This page in English
Laddar profil information

Utbildning

Postdoktorala studier, 2012-2014, The Centre of Applied Genomics, The Hospital for Sick Children, Toronto

Doktor i Medicinsk Vetenskap, 2011 Karolinska Institutet

Master i Biologi, inriktning genetik, 2007, Uleåborgs Universitet

Forskningsbeskrivning

Mitt arbete syftar till att förstå hur genetiska faktorer bidrar till uppkomsten av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och hur dessa faktorer översätter till biologiska nätverk som påverkar hjärnans utveckling. I specifika projekt, studerar vi också hur genetiska faktorer kan används som prediktorer för behandlingsutfall hos individer med NPF. 

KIND Genomics hemsida: http://ki.se/kind/kind-genomics-genetiska-faktorer-och-npf

Tammimies lab 

Martin Becker, post doc

Ielyzaveta Rabkina, forskningsassistent

Danyang Li, doktorand KI (main supervisor)

Bihandlerade till 

Lynnea Myers, doktorand 

Torkel Carlsson, doktorand

Alumni

Lea Ballenberger, bachelor student 2017 (University of Tuebingen)

Sofia Stamouli, bioinformatician 2015-2017

Veronika Nicolaou, bachelor student KI 2016

Viveka Moricz, master student 2015 UU

 

Finansiering

Vetenskaprådet

Stiftelsen för Strategisk forskning

Jeanssons Stiftelser

Hjärnfonden

Åke Wiberg Stiftelse 

STINT

Karolinska Institutet's foundations and funds

Stockholm County Council (SLL/ALF)

Akademiska priser och utmärkelser

2017 the Jeanssons Foundation personal award to particularly outstanding young researchers

2016 L'Oréal-UNESCO For Women in Science-priset i Sverige med stöd av Sveriges unga akademi

2015 Ingvar Carlsson Award 6

2014 University of Toronto McLaughlin Centre Training Award

2012-2015 International post doc anslag - Vetenskapsrådet

2013 ASHG/Charles J. Epstein Trainee Award for Excellence in Human Genetics Research – Semifinalist

Länkar

Laddar publikationer