This page in English
Laddar profil information

Om mig

Professor i socialförsäkring, chef för Avdelningen för försäkringsmedicin samt biträdande prefekt på Institutionen för klinisk neurovetenskap.

Sedan 30 år framförallt forskat om olika aspekter av sjukfrånvaro. Leder den tvärvetenskapliga forskargruppen ’Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor’, där ca 25 olika forskningsprojekt drivs och ca 30 personer är verksamma.

Flera nationella och internationella förtroendeuppdrag och omfattande internationellt samarbete. 

Antal publikationer sedan 1993: 281 artiklar i internationella referentbedömda vetenskapliga tidskrifter, 14 i svenska sådana, 39 bokkapitel (varav 15 på engelska), 5 böcker, 93 rapporter.

Har handlett 20 doktorander fram till doktorsexamen (varav tio som bihandledare). Omfattande erfarenhet av undervisning, framförallt på läkarprogrammet, och leder nu vidareutbildningskurser i Försäkringsmedicin och forskarutbildningskurser.

Dokument

Länkar

Laddar publikationer

Karta