This page in English
Laddar profil information

Forskningsbeskrivning

Litiumprofylax vid bipolär sjukdom leder i mer än hälften av fallen till symtomreduktion, ibland helt tillfrisknande, s.k. litiumrespons. Behandlingen av bipolär sjukdom skulle förbättras avsevärt om det här fanns biologiska markörer för farmakaeffekter, vilket idag inte är fallet.

 Olika genvarianter kan vara en typ av markör för behandlingsrespons. Vi har skattat cirka 700 patienter för graden av litiumrespons, vilka utgör en stor del av materialet i det internationella projektet ConLiGen, men det finns flera molekylärgenetiska alternativ.

Telomerer som skyddar DNA-proteinkomplex på DNA-strängarna i kromosomändarna förkortas med ökad ålder, stress och svår fysisk eller psykisk sjukdom, såsom depression, men de kan också repareras av enzymet telomeras. En ökad telomerasaktivitet tidigt efter insättning av antidepressiva, har i studier associerats till bättre behandlingssvar vid depression. I ett projekt som jag leder har vi visat att en fungerande litiumbehandling vid bipolär depression ger telomerförlängning men också att patienter men god litiumrespons generellt sett har längre telomerer än de som har sämre behandlingseffekt. Hypotesen är därför att en ökad telomerasaktivitet tidigt efter påbörjad litiumbehandling är kopplad till god behandlingsrespons.

Epigenetiska, reversibla förändringar av genexpression utan förändringar i DNA sekvensen, är fundamentala för de fysiologiska processer som styr genernas aktivitet. De kan uppkomma genom omgivningens påverkan eller sjukdom. Vi undersöker om dessa förändringar förekommer i olika hög grad, kopplat till en senare effekt av litiumbehandling.

I en prospektiv studie följer vi nu sjukdomsförloppet hos personer med bipolär sjukdom, före inledd litiumbehandling och regelbundet en tid därefter. Symtom, livskvalitet och funktionsförmåga skattas för att se hur dessa faktorer samvarierar med olika möjliga biomarkörer såsom genvarianter, telomeras-aktivitet och epigenetik.

Positiva resultat kan bidra till utveckling av diagnostiska metoder och ge bipolära patienter en mer individualiserad behandling. Det skulle innebära ett minskat lidande för dessa svårt sjuka patienter och deras anhöriga och därmed vara av mycket stort kliniskt värde.

Publikationer

Genome-wide association study identifies 30 loci associated with bipolar disorder
Eqtlgen Consortium, Bipolar Disorder Working Group Of The Psychiatric Genomics Consortium, Bios Consortium, Stahl Ea, Breen G, Forstner Aj, et al
Nature genetics 2019;51(5):793-803

Investigating polygenic burden in age at disease onset in bipolar disorder: Findings from an international multicentric study
Kalman Jl, Papiol S, Forstner Aj, Heilbronner U, Degenhardt F, Strohmaier J, et al
Bipolar disorders 2019;21(1):68-75

Sex-specific effects of gain-of-function P2RX7 variation on bipolar disorder
Winham Sj, Bobo Wv, Liu J, Coombes B, Backlund L, Frye Ma, et al
Journal of affective disorders 2019;245():597-601

Analysis of the Influence of microRNAs in Lithium Response in Bipolar Disorder
Reinbold Cs, Forstner Aj, Hecker J, Fullerton Jm, Hoffmann P, Hou L, et al
Frontiers in psychiatry 2018;9():207-

Association of Polygenic Score for Schizophrenia and HLA Antigen and Inflammation Genes With Response to Lithium in Bipolar Affective Disorder: A Genome-Wide Association Study
International Consortium On Lithium Genetics (conli+gen), Amare At, Schubert Ko, Hou L, Clark Sr, Papiol S, et al
JAMA psychiatry 2018;75(1):65-74

Contribution of Rare Copy Number Variants to Bipolar Disorder Risk Is Limited to Schizoaffective Cases
Charney Aw, Stahl Ea, Green Ek, Chen Cy, Moran Jl, Chambert K, et al
Biological psychiatry 2018;():-

Working alliance as a predictor of change in depression during blended cognitive behaviour therapy
Vernmark K, Hesser H, Topooco N, Berger T, Riper H, Luuk L, et al
Cognitive behaviour therapy 2018;():1-15

Evidence for genetic heterogeneity between clinical subtypes of bipolar disorder
Charney Aw, Ruderfer Dm, Stahl Ea, Moran Jl, Chambert K, Belliveau Ra, et al
Translational psychiatry 2017;7(1):e993-

A genome-wide association study of kynurenic acid in cerebrospinal fluid: implications for psychosis and cognitive impairment in bipolar disorder
Sellgren Cm, Kegel Me, Bergen Se, Ekman Cj, Olsson S, Larsson M, et al
Molecular psychiatry 2016;21(10):1342-50

Genetic variants associated with response to lithium treatment in bipolar disorder: a genome-wide association study
Hou Lp, Heilbronner U, Degenhardt F, Adli M, Akiyama K, Akula N, et al
LANCET 2016;387(10023):1085-1093

Genome-wide association study of 40,000 individuals identifies two novel loci associated with bipolar disorder
Hou L, Bergen Se, Akula N, Song J, Hultman Cm, Landén M, et al
Human molecular genetics 2016;25(15):3383-3394

hTERT genetic variation in depression
Wei Yb, Martinsson L, Liu Jj, Forsell Y, Schalling M, Backlund L, et al
Journal of affective disorders 2016;189():62-9

Lithium treatment and cancer incidence in bipolar disorder
Martinsson L, Westman J, Hällgren J, Ösby U, Backlund L
Bipolar disorders 2016;18(1):33-40

Melatonin receptor 1B gene associated with hyperglycemia in bipolar disorder
Hukic Ds, Lavebratt C, Frisén L, Backlund L, Hilding A, Gu Hf, et al
Psychiatric genetics 2016;26(3):136-9

Mood Stabilizers and the Influence on Global Leukocyte DNA Methylation in Bipolar Disorder
Backlund L, Wei Yb, Martinsson L, Melas Pa, Liu Jj, Mu N, et al
Molecular neuropsychiatry 2015;1(2):76-81

Psychiatric genome-wide association study analyses implicate neuronal, immune and histone pathways
Network & Pathway Anal Subgrp Psyc, Iibdgc, O'dushlaine C, Rossin L, Lee Ph, Duncan L, et al
NATURE NEUROSCIENCE 2015;18(2):199-209

Telomerase dysregulation in the hippocampus of a rat model of depression: normalization by lithium
Wei Yb, Backlund L, Wegener G, Mathé Aa, Lavebratt C
The international journal of neuropsychopharmacology 2015;18(7):pyv002-

The KMO allele encoding Arg452 is associated with psychotic features in bipolar disorder type 1, and with increased CSF KYNA level and reduced KMO expression
Lavebratt C, Olsson S, Backlund L, Frisén L, Sellgren C, Priebe L, et al
Molecular psychiatry 2014;19(3):334-41

Assessment of Response to Lithium Maintenance Treatment in Bipolar Disorder: A Consortium on Lithium Genetics (ConLiGen) Report
Manchia M, Adli M, Akula N, Ardau R, Aubry Jm, Backlund L, et al
PLOS ONE 2013;8(6):e65636-

Cognitive manic symptoms in bipolar disorder associated with polymorphisms in the DAOA and COMT genes
Hukic Ds, Frisén L, Backlund L, Lavebratt C, Landén M, Träskman-bendz L, et al
PloS one 2013;8(7):e67450-

Genetic relationship between five psychiatric disorders estimated from genome-wide SNPs
International Inflammatory Bowel Disease Genetics Consortium (iibdgc), Cross-disorder Group Of The Psychiatric Genomics Consortium, Lee Sh, Ripke S, Neale Bm, Faraone Sv, et al
Nature genetics 2013;45(9):984-94

Long-term lithium treatment in bipolar disorder is associated with longer leukocyte telomeres
Martinsson L, Wei Y, Xu D, Melas Pa, Mathé Aa, Schalling M, et al
Translational psychiatry 2013;3():e261-

Genome-wide association study in a Swedish population yields support for greater CNV and MHC involvement in schizophrenia compared with bipolar disorder
Bergen Se, O'dushlaine Ct, Ripke S, Lee Ph, Ruderfer Dm, Akterin S, et al
MOLECULAR PSYCHIATRY 2012;17(9):880-6

P2RX7: Expression Responds to Sleep Deprivation and Associates with Rapid Cycling in Bipolar Disorder Type 1
Backlund L, Lavebratt C, Frisen L, Nikamo P, Sudic Dh, Traskman-bendz L, et al
PLOS ONE 2012;7(8):e43057-

Symptoms and treatment of bipolar patients in Sweden
Adler M, Backlund L, Edman G, Osby U
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN CLINICAL PRACTICE 2012;16(3):170-7

Cognitive manic symptoms associated with the P2RX7 gene in bipolar disorder
Backlund L, Nikamo P, Hukic Ds, Ek Ir, Traskman-bendz L, Landen M, et al
BIPOLAR DISORDERS 2011;13(5-6):500-8

Large-scale genome-wide association analysis of bipolar disorder identifies a new susceptibility locus near ODZ4
Psychiat Gwas Consortium Bipolar D, Sklar P, Ripke S, Scott Lj, Andreassen Oa, Cichon S, et al
NATURE GENETICS 2011;43(10):977-83

CRY2 Is Associated with Rapid Cycling in Bipolar Disorder Patients
Sjoholm Lk, Backlund L, Cheteh Eh, Ek Ir, Frisen L, Schalling M, et al
PLOS ONE 2010;5(9):e12632-

Identifying predictors for good lithium response - A retrospective analysis of 100 patients with bipolar disorder using a life-charting method
Backlund L, Ehnvall A, Hetta J, Isacsson G, Agren H
EUROPEAN PSYCHIATRY 2009;24(3):171-7

[Out-of-date about bipolar disease]
Isacsson G, Backlund L, Spjut C, Andréewitch S
Lakartidningen 2009;106(23):1582-author

Psychiatric admissions and hospitalization costs in bipolar disorder in Sweden
Osby U, Tiainen A, Backlund L, Edman G, Adler M, Hallgren J, et al
JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS 2009;115(3):315-22

Association between G72/30 haplotypes and bipolar disorder in a Swedish sample
Backlund L, Nikamo P, Rosvall L, Frisen L, Landen M, Ladanayi J, et al
EUROPEAN PSYCHIATRY 2008;:S225-S225

Psychiatric hospitalization in bipolar disorder in Sweden
Edman G, Backlund L, Adler M, Hallgren J, Sparen P, Osby U
EUROPEAN PSYCHIATRY 2008;:S227-S228

Bipolar disorder: Balancing mood states early in course of illness effects long-term prognosis
Agren H, Backlund L
PHYSIOLOGY & BEHAVIOR 2007;92(1-2):199-202

Association between G72 haplotypes and bipolar disorder in a Nordic sample
Backlund L, Rosvall L, Mors O, Kockum I, Traskman-bendz L, Frisen L, et al
AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS PART B-NEUROPSYCHIATRIC GENETICS 2005;138B(1):74-74

Visa alla publikationer

Map

View map

SLSO, M59, Huddinge sjukhus
Stockholm