorn för forskarutbildningen. För närvarande har vi fler än 200 aktiva doktorander.

Dessutom arbetar jag tillsammans med HR-enheten på institutionen. Jag hanterar alla ärenden som rör doktorandernas anställning och lön. Jag handhar också rekryteringsärenden rörande doktorandanställningar.