This page in English
Laddar profil information

Om mig

Som doktorand i reproduktiv epidemiologi undersöker jag om infertilitet eller fertilitetsbehandlingar påverkar risken för cancer.

Utbildning

  • Magister i miljö- och hälsoskydd, Stockholms Universitet (2010)
  • Magister i biomedicin, Karolinska Institutet (2008)

Forskningsbeskrivning

Assisterad befruktning har funnits i över 30 år och användningen ökar stadigt. I de nordiska länderna kan 3-6% av alla graviditeter tillskrivas assisterad befruktning, vilket är bland de högsta siffrorna i Europa.

Forskning inom området är relativt ny, och både kort- och långtidseffekterna av dessa behandlingar är ofullständigt undersökta vad gäller de infertila parens hälsa. Dessutom är det fortfarande oklart om det är den underliggande infertilitetsproblematiken som är orsaken till de samband man sett mellan infertilitet, fertilitetsbehandlingar och sjukdomar hos kvinnor och män.

I mitt doktorandprojekt undersöker jag om infertilitet eller fertilitetsbehandlingar påverkar risken för cancer, genom att använda data från svenska befolkningsregister och kvalitetsregister.

Huvudhandledare

Anastasia Nyman Iliadou  

Laddar publikationer

Karta