This page in English
Laddar profil information

Om mig

 Jag är senior professor i hälso- och sjukvårdsforskning. För närvarande är jag biträdande prefekt vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle och ordförande/föreståndare för forskarskolan i vårdvetenskap vid KI.

Jag undervisar på  grundutbildning, avancerad och forskarnivå  vid KI och vid andra lärosäten.  Jag har haft många uppdrag vid KI t.ex, ledamot i linjenämnden för sjukgymnastikutbildning, vice ordförande i programnämnd 9 (ansvarar bl a för barnmorske- och specialistsjuksköterskeprogrammen, masterprogrammet i medicinsk pedagogik), bitr sektionschef för sektionen för arbetsterapi, bitr studierektor för forskarutbildning vid institutionen för Neurobiologi Vårdvetenskap och Samhälle,  lärarrepresentant i forskarutbildningsstyrelsen, rekryteringsutskottet, studierektor för forskarskolan i vårdvetenskap, programansvarig för forskarutbildningsprogrammet i vårdvetenskap, funktionsprefekt för funktion hälsoprofessionerna vid Karolinska Universitetssjukhuset och lärarrepresentant i konsistoriet vid Karolinska Institutet.

Jag har uppdrag som bedömare av avhandlingar, anslagsansökningar, medarbetarrekrytering och forskningskvalitet nationellt och internationellt. 

 

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på att utveckla och utvärdera åtgärder för att befrämja hälsa, delaktighet och egenvård för att förbättra vardagen för personer som lever med kroniska sjukdomstillstånd och deras närstående. Det innebär forskning  både om effekter, processer, upplevelser och erfarenheter av  komplexa åtgärder.  Målgrupper för åtgärderna studeras ur olika intressenters perspektiv dvs patienter, närstående, personal inom hälsorelaterad service samt ur ett beställarperspektiv. Genom en syntes av de olika delarna ökas kunskapen om var, när och hur de nya åtgärderna fungerar i den kliniska vardagen. Ett exempel på en sådan syntes där min forskning bidrar med många delar till kunskapsutvecklingen är Intermediate care: A realist review and conceptual framework, från National Institute for Health Research Service Delivery and Organisation Programme, NHS, UK.

 

Akademiska priser och utmärkelser

2015 Verna Wright Prize från Society of Rehabilitation Research

Länkar

Publikationer

A feasibility study of a mobile phone supported family-centred ADL intervention, F@ce™, after stroke in Uganda
Kamwesiga Jt, Eriksson Gm, Tham K, Fors U, Ndiwalana A, Von Koch L, et al
Globalization and health 2018;14(1):82-

Changes in disability in people with multiple sclerosis: a 10-year prospective study
Conradsson D, Ytterberg C, Von Koch L, Johansson S
Journal of neurology 2018;265(1):119-126

Experiences of participating in a client-centred ADL intervention after stroke
Ranner M, Guidetti S, Von Koch L, Tham K
Disability and rehabilitation 2018;():1-9

Five-year follow-up of a cluster-randomized controlled trial of a client-centred activities of daily living intervention for people with stroke
Hedman A, Eriksson G, Von Koch L, Guidetti S
Clinical rehabilitation 2018;():269215518809791-

Home setting after stroke, facilitators and barriers: A systematic literature review
Marcheschi E, Von Koch L, Pessah-rasmussen H, Elf M
Health & social care in the community 2018;26(4):e451-e459

"It's Lonely": Patients' Experiences of the Physical Environment at a Newly Built Stroke Unit
Anåker A, Von Koch L, Heylighen A, Elf M
HERD 2018;():1937586718806696-

Predictors for Employment Status in People With Multiple Sclerosis: A 10-Year Longitudinal Observational Study
Forslin M, Fink K, Hammar U, Von Koch L, Johansson S
Archives of physical medicine and rehabilitation 2018;99(8):1483-1490

Prestroke Mobility and Dementia as Predictors of Stroke Outcomes in Patients Over 65 Years of Age: A Cohort Study From The Swedish Dementia and Stroke Registries
Garcia-ptacek S, Contreras Escamez B, Zupanic E, Religa D, Von Koch L, Johnell K, et al
Journal of the American Medical Directors Association 2018;19(2):154-161

Resource use of healthcare services 1 year after stroke: a secondary analysis of a cluster-randomised controlled trial of a client-centred activities of daily living intervention
Tistad M, Flink M, Ytterberg C, Eriksson G, Guidetti S, Tham K, et al
BMJ open 2018;8(8):e022222-

The impact of stroke on people living in central Uganda: A descriptive study
Kamwesiga Jt, Von Kock Lk, Eriksson Gm, Guidetti Sge
African journal of disability 2018;7():438-

The physical environment and patients' activities and care: A comparative case study at three newly built stroke units
Anåker A, Von Koch L, Sjöstrand C, Heylighen A, Elf M
Journal of advanced nursing 2018;():-

A 9-year follow-up of a self-management group intervention for persistent neck pain in primary health care: a randomized controlled trial
Gustavsson C, Von Koch L
Journal of pain research 2017;10():53-64

Abandoned to the strains of daily life: a qualitative study of the long-term experiences in partners to persons after a mild to moderate stroke
Ytterberg C, Von Koch L, Erikson A
Disability and rehabilitation 2017;():1-7

A comparative study of patients' activities and interactions in a stroke unit before and after reconstruction-The significance of the built environment
Anåker A, Von Koch L, Sjöstrand C, Bernhardt J, Elf M
PloS one 2017;12(7):e0177477-

Experiences of Sexuality Six Years After Stroke: A Qualitative Study
Nilsson Mi, Fugl-meyer K, Von Koch L, Ytterberg C
The journal of sexual medicine 2017;14(6):797-803

The case of value-based healthcare for people living with complex long-term conditions
Elf M, Flink M, Nilsson M, Tistad M, Von Koch L, Ytterberg C
BMC HEALTH SERVICES RESEARCH 2017;:24-

The physical environment, activity and interaction in residential care facilities for older people: a comparative case study
Nordin S, Mckee K, Wallinder M, Von Koch L, Wijk H, Elf M
Scandinavian journal of caring sciences 2017;31(4):727-738

A cluster randomized controlled trial of a client-centred, activities of daily living intervention for people with stroke: one year follow-up of caregivers
Bertilsson As, Eriksson G, Ekstam L, Tham K, Andersson M, Von Koch L, et al
Clinical rehabilitation 2016;30(8):765-75

Client-centred ADL intervention after stroke: Occupational therapists' experiences
Ranner M, Von Koch L, Guidetti S, Tham K
Scandinavian journal of occupational therapy 2016;23(2):81-90

Cultural adaptation and validation of Stroke Impact Scale 3.0 version in Uganda: A small-scale study
Kamwesiga Jt, Von Koch L, Kottorp A, Guidetti S
SAGE open medicine 2016;4():2050312116671859-

Effects on Balance and Walking with the CoDuSe Balance Exercise Program in People with Multiple Sclerosis: A Multicenter Randomized Controlled Trial
Forsberg A, Von Koch L, Nilsagård Y
Multiple sclerosis international 2016;2016():7076265-

Self-Reported Fatigue and Associated Factors Six Years after Stroke
Elf M, Eriksson G, Johansson S, Von Koch L, Ytterberg C
PloS one 2016;11(8):e0161942-

The Importance of Patient Involvement in Stroke Rehabilitation
Kristensen Hk, Tistad M, Koch Lv, Ytterberg C
PloS one 2016;11(6):e0157149-

Training in client-centeredness enhances occupational therapist documentation on goal setting and client participation in goal setting in the medical records of people with stroke
Flink M, Bertilsson As, Johansson U, Guidetti S, Tham K, Von Koch L
Clinical rehabilitation 2016;30(12):1200-1210

Using of Group-Modeling in Predesign Phase of New Healthcare Environments: Stakeholders Experiences
Elf M, Eldh Ac, Malmqvist I, Öhrn K, Von Koch L
HERD 2016;9(2):69-81

A "CLIENT-CENTRED ACTIVITIES OF DAILY LIVING" INTERVENTION FOR PERSONS WITH STROKE: ONE-YEAR FOLLOW-UP OF A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL
Guidetti S, Ranner M, Tham K, Andersson M, Ytterberg C, Von Koch L
JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE 2015;47(7):605-11

Client-centred ADL intervention after stroke: Significant others' experiences
Bertilsson As, Von Koch L, Tham K, Johansson U
Scandinavian journal of occupational therapy 2015;22(5):377-86

Occurrence and Predictors of Falls in People With Stroke: Six-Year Prospective Study
Minet Lr, Peterson E, Von Koch L, Ytterberg C
Stroke 2015;46(9):2688-90

Participation in Complex and Social Everyday Activities Six Years after Stroke: Predictors for Return to Pre-Stroke Level
Singam A, Ytterberg C, Tham K, Von Koch L
PloS one 2015;10(12):e0144344-

Participation in everyday life and life satisfaction in persons with stroke and their caregivers 3-6 months after onset
Bergström Al, Von Koch L, Andersson M, Tham K, Eriksson G
Journal of rehabilitation medicine 2015;47(6):508-15

Usual Clinical Practice for Early Supported Discharge after Stroke with Continued Rehabilitation at Home: An Observational Comparative Study
Tistad M, Von Koch L
PloS one 2015;10(7):e0133536-

A client-centred ADL intervention: three-month follow-up of a randomized controlled trial
Bertilsson As, Ranner M, Von Koch L, Eriksson G, Johansson U, Ytterberg C, et al
Scandinavian journal of occupational therapy 2014;21(5):377-91

Balance exercise program reduced falls in people with multiple sclerosis: a single-group, pretest-posttest trial
Nilsagård Ye, Von Koch Lk, Nilsson M, Forsberg As
Archives of physical medicine and rehabilitation 2014;95(12):2428-34

How are cognitive impairment, fatigue and signs of depression related to participation in daily life among persons with multiple sclerosis?
Ben Ari E, Johansson S, Ytterberg C, Bergstrom J, Von Koch L
DISABILITY AND REHABILITATION 2014;36(23):2012-8

Balance exercise for persons with multiple sclerosis using Wii games: a randomised, controlled multi-centre study
Nilsagård Ye, Forsberg As, Von Koch L
Multiple sclerosis (Houndmills, Basingstoke, England) 2013;19(2):209-16

Differences between younger and older individuals in their use of care and rehabilitation but not in self-perceived global recovery 1 year after stroke (vol 321, pg 29, 2012)
Palmcrantz S, Holmqvist Lw, Sommerfeld Dk, Tistad M, Ytterberg C, Von Koch L
JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES 2013;328(1-2):106-106

Predictive factors for disability outcome at twenty weeks and two years following a pain self-management group intervention in patients with persistent neck pain in primary health care
Gustavsson C, Bergström J, Denison E, Von Koch L
Journal of rehabilitation medicine 2013;45(2):170-6

Reply to Guidi et al. 'Effects of balance-specific Wii exercises on balance in persons with multiple sclerosis'
Nilsagard Ye, Forsberg As, Von Koch L
MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL 2013;19(7):964-

What aspects of rehabilitation provision contribute to self-reported met needs for rehabilitation one year after stroke--amount, place, operator or timing?
Tistad M, Von Koch L, Sjöstrand C, Tham K, Ytterberg C
Health expectations : an international journal of public participation in health care and health policy 2013;16(3):e24-35

Differences between younger and older individuals in their use of care and rehabilitation but not in self-perceived global recovery 1 year after stroke
Susanne P, Lotta Wh, Disa Ks, Malin T, Charlotte Y, Lena V
JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES 2012;321(1-2):29-34

Occupational Gaps in Everyday Life One Year After Stroke and the Association With Life Satisfaction and Impact of Stroke
Eriksson G, Aasnes M, Tistad M, Guidetti S, Von Koch L
TOPICS IN STROKE REHABILITATION 2012;19(3):244-55

PERCEIVED OCCUPATIONAL GAPS ONE YEAR AFTER STROKE: AN EXPLORATIVE STUDY
Bergstrom Al, Guidetti S, Tistad M, Tham K, Von Koch L, Eriksson G
JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE 2012;44(1):36-42

Poor concurrence between disabilities as described by patients and established assessment tools three months after stroke: A mixed methods approach
Tistad M, Ytterberg C, Tham K, Von Koch L
JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES 2012;313(1-2):160-6

Shorter Length of Stay in the Stroke Unit: Comparison Between the 1990s and 2000s
Tistad M, Ytterberg C, Sjostrand C, Holmqvist Lw, Von Koch L
TOPICS IN STROKE REHABILITATION 2012;19(2):172-81

The relationship between walking, manual dexterity, cognition and activity/participation in persons with multiple sclerosis
Kierkegaard M, Einarsson U, Gottberg K, Von Koch L, Holmqvist Lw
MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL 2012;18(5):639-46

Unfulfilled rehabilitation needs and dissatisfaction with care 12 months after a stroke: an explorative observational study
Tistad M, Tham K, Von Koch L, Ytterberg C
BMC NEUROLOGY 2012;:40-

Combined life satisfaction of persons with stroke and their caregivers: associations with caregiver burden and the impact of stroke
Bergstrom Al, Eriksson G, Von Koch L, Tham K
HEALTH AND QUALITY OF LIFE OUTCOMES 2011;:1-

Self-Management of Persistent Neck Pain Two-Year Follow-up of a Randomized Controlled Trial of a Multicomponent Group Intervention in Primary Health Care
Gustavsson C, Denison E, Von Koch L
SPINE 2011;36(25):2105-15

Changes in perceived health between one and five years after stroke: A randomized controlled trial of early supported discharge with continued rehabilitation at home versus conventional rehabilitation
Ytterberg C, Thorsen Am, Liljedahl M, Holmqvist Lw, Von Koch L
JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES 2010;294(1-2):86-8

Client-centred self-care intervention after stroke: A feasibility study
Guidetti S, Andersson K, Andersson M, Tham K, Von Koch L
SCANDINAVIAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY 2010;17(4):276-85

Falls Self-Efficacy Among Adults With Multiple Sclerosis: A Phenomenological Study
Peterson Ew, Kielhofner G, Tham K, Von Koch L
OTJR-OCCUPATION PARTICIPATION AND HEALTH 2010;30(4):148-157

Non-adherence to interferon-beta therapy in Swedish patients with multiple sclerosis
Cunningham A, Gottberg K, Von Koch L, Hillert J
ACTA NEUROLOGICA SCANDINAVICA 2010;121(3):154-60

Physiotherapists should ensure their representation in measures of the quality of patient care
Bernhardt J, Von Koch L, Kwakkel G
JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY 2010;56(4):219-20

Psychometric properties of the Fatigue Severity Scale: Rasch analyses of responses in a Norwegian and a Swedish MS cohort
Lerdal A, Johansson S, Kottorp A, Von Koch L
MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL 2010;16(6):733-41

Self-management of persistent neck pain: A randomized controlled trial of a multi-component group intervention in primary health care
Gustavsson C, Denison E, Von Koch L
EUROPEAN JOURNAL OF PAIN 2010;14(6):630.e1-630.e11

Palliative day care - a study of well-being and health-related quality of life
Sviden Ga, Furst Cj, Von Koch L, Borell L
PALLIATIVE MEDICINE 2009;23(5):441-7

Use of health services in people with multiple sclerosis with and without fatigue
Johansson S, Ytterberg C, Gottberg K, Holmqvist Lw, Von Koch L
MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL 2009;15(1):88-95

A longitudinal study of variations in and predictors of fatigue in multiple sclerosis
Johansson S, Ytterberg C, Hillert J, Holmqvist Lw, Von Koch L
JOURNAL OF NEUROLOGY NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY 2008;79(4):454-7

Injurious falls among middle aged and older adults with multiple sclerosis
Peterson Ew, Cho Cc, Von Koch L, Finlayson Ml
ARCHIVES OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION 2008;89(6):1031-7

Longitudinal variations and predictors of increased perceived impact of multiple sclerosis, a two-year study
Ytterberg C, Johansson S, Holmqvist Lw, Von Koch L
JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES 2008;270(1-2):53-9

Perceived needs and satisfaction with care in people with multiple sclerosis: A two-year prospective study
Ytterberg C, Johansson S, Gottberg K, Holmqvist Lw, Von Koch L
BMC NEUROLOGY 2008;:36-

THE SWEDISH OCCUPATIONAL FATIGUE INVENTORY IN PEOPLE WITH MULTIPLE SCLEROSIS
Johansson S, Ytterberg C, Back B, Holmqvist Lw, Von Koch L
JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE 2008;40(9):737-43

Use of health care services and satisfaction with care in people with multiple sclerosis in Stockholm County: A population-based study
Gottberg K, Einarsson U, Ytterberg C, Fredrikson S, Von Koch L, Holmqvist Lw
MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL 2008;14(7):962-71

Variations in functioning and disability in multiple sclerosis - A two-year prospective study
Ytterberg C, Johansson S, Andersson M, Holmqvist Lw, Von Koch L
JOURNAL OF NEUROLOGY 2008;255(7):967-73

A longitudinal study of variations in perceived level of energy and predictors of fatigue in multiple sclerosis
Johansson S, Ytterberg C, Hillert J, Holmqvist Lw, Von Koch L
MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL 2007;:S115-S115

A population-based study of depressive symptoms in multiple sclerosis in Stockholm county: association with functioning and sense of coherence
Gottberg K, Einarsson U, Fredrikson S, Von Koch L, Holmqvist Lw
JOURNAL OF NEUROLOGY NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY 2007;78(1):60-5

Combination therapy with interferon-beta and glatiramer acetate in multiple sclerosis
Ytterberg C, Johansson S, Anderson M, Olsson D, Link H, Holmqvist Lw, et al
ACTA NEUROLOGICA SCANDINAVICA 2007;116(2):96-9

Functioning in everyday life after stroke: a longitudinal study of elderly people receiving rehabilitation at home
Ekstam L, Uppgard B, Von Koch L, Tham K
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES 2007;21(4):434-46

High concurrent presence of disability in multiple sclerosis
Johansson S, Ytterberg C, Claesson Im, Lindberg J, Hillert J, Andersson M, et al
JOURNAL OF NEUROLOGY 2007;254(6):767-73

Rapid cognitive screening in multiple sclerosis accomplished by the Free Recall and Recognition Test
Claesson Im, Ytterberg C, Johansson S, Almkvist O, Von Koch L
MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL 2007;13(2):272-4

The meaning of rehabilitation in the home environment after acute stroke from the perspective of a multiprofessional team
Wottrich Aw, Von Koch L, Tham K
PHYSICAL THERAPY 2007;87(6):778-88

Use of health care services and satisfaction with care in people with multiple sclerosis in Stockholm. A population-based study
Gottberg K, Einarsson U, Ytterberg C, Fredrikson S, Von Koch L, Holmqvist Lw
MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL 2007;:S139-S139

Using system dynamics for collaborative design: a case study
Elf M, Putilova M, Von Koch L, Ohrn K
BMC HEALTH SERVICES RESEARCH 2007;:123-

Variations in functioning and disability in multiple sclerosis: a two-year prospective study
Ytterberg C, Johansson S, Andersson M, Holmqvist Lw, Von Koch L
MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL 2007;:S117-S117

Activities of daily living and social activities in people with multiple sclerosis in Stockholm County
Einarsson U, Gottberg K, Fredrikson S, Von Koch L, Holmqvist Lw
CLINICAL REHABILITATION 2006;20(6):543-51

Applied relaxation in the treatment of long-lasting neck pain: A randomized controlled pilot study
Gustavsson C, Von Koch L
JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE 2006;38(2):100-7

Cognitive and motor function in people with multiple sclerosis in Stockholm County
Einarsson U, Gottberg K, Von Koch L, Fredrikson S, Ytterberg C, Jin Yp, et al
MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL 2006;12(3):340-53

Early supported discharge and continued rehabilitation at home after stroke: 5-year follow-up of resource use
Thorsén Am, Widén Holmqvist L, Von Koch L
Journal of stroke and cerebrovascular diseases : the official journal of National Stroke Association 2006;15(4):139-43

Health-related quality of life in a population-based sample of people with multiple sclerosis in Stockholm County
Gottberg K, Einarsson U, Ytterberg C, Cuesta Jd, Fredrikson S, Von Koch L, et al
MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL 2006;12(5):605-12

A randomized controlled trial of early supported discharge and continued rehabilitation at home after stroke - Five-year follow-up of patient outcome
Thorsen Am, Holmqvist Lw, De Pedro-cuesta J, Von Koch L
STROKE 2005;36(2):297-303

Characteristics of physiotherapy sessions from the patient's and therapist's perspective
Wottrich Aw, Stenstrom Ch, Engardt M, Tham K, Von Koch L
DISABILITY AND REHABILITATION 2004;26(20):1198-205

Cognitive motor function and ability to walk in persons with multiple sclerosis in Stockholm County
Einarsson U, Gottberg K, Ytterberg L, Fredrikson S, Von Koch L, Widen L
MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL 2004;:S146-S146

Functional outcome, rehabilitation use and length of hospital stay for stroke patients in south Madrid
Muro Mj, De Pedro-cuesta J, Almazan J, Von Koch L, Holmqvist Lw
CEREBROVASCULAR DISEASES 2003;15(1-2):106-15

Multiple sclerosis in Stockholm County. A pilot study exploring the feasibility of assessment of impairment, disability and handicap by home visits
Einarsson U, Gottberg K, Fredrikson S, Bergendal G, Von Koch L, Holmqvist Lw
CLINICAL REHABILITATION 2003;17(3):294-303

Multiple sclerosis in Stockholm County. A pilot study of utilization of health-care resources, patient satisfaction with care and impact on family caregivers
Gottberg K, Einarsson U, Fredrikson S, Von Koch L, Holmqvist Lw
ACTA NEUROLOGICA SCANDINAVICA 2002;106(5):241-7

Environmental factors in stroke rehabilitation - Being in hospital itself demotivates patients
Holmqvist Lw, Von Koch L
BRITISH MEDICAL JOURNAL 2001;322(7301):1501-2

Randomized controlled trial of rehabilitation at home after stroke: One-year follow-up of patient outcome, resource use and cost
Von Koch L, De Pedro-cuesta J, Kostulas V, Almazan J, Holmqvist Lw
CEREBROVASCULAR DISEASES 2001;12(2):131-8

A randomized controlled trial of rehabilitation at home after stroke in Southwest Stockholm: Outcome at six months
Von Koch L, Holmqvist Lw, Kostulas V, Almazan J, De Pedro-cuesta J
SCANDINAVIAN JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE 2000;32(2):80-6

Rehabilitation at home after stroke: a descriptive study of an individualized intervention
Von Koch L, Holmqvist Lw, Wottrich Aw, Tham K, De Pedro-cuesta J
CLINICAL REHABILITATION 2000;14(6):574-83

Use of healthcare, impact on family caregivers and patient satisfaction of rehabilitation at home after stroke in southwest Stockholm
Holmqvist Lw, Von Koch L, De Pedro-cuesta J
SCANDINAVIAN JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE 2000;32(4):173-9

A randomized controlled trial of rehabilitation at home after stroke in southwest Stockholm
Holmqvist Lw, Von Koch L, Kostulas V, Holm M, Widsell G, Tegler H, et al
STROKE 1998;29(3):591-7

Rehabilitation in the home versus the hospital: the importance of context
Von Koch L, Wottrich Aw, Holmqvist Lw
DISABILITY AND REHABILITATION 1998;20(10):367-72

Trials of community rehabilitation need to be of adequate sample size - Response
Holmqvist Lw, Von Koch L, Kostulas V, Holm M, Widsell G, Tegler H, et al
STROKE 1998;29(8):1738-1739

Visa alla publikationer