This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag läste Psykologprogrammet på Stockholms Universitet 2000-2005 och har sedan dess arbetat som klinisk psykolog inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Stockholm och i primärvården. Under 2010-2014 doktorerade jag vid KI om behandling av barn med utagerande problem och sedan 2014 är jag postdoc i Eva Serlachius forskargrupp på Centrum för Psykiatriforskning (CPF).

Forskningsbeskrivning

Den forskning jag medverkar i och bedriver handlar om barn med ångestproblematik, behandling av ångesttillstånd samt implementering och tillgängliggörande av evidenbaserade behandlingsmetoder. Utöver dessa områden forskar jag även om barn med utagerande problem. 

Pedagogiska meriter

Jag undervisar på psykologutbildningen på Karolinska Institutet, samt i ett antal andra sammanhang, bl.a. på specialistutbildningen för psykologer, ST-läkarkurser samt Logoped- och Läkarprogrammen vid Karolinska Institutet.  

Laddar publikationer

Map

View map

Gävlegatan 22
Stockholm