This page in English
Laddar profil information

Om mig

Utbildning: Doctor of Chiropractic från the Anglo-European College of Chiropractic, England
Klinisk erfarenhet: Leg kiropraktor sedan 1990.

Nationalitet: Norsk

Utbildning

Doctor of Chiropractic från the Anglo-European College of Chiropractic, England 1990

PhD från Karolinska Institutet, 2011.

Forskningsbeskrivning

Mitt forsknings område är förloppet av ländryggssmärta, dvs. hur smärtan utvecklas över tid.  För att utföra upprepade mätningar på en stor grupp individer används en relativt ny metod för datainsamling: text meddelanden (SMS) och mobil telefoni. Veckovisa mätningar möjliggör studier av ett detaljerad förlopp både på individ- och grupp-nivå. Det kliniska förloppet kan sedan användas som grund för att identifiera subgrupper bland patienterna.

Mitt post-doc projekt undersöker preventiva insatser för återkommande och långvarig ländryggssmärta.  Två existerande strategier för ett förebyggande omhändertagande undersöks för att beräkna effekt och kostnadseffektivitet.

Akademiska priser och utmärkelser

2010: Jean Robert Junior Research Prize (the European Academic Chiropractic Research Council).

Dokument

Laddar publikationer