This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är legitimerad psykolog, leg psykoterapeut (KBT) och specialist i klinisk psykologi. 

Publikationer:

Sahlin, H, Kuja-Halkola, R, Bjureberg, J, Lichtenstein, P, Molero, Y, Rydell, M, Hedman, E, Runeson, B., Jokinen, J, Ljótsson, B, & Hellner, C. Association  between deliberate self-harm and violent criminality. JAMA Psychiatry. 2017;74(6):1-8. doi:10.1001/jamapsychiatry.2017.0338

Sahlin, H, Bjureberg, J, Gratz, KL, Tull, MT, Hedman, E, Bjärehed, J, Jokinen, J, Lundh, L-G, Ljótsson, B, & Hellner, C. (submitted manuscript). Emotion Regulation Group Therapy for Deliberate Self-Harm: A Multi-Site Effectiveness Open Trial.

Sahlin, H., Moberg, T., Hirvikoski, T. & Jokinen, J. (2015) ”Non-suicidal self-injury and interpersonal violence in suicide attempters”. Archives of Suicide Research.

Bjureberg, J., Ljótsson, B., Tull, M. T., Hedman, E., Sahlin, H., Lundh, L. G., Bjärehed, J., DiLillo, D., Messman-Moore, T., Gumpert, C., & Gratz, K. L. (2015). Development and Validation of a Brief Version of the Difficulties in Emotion Regulation Scale: The DERS-16. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment.

 

 

Utbildning

2001. Master i psykologi, Psykologprogrammet. Uppsala Universitet, Institutionen för psykologi. 

2003: Legitimerad psykolog, Socialstyrelsen

2010: Legitimerad psykoterapeut, Kognitiv beteendeterapi, Stockholms Universitet, Institutionen för psykologi.

2013: Specialist i klinisk psykologi, Sveriges Psykologförbund.

2013-2017: Forskarutbildning, Institiutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm

2012-2015: Nationella forskarskolan inom klinisk psykiatri. Karolinska Institutet, Stockholm. 

Forskningsbeskrivning

Jag slutförde psykologprogrammet (MSc) vid Uppsala Universitet 2001 och arbetade därefter under många år med Dialektisk beteendeterapi för kvinnor med borderline personlighetssyndrom och självskadebeteende. Jag arbetade vid en specialiserad behandlingsenhet som heter Borderlineenheten, inom Psykiatri Nordväst, belägen på Karolinska Sjukhuset i Solna. 2006 blev jag chef på Borderlineenheten men fortsatte arbeta kliniskt, men hade även många uppdrag som handledare och föreläsare. Efter 12 års kliniskt arbete ville jag gå vidare till forskning, då många av de frågor som väckts hos mig under alla år av kliniskt arbete enbart kunde besvaras inom ett forskningssammanhang. 

Mitt avhandlingsarbete heter "Deliberate self-harm – characteristics, clinical correlates and interventions" och fokuserar på självskadebeteende som ett fenomen både "inom" och "utom" borderline personlighetssyndrom. I min avhandlign ryms tvärsnittsstudier, registerstudier och behandlingsstudier. Behandlingsstudierna fokuserar på att öka färdigheter för känsloreglering hos vuxna individer med självskadebeteende. 

I min forskning har jag och mina kollegor arbetat i mycket nära samarbete med professor Kim L Gratz och professor Matthew T Tull vid University of Toledo, Ohio, vad gäller att implementera och utveckla nya behandlingar för avsiktligt självskadebeteende.

Akademiska priser och utmärkelser

Priset för bästa muntliga presentation på International Society for the Study of Self Injury kongress 2014 för presentationen “Emotion Regulation as a Mechanism of Change in the treatment of Deliberate Self-harm”.

Sammankallande författare av regionalt vårdprogram för emotionellt instabil personlighetsstörning inom Stockholms läns landsting. Publicerat på: http://www1.psykiatristod.se/Psykiatristod/Psykiatriprogram/EIPS-2/

 

Laddar publikationer

Presentationer

Muntliga presentationer, symposier and paneler: 

2016: Symposium: Emotion Regulation Group Therapy for deliberate self-harm: A Swedish Nationwide Effectiveness Study. In: Recent Developments in Nonsuicidal Self-Injury Research in Adolescents and Young Adults. The 46th European Association of Behavioral and Cognitive Therapies Congress. Stockholm, Sweden

2015: Invited expert on Scientific Panel: Bridging the Gap between Scientists and Practitioners: International Perspectives on Identified Barriers and Novel Solutions. Association for Behavioral and Cognitive Therapies. World Conference, Chicago, USA.

2015: Oral presentation: Emotion Regulation Group Therapy for Deliberate Self-harm: A Swedish Nationwide Effectiveness Study. Association for Behavioral and Cognitive Therapies. World Conference, Chicago, USA.

2015: Oral presentation:Emotion Regulation Group Therapy for Nonsuicidal Self-Injury: A Swedish Nationwide Effectiveness Study. The North American Association for the Study of Personality Disorders. National Conference, Boston, USA.

2014: Oral presentation: Emotion Regulation Group Therapy for Nonsuicidal Self-Injury: A Swedish Nationwide Effectiveness Study.
Association for Contextual Behavioral Science World Conference, Minneapolis, USA

2014: Oral presentation: “Emotion Regulation as a Mechanism of Change in the treatment of Deliberate Self-harm”. International Society for the Study of Self-Injury, ISSS, Chicago, USA.