This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är redovisningsansvarig vid Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS) och Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME). Som redovisningsansvarig säkerställer jag att våra rapporteringar till KIs centrala ekonomiavdelning är korrekta.

Du som är verksam vid PHS eller LIME kan vända dig till mig eller någon av mina kollegor vid ekonomifunktionen för bland annat frågor gällande projektbudgetering, ekonomisk uppföljning eller ekonomisk rapportering.

Hör gärna av dig med dina frågor till våra gemensamma mailadress ekonomi@phs.ki.se eller boka ett möte med oss. Vi sitter på plan 3 i Widerströmska huset.

Länkar

Laddar publikationer

Karta