This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag arbetar sedan våren 2012 som studierektor vid institutionen för klinisk neurovetenskap, avdelningen för psykologi och har därmed ett övergripande ansvar för de kurser som avdelningen ger. Avdelningen har ett tungt ansvar för kursgivningen på Karolinska Institutets psykologprogram då 21 av de 22 obligatoriska kurserna på psykologprogrammet ges av avdelningen. Dessutom är avdelningen kursgivare på flera andra program, bland annat fysioterapeutprogrammet och arbetsterapeutprogrammet.

Utöver mitt uppdrag som studierektor vid avdelningen är jag också verksam som lärare och examinator på kurserna som ges vid avdelningen. Jag är också lärarrepresentant i UN CNS och representant för annan institution i UN NVS.

Jag disputerade vid Karolinska Institutet 2007 och då i området rättspsykiatriska riskbedömningar. Intresset för forensisk psykologi vaknade redan under min egen grundutbildning till psykolog och senare psykoterapeut. Tillsammans med flera andra medarbetare vid dåvarande sektionen för psykologi arbetade jag intensivt under en tid (2004 - 2005) med att för Karolinska Institutets räkning söka examensrätt för psykologexamen. Detta resulterade i att Karolinska Institutet sedan 2007 utbildar studenter till psykologer med bred kompetens i det psykologiska arbetsfältet och en speciell beredskap för att medverka i och bidra till att utveckla samhällets hälso- och sjukvårdsarbete.

 

Dokument

Länkar

Publikationer

MDS use with crime scene data replicates poorly: response to Goodwill, Alison, and Humann (this issue) and Davis (this issue)
Sturidsson K, Langstrom N, Grann M, Sjostedt G, Asgard U, Aghede Em
PSYCHOLOGY CRIME & LAW 2009;15(6):525-529

Using multidimensional scaling for the analysis of sexual offence behaviour: A replication and some cautionary notes
Sturidsson K, Langstrom N, Grann M, Sjostedt G, Asgard U, Aghede Em
PSYCHOLOGY CRIME & LAW 2006;12(3):221-230

Methodological development: Structured outcome assessment and community risk monitoring (SORM)
Grann M, Sturidsson K, Haggard-grann U, Hiscoke Ul, Alm Po, Dernevik M, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW AND PSYCHIATRY 2005;28(4):442-56

Stability of modus operandi in sexual
Sjostedt G, Langstrom N, Sturidsson K, Grann M
CRIMINAL JUSTICE AND BEHAVIOR 2004;31(5):609-623

Map

View map

Nobels väg 9
Solna