This page in English
Laddar profil information

Om mig

Professor vid KI sedan 2008, först i klinisk alkohol- och narkotikaforskning (adjungerad), sedan 2010 i psykiatri.

Verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm, en psykiatrisk klinik inom Stockholms läns landsting, sedan 2011

Vice prefekt, Institutionen för klinisk neurovetenskap 2007-2011. Chef för Centrum för psykiatriforskning 2007-2011. Ledamot av Docenturnämnden 2003-2008 (vice ordf 2006-2008).

Docentur vid KI 1999 (fysiologi; senare ändrad till psykiatri)

Specialist i psykiatri 1998

Förtroendeuppdrag
Vetenskapsrådet; ledamot i ämnesrådet för medicin och hälsa 2010-2012

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning - vetenskaplig sekreterare och styrelseledamot 2001-2010 www.ssmf.se

Stockholms läns läkemedelskommitté 2010-2012 - ordförande i Expertrådet för psykiatriläkemedel 2004-2012

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA); ledamot i Scientific Advisory Group on Psychiatry (sedan 2011) www.ema.europa.eu

Vetenskaplig rådgivare till Kriminalvården (sedan 2005) och Statens institutionsstyrelse 2011-2016

European College of Neuropsychopharmacology - Scientific Advisory Panel Addiction

Uppdrag för Royal College of Physicians (UK), MRC (UK), Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung, Norges forskningsråd, Helse Sör-Öst (Norge), Helse Vest (Norge), ZI Mannheim (Tyskland)

 

Utbildning

Läkarexamen 1987 (Karolinska Institutet)

Doktorsexamen i medicinsk vetenskap 1993 (Karolinska Institutet)

Forskningsbeskrivning

~~Orsakerna till beroendesjukdomar är komplexa och många faktorer bidrar till och underhåller beroende av både droger och naturliga belöningar. Exempel på sådana faktorer är den totala exponeringen för drogen och olika drogrelaterade stimuli. Min forskargrupp studerar nya farmakologiska behandlingar för alkohol- och amfetaminberoende. Vi utvecklar även psykosocial och medicinsk behandling för personer med ADHD och substansberoende. Forskargruppen består av flera olika professioner som kompletterar varandras kompetenser och vi samarbetar även med forskare inom psykoterapi, epidemiologi, genetik och infektionssjukdomar.

Ett fokusområde är att undersöka effekterna av läkemedel på drogsug, drogsökande beteende och återfall i droganvändning hos patienter med beroendesjukdom. Genom att kombinera experimentella modeller och placebokontrollerade kliniska prövningar i naturliga miljöer arbetar vi för att minska tiden mellan identifiering av möjliga läkemedel, säkerhetsstudier på patienter och kliniska prövningar av effekt.

Inom ramen för vår forskning arbetar vi med tre kliniska patientgrupper: personer med amfetaminberoende, personer med alkoholberoende och personer med ADHD och samtidigt substansberoende. För att ta en bred ansats inom forskningsområdet samarbetar vi med andra forskare i projekt som rör opioidberoende, uppföljning av alkoholkonsumtion efter levertransplantation, utvärdering av ny ultraljudsteknik vid alkoholorsakad leversjukdom, samt utvärdering av narkotikaanalyser genom utandningsprov.

Pedagogiska meriter

Redaktör (tillsammans med professor Ingrid Nylander, Uppsala) för läroboken "Beroendemedicin" (Studentlitteratur 2011; 2015)

 

http://webbsok.mikromarc.se/Mikromarc3/Web/detail.aspx?Unit=6465&db=can&Id=28143

 

 

 

 

 

Publikationer

Benzodiazepine prescribing for children, adolescents, and young adults from 2006 through 2013: A total population register-linkage study
Sidorchuk A, Isomura K, Molero Y, Hellner C, Lichtenstein P, Chang Z, et al
PLoS medicine 2018;15(8):e1002635-

Cue reactivity and opioid blockade in amphetamine dependence: A randomized, controlled fMRI study
Guterstam J, Jayaram-lindström N, Berrebi J, Petrovic P, Ingvar M, Fransson P, et al
Drug and alcohol dependence 2018;191():91-97

Drug abuse screening with exhaled breath and oral fluid in adults with substance use disorder
Arvidsson M, Ullah S, Franck J, Dahl Ml, Beck O
Drug testing and analysis 2018;():-

International Consensus Statement on Screening, Diagnosis and Treatment of Substance Use Disorder Patients with Comorbid Attention Deficit/Hyperactivity Disorder
Icasa consensus group, Crunelle Cl, Van Den Brink W, Moggi F, Konstenius M, Franck J, et al
European addiction research 2018;24(1):43-51

Mentalization-Based Treatment for Concurrent Borderline Personality Disorder and Substance Use Disorder: A Randomized Controlled Feasibility Study
Philips B, Wennberg P, Konradsson P, Franck J
European addiction research 2018;24(1):1-8

Childhood trauma exposure in substance use disorder patients with and without ADHD
Konstenius M, Leifman A, Van Emmerik-van Oortmerssen K, Van De Glind G, Franck J, Moggi F, et al
Addictive behaviors 2017;65():118-124

Methylphenidate doses in Attention Deficit/Hyperactivity Disorder and comorbid substance use disorders
Skoglund C, Brandt L, D'onofrio B, Larsson H, Franck J
European neuropsychopharmacology : the journal of the European College of Neuropsychopharmacology 2017;27(11):1144-1152

Naltrexone modulates dopamine release following chronic, but not acute amphetamine administration: a translational study
Jayaram-lindström N, Guterstam J, Häggkvist J, Ericson M, Malmlöf T, Schilström B, et al
Translational psychiatry 2017;7(4):e1104-

Factors Associated With Adherence to Methylphenidate Treatment in Adult Patients With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Substance Use Disorders
Skoglund C, Brandt L, Almqvist C, Dʼonofrio Bm, Konstenius M, Franck J, et al
Journal of clinical psychopharmacology 2016;36(3):222-8

Persistence and Subtype Stability of ADHD Among Substance Use Disorder Treatment Seekers
Kaye S, Ramos-quiroga Ja, Van De Glind G, Levin Fr, Faraone Sv, Allsop S, et al
Journal of attention disorders 2016;():-

[Substitution therapy tested against amphetamine dependence]
Bloniecki Kallio V, Guterstam J, Franck J
Lakartidningen 2016;113():-

Alcohol intake measured by phosphatidylethanol in blood and the lifetime drinking history interview are correlated with the extent of psoriasis
Zou L, Lonne-rahm Sb, Helander A, Stokkeland K, Franck J, Nordlind K
Dermatology (Basel, Switzerland) 2015;230(4):375-80

An Epidemiological Study of ADHD, Substance Use, and Comorbid Problems in Incarcerated Women in Sweden
Konstenius M, Larsson H, Lundholm L, Philips B, Van De Glind G, Jayaram-lindstrom N, et al
JOURNAL OF ATTENTION DISORDERS 2015;19(1):44-52

Attention-deficit/hyperactivity disorder and risk for substance use disorders in relatives
Skoglund C, Chen Q, Franck J, Lichtenstein P, Larsson H
Biological psychiatry 2015;77(10):880-6

Early developmental, temperamental and educational problems in 'substance use disorder' patients with and without ADHD. Does ADHD make a difference?
Skutle A, Bu Eth, Jellestad Fk, Van Emmerik-van Oortmerssen K, Dom G, Verspreet S, et al
Addictive behaviors reports 2015;2():13-18

Phosphatidylethanol is superior to carbohydrate-deficient transferrin and γ-glutamyltransferase as an alcohol marker and is a reliable estimate of alcohol consumption level
Walther L, De Bejczy A, Löf E, Hansson T, Andersson A, Guterstam J, et al
Alcoholism, clinical and experimental research 2015;39(11):2200-8

Risk Factors for Borderline Personality Disorder in Treatment Seeking Patients with a Substance Use Disorder: An International Multicenter Study
Iasp Research Group, Wapp M, Van De Glind G, Van Emmerik-van Oortmerssen K, Dom G, Verspreet S, et al
European addiction research 2015;21(4):188-94

The effects of the monoamine stabilizer (-)-OSU6162 on craving in alcohol dependent individuals: A human laboratory study
Khemiri L, Steensland P, Guterstam J, Beck O, Carlsson A, Franck J, et al
European neuropsychopharmacology : the journal of the European College of Neuropsychopharmacology 2015;25(12):2240-51

Varenicline for treatment of alcohol dependence: a randomized, placebo-controlled trial
De Bejczy A, Löf E, Walther L, Guterstam J, Hammarberg A, Asanovska G, et al
Alcoholism, clinical and experimental research 2015;39(11):2189-99

Determination of amphetamine and methylphenidate in exhaled breath of patients undergoing attention-deficit/hyperactivity disorder treatment
Beck O, Stephanson N, Sandqvist S, Franck J
Therapeutic drug monitoring 2014;36(4):528-34

Methylphenidate for attention deficit hyperactivity disorder and drug relapse in criminal offenders with substance dependence: a 24-week randomized placebo-controlled trial
Konstenius M, Jayaram-lindström N, Guterstam J, Beck O, Philips B, Franck J
Addiction (Abingdon, England) 2014;109(3):440-9

Methylphenidate for attention deficit hyperactivity disorder and drug relapse in criminal offenders with substance dependence: a 24-week randomized placebo-controlled trial (vol 109, pg 440, 2014)
Konstenius M, Jayaram-lindstrom N, Guterstam J, Beck O, Philips B, Franck J
ADDICTION 2014;109(9):1571-1572

Psychiatric comorbidity in treatment-seeking substance use disorder patients with and without attention deficit hyperactivity disorder: results of the IASP study
Iasp Research Group, Van Emmerik-van Oortmerssen K, Van De Glind G, Koeter Mw, Allsop S, Auriacombe M, et al
Addiction (Abingdon, England) 2014;109(2):262-72

Variability in the prevalence of adult ADHD in treatment seeking substance use disorder patients: results from an international multi-center study exploring DSM-IV and DSM-5 criteria
Iasp Research Group, Van De Glind G, Konstenius M, Koeter Mwj, Van Emmerik-van Oortmerssen K, Carpentier Pj, et al
Drug and alcohol dependence 2014;134():158-166

Detection of drugs of abuse in exhaled breath using a device for rapid collection: comparison with plasma, urine and self-reporting in 47 drug users
Beck O, Stephanson N, Sandqvist S, Franck J
Journal of breath research 2013;7(2):026006-

Effects of amphetamine on the human brain opioid system--a positron emission tomography study
Guterstam J, Jayaram-lindström N, Cervenka S, Frost Jj, Farde L, Halldin C, et al
The international journal of neuropsychopharmacology 2013;16(4):763-9

Genetic variation of the ghrelin signalling system in individuals with amphetamine dependence
Suchankova P, Jerlhag E, Jayaram-lindström N, Nilsson S, Toren K, Rosengren A, et al
PloS one 2013;8(4):e61242-

Pharmacotherapy for alcohol dependence: status of current treatments
Franck J, Jayaram-lindström N
Current opinion in neurobiology 2013;23(4):692-9

The impact of neighbourhood deprivation on adolescent violent criminality and substance misuse: a longitudinal, quasi-experimental study of the total Swedish population
Sariaslan A, Långström N, D'onofrio B, Hallqvist J, Franck J, Lichtenstein P
International journal of epidemiology 2013;42(4):1057-66

The International ADHD in Substance Use Disorders Prevalence (IASP) study: background, methods and study population
De Glind Gv, Oortmerssen Kvev, Carpentier Pj, Levin Fr, Koeter Mwj, Barta C, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF METHODS IN PSYCHIATRIC RESEARCH 2013;22(3):232-44

Validity of the Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS) as a screener for adult ADHD in treatment seeking substance use disorder patients
Iasp Research Group, Van De Glind G, Van Den Brink W, Koeter Mw, Carpentier Pj, Van Emmerik-van Oortmerssen K, et al
Drug and alcohol dependence 2013;132(3):587-96

Alcohol Dependence Associated with Increased Utilitarian Moral Judgment: A Case Control Study
Khemiri L, Guterstam J, Franck J, Jayaram-lindstrom N
PLOS ONE 2012;7(6):e39882-

Amphetamine-induced psychosis - a separate diagnostic entity or primary psychosis triggered in the vulnerable?
Bramness Jg, Gundersen Oh, Guterstam J, Rognli Eb, Konstenius M, Loberg Em, et al
BMC PSYCHIATRY 2012;:221-

Detection of Drugs of Abuse in Exhaled Breath from Users Following Recovery from Intoxication
Beck O, Stephanson N, Sandqvist S, Franck J
JOURNAL OF ANALYTICAL TOXICOLOGY 2012;36(9):638-46

Management of alcohol use disorders in patients with chronic pancreatitis
Lang Mb, Segersvärd R, Grundsten M, Segerdahl M, Arnelo U, Permert J, et al
JOP : Journal of the pancreas 2012;13(6):654-9

The Monoamine Stabilizer (-)-OSU6162 Attenuates Voluntary Ethanol Intake and Ethanol-Induced Dopamine Output in Nucleus Accumbens
Steensland P, Fredriksson I, Holst S, Feltmann K, Franck J, Schilstrom B, et al
BIOLOGICAL PSYCHIATRY 2012;72(10):823-31

Demonstration that methadone is being present in the exhaled breath aerosol fraction
Beck O, Sandqvist S, Franck J
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS 2011;56(5):1024-8

Detection of Delta(9)-Tetrahydrocannabinol in Exhaled Breath Collected from Cannabis Users
Beck O, Sandqvist S, Dubbelboer I, Franck J
JOURNAL OF ANALYTICAL TOXICOLOGY 2011;35(8):541-4

Determination of Methadone in Exhaled Breath Condensate by Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry
Beck O, Sandqvist S, Eriksen P, Franck J, Palmskog G
JOURNAL OF ANALYTICAL TOXICOLOGY 2011;35(3):129-33

[Disulfiram can be effective, but monitored treatment is required]
Franck J, Stiller Co
Lakartidningen 2011;108(7):345-discussion

Early Treatment for Women with Alcohol Addiction (EWA) Reduces Mortality: A Randomized Controlled Trial with Long-Term Register Follow-up
Gjestad R, Franck J, Lindberg S, Haver B
ALCOHOL AND ALCOHOLISM 2011;46(2):170-6

Level and Change in Alcohol Consumption, Depression and Dysfunctional Attitudes among Females Treated for Alcohol Addiction
Gjestad R, Franck J, Hagtvet Ka, Haver B
ALCOHOL AND ALCOHOLISM 2011;46(3):292-300

Naltrexone attenuates amphetamine-induced locomotor sensitization in the rat
Haggkvist J, Bjorkholm C, Steensland P, Lindholm S, Franck J, Schilstrom B
ADDICTION BIOLOGY 2011;16(1):20-9

[Pharmacological treatment of amphetamine dependence still on unsafe basis]
Franck J
Lakartidningen 2011;108(45):2304-7

Study on the Sampling of Methadone from Exhaled Breath
Beck O, Sandqvist S, Bottcher M, Eriksen P, Franck J, Palmskog G
JOURNAL OF ANALYTICAL TOXICOLOGY 2011;35(5):257-63

Urinary Ethyl Glucuronide and Ethyl Sulfate Testing for Recent Drinking in Alcohol-Dependent Outpatients Treated with Acamprosate or Placebo
Dahl H, Hammarberg A, Franck J, Helander A
ALCOHOL AND ALCOHOLISM 2011;46(5):553-7

Acamprosate Determinations in Plasma and Cerebrospinal Fluid After Multiple Dosing Measured by Liquid Chromatography-Mass Spectroscopy: A Pharmacokinetic Study in Healthy Volunteers
Hammarberg A, Beck O, Eksborg S, Jayaram-lindstrom N, Lindefeldt A, Andersson M, et al
THERAPEUTIC DRUG MONITORING 2010;32(4):489-96

Amphetamine dependence and co-morbid alcohol abuse: associations to brain cortical thickness
Lawyer G, Bjerkan Ps, Hammarberg A, Jayaram-lindström N, Franck J, Agartz I
BMC pharmacology 2010;10():5-

Amphetamines Detected in Exhaled Breath from Drug Addicts: A New Possible Method for Drugs-of-Abuse Testing
Beck O, Leine K, Palmskog G, Franck J
JOURNAL OF ANALYTICAL TOXICOLOGY 2010;34(5):233-7

Effects of naltrexone on amphetamine-induced changes in the brain dopamine system
Jayaram-lindstrom N, Haggkvist J, Halldin C, Schilstrom B, Nordstrom Al, Franck J
EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY 2010;:S69-S70

Method for determination of methadone in exhaled breath collected from subjects undergoing methadone maintenance treatment
Beck O, Sandqvist S, Eriksen P, Franck J, Palmskog G
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES 2010;878(24):2255-9

Sustained release methylphenidate for the treatment of ADHD in amphetamine abusers: A pilot study
Konstenius M, Jayaram-lindstrom N, Beck O, Franck J
DRUG AND ALCOHOL DEPENDENCE 2010;108(1-2):130-3

THE EFFECT OF ACAMPROSATE ON ALCOHOL-PRIMING INDUCED CRAVING
Hammarberg A, Jayaram-lindstrom N, Beck O, Franck J, Reid Ms
ALCOHOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH 2010;34(8):70A-70A

Hepatitis C infection among injection drug users in Stockholm Sweden: Prevalence and gender
Lidman C, Norden L, Kaberg M, Kall K, Franck J, Aleman S, et al
SCANDINAVIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES 2009;41(9):679-84

Knowledge of status and assessment of personal health consequences with hepatitis C are not enough to change risk behaviour among injecting drug users in Stockholm County, Sweden
Norden L, Saxon L, Kaberg M, Kall K, Franck J, Lidman C
SCANDINAVIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES 2009;41(10):727-34

Mortality risk up to 25 years after initiation of treatment among 420 Swedish women with alcohol addiction
Haver B, Gjestad R, Lindberg S, Franck J
ADDICTION 2009;104(3):413-9

The effect of acamprosate on alcohol craving and correlation with hypothalamic pituitary adrenal (HPA) axis hormones and beta-endorphin
Hammarberg A, Nylander I, Zhou Q, Jayaram-lindstrom N, Reid Ms, Franck J
BRAIN RESEARCH 2009;:S2-6

The effect of naltrexone on amphetamine-induced conditioned place preference and locomotor behaviour in the rat
Haggkvist J, Lindholm S, Franck J
ADDICTION BIOLOGY 2009;14(3):260-9

THE EFFECTS OF ACAMPROSATE ON ALCOHOL-CUE REACTIVITY AND ALCOHOL PRIMING IN ALCOHOL DEPENDENT PATIENTS: EVIDENCE OF A THERAPEUTIC MECHANISM OF ACTION
Reid Ms, Hammarberg A, Beck O, Franck J
ALCOHOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH 2009;33(6):297A-297A

The effects of acamprosate on alcohol-cue reactivity and alcohol priming in dependent patients: a randomized controlled trial
Hammarberg A, Jayaram-lindstrom N, Beck O, Franck J, Reid Ms
PSYCHOPHARMACOLOGY 2009;205(1):53-62

The opioid receptor antagonist naltrexone attenuates reinstatement of amphetamine drug-seeking in the rat
Haggkvist J, Lindholm S, Franck J
BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH 2009;197(1):219-24

Different drinking patterns for women and men with alcohol dependence with and without alcoholic cirrhosis
Stokkeland K, Hilm G, Spak F, Franck J, Hultcrantz R
ALCOHOL AND ALCOHOLISM 2008;43(1):39-45

Naltrexone attenuates the subjective effects of amphetamine in patients with amphetamine dependence
Jayaram-lindstrom N, Konstenius M, Eksborg S, Beck O, Hammarberg A, Franck J
NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY 2008;33(8):1856-63

Naltrexone for the Treatment of Amphetamine Dependence: A Randomized, Placebo-Controlled Trial
Jayaram-lindstrom N, Hammarberg A, Beck O, Franck J
AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY 2008;165(11):1442-8

Personality traits and their associations with substance use among adolescents
Gunnarsson M, Gustavsson Jp, Tengstrom A, Franck J, Fahlke C
PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES 2008;45(5):356-360

Cerebellar volumes in men with schizophrenia and alcohol dependence
Varnas K, Okugawa G, Hammarberg A, Nesvag R, Rimol Lm, Franck J, et al
PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES 2007;61(3):326-9

Ethanol alters the effect of kappa receptor ligands on dopamine release in the nucleus accumbens
Lindholm S, Rosin A, Dahlin I, Georgieva J, Franck J
PHYSIOLOGY & BEHAVIOR 2007;92(1-2):167-71

Physiological and subjective responding to alcohol cue exposure in alcoholics and control subjects: evidence for appetitive responding
Reid Ms, Flammino F, Starosta A, Palamar J, Franck J
JOURNAL OF NEURAL TRANSMISSION 2006;113(10):1519-35

An open clinical trial of naltrexone for amphetamine dependence: Compliance and tolerability
Jayaram-lindstrom N, Wennberg P, Beck O, Franck J
NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY 2005;59(3):167-71

[Differentiate between eating disorders and dependence--even though the biological mechanisms are identical!]
Franck J
Lakartidningen 2005;102(21):1633-5

A comparison of two intensities of psychosocial intervention for alcohol dependent patients treated with acamprosate
Hammarberg A, Wennberg P, Beck O, Franck J
ALCOHOL AND ALCOHOLISM 2004;39(3):251-5

Amphetamine effects on dopamine levels and behavior following cannabinoid exposure during adolescence
Ellgren M, Hurd Yl, Franck J
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY 2004;497(2):205-13

Effects of naltrexone on the subjective response to amphetamine in healthy volunteers
Jayaram-lindstrom N, Wennberg P, Hurd Yl, Franck J
JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY 2004;24(6):665-9

Method for localization of sialic acid on cell surface and cell interior in peripheral blood: A pilot study
Ponnio M, Soukka J, Sillanaukee P, Franck J, Seveus L
MICROSCOPY RESEARCH AND TECHNIQUE 2004;65(6):292-4

A 6-month controlled naltrexon'e study: Combined effect with cognitive behavioral therapy in outpatient treatment of alcohol dependence
Balldin J, Berglund M, Borg S, Mansson M, Bendtsen P, Franck J, et al
ALCOHOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH 2003;27(7):1142-9

[Anxiety and depression are often drug-related]
Lindqvist P, Palmstierna T, Franck J, Romelsjö A
Lakartidningen 2003;100(23):2080-2

MR volumetry during acute alcohol withdrawal and abstinence: A descriptive study
Agartz I, Brag S, Franck J, Hammarberg A, Okugawa G, Svinhufvud K, et al
ALCOHOL AND ALCOHOLISM 2003;38(1):71-8

Treatment of alcohol abuse: An evidence-based review
Berglund M, Thelander S, Salaspuro M, Franck J, Andreasson S, Ojehagen A
ALCOHOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH 2003;27(10):1645-56

Nociceptin/orphanin FQ tissue concentration in the rat brain. Effects of repeated ethanol administration at various post-treatment intervals
Lindholm S, Ploj K, Franck J, Nylander I
PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY 2002;26(2):303-6

Running increases ethanol preference
Werme M, Lindholm S, Thoren P, Franck J, Brene S
BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH 2002;133(2):301-8

Serum sialic acid levels are increased during relapse to alcohol drinking: A pilot study
Ponnio M, Sillanaukee P, Franck J
ALCOHOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH 2002;26(9):1365-7

A study of benzodiazepine users claiming drug-induced psychiatric morbidity
Mattila-evenden M, Bergman U, Franck J
NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY 2001;55(4):271-8

Ethanol administration potentiates cocaine-induced dopamine levels in the rat nucleus accumbens
Lindholm S, Rosin A, Dahlin I, Georgieva J, Franck J
BRAIN RESEARCH 2001;915(2):176-84

The selective kappa-opioid receptor agonist U50,488H attenuates voluntary ethanol intake in the rat
Lindholm S, Werme M, Brene S, Franck J
BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH 2001;120(2):137-46

Cocaine affects progesterone plasma levels in female rats
Quinones-jenab V, Perrotti Li, Ho A, Jenab S, Schlussman Sd, Franck J, et al
PHARMACOLOGY BIOCHEMISTRY AND BEHAVIOR 2000;66(2):449-53

Reduced hypothalamic POMC and anterior pituitary CRF1 receptor mRNA levels after acute, but not chronic, daily "binge" intragastric alcohol administration
Zhou Y, Franck J, Spangler R, Maggos Ce, Ho A, Kreek Mj
ALCOHOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH 2000;24(10):1575-82

Repeated ethanol administration induces short- and long-term changes in enkephalin and dynorphin tissue concentrations in rat brain
Lindholm S, Ploj K, Franck J, Nylander I
ALCOHOL 2000;22(3):165-71

Downregulation of kappa opioid receptor mRNA levels by chronic ethanol and repetitive cocaine in rat ventral tegmentum and nucleus accumbens
Rosin A, Lindholm S, Franck J, Georgieva J
NEUROSCIENCE LETTERS 1999;275(1):1-4

Estrous cycle differences in cocaine-induced stereotypic and locomotor behaviors in Fischer rats
Quinones-jenab V, Ho A, Schlussman Sd, Franck J, Kreek Mj
BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH 1999;101(1):15-20

Modulation of volitional ethanol intake in the rat by central delta-opioid receptors
Franck J, Lindholm S, Raaschou P
ALCOHOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH 1998;22(6):1185-9

[Pharmacological treatment of alcohol dependence. Acamprosate and naltrexone offer new approach]
Berglund M, Balldin J, Bendtsen P, Borg S, Franck J, Gustafsson L, et al
Lakartidningen 1997;94(30-31):2645-8

The Karolinska project for Early Treatment of Women with Alcohol Addiction - A review of a unique clinical research program
Haver B, Franck J
EUROPEAN ADDICTION RESEARCH 1997;3(1):30-36

Changes in enkephalin and neuropeptide Y-like immunoreactivity in rabbit chromaffin tissues during perinatal development
Wikstrom Lm, Meister B, Franck J, Fried G
REGULATORY PEPTIDES 1996;61(1):37-44

Met-enkephalin inhibits 5-hydroxytryptamine release from the rat ventral spinal cord via delta opioid receptors
Franck J, Nylander I, Rosen A
NEUROPHARMACOLOGY 1996;35(6):743-9

EFFECTS OF ACUTE SYSTEMIC TREATMENT WITH THE 5-HT-UPTAKE BLOCKER ALAPROCLATE ON TISSUE-LEVELS AND RELEASE OF SUBSTANCE-P IN RAT PERIAQUEDUCTAL GREY
Rosen A, Franck J, Brodin E
NEUROPEPTIDES 1995;28(6):317-24

[How the addicts perceive their own therapy. A first for a written questionnaire at a drug treatment center]
Swedenhammar R, Franck J
Lakartidningen 1995;92(15):1593-6

REPEATED SPINAL-CORD STIMULATION DECREASES THE EXTRACELLULAR LEVEL OF GAMMA-AMINOBUTYRIC-ACID IN THE PERIAQUEDUCTAL GRAY-MATTER OF FREELY MOVING RATS
Stiller Co, Linderoth B, Oconnor Wt, Franck J, Falkenberg T, Ungerstedt U, et al
BRAIN RESEARCH 1995;699(2):231-41

Visa alla publikationer

Karta