This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag avlade läkarexamen vid Umeå Universitet 1987 och blev specialist i onkologi 1994. Under åren 1985-2007 arbetade jag kliniskt, efter 1998 parallellt med en akademisk tjänst. Merparten av det kliniska arbetet skedde på onkologiska kliniken i Umeå, där jag bl.a. under åren 1997-2001 var ansvarig för onkologisk behandling av magtarmtumörer i norra sjukvårdsregionen. Jag har också initierat och byggt upp en cancergenetisk mottagning vid Norrlands universitetssjukhus där genetisk rådgivning ges till familjer med misstänkt ärftlig cancer.

Jag disputerade 1995 vid Umeå Universitet på en avhandling om prostatacancerepidemiologi. Efter en post-doc period på Johns Hopkins i Baltimore 1996-97 återkom jag till Umeå universitet där jag blev lektor (1998) och professor (2002) i onkologi. Mitt forskningsområde är prostatacancergenetik och kliniska tillämpningar av olika genetiska markörer. Jag anställdes som professor i cancerepidemiologi vid Karolinska Institutet augusti 2005 vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik. Jag var vikarierande prorektor på Karolinska Institutet mars-december 2016.

Nuvarande position och uppdrag

 • Professor i cancerepidemiologi, KI

Utbildning

 • Läkarexamen 1987 och specialist i onkologi 1994
 • Medicine doktor 1995, Umeå Universitet
 • Post doc vid Johns Hopkins Hospital, 1996
 • Professor i onkologi Umeå Universitet, 2002

Forskningsbeskrivning

Min forskning koncentreras på att identifiera nya markörer för både risken att få prostatacancer och för prognosen för denna sjukdom när den väl diagnosticerats. Två huvudlinjer finns idag:

Identifikation och klinisk implementering av nya biomarkörer vid prostatacancer

Sedan 15 år tillbaka har min forskning varit inriktad på att identifiera medfödda genetiska variationer (SNPs) som är associerade med prostatacancer. Vår forskargrupp har tillsammans med ett internationellt konsortium, PRACTICAL, identifierat ett flertal av de idag kända 70 SNPs som associerade med prostatacancer. Dessutom har vi ett program för att identifiera nya biomarkörer (proteiner) i blodet. Vi försöker i dessa studier både hitta markörer som identifierar prostatacancer samt ännu viktigare de som är associerade med den aggressiva formen av prostatacancer.

Under 2010-2012 så inkluderade vi ca 26 000 män i STHLM2-studien (se länk längre ner) där vi systematiskt har validerat både nya och gamla biomarkörer. Som en logisk fortsättning på detta projekt så startade vi under hösten 2012 en stor randomiserad diagnostik klinisk studie STHLM3 (se länk längre ner) där vi jämför PSA med en kombinationspanel baserad på andra biomarkörer (både genetiska och proteiner).

Clinical Sequencing of Cancer in Sweden (ClinSeq)

I ClinSeq-projektet utvecklar vi nya diagnostiska tester vid cancer med hjälp av “next generation sequencing” (NGS). Vi kombinerar DNA- och RNA-sekvensering av tumörer.

1) Liquid biopsy: Från ett vanligt blodprov kan vi med avancerade metoder utvinna små DNA-bitar (ctDNA) från patientens tumör. Vi utvecklar liquid biopsy-analyser för män med spridd prostatacancer i ProBio-projektet som startade 2016.

2) Prostatacancertumörer: Från de diagnostiska biopserna som tas från prostatakörteln utvinner vi DNA och RNA. Vi utvecklar nu ett prognostisk test som ska hjälpa läkaren att rekommendera behandling för patienten.

3) ALASCCA-studien: En stor nationell randomiserad multicenterstudie av 3900 patienter med tjock-och ändtarmscancer med start 2016 där ClinSeq-projektet står för tumöranalys. PI för projektet är professor Anna Marting.

Henrik Grönbergs forskning bedömdes av ERA-utvärderingen 2011 som "outstanding".

 

Övriga forskningsprojekt

 • STHLM-3
 • STHLM-2
 • STHLM-1
 • Linnécentrum för prevention av bröst- och prostatacancer
 • Familjer med ärftlig prostatacancer
 • Prostatacancer i Sverige (CAPS)
 • Livsstils- och genetiska faktorer i förloppet av lokaliserad prostatacancer (PROCAP)
 • Prostatacancer: oberoende genetiska markörer och livsstilsfaktorer

Fem utvalda publikationer

Akademiska priser och utmärkelser

 

Dokument

Publikationer

Summary statement on screening for prostate cancer in Europe
Heijnsdijk Eam, Bangma Ch, Borràs Jm, De Carvalho Tm, Castells X, Eklund M, et al
International journal of cancer 2018;142(4):741-746

Alcohol consumption and prostate cancer incidence and progression: A Mendelian randomisation study
Brunner C, Davies Nm, Martin Rm, Eeles R, Easton D, Kote-jarai Z, et al
International journal of cancer 2017;140(1):75-85

Comprehensive Profiling of the Androgen Receptor in Liquid Biopsies from Castration-resistant Prostate Cancer Reveals Novel Intra-AR Structural Variation and Splice Variant Expression Patterns
De Laere B, Van Dam Pj, Whitington T, Mayrhofer M, Diaz Eh, Van Den Eynden G, et al
European urology 2017;72(2):192-200

Detection of Prostate Cancer Using a Multistep Approach with Prostate-specific Antigen, the Stockholm 3 Test, and Targeted Biopsies: The STHLM3 MRI Project
Nordström T, Picker W, Aly M, Jäderling F, Adolfsson J, Ström P, et al
European urology focus 2017;():-

Effects of increasing the PSA cutoff to perform additional biomarker tests before prostate biopsy
Nordström T, Adolfsson J, Grönberg H, Eklund M
BMC urology 2017;17(1):92-

E-Science technologies in a workflow for personalized medicine using cancer screening as a case study
Spjuth O, Karlsson A, Clements M, Humphreys K, Ivansson E, Dowling J, et al
Journal of the American Medical Informatics Association : JAMIA 2017;24(5):950-957

Future directions in prostate cancer testing: a comment upon results from the prospective population-based diagnostic STHLM3 study-Grönberg H et al. Lancet Oncology. 2015 Nov 9; doi:10.1016/S1470-2045(15)00361-7
Nordström T, Eklund M, Grönberg H
World journal of urology 2017;35(6):895-896

Genetic profile of ductal adenocarcinoma of the prostate
Seipel Ah, Whitington T, Delahunt B, Samaratunga H, Mayrhofer M, Wiklund P, et al
Human pathology 2017;69():1-7

Height, selected genetic markers and prostate cancer risk: results from the PRACTICAL consortium
Lophatananon A, Stewart-brown S, Kote-jarai Z, Olama Aaa, Garcia Sb, Neal De, et al
British journal of cancer 2017;117(5):734-743

Investigating the possible causal role of coffee consumption with prostate cancer risk and progression using Mendelian randomization analysis
Taylor Ae, Martin Rm, Geybels Ms, Stanford Jl, Shui I, Eeles R, et al
International journal of cancer 2017;140(2):322-328

Molecular Differences between Screen-Detected and Interval Breast Cancers Are Largely Explained by PAM50 Subtypes
Li J, Ivansson E, Klevebring D, Tobin Np, Lindström Ls, Holm J, et al
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research 2017;23(10):2584-2592

SNP interaction pattern identifier (SIPI): an intensive search for SNP-SNP interaction patterns
Lin Hy, Chen Dt, Huang Py, Liu Yh, Ochoa A, Zabaleta J, et al
Bioinformatics (Oxford, England) 2017;33(6):822-833

Translating a Prognostic DNA Genomic Classifier into the Clinic: Retrospective Validation in 563 Localized Prostate Tumors
Lalonde E, Alkallas R, Chua Mlk, Fraser M, Haider S, Meng A, et al
European urology 2017;72(1):22-31

Validation of risk stratification models in acute myeloid leukemia using sequencing-based molecular profiling
Wang M, Lindberg J, Klevebring D, Nilsson C, Mer As, Rantalainen M, et al
Leukemia 2017;31(10):2029-2036

A population-based study on the association between educational length, prostate-specific antigen testing and use of prostate biopsies
Nordström T, Bratt O, Örtegren J, Aly M, Adolfsson J, Grönberg H
Scandinavian journal of urology 2016;50(2):104-9

Assessing the role of insulin-like growth factors and binding proteins in prostate cancer using Mendelian randomization: Genetic variants as instruments for circulating levels
Bonilla C, Lewis Sj, Rowlands Ma, Gaunt Tr, Davey Smith G, Gunnell D, et al
International journal of cancer 2016;139(7):1520-33

Atlas of prostate cancer heritability in European and African-American men pinpoints tissue-specific regulation
Gusev A, Shi H, Kichaev G, Pomerantz M, Li F, Long Hw, et al
Nature communications 2016;7():10979-

Balancing Overdiagnosis and Early Detection of Prostate Cancer using the Stockholm-3 Model
Nordström T, Grönberg H, Adolfsson J, Aly M, Eklund M
European urology focus 2016;():-

Blood lipids and prostate cancer: a Mendelian randomization analysis
Bull Cj, Bonilla C, Holly Jm, Perks Cm, Davies N, Haycock P, et al
Cancer medicine 2016;5(6):1125-36

Body mass index in relation to serum prostate-specific antigen levels and prostate cancer risk
Bonn Se, Sjölander A, Tillander A, Wiklund F, Grönberg H, Bälter K
International journal of cancer 2016;139(1):50-7

Cross-Cancer Genome-Wide Analysis of Lung, Ovary, Breast, Prostate, and Colorectal Cancer Reveals Novel Pleiotropic Associations
Fehringer G, Kraft P, Pharoah Pd, Eeles Ra, Chatterjee N, Schumacher Fr, et al
Cancer research 2016;76(17):5103-14

Determining breast cancer histological grade from RNA-sequencing data
Wang M, Klevebring D, Lindberg J, Czene K, Grönberg H, Rantalainen M
Breast cancer research : BCR 2016;18(1):48-

Evolving Recommendations on Prostate Cancer Screening
Brawley Ow, Thompson Im, Grönberg H
American Society of Clinical Oncology educational book. American Society of Clinical Oncology. Meeting 2016;35():e80-7

Gene regulatory mechanisms underpinning prostate cancer susceptibility
Whitington T, Gao P, Song W, Ross-adams H, Lamb Ad, Yang Y, et al
Nature genetics 2016;48(4):387-97

Genome-Wide Meta-Analyses of Breast, Ovarian, and Prostate Cancer Association Studies Identify Multiple New Susceptibility Loci Shared by at Least Two Cancer Types
Kar Sp, Beesley J, Amin Al Olama A, Michailidou K, Tyrer J, Kote-jarai Z, et al
Cancer discovery 2016;6(9):1052-67

Large-scale evaluation of SLC18A2 in prostate cancer reveals diagnostic and prognostic biomarker potential at three molecular levels
Haldrup C, Lynnerup As, Storebjerg Tm, Vang S, Wild P, Visakorpi T, et al
Molecular oncology 2016;10(6):825-37

PALB2, CHEK2 and ATM rare variants and cancer risk: data from COGS
Southey Mc, Goldgar De, Winqvist R, Pylkäs K, Couch F, Tischkowitz M, et al
Journal of medical genetics 2016;53(12):800-811

Polyunsaturated fatty acids and prostate cancer risk: a Mendelian randomisation analysis from the PRACTICAL consortium
Khankari Nk, Murff Hj, Zeng C, Wen W, Eeles Ra, Easton Df, et al
British journal of cancer 2016;115(5):624-31

Pubertal development and prostate cancer risk: Mendelian randomization study in a population-based cohort
Bonilla C, Lewis Sj, Martin Rm, Donovan Jl, Hamdy Fc, Neal De, et al
BMC medicine 2016;14():66-

Public interest in and acceptability of the prospect of risk-stratified screening for breast and prostate cancer
Koitsalu M, Sprangers Ma, Eklund M, Czene K, Hall P, Grönberg H, et al
Acta oncologica (Stockholm, Sweden) 2016;55(1):45-51

Repeat Prostate-Specific Antigen Tests Before Prostate Biopsy Decisions
Nordström T, Adolfsson J, Grönberg H, Eklund M
Journal of the National Cancer Institute 2016;108(12):-

Sequencing-based breast cancer diagnostics as an alternative to routine biomarkers
Rantalainen M, Klevebring D, Lindberg J, Ivansson E, Rosin G, Kis L, et al
Scientific reports 2016;6():38037-

Study design requirements for RNA sequencing-based breast cancer diagnostics
Mer As, Klevebring D, Grönberg H, Rantalainen M
Scientific reports 2016;6():20200-

Telomere structure and maintenance gene variants and risk of five cancer types
Karami S, Han Y, Pande M, Cheng I, Rudd J, Pierce Bl, et al
International journal of cancer 2016;139(12):2655-2670

The In Vitro Stability of Circulating Tumour DNA
Henao Diaz E, Yachnin J, Grönberg H, Lindberg J
PloS one 2016;11(12):e0168153-

The roles of stress and social support in prostate cancer mortality
Jan M, Bonn Se, Sjölander A, Wiklund F, Stattin P, Holmberg E, et al
Scandinavian journal of urology 2016;50(1):47-55

The STHLM3 prostate cancer diagnostic study: calibration, clarification, and comments
Eklund M, Grönberg H, Nordström T
Nature reviews. Clinical oncology 2016;13(6):-

The Stockholm-3 (STHLM3) Model can Improve Prostate Cancer Diagnostics in Men Aged 50-69 yr Compared with Current Prostate Cancer Testing
Eklund M, Nordström T, Aly M, Adolfsson J, Wiklund P, Brandberg Y, et al
European urology focus 2016;():-

Total antioxidant intake and prostate cancer in the Cancer of the Prostate in Sweden (CAPS) study. A case control study
Russnes Km, Möller E, Wilson Km, Carlsen M, Blomhoff R, Smeland S, et al
BMC cancer 2016;16():438-

A differential protein solubility approach for the depletion of highly abundant proteins in plasma using ammonium sulfate
Bollineni Rc, Guldvik Ij, Grönberg H, Wiklund F, Mills Ig, Thiede B
The Analyst 2015;140(24):8109-17

A Large-Scale Analysis of Genetic Variants within Putative miRNA Binding Sites in Prostate Cancer
Stegeman S, Amankwah E, Klein K, O'mara Ta, Kim D, Lin Hy, et al
Cancer discovery 2015;5(4):368-79

Body mass index and mortality in men with prostate cancer
Cantarutti A, Bonn Se, Adami Ho, Grönberg H, Bellocco R, Bälter K
The Prostate 2015;75(11):1129-36

Comparison Between the Four-kallikrein Panel and Prostate Health Index for Predicting Prostate Cancer
Nordström T, Vickers A, Assel M, Lilja H, Grönberg H, Eklund M
European urology 2015;68(1):139-46

Cross Cancer Genomic Investigation of Inflammation Pathway for Five Common Cancers: Lung, Ovary, Prostate, Breast, and Colorectal Cancer
Hung Rj, Ulrich Cm, Goode El, Brhane Y, Muir K, Chan At, et al
Journal of the National Cancer Institute 2015;107(11):-

Genetic determinants of telomere length and risk of common cancers: a Mendelian randomization study
Zhang C, Doherty Ja, Burgess S, Hung Rj, Lindström S, Kraft P, et al
Human molecular genetics 2015;24(18):5356-66

Genetic studies of body mass index yield new insights for obesity biology
Locke Ae, Kahali B, Berndt Si, Justice Ae, Pers Th, Day Fr, et al
Nature 2015;518(7538):197-206

Genome-wide association study of prostate cancer-specific survival
Szulkin R, Karlsson R, Whitington T, Aly M, Gronberg H, Eeles Ra, et al
Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology 2015;24(11):1796-800

Integration of copy number and transcriptomics provides risk stratification in prostate cancer: A discovery and validation cohort study
Ross-adams H, Lamb Ad, Dunning Mj, Halim S, Lindberg J, Massie Cm, et al
EBioMedicine 2015;2(9):1133-44

Integration of multiethnic fine-mapping and genomic annotation to prioritize candidate functional SNPs at prostate cancer susceptibility regions
Han Y, Hazelett Dj, Wiklund F, Schumacher Fr, Stram Do, Berndt Si, et al
Human molecular genetics 2015;24(19):5603-18

Multiple novel prostate cancer susceptibility signals identified by fine-mapping of known risk loci among Europeans
Amin Al Olama A, Dadaev T, Hazelett Dj, Li Q, Leongamornlert D, Saunders Ej, et al
Human molecular genetics 2015;24(19):5589-602

Ovarian cancer risk after salpingectomy: a nationwide population-based study
Falconer H, Yin L, Grönberg H, Altman D
Journal of the National Cancer Institute 2015;107(2):-

Physical activity and survival among men diagnosed with prostate cancer
Bonn Se, Sjölander A, Lagerros Yt, Wiklund F, Stattin P, Holmberg E, et al
Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology 2015;24(1):57-64

Polymorphisms In The Nitric-Oxide Synthase 2 Gene And Prostate Cancer Pathogenesis
Ryk C, De Verdier P, Montgomery E, Peter Wiklund N, Wiklund F, Grönberg H
Redox biology 2015;5():419-

Prediction of Individual Genetic Risk to Prostate Cancer Using a Polygenic Score
Practical Consortium, Australian Prostate Canc Bioresour, Szulkin R, Whitington T, Eklund M, Aly M, et al
PROSTATE 2015;75(13):1467-74

Prostate cancer screening in men aged 50-69 years (STHLM3): a prospective population-based diagnostic study
Grönberg H, Adolfsson J, Aly M, Nordström T, Wiklund P, Brandberg Y, et al
The Lancet. Oncology 2015;16(16):1667-76

Rapid increase in multidrug-resistant enteric bacilli blood stream infection after prostate biopsy - A 10-year population-based cohort study
Aly M, Dyrdak R, Nordström T, Jalal S, Weibull Ce, Giske Cg, et al
The Prostate 2015;75(9):947-56

The effects of height and BMI on prostate cancer incidence and mortality: a Mendelian randomization study in 20,848 cases and 20,214 controls from the PRACTICAL consortium
Davies Nm, Gaunt Tr, Lewis Sj, Holly J, Donovan Jl, Hamdy Fc, et al
Cancer causes & control : CCC 2015;26(11):1603-16

The Influence of Age and Sex on Genetic Associations with Adult Body Size and Shape: A Large-Scale Genome-Wide Interaction Study
Winkler Tw, Justice Ae, Graff M, Barata L, Feitosa Mf, Chu S, et al
PLoS genetics 2015;11(10):e1005378-

The risk of prostate cancer for men on aspirin, statin or antidiabetic medications
Nordström T, Clements M, Karlsson R, Adolfsson J, Grönberg H
European journal of cancer (Oxford, England : 1990) 2015;51(6):725-33

Tracking the origin of metastatic prostate cancer
Lindberg J, Kristiansen A, Wiklund P, Grönberg H, Egevad L
European urology 2015;67(5):819-22

Two susceptibility loci identified for prostate cancer aggressiveness
Berndt Si, Wang Z, Yeager M, Alavanja Mc, Albanes D, Amundadottir L, et al
Nature communications 2015;6():6889-

A genetic score can identify men at high risk for prostate cancer among men with prostate-specific antigen of 1-3 ng/ml
Nordström T, Aly M, Eklund M, Egevad L, Grönberg H
European urology 2014;65(6):1184-90

A meta-analysis of 87,040 individuals identifies 23 new susceptibility loci for prostate cancer
Al Olama Aa, Kote-jarai Z, Berndt Si, Conti Dv, Schumacher F, Han Y, et al
Nature genetics 2014;46(10):1103-9

A population-based assessment of germline HOXB13 G84E mutation and prostate cancer risk
Karlsson R, Aly M, Clements M, Zheng L, Adolfsson J, Xu J, et al
European urology 2014;65(1):169-76

Association analysis of 9,560 prostate cancer cases from the International Consortium of Prostate Cancer Genetics confirms the role of reported prostate cancer associated SNPs for familial disease
Int Consortium Prostate Canc Genet, Teerlink Cc, Thibodeau Sn, Mcdonnell Sk, Schaid Dj, Rinckleb A, et al
HUMAN GENETICS 2014;133(3):347-56

Body mass index and weight change in men with prostate cancer: progression and mortality
Bonn Se, Wiklund F, Sjölander A, Szulkin R, Stattin P, Holmberg E, et al
Cancer causes & control : CCC 2014;25(8):933-43

Clonal Hematopoiesis and Blood-Cancer Risk Inferred from Blood DNA Sequence
Genovese G, Kahler Ak, Handsaker Re, Lindberg J, Rose Sa, Bakhoum Sf, et al
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 2014;371(26):2477-87

Defining the role of common variation in the genomic and biological architecture of adult human height
Wood Ar, Esko T, Yang J, Vedantam S, Pers Th, Gustafsson S, et al
Nature genetics 2014;46(11):1173-86

Evaluation of exome sequencing to estimate tumor burden in plasma
Klevebring D, Neiman M, Sundling S, Eriksson L, Darai Ramqvist E, Celebioglu F, et al
PloS one 2014;9(8):e104417-

Fine-mapping the HOXB region detects common variants tagging a rare coding allele: evidence for synthetic association in prostate cancer
Saunders Ej, Dadaev T, Leongamornlert Da, Jugurnauth-little S, Tymrakiewicz M, Wiklund F, et al
PLoS genetics 2014;10(2):e1004129-

Hypermethylation of the GABRE~miR-452~miR-224 promoter in prostate cancer predicts biochemical recurrence after radical prostatectomy
Kristensen H, Haldrup C, Strand S, Mundbjerg K, Mortensen Mm, Thorsen K, et al
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research 2014;20(8):2169-81

Immunohistochemical profile of ductal adenocarcinoma of the prostate
Seipel Ah, Samaratunga H, Delahunt B, Wiklund F, Wiklund P, Lindberg J, et al
Virchows Archiv : an international journal of pathology 2014;465(5):559-65

N-acetyl-L-aspartyl-L-glutamate peptidase-like 2 is overexpressed in cancer and promotes a pro-migratory and pro-metastatic phenotype
Whitaker Hc, Shiong Ll, Kay Jd, Grönberg H, Warren Ay, Seipel A, et al
Oncogene 2014;33(45):5274-87

A genome-wide assessment of variability in human serum metabolism
Hong Mg, Karlsson R, Magnusson Pk, Lewis Mr, Isaacs W, Zheng Ls, et al
Human mutation 2013;34(3):515-24

A meta-analysis of genome-wide association studies to identify prostate cancer susceptibility loci associated with aggressive and non-aggressive disease
Practical Consortium, Australian Prostate Canc, Uk Protect Study Collaborators, British Assoc Urological Surg, Al Olama Aa, Kote-jarai Z, et al
HUMAN MOLECULAR GENETICS 2013;22(2):408-15

Coffee and risk of prostate cancer incidence and mortality in the Cancer of the Prostate in Sweden Study
Wilson Km, Bälter K, Möller E, Adami Ho, Andrén O, Andersson So, et al
Cancer causes & control : CCC 2013;24(8):1575-81

Exome sequencing of prostate cancer supports the hypothesis of independent tumour origins
Lindberg J, Klevebring D, Liu W, Neiman M, Xu J, Wiklund P, et al
European urology 2013;63(2):347-53

Fine-mapping identifies multiple prostate cancer risk loci at 5p15, one of which associates with TERT expression
Practical Consortium, Uk Protect Study Collaborators, Uk Genetic Prostate Canc, Cogs-cruk Gwas-ellipse Part, Kote-jarai Z, Saunders Ej, et al
HUMAN MOLECULAR GENETICS 2013;22(12):2520-8

Genetic markers associated with early cancer-specific mortality following prostatectomy
Liu Wn, Xie Cmc, Thomas Cy, Kim St, Lindberg J, Egevad L, et al
CANCER 2013;119(13):2405-12

Genome-wide Association Study Identifies Loci at ATF7IP and KLK2 Associated with Percentage of Circulating Free PSA
Jin Gf, Zheng Sl, Lilja H, Kim St, Tao S, Gao Zr, et al
NEOPLASIA 2013;15(1):95-101

Genome-wide meta-analysis identifies 11 new loci for anthropometric traits and provides insights into genetic architecture
Berndt Si, Gustafsson S, Magi R, Ganna A, Wheeler E, Feitosa Mf, et al
NATURE GENETICS 2013;45(5):501-12

GWAS of 126,559 Individuals Identifies Genetic Variants Associated with Educational Attainment
Lifelines Cohort Study, Rietveld Ca, Medland Se, Derringer J, Yang J, Esko T, et al
SCIENCE 2013;340(6139):1467-71

HOXB13 is a susceptibility gene for prostate cancer: results from the International Consortium for Prostate Cancer Genetics (ICPCG)
Int Consortium Prostate Canc Genet, Xu Jf, Lange Em, Lu Ly, Zheng Sql, Wang Z, et al
HUMAN GENETICS 2013;132(1):5-14

Identification of 23 new prostate cancer susceptibility loci using the iCOGS custom genotyping array
Practical Prostate Canc Assoc Grp, Uk Protect Prostate Testing Canc, Uk Genetic Prostate Canc Study, Australian Prostate Canc, Cogs-canc Res Uk Gwas-ellipse Part, Eeles Ra, et al
NATURE GENETICS 2013;45(4):385-91

Lifetime body size and prostate cancer risk in a population-based case-control study in Sweden
Möller E, Adami Ho, Mucci La, Lundholm C, Bellocco R, Johansson Je, et al
Cancer causes & control : CCC 2013;24(12):2143-55

Mediterranean Diet Score and prostate cancer risk in a Swedish population-based case-control study
Möller E, Galeone C, Andersson Tm, Bellocco R, Adami Ho, Andrén O, et al
Journal of nutritional science 2013;2():e15-

Prostate-specific antigen (PSA) testing is prevalent and increasing in Stockholm County, Sweden, Despite no recommendations for PSA screening: results from a population-based study, 2003-2011
Nordström T, Aly M, Clements Ms, Weibull Ce, Adolfsson J, Grönberg H
European urology 2013;63(3):419-25

Sex-stratified Genome-wide Association Studies Including 270,000 Individuals Show Sexual Dimorphism in Genetic Loci for Anthropometric Traits
Magic Investigators, Diagram Consortium, Randall Jc, Winkler Tw, Kutalik Z, Berndt Si, et al
PLOS GENETICS 2013;9(6):e1003500-

The mitochondrial and autosomal mutation landscapes of prostate cancer
Lindberg J, Mills Ig, Klevebring D, Liu W, Neiman M, Xu J, et al
European urology 2013;63(4):702-8

The Mutational Landscape of Prostate Cancer
Barbieri Ce, Bangma Ch, Bjartell A, Catto Jwf, Culig Z, Gronberg H, et al
EUROPEAN UROLOGY 2013;64(4):567-76

A genome-wide search for loci interacting with known prostate cancer risk-associated genetic variants
Tao S, Wang Z, Feng Jj, Hsu Fc, Jin Gf, Kim St, et al
CARCINOGENESIS 2012;33(3):598-603

Analysis of Xq27-28 linkage in the international consortium for prostate cancer genetics (ICPCG) families
Int Consortium Prostate Canc Genet, Bailey-wilson Je, Childs Ej, Cropp Cd, Schaid Dj, Xu Jf, et al
BMC MEDICAL GENETICS 2012;:46-

Association of prostate cancer risk with snps in regions containing androgen receptor binding sites captured by ChIP-On-chip analyses
Lu Yz, Sun Jl, Kader Ak, Kim St, Kim Jw, Liu Wn, et al
PROSTATE 2012;72(4):376-85

Biochemical Recurrence After Robot-assisted Radical Prostatectomy in a European Single-centre Cohort with a Minimum Follow-up Time of 5 Years
Sooriakumaran P, Haendler L, Nyberg T, Gronberg H, Nilsson A, Carlsson S, et al
EUROPEAN UROLOGY 2012;62(5):768-74

Chromosomes 4 and 8 implicated in a genome wide SNP linkage scan of 762 prostate cancer families collected by the ICPCG
Int Consortium Prostate Canc, Lu Ly, Cancel-tassin G, Valeri A, Cussenot O, Lange Em, et al
PROSTATE 2012;72(4):410-26

Genome-wide association study in Chinese men identifies two new prostate cancer risk loci at 9q31.2 and 19q13.4
Xu Jf, Mo Zn, Ye Dw, Wang Ml, Liu F, Jin Gf, et al
NATURE GENETICS 2012;44(11):1231-5

Identification of New Differentially Methylated Genes That Have Potential Functional Consequences in Prostate Cancer
Kim Jw, Kim St, Turner Ar, Young T, Smith S, Liu Wn, et al
PLOS ONE 2012;7(10):e48455-

Identification of novel CHD1-associated collaborative alterations of genomic structure and functional assessment of CHD1 in prostate cancer
Liu W, Lindberg J, Sui G, Luo J, Egevad L, Li T, et al
ONCOGENE 2012;31(35):3939-48

Library preparation and multiplex capture for massive parallel sequencing applications made efficient and easy
Neiman M, Sundling S, Grönberg H, Hall P, Czene K, Lindberg J, et al
PloS one 2012;7(11):e48616-

Prostate cancer risk variants are not associated with disease progression
Szulkin R, Holmberg E, Stattin P, Xu Jf, Zheng Sg, Palmgren J, et al
PROSTATE 2012;72(1):30-9

The Nordic Nutrition Recommendations and prostate cancer risk in the Cancer of the Prostate in Sweden (CAPS) study
Moller E, Galeone C, Adami Ho, Adolfsson J, Andersson Tml, Bellocco R, et al
PUBLIC HEALTH NUTRITION 2012;15(10):1897-908

Validation of prostate cancer risk-related loci identified from genome-wide association studies using family-based association analysis: evidence from the International Consortium for Prostate Cancer Genetics (ICPCG)
Jin Gf, Lu Ly, Cooney Ka, Ray Am, Zuhlke Ka, Lange Em, et al
HUMAN GENETICS 2012;131(7):1095-103

A Genome-Wide Survey over the ChIP-On-Chip Identified Androgen Receptor-Binding Genomic Regions Identifies a Novel Prostate Cancer Susceptibility Locus at 12q13.13
Feng Jj, Sun Jl, Kim St, Lu Yz, Wang Z, Zhang Z, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2011;20(11):2396-403

Dietary supplement use patterns in men with prostate cancer: the Cancer Prostate Sweden Study
Westerlund A, Steineck G, Balter K, Stattin P, Gronberg H, Hedelin M
ANNALS OF ONCOLOGY 2011;22(4):967-72

Early detection of prostate cancer with emphasis on genetic markers
Aly M, Wiklund F, Gronberg H
ACTA ONCOLOGICA 2011;:18-23

Fine mapping of a region of chromosome 11q13 reveals multiple independent loci associated with risk of prostate cancer
Chung Cc, Ciampa J, Yeager M, Jacobs Kb, Berndt Si, Hayes Rb, et al
HUMAN MOLECULAR GENETICS 2011;20(14):2869-78

Genetic Variants in the LEPR, CRY1, RNASEL, IL4, and ARVCF Genes Are Prognostic Markers of Prostate Cancer-Specific Mortality
Lin Dw, Fitzgerald Lm, Fu R, Kwon Em, Zheng Sl, Kolb S, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2011;20(9):1928-36

Genome-wide association study identifies new prostate cancer susceptibility loci
Schumacher Fr, Berndt Si, Siddiq A, Jacobs Kb, Wang Zm, Lindstrom S, et al
HUMAN MOLECULAR GENETICS 2011;20(19):3867-75

Genome-wide copy-number variation analysis identifies common genetic variants at 20p13 associated with aggressiveness of prostate cancer
Jin Gf, Sun Js, Liu Wn, Zhang Z, Chu Lw, Kim St, et al
CARCINOGENESIS 2011;32(7):1057-62

Germ-line sequence variants of PTEN do not have an important role in hereditary and non-hereditary prostate cancer susceptibility
Xie Cc, Lu Ly, Sun Jl, Zheng Sl, Isaacs Wb, Gronberg H, et al
JOURNAL OF HUMAN GENETICS 2011;56(7):496-502

Inherited Genetic Markers Discovered to Date Are Able to Identify a Significant Number of Men at Considerably Elevated Risk for Prostate Cancer
Sun Jl, Kader Ak, Hsu Fc, Kim St, Zhu Y, Turner Ar, et al
PROSTATE 2011;71(4):421-30

Large-scale fine mapping of the HNF1B locus and prostate cancer risk
Berndt Si, Sampson J, Yeager M, Jacobs Kb, Wang Zm, Hutchinson A, et al
HUMAN MOLECULAR GENETICS 2011;20(16):3322-9

Ovarian cancer linked to lynch syndrome typically presents as early-onset, non-serous epithelial tumors
Ketabi Z, Bartuma K, Bernstein I, Malander S, Gronberg H, Bjorck E, et al
GYNECOLOGIC ONCOLOGY 2011;121(3):462-5

Polygenic Risk Score Improves Prostate Cancer Risk Prediction: Results from the Stockholm-1 Cohort Study
Aly M, Wiklund F, Xu Jf, Isaacs Wb, Eklund M, D'amato M, et al
EUROPEAN UROLOGY 2011;60(1):21-8

Risk of Prostate Cancer after Trans Urethral Resection of BPH: A Cohort and Nested Case-Control Study
Karlsson Ct, Wiklund F, Grönberg H, Bergh A, Melin B
Cancers 2011;3(4):4127-38

Seven prostate cancer susceptibility loci identified by a multi-stage genome-wide association study
Practctical Consortium, Australian Prostate Canc Bioresour, Uk Protect Study Collaborators, Uk Genetic Prostate Canc Study Col, Kote-jarai Z, Al Olama Aa, et al
NATURE GENETICS 2011;43(8):785-91

Targeted prostate cancer screening in men with mutations in BRCA1 and BRCA2 detects aggressive prostate cancer: preliminary analysis of the results of the IMPACT study
Impact Study Collaborators, Mitra Av, Bancroft Ek, Barbachano Y, Page Ec, Foster Cs, et al
BJU INTERNATIONAL 2011;107(1):28-39

The Genetic Structure of the Swedish Population
Humphreys K, Grankvist A, Leu M, Hall P, Liu Jj, Ripatti S, et al
PLOS ONE 2011;6(8):e22547-

Alcohol influence on acrylamide to glycidamide metabolism assessed with hemoglobin-adducts and questionnaire data
Vikstrom Ac, Wilson Km, Paulsson B, Athanassiadis I, Gronberg H, Adami Ho, et al
FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY 2010;48(3):820-4

Analysis of lipid pathway genes indicates association of sequence variation near SREBF1/TOM1L2/ATPAF2 with dementia risk
Reynolds Ca, Hong Mg, Eriksson Uk, Blennow K, Wiklund F, Johansson B, et al
HUMAN MOLECULAR GENETICS 2010;19(10):2068-78

Association analyses of 249,796 individuals reveal 18 new loci associated with body mass index
Magic, Speliotes Ek, Willer Cj, Berndt Si, Monda Kl, Thorleifsson G, et al
NATURE GENETICS 2010;42(11):937-48

Blood Biomarker Levels to Aid Discovery of Cancer-Related Single-Nucleotide Polymorphisms: Kallikreins and Prostate Cancer
Klein Rj, Hallden C, Cronin Am, Ploner A, Wiklund F, Bjartell As, et al
CANCER PREVENTION RESEARCH 2010;3(5):611-9

Comparison of Two Methods for Estimating Absolute Risk of Prostate Cancer Based on Single Nucleotide Polymorphisms and Family History
Hsu Fc, Sun Jl, Zhu Y, Kim St, Jin T, Zhang Z, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2010;19(4):1083-8

Evaluation of Association of HNF1B Variants with Diverse Cancers: Collaborative Analysis of Data from 19 Genome-Wide Association Studies
Panscan Consortium, Australian Melanoma Family Study I, Elliott Ks, Zeggini E, Mccarthy Mi, Gudmundsson J, et al
PLOS ONE 2010;5(5):e10858-

Genome-Wide Linkage Analysis of 1,233 Prostate Cancer Pedigrees From the International Consortium for Prostate Cancer Genetics Using Novel sum LINK and sum LOD Analyses
Int Consortium Prostate Canc Genet, Christensen Gb, Baffoe-bonnie Ab, George A, Powell I, Bailey-wilson Je, et al
PROSTATE 2010;70(7):735-44

Hundreds of variants clustered in genomic loci and biological pathways affect human height
Procardis Consortium, Allen Hl, Estrada K, Lettre G, Berndt Si, Weedon Mn, et al
NATURE 2010;467(7317):832-8

Inherited genetic variant predisposes to aggressive but not indolent prostate cancer
Xu Jf, Zheng Sl, Isaacs Sd, Wiley Ke, Wiklund F, Sun Jl, et al
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2010;107(5):2136-40

Macrophage inhibitory cytokine-1 (MIC-1/GDF15): a new marker of all-cause mortality
Wiklund Fe, Bennet Am, Magnusson Pke, Eriksson Uk, Lindmark F, Wu Ly, et al
AGING CELL 2010;9(6):1057-64

NordicDB: a Nordic pool and portal for genome-wide control data
Leu M, Humphreys K, Surakka I, Rehnberg E, Muilu J, Rosenstrom P, et al
EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS 2010;18(12):1322-6

Refining the Prostate Cancer Genetic Association within the JAZF1 Gene on Chromosome 7p15.2
Prokunina-olsson L, Fu Yp, Tang W, Jacobs Kb, Hayes Rb, Kraft P, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2010;19(5):1349-55

Risk of Renal Cell Carcinoma After Hysterectomy
Altman D, Yin L, Johansson A, Lundholm C, Gronberg H
ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE 2010;170(22):2011-6

Sequence Variants in the TLR4 and TLR6-1-10 Genes and Prostate Cancer Risk. Results Based on Pooled Analysis from Three Independent Studies
Lindstrom S, Hunter Dj, Gronberg H, Stattin P, Wiklund F, Xu Jf, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2010;19(3):873-6

Toward Next Generation Plasma Profiling via Heat-induced Epitope Retrieval and Array-based Assays
Schwenk Jm, Igel U, Neiman M, Langen H, Becker C, Bjartell A, et al
MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS 2010;9(11):2497-507

Acrylamide exposure measured by food frequency questionnaire and hemoglobin adduct levels and prostate cancer risk in the Cancer of the Prostate in Sweden Study
Wilson Km, Balter K, Adami Ho, Gronberg H, Vikstrom Ac, Paulsson B, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2009;124(10):2384-90

A Novel Prostate Cancer Susceptibility Locus at 19q13
Hsu Fc, Sun Jl, Wiklund F, Isaacs Sd, Wiley Ke, Purcell Ld, et al
CANCER RESEARCH 2009;69(7):2720-3

Association of a Germ-Line Copy Number Variation at 2p24.3 and Risk for Aggressive Prostate Cancer
Liu Wn, Sun Js, Li G, Zhu Y, Zhang S, Kim St, et al
CANCER RESEARCH 2009;69(6):2176-9

Association of Reported Prostate Cancer Risk Alleles With PSA Levels Among Men Without a Diagnosis of Prostate Cancer
Wiklund F, Zheng Sl, Sun Jl, Adami Ho, Lilja H, Hsu Fc, et al
PROSTATE 2009;69(4):419-27

Birth Characteristics and Risk of Prostate Cancer: the Contribution of Genetic Factors
Cnattingius S, Lundberg F, Sandin S, Gronberg H, Iliadou A
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2009;18(9):2422-6

Established Prostate Cancer Susceptibility Variants are not Associated with Disease Outcome
Wiklund Fe, Adami Ho, Zheng Sl, Stattin P, Isaacs Wb, Gronberg H, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2009;18(5):1659-62

Estimation of Absolute Risk for Prostate Cancer Using Genetic Markers and Family History
Xu Jf, Sun Jel, Kader Ak, Lindstrom S, Wiklund F, Hsu Fc, et al
PROSTATE 2009;69(14):1565-72

Fine-Mapping and Family-Based Association Analyses of Prostate Cancer Risk Variants at Xp11
Lu Ly, Sun Jl, Isaacs Sd, Wiley Ke, Smith S, Pruett K, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2009;18(7):2132-6

Fine mapping association study and functional analysis implicate a SNP in MSMB at 10q11 as a causal variant for prostate cancer risk
Chang Bl, Cramer Sd, Wiklund F, Isaacs Sd, Stevens Vl, Sun J, et al
HUMAN MOLECULAR GENETICS 2009;18(7):1368-75

Genetic and Plasma Variation of Insulin-Like Growth Factor Binding Proteins in Relation to Prostate Cancer Incidence and Survival
Johansson M, Mckay Jd, Rinaldi S, Wiklund F, Adami Ho, Gronberg H, et al
PROSTATE 2009;69(12):1281-91

Genetic Variants and Family History Predict Prostate Cancer Similar to Prostate-Specific Antigen
Zheng Sl, Sun Jl, Wiklund F, Gao Zg, Stattin P, Purcell Ld, et al
CLINICAL CANCER RESEARCH 2009;15(3):1105-11

Genetic Variation in the SST Gene and its Receptors in Relation to Circulating Levels of Insulin-Like Growth Factor-I, IGFBP3, and Prostate Cancer Risk
Johansson M, Mckay Jd, Wiklund F, Rinaldi S, Hallmans G, Balter K, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2009;18(5):1644-50

Genetic variation in the upstream region of ERG and prostate cancer
Lindstrom S, Adami Ho, Balter K, Xu Jf, Zheng Sl, Sun Jl, et al
CANCER CAUSES & CONTROL 2009;20(7):1173-80

Germline mutation screening of the Saethre-Chotzen-associated genes TWIST1 and FGFR3 in families with BRCA1/2-negative breast cancer
Bergman A, Sahlin P, Emanuelsson M, Caren H, Tarnow P, Martinsson T, et al
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY AND HAND SURGERY 2009;43(5):251-5

Identification of a new prostate cancer susceptibility locus on chromosome 8q24
Yeager M, Chatterjee N, Ciampa J, Jacobs Kb, Gonzalez-bosquet J, Hayes Rb, et al
NATURE GENETICS 2009;41(10):1055-7

Macrophage Inhibitory Cytokine 1: A New Prognostic Marker in Prostate Cancer
Brown Da, Lindmark F, Stattin P, Balter K, Adami Ho, Zheng Sl, et al
CLINICAL CANCER RESEARCH 2009;15(21):6658-64

Sequence Variants at 22q13 Are Associated with Prostate Cancer Risk
Sun Jl, Zheng Sl, Wiklund F, Isaacs Sd, Li G, Wiley Ke, et al
CANCER RESEARCH 2009;69(1):10-5

Serum calcium and the risk of prostate cancer
Halthur C, Johansson Alv, Almquist M, Malm J, Gronberg H, Manjer J, et al
CANCER CAUSES & CONTROL 2009;20(7):1205-14

Toll-like Receptor Signaling Pathway Variants and Prostate Cancer Mortality
Stark Jr, Wiklund F, Gronberg H, Schumacher F, Sinnott Ja, Stampfer Mj, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2009;18(6):1859-63

Two Independent Prostate Cancer Risk-Associated Loci at 11q13
Zheng Sl, Stevens Vl, Wiklund F, Isaacs Sd, Sun Jl, Smith S, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2009;18(6):1815-20

A multigenic approach to evaluating prostate cancer risk in a systematic replication study
Hsu Fc, Lindstrom S, Sun Jl, Wiklund F, Chen Sh, Adami Ho, et al
CANCER GENETICS AND CYTOGENETICS 2008;183(2):94-8

Association between sequence variants at 17q12 and 17q24.3 and prostate cancer risk in European and African Americans
Sun Jl, Purcell L, Gao Zr, Isaacs Sd, Wiley Ke, Hsu Fc, et al
PROSTATE 2008;68(7):691-7

A support vector machine approach for detecting gene-gene interaction
Chen Sh, Sun J, Dimitrov L, Turner Ar, Adams Ts, Meyers Da, et al
GENETIC EPIDEMIOLOGY 2008;32(2):152-67

Cancer in the Sami population of Sweden in relation to lifestyle and genetic factors
Hassler S, Sjolander P, Gronberg H, Johansson R, Damber L
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2008;23(4):273-80

Chromosome 8q24 risk variants in hereditary and non-hereditary prostate cancer patients
Sun Jl, Lange Em, Isaacs Sd, Liu Wn, Wiley Ke, Lange L, et al
PROSTATE 2008;68(5):489-97

Clinical characterization and the mutation spectrum in Swedish adenomatous polyposis families
Kanter-smoler G, Fritzell K, Rohlin A, Engwall Y, Hallberg B, Bergman A, et al
BMC MEDICINE 2008;:10-

Common sequence variants on 2p15 and Xp11.22 confer susceptibility to prostate cancer
Gudmundsson J, Sulem P, Rafnar T, Bergthorsson Jt, Manolescu A, Gudbjartsson D, et al
NATURE GENETICS 2008;40(3):281-3

Cumulative association of five genetic variants with prostate cancer
Zheng Sl, Sun Jl, Wiklund F, Smith S, Stattin P, Li G, et al
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 2008;358(9):910-9

Cumulative effect of five genetic variants on prostate cancer risk in multiple study populations
Sun Jl, Chang Bl, Isaacs Sd, Wiley Ke, Wiklund F, Stattin P, et al
PROSTATE 2008;68(12):1257-62

Evidence for two independent prostate cancer risk-associated loci in the HNF1B gene at 17q12
Sun J, Zheng Sl, Wiklund F, Isaacs Sd, Purcell Ld, Gao Z, et al
NATURE GENETICS 2008;40(10):1153-5

Family-based samples can play an important role in genetic association studies
Lange Em, Sun Jl, Lange La, Zheng L, Duggan D, Carpten Jd, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2008;17(9):2208-14

Five genetic variants associated with prostate cancer - Reply
Xu Jf, Isaacs Wb, Gronberg H
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 2008;358(25):2741-2741

Interaction between Single Nucleotide Polymorphisms in Selenoprotein P and Mitochondrial Superoxide Dismutase Determines Prostate Cancer Risk
Cooper Ml, Adami Ho, Gronberg H, Wiklund F, Green Fr, Rayman Mp
CANCER RESEARCH 2008;68(24):10171-7

Lifetime total physical activity and prostate cancer risk: a population-based case-control study in Sweden
Wiklund F, Lageros Yt, Chang E, Balter K, Johansson Je, Adami Ho, et al
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2008;23(11):739-46

Mutation screening of fumarate hydratase by multiplex ligation-dependent probe amplification: detection of exonic deletion in a patient with leiomyomatosis and renal cell cancer
Ahvenainen T, Lehtonen Hj, Lehtonen R, Vahteristo P, Aittomaki K, Baynam G, et al
CANCER GENETICS AND CYTOGENETICS 2008;183(2):83-8

The UGT2B17 gene deletion is not associated with prostate cancer risk
Olsson M, Lindstrom S, Haggkvist B, Adami Ho, Balter K, Stattin P, et al
PROSTATE 2008;68(5):571-5

A hypothesis-generating search for new genetic breast cancer syndromes - a national study in 803 Swedish families
S Swedish Oncogenetic Study Grp, Von Wachenfeldt A, Lindblom A, Gronberg H, Einbeigi Z, Rosenquist R, et al
HEREDITARY CANCER IN CLINICAL PRACTICE 2007;5(1):17-24

Association between two unlinked loci at 8q24 and prostate cancer risk among European Americans
Zheng Sl, Sun Jl, Cheng Y, Li G, Hsu Fc, Zhu Y, et al
JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 2007;99(20):1525-33

Association of frequent consumption of fatty fish with prostate cancer risk is modified by COX-2 polymorphism
Hedelin M, Chang Et, Wiklund F, Bellocco R, Klint A, Adolfsson J, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2007;120(2):398-405

Compelling evidence for a prostate cancer gene at 22q12.3 by the International Consortium for Prostate Cancer Genetics
Int Consortium Prostate Canc Genet, Camp Nj, Cannon-albright La, Farnham Jm, Baffoe-bonnie Ab, George A, et al
HUMAN MOLECULAR GENETICS 2007;16(11):1271-8

Comprehensive evaluation of genetic variation in the IGF1 gene and risk of prostate cancer
Johansson M, Mckay Jd, Stattin P, Canzian F, Boillot C, Wiklund F, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2007;120(3):539-42

Detection of Escherichia coli 16S RNA and cytotoxic necrotizing factor 1 gene in benign prostate hyperplasia
Bergh J, Marklund I, Thellenberg-karlsson C, Gronberg H, Elgh F, Alexeyev Oa
EUROPEAN UROLOGY 2007;51(2):457-62

Familial concordance in cancer survival: a Swedish population-based study
Lindstrom Ls, Hall P, Hartman M, Wiklund F, Gronberg H, Czene K
LANCET ONCOLOGY 2007;8(11):1001-6

Genetic variability in inflammation pathways and prostate cancer risk
Sun Jl, Turner A, Xu Jf, Gronberg H, Isaacs W
UROLOGIC ONCOLOGY-SEMINARS AND ORIGINAL INVESTIGATIONS 2007;25(3):250-9

Haplotype-based analysis of common variation in the growth hormone receptor gene and prostate cancer risk
Mckay Jd, Kaaks R, Johansson M, Biessy C, Wiklund F, Balter K, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2007;16(1):169-73

Implications for prostate cancer of insulin-like growth factor-I (IGF-I) genetic variation and circulating IGF-I levels
Johansson M, Mckay Jd, Wiklund F, Rinaldi S, Verheus M, Van Gils Ch, et al
JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 2007;92(12):4820-6

Inflammation in prostate carcinogenesis
De Marzo Am, Platz Ea, Sutcliffe S, Xu Jf, Gronberg H, Drake Cg, et al
NATURE REVIEWS CANCER 2007;7(4):256-69

Inherited variation in hormone-regulating genes and prostate cancer survival
Lindstrom S, Adami Ho, Balter Ka, Xu J, Zheng Sl, Stattin P, et al
CLINICAL CANCER RESEARCH 2007;13(17):5156-61

Lactase persistence, dietary intake of milk, and the risk for prostate cancer in Sweden and Finland
Torniainen S, Hedelin M, Autio V, Rasinpera H, Balter Ka, Klint A, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2007;16(5):956-61

No link between viral findings in the prostate and subsequent cancer development
Bergh J, Marklund I, Gustavsson C, Wiklund F, Gronberg H, Allard A, et al
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2007;96(1):137-9

The MTHFR 677C -> T polymorphism and risk of prostate cancer: results from the CAPS study
Johansson M, Van Guelpen B, Hultdin J, Wiklund F, Adami Ho, Balter K, et al
CANCER CAUSES & CONTROL 2007;18(10):1169-74

Two genome-wide association studies of aggressive prostate cancer implicate putative prostate tumor suppressor gene DAB21P
Duggan D, Zheng Sl, Knowlton M, Benitez D, Dimitrov L, Wiklund F, et al
JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 2007;99(24):1836-44

Women with Saethre-Chotzen syndrome are at increased risk of breast cancer
Sahlin P, Windh P, Lauritzen C, Ernanuelsson M, Gronberg H, Stenman G
GENES CHROMOSOMES & CANCER 2007;46(7):656-60

A common variant associated with prostate cancer in European and African populations
Amundadottir Lt, Sulem P, Gudmundsson J, Helgason A, Baker A, Agnarsson Ba, et al
NATURE GENETICS 2006;38(6):652-8

A comprehensive association study for genes in inflammation pathway provides support for their roles in prostate cancer risk in the CAPS study
Zheng Sl, Liu Wn, Wiklund F, Dimitrov L, Balter K, Sun Jl, et al
PROSTATE 2006;66(14):1556-64

Association between the presence of bacterial 16S RNA in prostate specimens taken during transurethral resection of prostate and subsequent risk of prostate cancer (Sweden)
Alexeyev O, Bergh J, Marklund I, Thellenberg-karlsson C, Wiklund F, Gronberg H, et al
CANCER CAUSES & CONTROL 2006;17(9):1127-33

Breast cancer as a second primary in patients with prostate cancer - Estrogen treatment or association with family history of cancer?
Karlsson Ct, Malmer B, Wiklund F, Gronberg H
JOURNAL OF UROLOGY 2006;176(2):538-43

Dietary intake of phytoestrogens, estrogen receptor-beta polymorphisms and the risk of prostate cancer
Hedelin M, Balter Ka, Chang Et, Bellocco R, Klint A, Johansson Je, et al
PROSTATE 2006;66(14):1512-20

Dietary phytoestrogen, serum enterolactone and risk of prostate cancer: the Cancer Prostate Sweden Study (Sweden)
Hedelin M, Klint A, Chang Et, Bellocco R, Johansson Je, Andersson So, et al
CANCER CAUSES & CONTROL 2006;17(2):169-80

Estrogen receptor beta polymorphism is associated with prostate cancer risk
Thellenberg-karlsson C, Lindstrom S, Malmer B, Wiklund F, Augustsson-balter K, Adami Ho, et al
CLINICAL CANCER RESEARCH 2006;12(6):1936-41

Genetic variation in the COX-2 gene and the association with prostate cancer risk
Shahedi K, Lindstrom S, Zheng Sl, Wiklund F, Adolfsson J, Sun J, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2006;119(3):668-72

Germ-line genetic variation in the key androgen-regulating genes androgen receptor, cytochrome P450, and steroid-5-alpha-reductase type 2 is important for prostate cancer development
Lindstrom S, Wiklund F, Adami Ho, Balter Ka, Adolfsson J, Gronberg H
CANCER RESEARCH 2006;66(22):11077-83

High risk of contralateral breast carcinoma in women with hereditary/familial non-BRCA1/BRCA2 breast carcinoma
Shahedi K, Emanuelsson M, Wiklund F, Gronberg H
CANCER 2006;106(6):1237-42

Interactions of sequence variants in interieukin-1 receptor-associated kinase4 and the Toll-like receptor 6-1-10 gene cluster increase prostate cancer risk
Sun Jl, Wiklund F, Hsu Fc, Balter K, Zheng Sl, Johansson Je, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2006;15(3):480-5

Novel findings in Swedish patients with MYH-associated polyposis: Mutation detection and clinical characterization
Kanter-smoler G, Bjork J, Fritzell K, Engwall Y, Hallberg B, Karlsson G, et al
CLINICAL GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY 2006;4(4):499-506

Systematic replication study of reported genetic associations in prostate cancer: Strong support for genetic variation in the androgen pathway
Lindstrom S, Zheng Sl, Wiklund F, Jonsson Ba, Adami Ho, Balter Ka, et al
PROSTATE 2006;66(16):1729-43

Two-locus genome-wide linkage scan for prostate cancer susceptibility genes with an interaction effect
Chang Bl, Lange Em, Dimitrov L, Valis Cj, Gillanders Em, Lange La, et al
HUMAN GENETICS 2006;118(6):716-24

A combined genomewide linkage scan of 1,233 families for prostate cancer-susceptibility genes conducted by the international consortium for prostate cancer genetics
Actane Consortium, Xu Jf, Dimitrov L, Chang Bl, Adams Ts, Turner Ar, et al
AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS 2005;77(2):219-29

Adjuvant chemotherapy in colorectal cancer: A joint analysis of randomised trials by the Nordic gastrointestinal tumour adjuvant therapy group
Glimelius B, Dahl O, Cedermark B, Jakobsen A, Bentzen Sm, Starkhammar H, et al
ACTA ONCOLOGICA 2005;44(8):904-12

Alcohol drinking and risk of localized versus advanced and sporadic versus familial prostate cancer in Sweden
Chang Et, Hedelin M, Adami Ho, Gronberg H, Balter Ka
CANCER CAUSES & CONTROL 2005;16(3):275-84

Causes of death in the Sami population of Sweden, 1961-2000
Hassler S, Johansson R, Sjolander P, Gronberg H, Damber L
INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2005;34(3):623-9

Characterization of a recurrent germ line mutation of the E-cadherin gene: Implications for genetic testing and clinical management
Suriano G, Yew S, Ferreira P, Senz J, Kaurah P, Ford Jm, et al
CLINICAL CANCER RESEARCH 2005;11(15):5401-9

Comprehensive genetic evaluation of common E-cadherin sequence variants and prostate cancer risk: strong confirmation of functional promoter SNP
Lindstrom S, Wiklund F, Jonsson Ba, Adami Ho, Balter K, Brookes Aj, et al
HUMAN GENETICS 2005;118(3-4):339-47

Interleukin-1 receptor antagonist haplotype associated with prostate cancer risk
Lindmark F, Zheng Sl, Wiklund F, Balter Ka, Sun J, Chang B, et al
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2005;93(4):493-7

Sequence variants in toll-like receptor gene cluster (TLR6-TLR1-TLR10) and prostate cancer risk
Sun Jl, Wiklund F, Zheng Sl, Chang Bl, Balter K, Li Lw, et al
JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 2005;97(7):525-32

The interaction of four genes in the inflammation pathway significantly predicts prostate cancer risk
Xu Jf, Lowey J, Wiklund F, Sun Jl, Lindmark F, Hsu Fc, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2005;14(11):2563-8

Two Swedish founder MSH6 mutations, one nonsense and one missense, conferring high cumulative risk of Lynch syndrome
Cederquist K, Emanuelsson M, Wiklund F, Golovleva I, Palmqvist R, Gronberg H
CLINICAL GENETICS 2005;68(6):533-41

-160C/A polymorphism in the E-cadherin gene promoter and risk of hereditary, familial and sporadic prostate cancer
Jonsson Ba, Adami Ho, Hagglund M, Bergh A, Goransson I, Stattin P, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2004;109(3):348-52

Analysis of the macrophage scavenger receptor I gene in Swedish hereditary and sporadic prostate cancer
Lindmark F, Jonsson Ba, Bergh A, Stattin P, Zheng Sl, Meyers Da, et al
PROSTATE 2004;59(2):132-40

Combined genome-wide scan for prostate cancer susceptibility genes
Gillanders Em, Xu Jf, Chang Bl, Lange Em, Wiklund F, Bailey-wilson Je, et al
JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 2004;96(16):1240-7

Fatal accidents and suicide among reindeer-herding Sami in Sweden
Hassler S, Sjölander P, Johansson R, Grönberg H, Damber L
International journal of circumpolar health 2004;63 Suppl 2():384-8

Genetic analysis of the RNASEL gene in hereditary, familial, and sporadic prostate cancer
Wiklund F, Jonsson Ba, Brookes Aj, Stromqvist L, Adolfsson J, Emanuelsson M, et al
CLINICAL CANCER RESEARCH 2004;10(21):7150-6

H6D polymorphism in macrophage-inhibitory cytokine-1 gene associated with prostate cancer
Lindmark F, Zheng Sl, Wiklund F, Bensen J, Balter Ka, Chang Bl, et al
JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 2004;96(16):1248-54

Identification of genomic deletions of the APC gene in familial adenomatous polyposis by two independent quantitative techniques
Meuller J, Kanter-smoler G, Nygren Aoh, Errami A, Gronberg H, Holmberg E, et al
GENETIC TESTING 2004;8(3):248-56

Mutation analysis of the MLH1, MSH2 and MSH6 genes in patients with double primary cancers of the colorectum and the endometrium: A population-based study in Northern Sweden
Cederquist K, Emanuelsson M, Goransson I, Holinski-feder E, Muller-koch Y, Golovleva I, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2004;109(3):370-6

Re: Zinc supplement use and risk of prostate cancer
Chang Et, Hedelin M, Adami Ho, Gronberg H, Balter Ka
JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 2004;96(14):1108-author

Sequence variants of Toll-like receptor 4 are associated with prostate cancer risk: Results from the cancer prostate in Sweden study
Zheng Sl, Augustsson-balter K, Chang Bl, Hedelin M, Li Lw, Adami Ho, et al
CANCER RESEARCH 2004;64(8):2918-22

A systematic overview of radiation therapy effects in rectal cancer
Glimelius B, Gronberg H, Jarhult J, Wallgren A, Cavallin-stahl E
ACTA ONCOLOGICA 2003;42(5-6):476-92

Difference between Swedish and Japanese men in the association between AR CAG repeats and prostate cancer suggesting a susceptibility-modifying locus overlapping the androgen receptor gene
Li Cd, Gronberg H, Matsuyama H, Weber G, Nordenskjold M, Naito K, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE 2003;11(4):529-33

Familial brain tumours - Genetics or environment? A nationwide cohort study of cancer risk in spouses and first-degree relatives of brain tumour patients
Malmer B, Henriksson R, Gronberg H
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2003;106(2):260-3

Genome-wide scan of Swedish families with hereditary prostate cancer: Suggestive evidence of linkage at 5q11.2 and 19p13.3
Wiklund F, Gillanders Em, Albertus Ja, Bergh A, Damber Je, Emanuelsson M, et al
PROSTATE 2003;57(4):290-7

Linkage analysis of prostate cancer susceptibility: confirmation of linkage at 8p22-23
Wiklund F, Jonsson Ba, Goransson I, Bergh A, Gronberg H
HUMAN GENETICS 2003;112(4):414-8

Mutations in BRCA1 and BRCA2 and predisposition to prostate cancer - Reply
Gronberg H
LANCET 2003;362(9377):80-80

Prostate cancer epidemiology
Gronberg H
LANCET 2003;361(9360):859-64

Psychological aspects of screening in families with hereditary prostate cancer
Bratt O, Emanuelsson M, Gronberg H
SCANDINAVIAN JOURNAL OF UROLOGY AND NEPHROLOGY 2003;37(1):5-9

Second primary cancers in men with prostate cancer: An increased risk of male breast cancer
Thellenberg C, Malmer B, Tavelin B, Gronberg H
JOURNAL OF UROLOGY 2003;169(4):1345-8

Different aetiology of familial low-grade and high-grade glioma? A nationwide cohort study of familial glioma
Malmer B, Henriksson R, Gronberg H
NEUROEPIDEMIOLOGY 2002;21(6):279-86

Does a low frequency of P53 and Pgp expression in familial glioma compared. To sporadic controls indicate biological differences?
Malmer B, Brannstrom T, Andersson U, Bergh K, Gronberg H, Henriksson R
ANTICANCER RESEARCH 2002;22(6C):3949-54

Germline mutations in E-cadherin do not explain association of hereditary prostate cancer, gastric cancer and breast cancer
Jonsson Ba, Bergh A, Stattin P, Emmanuelsson M, Gronberg H
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2002;98(6):838-43

Germline mutations in the ribonuclease L gene in families showing linkage with HPC1
Carpten J, Nupponen N, Isaacs S, Sood R, Robbins C, Xu J, et al
NATURE GENETICS 2002;30(2):181-4

Hereditary prostate cancer: Clinical characteristics and survival
Bratt O, Damber Je, Emanuelsson M, Gronberg H
JOURNAL OF UROLOGY 2002;167(6):2423-6

Risk of ovarian cancer in breast-cancer patients with a family history of breast or ovarian cancer: a population-based cohort study
Bergfeldt K, Rydh B, Granath F, Gronberg H, Thalib L, Adami Ho, et al
LANCET 2002;360(9337):891-4

A population based cohort study of patients with multiple colon and endometrial cancer: Correlation of microsatellite instability (MSI) status, age at diagnosis and cancer risk
Cederquist K, Golovleva I, Emanuelsson M, Stenling R, Gronberg H
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2001;91(4):486-91

A quantitative analysis of the costs and benefits of prostate cancer screening
Benoit Rm, Gronberg H, Naslund Mj
PROSTATE CANCER AND PROSTATIC DISEASES 2001;4(3):138-145

A small organ with a vital function
Gronberg H
LANCET 2001;:S55-

BRCA2 mutation in a family with hereditary prostate cancer
Gronberg H, Ahman Ak, Emanuelsson M, Bergh A, Damber Je, Borg A
GENES CHROMOSOMES & CANCER 2001;30(3):299-301

External radiation of the parotid glands significantly reduces drooling in patients with motor neurone disease with bulbar paresis
Andersen Pm, Gronberg H, Franzen L, Funegard U
JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES 2001;191(1-2):111-4

Genetic epidemiology of glioma
Malmer B, Iselius L, Holmberg E, Collins A, Henriksson R, Gronberg H
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2001;84(3):429-34

Low frequency of microsatellite instability in hereditary prostate cancer
Ahman Ak, Jonsson Ba, Damber Je, Bergh A, Gronberg H
BJU INTERNATIONAL 2001;87(4):334-8

Microsatellite instability, PTEN and p53 germline mutations in glioma families
Malmer B, Gronberg H, Andersson U, Jonsson Ba, Henriksson R
ACTA ONCOLOGICA 2001;40(5):633-7

MSH6 and MSH3 are rarely involved in genetic predisposition to nonpolypotic colon cancer
Huang Jq, Kuismanen Sa, Liu T, Chadwick Rb, Johnson Ck, Stevens Mw, et al
CANCER RESEARCH 2001;61(4):1619-23

Screening families with endometrial and colorectal cancers for germline mutations
Liu T, Chen Jd, Salahshor S, Kuismanen S, Holmberg E, Gronberg H, et al
JOURNAL OF MEDICAL GENETICS 2001;38(9):E29-

Cancer risk in families with hereditary prostate carcinoma - A possible link between prostate, breast, and gastric carcinoma
Gronberg H, Bergh A, Damber Je, Emanuelsson M
CANCER 2000;89(6):1315-21

Low frequency of allelic imbalance at the prostate cancer susceptibility loci HPC1 and 1p36 in Swedish men with hereditary prostate cancer
Aman Ak, Jonsson Ba, Damber Je, Bergh A, Emanuelsson M, Gronberg H
GENES CHROMOSOMES & CANCER 2000;29(4):292-6

Primary brain tumours as second primary: A novel association between meningioma and colorectal cancer
Malmer B, Tavelin B, Henriksson R, Gronberg H
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2000;85(1):78-81

Risk perception, screening practice and interest in genetic testing among unaffected men in families with hereditary prostate cancer
Bratt O, Damber Je, Emanuelsson M, Kristoffersson U, Lundgren R, Olsson H, et al
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 2000;36(2):235-41

Somatic deletions in hereditary breast cancers implicate 13q21 as a putative novel breast cancer susceptibility locus
Kainu T, Juo Shh, Desper R, Schaffer Aa, Gillanders E, Rozenblum E, et al
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2000;97(17):9603-8

Age specific risks of familial prostate carcinoma - A basis for screening recommendations in high risk populations
Gronberg H, Wiklund F, Damber Je
CANCER 1999;86(3):477-83

Familial aggregation of astrocytoma in northern Sweden: An epidemiological cohort study
Malmer B, Gronberg H, Bergenheim At, Lenner P, Henriksson R
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 1999;81(3):366-70

In Swedish families with hereditary prostate cancer, linkage to the HPC1 locus on chromosome 1q24-25 is restricted to families with early-onset prostate cancer
Gronberg H, Smith J, Emanuelsson M, Jonsson Ba, Bergh A, Carpten J, et al
AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS 1999;65(1):134-40

Links between genetic and environmental factors and prostate cancer risk
Ekman P, Gronberg H, Matsuyama H, Kivineva M, Bergerheim Usr, Li Cd
PROSTATE 1999;39(4):262-8

The objective measurement of remission and progression in metastatic breast cancer by use of serum tumour markers
Eropean Grp Serum Tumour Markers Breast Canc, Robertson Jfr, Jaeger W, Syzmendera Jj, Selby C, Coleman R, et al
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 1999;35(1):47-53

DGGE screening of mutations in mismatch repair genes (hMSH2 and hMLH1) in 34 Swedish families with colorectal cancer
Liu T, Wahlberg S, Rubio C, Holmberg E, Gronberg H, Lindblom A
CLINICAL GENETICS 1998;53(2):131-5

Evidence for a prostate cancer susceptibility locus on the X chromosome
Xu Jf, Meyers D, Freije D, Isaacs S, Wiley K, Nusskern D, et al
NATURE GENETICS 1998;20(2):175-9

Familial prostate cancer and possible associated malignancies: Nation-wide register cohort study in Sweden
Damber L, Gronberg H, Damber Je
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 1998;78(3):293-7

MSH2 codon 322 Gly to Asp seems not to confer an increased risk for colorectal cancer susceptibility
Liu T, Stathopoulos P, Lindblom P, Rubio C, Arver Bw, Iselius L, et al
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 1998;34(12):1981-

No difference in survival between sporadic, familial and hereditary prostate cancer
Gronberg H, Damber L, Tavelin B, Damber Je
BRITISH JOURNAL OF UROLOGY 1998;82(4):564-7

Characteristics of prostate cancer in families potentially linked to the hereditary prostate cancer 1 (HPC1) locus
Gronberg H, Isaacs Sd, Smith Jr, Carpten Jd, Bova Gs, Freije D, et al
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 1997;278(15):1251-5

Early age at diagnosis in families providing evidence of linkage to the hereditary prostate cancer locus (HPC1) on chromosome 1
Gronberg H, Xu Jf, Smith Jr, Carpten Jd, Isaacs Sd, Freije D, et al
CANCER RESEARCH 1997;57(21):4707-9

Prostate cancer mortality in northern Sweden, with special reference to tumor grade and patient age
Gronberg H, Damber L, Jonson H, Damber Je
UROLOGY 1997;49(3):374-8

Segregation analysis of prostate cancer in Sweden: Support for dominant inheritance
Gronberg H, Damber L, Damber Je, Iselius L
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 1997;146(7):552-7

Familial prostate cancer in Sweden - A nationwide register cohort study
Gronberg H, Damber L, Damber Je
CANCER 1996;77(1):138-43

Major susceptibility locus for prostate cancer on chromosome 1 suggested by a genome-wide search
Smith Jr, Freije D, Carpten Jd, Gronberg H, Xu Jf, Isaacs Sd, et al
SCIENCE 1996;274(5291):1371-4

Prostate cancer mortality in Northern Sweden
Damber Je, Gronberg H
UROLOGE-AUSGABE A 1996;35(6):443-5

Prostate cancer mortality in patients surviving more than 10 years after diagnosis
Hugosson J, Aus G, Bergdahl C, Bergdahl S, Gronberg H, Damber Je, et al
JOURNAL OF UROLOGY 1996;156(5):1785-1786

Total food consumption and body mass index in relation to prostate cancer risk: A case-control study in Sweden with prospectively collected exposure data
Gronberg H, Damber L, Damber Je
JOURNAL OF UROLOGY 1996;155(3):969-74

DIFFERENTIATION-STAGE SPECIFIC EXPRESSION OF ONCOPROTEIN-18 IN HUMAN AND RAT PROSTATIC ADENOCARCINOMA
Friedrich B, Gronberg H, Landstrom M, Gullberg M, Bergh A
PROSTATE 1995;27(2):102-9

Visa alla publikationer