This page in English
Laddar profil information

Om mig

Arbetar som informationsläkare och klinisk farmakolog i sjukvården. Huvudområden: Läkemedel vid luftvägs- och allergisjukdomar, Läkemedelsbiverkningar inklusive läkemedelsöverkänslighet. Läkemedelsvärdering och producentobunden läkemedelsinformation.

ST-läkarchef och ST-studierektor i klinisk farmakologi.

Utbildning

Överläkare och docent i Klinisk farmakologi.

Grund- och forskarutbildning vid Karolinska Institutet.

Forskningsbeskrivning

Astma-KOL-studier (ASK-studierna)

Det finns tydliga behandlingsriktlinjer och effektiva läkemedel, men många astmapatienter mår inte så bra som de enligt forskning skulle kunna göra. Det kan bland annat bero på att behandlingen inte styrs så effektivt som i läkemedelsprövningarna. I en pågående studie på vårdcentralspatienter med regelbunden astmabehandling undersöker vi om astmakontrollen förbättras om behandlingen styrs med hjälp av livskvalitetsmätningar med frågeformulär jämfört med om behandlingen styrs på sedvanligt sätt. Om behandlingsstyrning med hjälp av livskvalitetsmätning förbättrar behandlingsresultaten kan metoden införas i sjukvården.

Jag är också involverad i farmakoepidemiologiska studier av läkemedelsutköp vid astma.

Publikationer

Medicine use and disease control among adolescents with asthma
Dahlén E, Wettermark B, Bergström A, Jonsson Ew, Almqvist C, Kull I
European journal of clinical pharmacology 2016;72(3):339-47

Use of glucocorticoids and risk of venous thromboembolism
Jonsson Ew
THORAX 2014;69(8)

Socioeconomic status and the quality of prescribing asthma drugs in Sweden
Heibert Arnlind M, Wettermark B, Sjöborg B, Dahlén E, Loikas D, Wikström Jonsson E
The Journal of asthma : official journal of the Association for the Care of Asthma 2013;50(8):842-9

Adherence to guidelines for drug treatment of asthma in children: potential for improvement in Swedish primary care
Ingemansson M, Wettermark B, Jonsson Ew, Bredgard M, Jonsson M, Hedlin G, et al
Quality in primary care 2012;20(2):131-9

Asthma severity in primary care asthma patients: a comparative study of four different approaches to severity classification
Arnlind Mh, Nokela M, Ehrs Po, Wikström Jonsson E
Primary care respiratory journal : journal of the General Practice Airways Group 2010;19(4):383-9

Regional variation and adherence to guidelines for drug treatment of asthma
Arnlind Mh, Wettermark B, Nokela M, Hjemdahl P, Rehnberg C, Jonsson Ew
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY 2010;66(2):187-98

The Influence of Structured Information and Monitoring on the Outcome of Asthma Treatment in Primary Care: A Cluster Randomized Study
Nokela M, Arnlind Mh, Ehrs Po, Krakau I, Forslund L, Jonsson Ew
RESPIRATION 2010;79(5):388-94

[Reversible dementia-like condition and parkinsonism in an elderly woman. Idiosyncratic adverse effects connected to 11 years of antiepileptic medication]
Lindbom U, Taubert B, Fahlqvist Ms, Bergens A, Kimland E, Jonsson Ew, et al
Lakartidningen 2009;106(12):863-5

Validation of the Clinical COPD Questionnaire (CCQ) in primary care
Stallberg B, Nokela M, Ehrs Po, Hjemdal P, Jonsson Ew
HEALTH AND QUALITY OF LIFE OUTCOMES 2009;:26-

Differential pattern of human blood neutrophil activation after stimulation with organic dust in vitro and in vivo
Jonsson Ew, Palmberg L
JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 2007;49(2):131-8

Brief questionnaires for patient-reported outcomes in asthma - Validation and usefulness in a primary care setting
Ehrs Po, Nokela A, Stallberg B, Hjemdahl P, Jonsson Ew
CHEST 2006;129(4):925-32

The relationship between pharmaceutical costs, disease severity, and health-related quality of life in asthmatics in Swedish primary care
Arnlind Mh, Nokela M, Rehnberg C, Jonsson Ew
JOURNAL OF ASTHMA 2006;43(8):585-91

Platelet-leukocyte cross talk in whole blood
Li Nl, Hu H, Lindqvist M, Wikstrom-jonsson E, Goodall Ah, Hjemdahl P
ARTERIOSCLEROSIS THROMBOSIS AND VASCULAR BIOLOGY 2000;20(12):2702-8

Agonist and antagonist activities of the leukotriene analogue BAY u9773 in guinea pig lung parenchyma
Jonsson Ew, Rosenqvist U, Dahlen Se
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY 1998;357(2-3):203-11

Functional characterisation of receptors for cysteinyl leukotrienes in smooth muscle
Jonsson Ew
Acta physiologica Scandinavica. Supplementum 1998;641():1-55

Functional characterization of receptors for cysteinyl-leukotrienes in sheep trachealis muscle
Jonsson Ew
PULMONARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 1997;10(1):29-36

The cysteinyl-leukotriene receptor antagonist BAY u9773 is a competitive antagonist of leukotriene C-4 in the guinea-pig ileum
Back M, Jonsson Ew, Dahlen Se
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY 1996;317(1):107-13

LEUKOTRIENES AND OTHER MEDIATORS OF THE SCHULTZ-DALE REACTION IN GUINEA-PIG LUNG PARENCHYMA
Jonsson Ew, Dahlen Se, Samuelsson B, Ramwell Pw, Paoletti R, Folco G, et al
PROSTAGLANDINS AND RELATED COMPOUNDS 1995;:353-5

Visa alla publikationer

Karta