This page in English
Laddar profil information

Om mig

Fritjof Norrelgen arbetar som logoped vid Karolinska Universitetssjukhuset och har lång erfarenhet av utredningar av barn med neuropsykiatriska tillstånd. Övervägande har utredningarna berört barn med svårbehandlad epilepsi. Arbetet med denna patientgrupp har även omfattat metodutveckling av funktionell magnetkamera-undersökning (fMRI) för kartläggning av språkliga nätverk hos barn inför planerad epilepsi-kirurgi. Sedan ett par år tillbaka arbetar Fritjof även med vuxna patienter och preoperativ språklig kartläggning med navigerad transkraniell magnetstimulering (nTMS) inför neurokirurgi, med språklig kartläggning under vaken neurokirurgi och med pre- och postopbedömningar av dessa patienter.

Forskningsbeskrivning

Avhandlingen 2002 vid Karolinska Institutet behandlade talperception och arbetsminne hos barn med ADHD och barn med språkstörning.

Aktuellt forskningsområde vid Karolinska Institutet är metodutveckling av funktionell magnetkamera-undersökning (fMRI) för kartläggning av språkliga nätverk hos barn inför planerad epilepsi-kirurgi.

Ett annat forskningsområde handlar om utvecklingen av språkliga och kommunikativa färdigheter hos barn med autismspektrumstörningar. Arbetet sker i samarbete med GNC vid Göteborgs Universitet.

Laddar publikationer