This page in English
Laddar profil information

Om mig

Fritjof Norrelgen arbetar som logoped vid Karolinska Universitetssjukhuset och har lång erfarenhet av utredningar av barn med neuropsykiatriska tillstånd. Övervägande har utredningarna berört barn med svårbehandlad epilepsi. Arbetet med denna patientgrupp har även omfattat metodutveckling av funktionell magnetkamera-undersökning (fMRI) för kartläggning av språkliga nätverk hos barn inför planerad epilepsi-kirurgi. Sedan ett par år tillbaka arbetar Fritjof även med vuxna patienter och preoperativ språklig kartläggning med navigerad transkraniell magnetstimulering (nTMS) inför neurokirurgi, med språklig kartläggning under vaken neurokirurgi och med pre- och postopbedömningar av dessa patienter.

Forskningsbeskrivning

Avhandlingen 2002 vid Karolinska Institutet behandlade talperception och arbetsminne hos barn med ADHD och barn med språkstörning.

Aktuellt forskningsområde vid Karolinska Institutet är metodutveckling av funktionell magnetkamera-undersökning (fMRI) för kartläggning av språkliga nätverk hos barn inför planerad epilepsi-kirurgi.

Ett annat forskningsområde handlar om utvecklingen av språkliga och kommunikativa färdigheter hos barn med autismspektrumstörningar. Arbetet sker i samarbete med GNC vid Göteborgs Universitet.

Publikationer

Children with autism spectrum disorders who do not develop phrase speech in the preschool years
Norrelgen F, Fernell E, Eriksson M, Hedvall Å, Persson C, Sjölin M, et al
Autism : the international journal of research and practice 2015;19(8):934-43

Preschoolers with Autism Spectrum Disorder Followed for 2 Years: Those Who Gained and Those Who Lost the Most in Terms of Adaptive Functioning Outcome
Hedvall Å, Westerlund J, Fernell E, Norrelgen F, Kjellmer L, Olsson Mb, et al
Journal of autism and developmental disorders 2015;45(11):3624-33

Presurgical language lateralization assessment by fMRI and dichotic listening of pediatric patients with intractable epilepsy
Norrelgen F, Lilja A, Ingvar M, Åmark P, Fransson P
NeuroImage. Clinical 2015;7():230-9

Coexisting disorders and problems in preschool children with autism spectrum disorders
Carlsson Lh, Norrelgen F, Kjellmer L, Westerlund J, Gillberg C, Fernell E
TheScientificWorldJournal 2013;2013():213979-

Language and communication skills in preschool children with autism spectrum disorders: Contribution of cognition, severity of autism symptoms, and adaptive functioning to the variability
Kjellmer L, Hedvall A, Fernell E, Gillberg C, Norrelgen F
RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES 2012;33(1):172-80

Language comprehension in preschoolers with autism spectrum disorders without intellectual disability: Use of the Reynell Developmental Language Scales
Kjellmer L, Hedvall A, Holm A, Fernell E, Gillberg C, Norrelgen F
RESEARCH IN AUTISM SPECTRUM DISORDERS 2012;6(3):1119-1125

Language lateralization in children aged 10 to 11 years: a combined fMRI and dichotic listening study
Norrelgen F, Lilja A, Ingvar M, Gisselgård J, Fransson P
PloS one 2012;7(12):e51872-

Teenage outcomes after speech and language impairment at preschool age
Ek U, Norrelgen F, Westerlund J, Dahlman A, Hultby E, Fernell E
NEUROPSYCHIATRIC DISEASE AND TREATMENT 2012;:221-7

Early intervention in 208 Swedish preschoolers with autism spectrum disorder. A prospective naturalistic study
Fernell E, Hedvall A, Westerlund J, Carlsson Lh, Eriksson M, Olsson Mb, et al
RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES 2011;32(6):2092-101

Developmental profiles in preschool children with autism spectrum disorders referred for intervention
Fernell E, Hedvall A, Norrelgen F, Eriksson M, Hoglund-carlsson L, Barnevik-olsson M, et al
RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES 2010;31(3):790-9

Phonological working memory with auditory presentation of pseudo-words - An event related fMRI Study
Strand F, Forssberg H, Klingberg T, Norrelgen F
BRAIN RESEARCH 2008;:48-54

Developmental profiles and auditory perception in 25 children attending special preschools for language-impaired children
Fernell E, Norrelgen F, Bozkurt I, Hellberg G, Lowing K
ACTA PAEDIATRICA 2002;91(10):1108-15

Temporal resolution of auditory perception and verbal working memory in 15 children with language impairment
Norrelgen F, Lacerda F, Forssberg H
JOURNAL OF LEARNING DISABILITIES 2002;35(6):539-45

Temporal resolution of auditory perception in relation to perception, memory, and language skills in typical children
Norrelgen F, Lacerda F, Forssberg H
JOURNAL OF LEARNING DISABILITIES 2001;34(4):359-69

Speech discrimination and phonological working memory in children with ADHD
Norrelgen F, Lacerda F, Forssberg H
DEVELOPMENTAL MEDICINE AND CHILD NEUROLOGY 1999;41(5):335-9

Visa alla publikationer