This page in English
Laddar profil information

Om mig

Arbetar som informationsläkare och klinisk farmakolog i sjukvården. Huvudområden: Läkemedel vid luftvägs- och allergisjukdomar, Läkemedelsbiverkningar inklusive läkemedelsöverkänslighet. Läkemedelsvärdering och producentobunden läkemedelsinformation.

ST-läkarchef och ST-studierektor i klinisk farmakologi.

Utbildning

Överläkare och docent i Klinisk farmakologi.

Grund- och forskarutbildning vid Karolinska Institutet.

Forskningsbeskrivning

Astma-KOL-studier (ASK-studierna)

Det finns tydliga behandlingsriktlinjer och effektiva läkemedel, men många astmapatienter mår inte så bra som de enligt forskning skulle kunna göra. Det kan bland annat bero på att behandlingen inte styrs så effektivt som i läkemedelsprövningarna. I en pågående studie på vårdcentralspatienter med regelbunden astmabehandling undersöker vi om astmakontrollen förbättras om behandlingen styrs med hjälp av livskvalitetsmätningar med frågeformulär jämfört med om behandlingen styrs på sedvanligt sätt. Om behandlingsstyrning med hjälp av livskvalitetsmätning förbättrar behandlingsresultaten kan metoden införas i sjukvården.

Jag är också involverad i farmakoepidemiologiska studier av läkemedelsutköp vid astma.

Laddar publikationer

Karta