This page in English
Laddar profil information

Om mig

Docent i pediatrik vid enheten för Neuropediatrik,Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Arbetar halvtid kliniskt som barneurolog på Astrid Lindgrens barnsjukhus Solna

 

Forskningsbeskrivning

Förnärvarande pågår min forskning inom flera parallella projekt med det övergripande syftet att bättre förstå såväl patofysiologiska mekanismer för som praktiska följder av, de varierande symptom som barn, unga och  vuxna med cerebral pares (CP) och andra motorikstörningar har.

Målsättningen är att med en förbättrad kunskap kunna förändra och förbättra interventioner och utfall för gruppen så att andelen med god social integration ökar. Rent konkret innebär detta olika typ av projket; epidemiologiska cohort baserade projekt där stora grupper av unga vuxna med CP kartläggs analytiskt ur hälso och social integrations aspekt. Patofysiologiska studier där det vanligaste motoriska symptomet vid CP, spasticitet, undersöks och utvärderas med ny metod. Perceptions studier av barn med CP och studier där mycket små barn med tecken till tidig hjärnskada randomiseras till olika behandlings interventioner. Vidare patofysiologiska studier av synmekanismer samt läsande hos barn med CP. Slutligen genomför min grupp också en akademisk klinisk läkemedelsprövning där smärta vid CP hos vuxna behandlas.

Primära motorikstörningar är mycket ovanliga hos barn men sedan många år studerar vår grupp den vanligaste; idiopatisk tågång eller ITW. Vi studerar också en ovanlig paroxysmal primär motorikstörning som drabbar små barn och där en senare koppling till migrän-betydligt vanligare-har rapporterats.

Projekten sker huvudsakligen vid  enheten för neuropediatrik , KIB samt vid Bernadotte laboratoriet-  Institutionen för Klinisk neurovetenskap.

      

 

Länkar

Laddar publikationer

Karta