This page in English
Laddar profil information

Om mig

Docent i gerodonti, äldretandvård.  Jag är legitimerad tandläkare, utbildad vid KI 1978 och forskarutbildad 2002 vid Sahlgrenska akademin med avhandlingen Oral care in nursing, ett arbete i gränslandet odontologi/omvårdnad med en kombination av kvantitativa och kvalitativa forskningsansatser. Innan disputationen var jag anställd både i Stockholms läns landsting och landstinget Västmanland som sjukhustandläkare med fokus på äldre. Jag var med i uppbyggnaden av det särskilda tandvårdsstödet för gravt och långvarigt omvårdnadsberoende i Västmanland och bedrev tandvård både på klinik och via hembesök. De sista åren hade arbetet en oralmedicinsk inriktning som anställd på käkkirurgiska kliniken i Västerås. Efter min forskarutbildning kombinerades kliniken med deltid som postdoc på Centrum för klinisk forskning; en filial till Uppsala universitet, i Västerås. Innan jag kom till institutionen för odontologi, vikarierade jag också som lektor på Folkhälsoprogrammet vid Mälardalens högskola med särskilt ansvar för magisteruppsatser. Idag är jag ämnesföreträdare för gerodonti, chef för enheten för gerodonti och kursansvarig för undervisningen i gerodonti  på tandläkarprogrammet och tandhygienistprogrammets påbyggnadsår. Institutionen för odontologi är den enda institutionen i Sverige som har en särskild kurs i gerodonti med examinationskrav. Jag ansvarar också for introduktionskursen Människa och samhälle för de nyantagna studenterna på både tandläkar- och tandhygienistprogrammen. Jag har handlett många magister- och masterarbeten och har tre pågående doktorander, i samarbete med olika landsting och Akademiskt primärvårdscentrum. Forskningsarbetet har hittills resulterat i drygt 30 vetenskapliga publikationer. Förutom detta har jag haft flera uppdrag inom och utanför institutionen, är sedan många år ordförande i Riksföreningen för åldrandeforskning, RÅF och anlitas fortlöpande som reviewer av vetenskapliga artiklar samt förläsare i olika sammanhang.För närvarande har jag 40% forskningstid inom Akademiskt centrum för äldretandvård, ACT.

Forskningsbeskrivning

Jag hade inte någon tanke på att bli forskare men började tidigt intressera mig för det helt nödvändiga samarbetet med den tredje parten rörande patienter med olika funktionshinder och nedsatt beslutsförmåga. Jag såg att munnens hälsa inte kunde frikopplas från patienternas allmänna hälsotillstånd och livssituation. Skulle vi lyckas med det arbete som vi bedrev i vårt tandvårdsteam, måste vi dra in även andra professioner. En förfrågan från sjuksköterskeutbildningen i Västerås om handledningshjälp satte en snöboll i rullning. Fler  blev intresserade och så småningom fann jag mig registrerad som distansdoktorand vid Sahlgrenska med anknytning även till Nordiska hälsovårdshögskolan. Ett brett kontaktnät kunde byggas som jag har stor glädje av. Som landets enda  ämnesföreträdare i gerodonti, har jag svårt att bara följa ett eller två forskningsspår utan försöker istället hitta gemensamma nämnare. Det mesta i forskningen rörande gerodonti, handlar om sambandet allmän och oral hälsa samt interaktionen mellan olika aktörer i hälso- och sjukvårdssystemet. Detta speglar sig också i de flesta av mina publikationer.

Akademiska priser och utmärkelser

2011 Sveriges Tandläkarförbunds pris för tandhälsofrämjande insatser       

Publikationer

Effect of 12-month weekly professional oral hygiene care on the composition of the oral flora in dentate, dependent elderly residents: A prospective study
Wikström M, Kareem Kl, Almståhl A, Palmgren E, Lingström P, Wårdh I
Gerodontology 2017;34(2):240-248

Methods for objectively assessing clinical masticatory performance: protocol for a systematic review
Elgestad Stjernfeldt P, Wårdh I, Trulsson M, Faxén Irving G, Boström Am
Systematic reviews 2017;6(1):20-

Oral Care and Mortality in Older Adults with Pneumonia in Hospitals or Nursing Homes: Systematic Review and Meta-Analysis
Sjögren P, Wårdh I, Zimmerman M, Almståhl A, Wikström M
Journal of the American Geriatrics Society 2016;64(10):2109-2115

Tooth Loss and Prosthetic Treatment in Dependent and Functionally Impaired Individuals with Respect to Age and Gender
Lantto A, Lundqvist R, Wårdh I
The International journal of prosthodontics 2016;29(1):68-70

Determinants of tooth loss and chewing ability in mid- and late life in three Swedish birth cohorts
Lexomboon D, Wardh I, Thorslund M, Parker Mg
AGEING & SOCIETY 2015;35(6):1304-1317

Frailty and comprehensive geriatric assessment organized as CGA-ward or CGA-consult for older adult patients in the acute care setting: A systematic review and meta-analysis
Ekdahl Aw, Sjostrand F, Ehrenberg A, Oredsson S, Stavenow L, Wisten A, et al
EUROPEAN GERIATRIC MEDICINE 2015;6(6):523-540

Medical screening in dental settings: a qualitative study of the views of authorities and organizations
Friman G, Hultin M, Nilsson Gh, Wårdh I
BMC research notes 2015;8():580-

Long-term effects of using oral care aides at a nursing home for elderly dependent residents--a pilot study
Wårdh Im, Wikström Mb
Special care in dentistry : official publication of the American Association of Hospital Dentists, the Academy of Dentistry for the Handicapped, and the American Society for Geriatric Dentistry 2014;34(2):64-9

Dental implants in the functionally impaired: experience from the patients' perspective
Lantto A, Wårdh I
Acta odontologica Scandinavica 2013;71(3-4):525-33

Oral care perspectives of professionals in nursing homes for the elderly
Lindqvist L, Seleskog B, Wårdh I, Von Bültzingslöwen I
International journal of dental hygiene 2013;11(4):298-305

Oral health-related quality-of-life in homebound elderly dependent on moderate and substantial supportive care for daily living
Strömberg E, Holmèn A, Hagman-gustafsson Ml, Gabre P, Wårdh I
Acta odontologica Scandinavica 2013;71(3-4):771-7

Response letter to Savikko et al
Lexomboon D, Trulsson M, Wårdh I, Parker Mg
Journal of the American Geriatrics Society 2013;61(5):851-2

A prospective study on oral microbial flora and related variables in dentate dependent elderly residents
Almståhl A, Kareem Kl, Carlén A, Wårdh I, Lingström P, Wikström M
Gerodontology 2012;29(2):e1011-8

Attitudes to and knowledge about oral health care among nursing home personnel--an area in need of improvement
Wårdh I, Jonsson M, Wikström M
Gerodontology 2012;29(2):e787-92

Chewing ability and tooth loss: association with cognitive impairment in an elderly population study
Lexomboon D, Trulsson M, Wårdh I, Parker Mg
Journal of the American Geriatrics Society 2012;60(10):1951-6

Oral status in home-dwelling elderly dependent on moderate or substantial supportive care for daily living: prevalence of edentulous subjects, caries and periodontal disease
Holmén A, Strömberg E, Hagman-gustafsson Ml, Wårdh I, Gabre P
Gerodontology 2012;29(2):e503-11

Oral status, oral hygiene habits and caries risk factors in home-dwelling elderly dependent on moderate or substantial supportive care for daily living
Strömberg E, Hagman-gustafsson Ml, Holmén A, Wårdh I, Gabre P
Community dentistry and oral epidemiology 2012;40(3):221-9

[Impaired oral health after stroke a growing problem. Increased cooperation between care and dental care a possible factor of progress]
Asberg Kh, Wertsén M, Wårdh I
Lakartidningen 2011;108(39):1910-2

Nursing staff's understanding of oral health care for patients with cancer diagnoses: an intervention study
Wardh I, Paulsson G, Fridlund B
JOURNAL OF CLINICAL NURSING 2009;18(6):799-806

Which evidence has an impact on dentists' willingness to change their behavior?
Wårdh I, Axelsson S, Tegelberg A
The journal of evidence-based dental practice 2009;9(4):197-205

A guideline-based computerised decision support system (CDSS) to influence general practitioners management of chronic heart failure
Toth-pal E, Wårdh I, Strender Le, Nilsson G
Informatics in primary care 2008;16(1):29-39

Comparison of oral health assessments between nursing staff and patients on medical wards
Paulsson G, Wardh I, Andersson P, Ohrn K
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER CARE 2008;17(1):49-55

Implementing a clinical decision-support system in practice: A qualitative analysis of influencing attitudes and characteristics among general practitioners
Toth-pal E, Wardh I, Strender Le, Nilsson G
INFORMATICS FOR HEALTH & SOCIAL CARE 2008;33(1):39-54

Who cares for the oral health of dependent elderly and disabled persons living at home? A qualitative study of case managers' knowledge, attitudes and initiatives
Hagman-gustafsson Ml, Holmen A, Stromberg E, Gabre P, Wardh I
SWEDISH DENTAL JOURNAL 2008;32(2):95-104

'Oral health is not my department' - Perceptions of elderly patients' oral health by general medical practitioners in primary health care centres: a qualitative interview study
Andersson K, Furhoff Ak, Nordenram G, Wardh I
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES 2007;21(1):126-33

The district nurse's perceptions of elderly patients' oral health: A qualitative interview study
Andersson K, Nordenram G, Wardh I, Berglund B
ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA 2007;65(3):177-82

Using medical knowledge sources on handheld computers - A qualitative study among junior doctors
Axelson C, Wardh I, Strender Le, Nilsson G
MEDICAL TEACHER 2007;29(6):611-8

Patients' perception of improvement after orthognathic surgery: Pilot study
Modig M, Andersson L, Wardh I
BRITISH JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY 2006;44(1):24-7

Development of an index to measure oral health care priority among nursing staff
Wårdh I, Sörensen S
Gerodontology 2005;22(2):84-90

Oral bacteria and clinical variables in dependent individuals at a special facility
Wårdh I, Wikström M, Sörensen S
International journal of dental hygiene 2004;2(4):185-92

Oral health education for nursing personnel; experiences among specially trained oral care aides: One-year follow-up interviews with oral care aides at a nursing facility
Wardh I, Hallberg Lrm, Berggren U, Andersson L, Sorensen S
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES 2003;17(3):250-6

Assessments of oral health care in dependent older persons in nursing facilities
Wardh I, Berggren U, Andersson L, Sorensen S
ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA 2002;60(6):330-6

Dental auscultation for nursing personnel as a model of oral health care education: development, baseline, and 6-month follow-up assessments
Wardh I, Berggren U, Hallberg Lrm, Andersson L, Sorensen S
ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA 2002;60(1):13-9

Oral health care - A low priority in nursing - In-depth interviews with nursing staff
Wardh I, Hallberg Lrm, Berggren U, Andersson L, Sorensen S
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES 2000;14(2):137-42

Staff attitudes to oral health care. A comparative study of registered nurses, nursing assistants and home care aides
Wårdh I, Andersson L, Sörensen S
Gerodontology 1997;14(1):28-32

Visa alla publikationer

Karta