This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är docent vid Centrum för Hälsoinformatik på Karolinska Institutet. Där deltar jag i flera forskningsprojekt (se länkar nedan), och är mycket involverad i utbildningen, dels som programdirektor för det globala masterprogrammet i hälsoinformatik och dels som kursansvarig för två av kurserna på programmet. Dessutom handleder jag både doktorander och masterstudenter.

Utbildning

Doktorsexamen i Medicinsk Informatik, 2003-2009

disputerade i february 2009

Huvudhandledare: Professor Sabine Koch

Bihandledare: Professor Björn-Erik Erlandsson
Title: Sharing is Caring – integrating health information systems to support patient-centered shared homecare
Uppsala Universitet

Forskningsbeskrivning

Min forskning undersöker hur informations- och kommunikationsteknologi (IKT) kan användas för att förbättra samverkan mellan olika aktörer involverade i sjukvård och omsorg, och hur IKT kan användas för att stärka patientens ställning i vårdprocessen.

En förväntad framtid med en växande äldre befolkning, klart uttalade och allt större vårdbehov, och en ökad mängd personer med kroniska hälsoproblem ställer nya krav på integration och samverkan mellan hälso- och sjukvårdens organisationer. Då många patienter med kroniska hälsoproblem behöver både hälso- och sjukvård och social vård och omsorg måste också dessa vårdgivare inkluderas i denna samverkan.

Idag finns stora brister i informationsöverföringen mellan olika vårdgivarorganisationer. Vård- och omsorgstagaren och/eller dess närstående är ofta de enda som har en någorlunda överblick över de insatser som har utförts och som ska utföras. För att förbättra denna situation så krävs att information från olika vårdgivare kan delas mellan organisationer, samt göras tillgänglig för vård- och omsorgstagare och deras närstående. Vården måste bli mer patientcentrerad, snarare än som idag organisationscentrerad.

Ett växande forskningsområde är personal (eller consumer) health informatics som fokuserar på hälsoinformatik som riktar sig direkt till patienter och andra vårdkonsumenter. Ett mål är till exempel att erbjuda verktyg som möjliggör patienter och anhörigvårdare att själva vara aktivt delaktiga i vårdprocessen, att ha tillgång till och kontroll över den egna hälsoinformationen och sist men inte minst att ha rätt verktyg för sin egenvård.

I min forskning fokuserar jag på patientcentrerad hälsoinformatik och angriper området från två perspektiv:

1. Att använda informations och kommunikationsteknologi (IKT) för att förbättra informationsdelning och samverkan mellan olika hälso- och sjukvårdsorganisationer, mellan olika vårdprofessioner, och mellan vårdgivare och patienter/anhöriga.
2. Att använda IKT för att stärka patientens ställning; utforska deras behov av e-tjänster för t ex egenvård och erbjuda tillgång till personlig hälsoinformation.

Länkar

Publikationer

Timing It Right - Patients' Online Access to Their Record Notes in Sweden
Hägglund M, Moll J, Åhlfeldt Rm, Scandurra I
Studies in health technology and informatics 2018;247():336-340

Understanding Study Participants Views on Co-Creation of Data and Use of EHR in Clinical Studies
Scott Duncan T, Hägglund M
Studies in health technology and informatics 2018;247():341-345

A Socio-Technical Analysis of Patient Accessible Electronic Health Records
Hägglund M, Scandurra I
Studies in health technology and informatics 2017;244():3-7

IntegrIT - Towards Utilizing the Swedish National Health Information Exchange Platform for Clinical Research
Hägglund M, Scott Duncan T, Kai-larsen K, Hedlin G, Krakau I
Studies in health technology and informatics 2017;235():146-150

Mutual Learning and Exchange of Health Informatics Experiences from Around the World - Evaluation of a Massive Open Online Course in eHealth
Koch S, Hägglund M
Studies in health technology and informatics 2017;245():753-757

Patient-driven N-of-1 in Parkinson's Disease. Lessons Learned from a Placebo-controlled Study of the Effect of Nicotine on Dyskinesia
Riggare S, Unruh Kt, Sturr J, Domingos J, Stamford Ja, Svenningsson P, et al
Methods of information in medicine 2017;56(99):e123-e128

Patients are doing it for themselves: A survey on disease-specific knowledge acquisition among people with Parkinson's disease in Sweden
Riggare S, Höglund Pj, Hvitfeldt Forsberg H, Eftimovska E, Svenningsson P, Hägglund M
Health informatics journal 2017;():1460458217704248-

Patients' Online Access to Electronic Health Records: Current Status and Experiences from the Implementation in Sweden
Hägglund M, Scandurra I
Studies in health technology and informatics 2017;245():723-727

User Requirements for an Electronic Medical Records System for Oncology in Developing Countries: A Case Study of Uganda
Kabukye Jk, Koch S, Cornet R, Orem J, Hagglund M
AMIA ... Annual Symposium proceedings. AMIA Symposium 2017;2017():1004-1013

Care Professionals' Perceived Usefulness of eHealth for Post-Discharge Stroke Patients
Davoody N, Hägglund M
Studies in health technology and informatics 2016;228():589-93

Post-discharge stroke patients' information needs as input to proposing patient-centred eHealth services
Davoody N, Koch S, Krakau I, Hägglund M
BMC medical informatics and decision making 2016;16():66-

Care Professionals' Perceived Usefulness Of A Rehabilitation Ehealth Service In Stroke Care
Davoody N, Hägglund M
Studies in health technology and informatics 2015;216():992-

Commentary: Sweden rolls out online access to medical records and is developing new e-health services to enable people to manage their care
Hägglund M, Koch S
BMJ (Clinical research ed.) 2015;350():h359-

Experiences as input to eHealth design - a hip surgery patient journey case
Hägglund M, Bolin P, Koch S
Studies in health technology and informatics 2015;210():672-4

Living with Lung Cancer--Patients' Experiences as Input to eHealth Service Design
Hägglund M, Bolin P, Koch S
Studies in health technology and informatics 2015;216():391-5

Collaborative interaction points in post-discharge stroke care
Davoody N, Koch S, Krakau I, Hagglund M
INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED CARE 2014;:e032-

Disturbing or facilitating?--on the Usability of Swedish eHealth Systems 2013
Scandurra I, Hägglund M, Persson A, Ahlfeldt Rm
Studies in health technology and informatics 2014;205():221-5

My care pathways - creating open innovation in healthcare
Lundberg N, Koch S, Hägglund M, Bolin P, Davoody N, Eltes J, et al
Studies in health technology and informatics 2013;192():687-91

Coding of procedures documented by general practitioners in Swedish primary care-an explorative study using two procedure coding systems
Vikstrom A, Hagglund M, Nystrom M, Strender Le, Koch S, Hjerpe P, et al
BMC FAMILY PRACTICE 2012;:2-

Modeling shared care plans using CONTsys and openEHR to support shared homecare of the elderly
Hagglund M, Chen R, Koch S
JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL INFORMATICS ASSOCIATION 2011;18(1):66-9

A new approach for goal-oriented analysis of healthcare processes
Hägglund M, Henkel M, Zdravkovic J, Johannesson P, Rising I, Krakau I, et al
Studies in health technology and informatics 2010;160(Pt 2):1251-5

Scenarios to capture work processes in shared homecare-From analysis to application
Hagglund M, Scandurra I, Koch S
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL INFORMATICS 2010;79(6):e126-34

Health informatics and the delivery of care to older people
Koch S, Hagglund M
MATURITAS 2009;63(3):195-9

Application of the multi-disciplinary thematic seminar method in two homecare cases - a comparative study
Scandurra I, Hägglund M, Koch S
Studies in health technology and informatics 2008;136():597-602

From user needs to system specifications: Multi-disciplinary thematic seminars as a collaborative design method for development of health information systems
Scandurra I, Hagglund M, Koch S
JOURNAL OF BIOMEDICAL INFORMATICS 2008;41(4):557-69

Usability laboratory test of a novel mobile homecare application with experienced home help service staff
Scandurra I, Hägglund M, Koch S, Lind M
The open medical informatics journal 2008;2():117-28

Bridging the gap: a virtual health record for integrated home care
Hägglund M, Scandurra I, Moström D, Koch S
International journal of integrated care 2007;7():e26-

Heuristic evaluation performed by usability-educated clinicians: education and attitudes
Scandurra I, Hägglund M, Engström M, Koch S
Studies in health technology and informatics 2007;130():205-16

Using scenarios to capture work processes in shared home care
Hägglund M, Scandurra I, Koch S
Studies in health technology and informatics 2007;130():233-9

A user-centred deployment process for ICT in health care teams--experiences from the OLD@HOME project
Hägglund M, Scandurra I, Koch S
Studies in health technology and informatics 2006;124():167-72

Visualisation and interaction design solutions to address specific demands in shared home care
Scandurra I, Hägglund M, Koch S
Studies in health technology and informatics 2006;124():71-6

Integration architecture of a mobile virtual health record for shared home care
Hägglund M, Scandurra I, Moström D, Koch S
Studies in health technology and informatics 2005;116():340-5

Integrated care plan and documentation on handheld devices in mobile home care
Scandurra I, Hagglund M, Koch S
MOBILE HUMAN-COMPUTER INTERACTION - MOBILEHCI 2004, PROCEEDINGS 2004;:496-500

Towards a virtual health record for mobile home care of elderly citizens
Koch S, Hägglund M, Scandurra I, Moström D
Studies in health technology and informatics 2004;107(Pt 2):960-3

User needs for development of context dependent devices in mobile home care
Scandurra I, Hagglund M, Johansson N, Sandblad B, Koch S
HUMAN-COMPUTER INTERACTION WITH MOBILE DEVICES AND SERVICES 2003;:446-450

Visa alla publikationer

Karta

Filmer

 

 

 

Nyheter

HIC på Stanford

07 okt 2015