This page in English
Laddar profil information

Om mig

Antagen som doktorand 2009 vid Karolinska Institutet och disputerade i november 2013. I min avhandling undersökte jag effekter av andningsträning på röst, tal och kommunikation hos två grupper: individer med hög ryggmärgsskada respektive multipel skleros (MS). Jag utbildade mig till logoped vid Göteborgs Universitet, med logopedexamen 1989. Sedan 1997 är jag anställd som logoped vid Logopedkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, där arbetet ffa omfattar patienter som har sväljningssvårigheter och/eller neuromotoriska talsvårigheter. Forskningsanknuten till Enheten för logopedi och aktiv vid logopedprogrammet vid KI, vilket omfattar undervisning, klinisk handledning, handledning av examensarbeten samt masterarbeten.

Utbildning

Undervisningsområde

Medverkar vid kursen Speech Disorders and Dysphagia in Adults, (7,5 hp) vid logopedprogrammet, KI, samt i klinisk utbildning (VIL) av logopedstudenter.

2002, 2006 och 2010 undervisat på och varit kursansvarig för (tillsammans med universitetslektor Ellika Schalling och tidigare docent Gunilla Henningsson) den fristående kursen Fiberskopi i logopedisk praktik (7,5 hp), KI. Kursen planeras ges under 2017.

Forskningsbeskrivning

Forskningsområde
Efter disputationen 2013 har jag tillsammans med docent Anita McAllister (i egenskap av handledare) startat ett nytt projekt med utgångspunkt från mina studier i avhandlingen om ryggmärgsskadade. Projektet omfattar fyra planerade delprojekt för fördjupad kunskap om röst, tal och kommunikation efter hög ryggmärgsskada, i syfte att erhålla underlag för logopedisk intervention för patientgruppen. Bihandledare vid projektet är professor Johan Sundberg vid Tal, Musik och Hörsel, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Delprojekt II genomförs vid professor Mattias Heldners andningslaboratorium, Fonetiklaboratoriet, Institutionen för lingvistik, vid Stockholms universitet.

Tillsammans med universitetslektor Ellika Schalling och professor Lena Hartelius vid Göteborgs universitet genomförs enkätstudier av självupplevda kommunikationssvårigheter samt erhållna logopediska insatser vid olika neurologiska sjukdomar, parkinsons sjukdom, MS, samt hög ryggmärgsskada.

Handledning av leg. logoped Jeanette Holmgren Nilsson i hennes masterarbete om effekter av tonhöjdsträning på sväljningen hos personer med olika neurologiska sjukdomstillstånd, och leg.logoped Elisabet Östlund i hennes studie om hur barn med bilaterala cochleaimplantat diskriminerar tonhöjd, identifierar melodier och upplever musik.

Publikationer

Johansson K, Hartelius L, Schalling E. Speech, communication and swallowing changes in multiple sclerosis. Submitterad.

Schalling E, Johansson K, Hartelius L. 

Johansson K, Seiger Å, Forsén M, Holmgren Nilsson J, Schalling E. Speech function after cervical spinal cord injury: maximum speech performance in relation to respiratory function. Revidering pågår.

Johansson K, Strömbergsson S, Robieux C, McAllister A. Perceptueal detection of subtle dysphonic traits in individuals with cervical spinal cord injury using an audience response systems approach. J Voice, 2015, in press, Epub 2016 Feb 1

Vogel, A, Keage, M, Johansson, K, Schalling, E. Treatment for dysphagia (swallowing difficulties) in hereditary ataxia. The Cochrane database of systematic reviews, 2015, Vol.11, pp.CD010169

Johansson K, Hartelius L, Kjellmer L, Fredrikson S, Schalling E. ”I can walk briskly and speak at the same time” – Effects of expiratory muscle strength training (EMST) on speech in multiple sclerosis. J Med Speech Lang Pathol  2012 20(4):70-76

Johansson K, Nygren-Bonnier M, Schalling E. Effects of glossopharyngeal breathing on speech in severe multiple sclerosis: a case report. Mult Scler 2012 18(6):905-8. Epub 2011 Dec 19

Johansson K, Nygren-Bonnier M, Klefbeck B, Schalling E. Effects of glossopharyngeal breathing on voice in individuals with cervical spinal cord injury. Int J Ther Rehabil 2011 18(9):501-510

1998 Widen Holmqvist L, von Koch L, Kostulas V, Holm M, Widsell, G, Tegler H, Johansson K, Almazán J och J de Pedro-Cuesta. A randomized controlled trial of rehabilitation at home after stroke in southwest Stockholm. Stroke. 1998 29(3):591-7
 

Akademiska priser och utmärkelser

Åke Ljundahlsstipendiet, Parkinsonförbundet, 2005

Laddar publikationer