This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är docent vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), Karolinska Institutet och professor i folkhälsovetenskap vid Mälardalens högskolagästforskare. Under 2015-16 forskade jag  på Stanford School of Medicine. Min forskning handlar om hållbar livsstil och hälsa och omfattar studier av livsstilsfaktorer som främjar god hälsa men även bidrar till hållbar utveckling.

Aktuella händelser

 • Skriver på LifeGenes hemsida om min nuvarande forskning:
  https://www.lifegene.se/nyheter/Katarina-Balter/
 • Cancerfondens kostexpert och bidragit till deras hemsida: https://www.cancerfonden.se/livsstil/matvanor
 • Vi publicerade nyligen en artikel om matrelaterade växthusgasutsläpp baserat på studien LifeGene: 

  Bälter K, Sjörs C, Sjölander A, Gardner C, Hedenus F, Tillander A. Is a diet

  low in greenhouse gas emissions a nutritious diet? - Analyses of self-selected diets in the LifeGene study. Arch Public Health. 2017 Apr. https://archpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13690-017-0185-9

 • Vi har publicerat en artikel om matrelaterade växthusgasutsläpp och näringsintag baserat på den svenska matvaneundersökningen Riksmaten: Sjörs C, Hedenus F, Sjölander A, Tillander A, Bälter K. Adherence to dietary recommendations for Swedish adults across categories of greenhouse gas emissions from food. Public Health Nutr. 2017 Dec;20(18):3381-3393. https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-nutrition/article/adherence-to-dietary-recommendations-for-swedish-adults-across-categories-of-greenhouse-gas-emissions-from-food/D7FDD847F74D5CF386C69F4BAD6A2B05
 • Vi publicerade den första valideringsstudien på matrelaterade växthusgaser:
  Diet-related greenhouse gas emissions assessed by a food frequency questionnaire and validated using 7-day weighed food records. C Sjörs, SE Raposo, A Sjölander, O Bälter, F Hedenus, K Bälter. Environmental Health, 2016:15 (1). http://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-016-0110-7
   

Utbildning

 • Filosofie kandidatexamen med nutrition som huvudämne, Stockholms Universitet, 1993.
 • Doktor i medicinsk vetenskap, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, 1998.
 • Post doc vid Harvard School of Public Health och Boston University, 1998-9.
 • Docent i medicinsk epidemiologi 2004. 

Forskningsbeskrivning

Det gemensamma temat för min forskning är hållbar livsstil och hälsa och omfattar studier av livsstilsfaktorer som främjar god hälsa och samtidigt bidrar till hållbar utveckling. Min forsknings är grundad i FNs hållbarhetmål, agenda 2030.

Min bakgrund är inom nutritionsepidemiologi med inriktning på kostfaktorer, fysisk aktivitet och viktkontroll och risken för cancer. Genom att kombinera traditionell nutritionsepidemiologi med forskning om klimatförändringar kan vi studera matrelaterade växthusgasutsläpp, näringsintag och hälsa ur ett folkhälsoperspektiv. Ett annat av mina intressen är e-epi och jag introducerade webbaserade enkäter på MEB 2001 och har sedan dess utvecklat och validerat ett stort antal interaktiva webbenkäter.

Utvalda forskningsprojekt:

Studier av matrelaterade växthusgasutsläpp och näringsintag i befolkningsstudier
Hållbara matvanor och hälsa
Studie om hållbar livsstil och hälsa bland ungdomar

E-epi: Utveckling och validering av interaktiva webbaserade enkäter för att skatta matvanor och fysisk aktivitet hos barn, ungdomar och vuxna.
Betydelsen av modifierbara livsstilsfaktorer för prevention av prostatacancer samt för överlevnad efter en prostatacancerdiagnos.

Betydelsen av livsstilsfaktorer för mammografiska täthet och bröstcancerrisk

Finansiering

Min forskning stöds bl.a. av anslag från den Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Formas och Riksbankens Jubileumsfond.

Handledarskap för studenter och doktorander

Jag har varit huvudhandledare för mer än 30 studenter som gjort sitt examensarbete, mastersuppsats, sommarforskarprojekt, eller forskningsförberedande kurs, inklusive studenter från Erasmus och Fulbright, samt doktorander. Jag är för närvarande handledare för följande doktorander:

Doktorander som avlagt sin doktorsexamen (med mig som huvudhandledare):

Övriga aktiviteter

 • Medlem i expertpanelen för en rapport om kost och fetma vid SBU - det svenska rådet för medicinsk utvärdering - som publicerades 2013.
 • Ledamot i styrgruppen för Nätverket för epidemiologi och nutrition (NEON) i Sverige (2000-18).
 • Styrelseledamot i föreningen för ledamöter i den svenska riksdagen och forskare, RIFO (2001-04).
 • Ordförande i Nutritionistföreningen (2001-2).

Pedagogiska meriter

Jag  har ansvarat för forskarutbildningskursen Epidemiologi I på  KI och jag har varit gästlärare på Williams College, USA. Jag har varit studierektor för forskarutbildning vid MEB, och samordnare för forskarutbildningsprogrammet  i epidemiologi vid KI. Dessutom har jag tjänstgjort som lärare på VetU-kurser och koordinator för examensarbeten på läkarutbildningen vid KI.

Länkar