This page in English
Laddar profil information

Om mig

Läkar- och forskarutbildad vid KI, 1982-1992. Post doc vid M.I.T., Boston, USA, 1992-1994. Docent, 1994. Gruppledare vid MTC, 1994-2000. Professor vid Institutionen för Medicin, Huddinge, 2001-. 

Förtroendeuppdrag

Ordförande i Medicinska Föreningen, KI, 1985. Vetenskaplig sekreterare i Cancerfonden, 1998-2002. Ledamot i KI:s forskningsstyrelse 2005-2011, i KI/SLL:s forskningsstrategiska kommitté (FSK) 2007-2015, i SSL:s FoUU grupp, 2012-2013, i KI:s konsistorium, 2011-2013. Vice prefekt vid Institutionen för Medicin, Huddinge, 2008-2013. Ledamot i Nobelförsamlingen vid KI, 2008-. Dekanus för forskning vid KI, 2013-2016.

Forskningsbeskrivning

Bedriver forskning kring immunreaktioner vid infektionssjukdomar och tumörsjukdomar. Ett särskilt fokus ligger på studier av NK celler i friska människor, samt vid virus infektioner och cancersjukdomar. En stor del av forskningen är inriktad på att bättre förstå svåra sjukdomstillstånd, samt att på basen av upptäcker utveckla nya behandlingsstrategier. Inom cancerområdet driver vi nu kliniska Fas I/II prövningar, ffa riktade mot patienter med myelom, myelodysplastiska syndrom och akut myeloisk leukemi. Inom infektionsområdet utvecklar vi nya behandlingsstrategier för patienter med svåra virusassocierade hemorrhagiska febersjukdomar.  

Länkar

Laddar publikationer