This page in English
Laddar profil information

Om mig

Docent Kristina Teär Fahnehjelm är docent på Institutionen för Klinisk Neurovetenskap på Karolinska Institutet (KI) och kursledare/koordinator på introduktionskursen för nya doktorander på KI (”Obligatorisk doktorandintroduktion”). Kristina är också sedan hösten 20103 verksamhetschef på Ögonkliniken Vrinnevisjukhuset i Norrköping med ca 55 medarbetare.

Kristina studerande medicin vid KI 1980-1985, tog läkarexamen 1985 och blev legitimerad läkare 1987. Därefter följde specialistutbildning till ögonläkare, först på Ögonkliniken Huddinge sjukhus och sedan från 1990 på S:t Eriks Ögonsjukhus. Där arbetade hon 2003-2013 som överläkare med avbrott för KI-tjänst som kursledare för Grundutbildningen för läkare 2007 och verksamhetschefskap på Klinik 3 S:t Eriks Ögonsjukhus 2010. Kristina har gått flera nationella ledarskapskurser bl a på Gällöfsta, i regi av SLL och KI och deltog 2011-2013 i European Leadership Developmental Programme.

Kristina disputerade år 2003 med avhandlingen “Posterior ocular malformations in children. Teratological aspects” och utnämndes 2009 till docent vid KI. Hon handleder för närvarande fyra doktorander och två examensarbetare. Åren 2006-2010 var hon huvudhandledare för Alba Lucia Törnquist som disputerade år 2010. Kristina är också huvudhandledare för Monica Olsson som planerar disputation 2015, huvudhandledare för Anastasia Manta-Skarpa och bihandledare till Susanne Glimne som planerar disputation 2015 och Sara Dahl som planerar halvtidkontroll 2015.  

Huvuddelen av forskningen är klinisk inom området barnögonsjukdomar och rör barn med synnervsmissbildningar (speciellt optikushypoplasi), kongenitala infektioner (speciellt toxoplasma och CMV), ögonkomplikationer efter stamcellstransplantation och vid leversjukdomar samt vid medfödda metabola/neurometabola sjukdomar (homocystinuri, LCHADD, mitokondriella sjukdomar och MPS). Inom detta kompetensområde har hon skrivit flera vårdprogram och texter till Socialstyrelsens hemsida. Kristina är ansvarig ögonläkare i Infpreg på Karolinska Huddinge, ett databaserad kunskapscentrum om pre- och perinatala infektioner.

Även belysning och synergonomi ligger Kristina varmt om hjärtat och 2011-2012 var hon projektledare för Belysningsprojektet för Nya S:t Erik, ett tvärvetenskapligt multidisciplinärt forskningssamarbete mellan S:t Erik, KI och KTH som rörde belysning och ljusdesign och resulterade i tre publikationer. Lean i sjukvården och Lean och ledarskap är andra intresseområden. På Ögonkliniken Vrinnevi arbetar man aktivt med Lean och detta arbete presenterades på en internationell konferens (ODAM/NES) i Köpenhamn augusti 2014.

Kristina handleder också ST-läkare i oftalmologi, var medlem i kvalitetsrådet på S:t Erik, har studerat 15 hp patientsäkerhet på KTH och har läst Lean 7.5 hp på Luleå Tekniska Högskola. Kristina är medlem av Editorial board Acta Ophthalmologica och flitigt anlitad reviewer.

Våren 2014 medverkade hon i ett work-shop på AAPOS (USAs största barnögonmöte) om neurometabola sjukdomar. Hon har arrangerat flera kurser och symposier inom barnögonsjukdomar bl a på Riksstämman, har skrivit ca 30 artiklar i reviewgranskade tidskrifter och tre bokkapitel varav det senaste i Acute Pediatric Neurology som kom ut december 2013. Kristina har fått större externa forskningsanslag (totalt ca 6 miljoner senaste 10 årsperioden). Hon har också deltagit i intervjuerna PIL till Läkarprogrammet.

Kristina har nära samarbete med kolleger nationellt (Jan Ygge KI, Gerd Holmström UAS, Sten Andreasson Lund, Jacek Winiarski, Ulrika von Döbeln, Anna Nordenström, Karin Naess, Rolf Zetterström, Ilona Lewenson Fuchs, Eva Karltorp – alla Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge-, Ying Liu SÖS, Jörgen Eklund, Per Nylén KTH, Ulla Ek SU, Lene Martin MHS), och internationellt samarbete Storbritannien (Jane Ashworth), USA (Gail Summers), Tyskland (Susanne Pitz) mfl.

Laddar publikationer