This page in English
Laddar profil information

Om mig

Logopedexamen vid Karolinska Instituet 2011. Forskarstuderande vid Enheten för logopedi, Karolinska Institutet, sedan 2013. Arbetar i kombination med detta kliniskt på Logopedkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge med inriktning på dysartri och dysfagi.

Forskningsbeskrivning

Doktorandprojekt:

Röststörning och behandlingseffekter vid Parkinsons sjukdom studerat med bärbar röstackumulator.

Publikationer

Long-term effects of Lee Silverman Voice Treatment on daily voice use in Parkinson's disease as measured with a portable voice accumulator
Körner Gustafsson J, Södersten M, Ternström S, Schalling E
Logopedics, phoniatrics, vocology 2018;():1-10

Motor-Learning-Based Adjustment of Ambulatory Feedback on Vocal Loudness for Patients With Parkinson's Disease
Gustafsson J, Ternström S, Södersten M, Schalling E
Journal of voice : official journal of the Voice Foundation 2016;30(4):407-15

Effects of tactile biofeedback by a portable voice accumulator on voice sound level in speakers with Parkinson's disease
Schalling E, Gustafsson J, Ternström S, Bulukin Wilén F, Södersten M
Journal of voice : official journal of the Voice Foundation 2013;27(6):729-37

Karta