This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är Med dr, legitimerad psykolog, leg psykoterapeut (KBT) och specialist i klinisk psykologi. Arbetar som studierektor vid Karolinska Institutets psykoterapeutprogram och handledarutbildning.

 

Utbildning

2013-2018: Forskarutbildning, Institiutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm

2012-2015: Nationella forskarskolan inom klinisk psykiatri. Karolinska Institutet, Stockholm. 

2013: Specialist i klinisk psykologi, Sveriges Psykologförbund.

2010: Legitimerad psykoterapeut, Kognitiv beteendeterapi, Stockholms Universitet, Institutionen för psykologi.

2003: Legitimerad psykolog, Socialstyrelsen

2001. Master i psykologi, Psykologprogrammet. Uppsala Universitet, Institutionen för psykologi. 

Forskningsbeskrivning

Jag slutförde psykologprogrammet (MSc) vid Uppsala Universitet 2001 och arbetade därefter under många år med Dialektisk beteendeterapi för kvinnor med borderline personlighetssyndrom och självskadebeteende. Jag arbetade vid en specialiserad behandlingsenhet som heter Borderlineenheten, inom Psykiatri Nordväst, belägen på Karolinska Sjukhuset i Solna. 2006 blev jag chef på Borderlineenheten men fortsatte arbeta kliniskt, men hade även många uppdrag som handledare och föreläsare. Efter 12 års kliniskt arbete ville jag gå vidare till forskning, då många av de frågor som väckts hos mig under alla år av kliniskt arbete enbart kunde besvaras inom ett forskningssammanhang. 

Mitt avhandlingsarbete "Deliberate self-harm – characteristics, clinical correlates and interventions", fokuserade på självskadebeteende som ett fenomen både "inom" och "utom" borderline personlighetssyndrom. I min avhandling rymdes tvärsnittsstudier, registerstudier och behandlingsstudier. De ingående behandlingsstudierna fokuserade på implementering av nya känsloregleringsbehandlingar för vuxna individer med självskadebeteende. 

I  min aktuella forskning är jag främst inriktad på emotionsreglering, självskadebeteende och borderline/emotionellt instabilt personlighetssyndrom.

 

Akademiska priser och utmärkelser

Priset för bästa muntliga presentation på International Society for the Study of Self Injury kongress 2014 för presentationen “Emotion Regulation as a Mechanism of Change in the treatment of Deliberate Self-harm”.

Sammankallande författare av regionalt vårdprogram för emotionellt instabil personlighetsstörning inom Stockholms läns landsting. Publicerat på: http://www1.psykiatristod.se/Psykiatristod/Psykiatriprogram/EIPS-2/

Processledare för nationell arbetsgrupp för vård- och insatsprogram avseende självskadebeteende, på uppdrag av SKL.

 

 

Laddar publikationer

Presentationer

Muntliga presentationer, symposier and paneler: 

2016: Symposium: Emotion Regulation Group Therapy for deliberate self-harm: A Swedish Nationwide Effectiveness Study. In: Recent Developments in Nonsuicidal Self-Injury Research in Adolescents and Young Adults. The 46th European Association of Behavioral and Cognitive Therapies Congress. Stockholm, Sweden

2015: Invited expert on Scientific Panel: Bridging the Gap between Scientists and Practitioners: International Perspectives on Identified Barriers and Novel Solutions. Association for Behavioral and Cognitive Therapies. World Conference, Chicago, USA.

2015: Oral presentation: Emotion Regulation Group Therapy for Deliberate Self-harm: A Swedish Nationwide Effectiveness Study. Association for Behavioral and Cognitive Therapies. World Conference, Chicago, USA.

2015: Oral presentation:Emotion Regulation Group Therapy for Nonsuicidal Self-Injury: A Swedish Nationwide Effectiveness Study. The North American Association for the Study of Personality Disorders. National Conference, Boston, USA.

2014: Oral presentation: Emotion Regulation Group Therapy for Nonsuicidal Self-Injury: A Swedish Nationwide Effectiveness Study.
Association for Contextual Behavioral Science World Conference, Minneapolis, USA

2014: Oral presentation: “Emotion Regulation as a Mechanism of Change in the treatment of Deliberate Self-harm”. International Society for the Study of Self-Injury, ISSS, Chicago, USA.