This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är docent och universitetslektor på NVS samt FoU-chef och fysioterapeut vid Funktion Hälsoprofessioner på Karolinska Universitetssjukhuset (förenat lektorat). Jag är även anknuten till Stockholms Sjukhem. Jag disputerade 2006 vid KI och gjorde min postdoc i Oregon, USA. Min forskning handlar i huvudsak om postural kontroll, fall och träning/fysisk aktivitet vid neurologiska sjukdomar främst Parkinsons sjukdom. 

Jag har en unik kompetens i båda kliniska och laborativa mätmetoder av postural kontroll och rörelse och därmed rör sig mina forskningsfrågor från basal forskning om neuromuskulära mekanismer till effekter av kliniska interventioner och implementering av dessa.  

Forskningsbeskrivning

Jag disputerade 2006 vid KI på en avhandling om åldrande och balanskontroll (Effects of healthy aging on balance : A quantitative analysis of clinical tests). Därefter gjorde jag en postdoc vid Oregon Health and Science University tillsammans med professor Fay Horak och Viktor Gurfinkel på Balance Disorders Laboratory. Senare erhåll jag en forskarasiistentjänst från Vetenskapsrådet och byggde upp min egen forskargrupp vid KI

Jag har varit framgångsrik med att erhålla forskningsmedel både som huvudsökande och medsökande från olika källor i hög konkurrens (Vetenskapsrådet, Forte, Vårdal, ALF, Parkinsonfonden KI etc). Jag leder nu en framgångsrik forskargrupp med ca 15 medlemmar vid KI med inriktning mot klinisk forskning rörande Parkinsons sjukdom, ryggmärgsskador och äldre med fokus på fall, balans och fysisk aktivitet. 

Pedagogiska meriter

Jag undervisar på grund, avancerad och forskarutbildningsnivå och är huvudhandledare för fyra doktorander och bihandledare för fyra. Jag har tidigare handlett 6 doktorander till disputation varav 2 som huvudhandledare.

Andra pedagogiska meriter är att jag har varit kursansvarig för examensarbeteskursen, temakommitée ordförande, ledamot i programnämnden och personalrepresentant i utbildningssyrelsen.

 

Dokument

Publikationer

Factors Associated With Responsiveness to Gait and Balance Training in People With Parkinson Disease
Löfgren N, Conradsson D, Joseph C, Leavy B, Hagströmer M, Franzén E
Journal of neurologic physical therapy : JNPT 2019;43(1):42-49

A study protocol of Older Person's Exercise and Nutrition Study (OPEN) - a sit-to-stand activity combined with oral protein supplement - effects on physical function and independence: a cluster randomized clinical trial
Grönstedt H, Vikström S, Cederholm T, Franzén E, Seiger Å, Wimo A, et al
BMC geriatrics 2018;18(1):138-

Better preoperative physical performance reduces the odds of complication severity and discharge to care facility after abdominal cancer resection in people over the age of 70 - A prospective cohort study
Karlsson E, Egenvall M, Farahnak P, Bergenmar M, Nygren-bonnier M, Franzén E, et al
European journal of surgical oncology : the journal of the European Society of Surgical Oncology and the British Association of Surgical Oncology 2018;44(11):1760-1767

Cost-effectiveness of the HiBalance training program for elderly with Parkinson's disease: analysis of data from a randomized controlled trial
Joseph C, Brodin N, Leavy B, Hagströmer M, Löfgren N, Franzén E
Clinical rehabilitation 2018;():269215518800832-

Energy expenditure after spinal cord injury in people with motor-complete tetraplegia or motor-complete paraplegia
Holmlund T, Ekblom-bak E, Franzén E, Hultling C, Wahman K
Spinal cord 2018;56(3):274-283

Implementation of the HiBalance training program for Parkinson's disease in clinical settings: A feasibility study
Joseph C, Leavy B, Mattsson S, Falk L, Franzén E
Brain and behavior 2018;8(8):e01021-

Long-term effects of highly challenging balance training in Parkinson's disease-a randomized controlled trial
Wallén Mb, Hagströmer M, Conradsson D, Sorjonen K, Franzén E
Clinical rehabilitation 2018;32(11):1520-1529

Medio-lateral stability during walking turns in older adults
Conradsson D, Paquette C, Franzén E
PloS one 2018;13(6):e0198455-

Patient-reported and performance-based measures of walking in mild-moderate Parkinson's disease
Leavy B, Löfgren N, Nilsson M, Franzén E
Brain and behavior 2018;8(9):e01081-

Predictors of falls in persons with spinal cord injury-a prospective study using the Downton fall risk index and a single question of previous falls
Butler Forslund E, Jørgensen V, Skavberg Roaldsen K, Hultling C, Wahman K, Franzén E
Spinal cord 2018;():-

The effects of integrated single- and dual-task training on automaticity and attention allocation in Parkinson's disease: A secondary analysis from a randomized trial
Löfgren N, Conradsson D, Rennie L, Moe-nilssen R, Franzén E
Neuropsychology 2018;():-

The reliability of gait variability measures for individuals with Parkinson's disease and healthy older adults - The effect of gait speed
Rennie L, Löfgren N, Moe-nilssen R, Opheim A, Dietrichs E, Franzén E
Gait & posture 2018;62():505-509

Turning Stability in Individuals With Parkinson Disease
Conradsson D, Paquette C, Franzén E
Journal of neurologic physical therapy : JNPT 2018;42(4):241-247

Comparison of the Berg Balance Scale and the Mini-BESTest for Assessing Balance in Ambulatory People With Spinal Cord Injury: Validation Study
Jorgensen V, Opheim A, Halvarsson A, Franzen E, Roaldsen Ks
PHYSICAL THERAPY 2017;97(6):677-687

Does a dynamic chair increase office workers' movements? - Results from a combined laboratory and field study
Grooten Wja, Äng Bo, Hagströmer M, Conradsson D, Nero H, Franzén E
Applied ergonomics 2017;60():1-11

Energy expenditure in people with motor-complete paraplegia
Holmlund T, Ekblom-bak E, Franzén E, Hultling C, Wikmar Ln, Wahman K
Spinal cord 2017;55(8):774-781

Evaluation and implementation of highly challenging balance training in clinical practice for people with Parkinson's disease: protocol for the HiBalance effectiveness-implementation trial
Leavy B, Kwak L, Hagströmer M, Franzén E
BMC neurology 2017;17(1):27-

Falls and fear of falling predict future falls and related injuries in ambulatory individuals with spinal cord injury: a longitudinal observational study
Jørgensen V, Butler Forslund E, Opheim A, Franzén E, Wahman K, Hultling C, et al
Journal of physiotherapy 2017;63(2):108-113

High incidence of falls and fall-related injuries in wheelchair users with spinal cord injury: A prospective study of risk indicators
Forslund Eb, Jørgensen V, Franzén E, Opheim A, Seiger Å, Ståhle A, et al
Journal of rehabilitation medicine 2017;49(2):144-151

Investigating the Mini-BESTest's construct validity in elderly with Parkinson's disease
Löfgren N, Benka Wallén M, Sorjonen K, Conradsson D, Franzén E
Acta neurologica Scandinavica 2017;135(6):614-621

Monitoring training activity during gait-related balance exercise in individuals with Parkinson's disease: a proof-of-concept-study
Conradsson D, Nero H, Löfgren N, Hagströmer M, Franzén E
BMC neurology 2017;17(1):19-

Perceptions of balance and falls following a supervised training intervention - a qualitative study of people with Parkinson's disease
Leavy B, Berntsson J, Franzén E, Skavberg Roaldsen K
Disability and rehabilitation 2017;():1-7

Physiotherapy for Parkinson's Disease in Sweden: Provision, Expertise, and Multi-professional Collaborations
Conradsson D, Leavy B, Hagströmer M, Nilsson Mh, Franzén E
Movement disorders clinical practice 2017;4(6):843-851

Pre- and unplanned walking turns in Parkinson's disease - Effects of dopaminergic medication
Conradsson D, Paquette C, Lökk J, Franzén E
Neuroscience 2017;341():18-26

"Pushing the Limits": Rethinking Motor and Cognitive Resources After a Highly Challenging Balance Training Program for Parkinson Disease
Leavy B, Roaldsen Ks, Nylund K, Hagstromer M, Franzen E
PHYSICAL THERAPY 2017;97(1):81-89

Reducing gait speed affects axial coordination of walking turns
Forsell C, Conradsson D, Paquette C, Franzén E
Gait & posture 2017;54():71-75

The validity of the Gait Variability Index for individuals with mild to moderate Parkinson's disease
Rennie L, Dietrichs E, Moe-nilssen R, Opheim A, Franzén E
Gait & posture 2017;54():311-317

Concerns about falling in wheelchair users with spinal cord injury--validation of the Swedish version of the spinal cord injury falls concern scale
Butler Forslund E, Roaldsen Ks, Hultling C, Wahman K, Franzén E
Spinal cord 2016;54(2):115-9

Depressive symptoms associated with concerns about falling in Parkinson's disease
Franzén E, Conradsson D, Hagströmer M, Nilsson Mh
Brain and behavior 2016;6(10):e00524-

Factors Associated With Recurrent Falls in Individuals With Traumatic Spinal Cord Injury: A Multicenter Study
Jørgensen V, Butler Forslund E, Franzén E, Opheim A, Seiger Å, Ståhle A, et al
Archives of physical medicine and rehabilitation 2016;97(11):1908-1916

Long-term effects of a progressive and specific balance-training programme with multi-task exercises for older adults with osteoporosis: a randomized controlled study
Halvarsson A, Oddsson L, Franzen E, Stahle A
CLINICAL REHABILITATION 2016;30(11):1049-1059

More Falls in Cerebellar Ataxia When Standing on a Slow Up-Moving Tilt of the Support Surface
Paquette C, Franzén E, Horak Fb
Cerebellum (London, England) 2016;15(3):336-42

Objectively Assessed Physical Activity and its Association with Balance, Physical Function and Dyskinesia in Parkinson's Disease
Nero H, Benka Wallén M, Franzén E, Conradsson D, Ståhle A, Hagströmer M
Journal of Parkinson's disease 2016;6(4):833-840

On "Benka Wallen M, Sorjonen K, Lofgren N, Franzen E. Structural validity of the Mini-Balance Evaluation Systems Test (Mini-BESTest) in people with mild to moderate Parkinson disease." Phys Ther. 2016; 96: 1799-1806 Response
Wallen Mb, Sorjonen K, Lofgren N, Franzen E
PHYSICAL THERAPY 2016;96(11):1845-1847

Structural Validity of the Mini-Balance Evaluation Systems Test (Mini-BESTest) in People With Mild to Moderate Parkinson Disease
Benka Wallén M, Sorjonen K, Löfgren N, Franzén E
Physical therapy 2016;96(11):1799-1806

Accelerometer Cut Points for Physical Activity Assessment of Older Adults with Parkinson's Disease
Nero H, Benka Wallén M, Franzén E, Ståhle A, Hagströmer M
PloS one 2015;10(9):e0135899-

Balance training with multi-task exercises improves fall-related self-efficacy, gait, balance performance and physical function in older adults with osteoporosis: a randomized controlled trial
Halvarsson A, Franzén E, Ståhle A
Clinical rehabilitation 2015;29(4):365-75

Effects of weight-shift training on walking ability, ambulation, and weight distribution in individuals with chronic stroke: a pilot study
Andersson P, Franzen E
TOPICS IN STROKE REHABILITATION 2015;22(6):437-43

Levels and Patterns of Physical Activity and Sedentary Behavior in Elderly People With Mild to Moderate Parkinson Disease
Benka Wallén M, Franzén E, Nero H, Hagströmer M
Physical therapy 2015;95(8):1135-41

The Effects of Highly Challenging Balance Training in Elderly With Parkinson's Disease: A Randomized Controlled Trial
Conradsson D, Löfgren N, Nero H, Hagströmer M, Ståhle A, Lökk J, et al
Neurorehabilitation and neural repair 2015;29(9):827-36

Comparison of pedometer and accelerometer derived steps in older individuals with Parkinson's disease or osteoporosis under free-living conditions
Wallén Mb, Dohrn Im, Ståhle A, Franzén E, Hagströmer M
Journal of aging and physical activity 2014;22(4):550-6

Comparison of two accelerometer filter settings in individuals with Parkinson's disease
Wallén Mb, Nero H, Franzén E, Hagströmer M
Physiological measurement 2014;35(11):2287-96

Is highly challenging and progressive balance training feasible in older adults with Parkinson's disease?
Conradsson D, Löfgren N, Ståhle A, Franzén E
Archives of physical medicine and rehabilitation 2014;95(5):1000-3

Self-reported function and disability in late life - cross-cultural adaptation and validation of the Swedish version of the late-life function and disability instrument
Roaldsen Ks, Halvarsson A, Sarlija B, Franzen E, Ståhle A
Disability and rehabilitation 2014;36(10):813-7

The Mini-BESTest - a clinically reproducible tool for balance evaluations in mild to moderate Parkinson's disease?
Lofgren N, Lenholm E, Conradsson D, Stahle A, Franzen E
BMC NEUROLOGY 2014;:235-

Assessing the relative and absolute reliability of the Falls Efficacy Scale-International questionnaire in elderly individuals with increased fall risk and the questionnaire's convergent validity in elderly women with osteoporosis
Halvarsson A, Franzén E, Ståhle A
Osteoporosis international : a journal established as result of cooperation between the European Foundation for Osteoporosis and the National Osteoporosis Foundation of the USA 2013;24(6):1853-8

Is active sitting as active as we think?
Grooten Wj, Conradsson D, Äng Bo, Franzén E
Ergonomics 2013;56(8):1304-14

Long-term effects of new progressive group balance training for elderly people with increased risk of falling - a randomized controlled trial
Halvarsson A, Franzén E, Farén E, Olsson E, Oddsson L, Ståhle A
Clinical rehabilitation 2013;27(5):450-8

A novel conceptual framework for balance training in Parkinson's disease-study protocol for a randomised controlled trial
Conradsson D, Löfgren N, Ståhle A, Hagströmer M, Franzén E
BMC neurology 2012;12():111-

Effects of Weight-Shift Training on Balance Control and Weight Distribution in Chronic Stroke: A Pilot Study
Tsaklis Pv, Grooten Wja, Franzen E
TOPICS IN STROKE REHABILITATION 2012;19(1):23-31

Light and Heavy Touch Reduces Postural Sway and Modifies Axial Tone in Parkinson's Disease
Franzen E, Paquette C, Gurfinkel V, Horak F
NEUROREHABILITATION AND NEURAL REPAIR 2012;26(8):1007-14

Relative and absolute reliability of the new "Step-Ex" step-execution test in elderly people with and without balance problems
Halvarsson A, Franzen E, Olsson E, Stahle A
DISABILITY AND REHABILITATION 2012;34(23):1986-92

Translation and validation of the Swedish version of the mini-BESTest in subjects with Parkinson's disease or stroke: a pilot study
Bergström M, Lenholm E, Franzén E
Physiotherapy theory and practice 2012;28(7):509-14

HAPTIC TOUCH REDUCES SWAY BY INCREASING AXIAL TONE
Franzen E, Gurfinkel Vs, Wright Wg, Cordo Pj, Horak Fb
NEUROSCIENCE 2011;:216-23

WALKING IN CIRCLES: NAVIGATION DEFICITS FROM PARKINSON'S DISEASE BUT NOT FROM CEREBELLAR ATAXIA
Paquette C, Franzen E, Jones Gm, Horak Fb
NEUROSCIENCE 2011;:177-83

Reduced performance in balance, walking and turning tasks is associated with increased neck tone in Parkinson's disease
Franzen E, Paquette C, Gurfinkel Vs, Cordo Pj, Nutt Jg, Horak Fb
EXPERIMENTAL NEUROLOGY 2009;219(2):430-8

Age-related differences in postural adjustments in connection with different tasks involving weight transfer while standing
Jonsson E, Henriksson M, Hirschfeld H
GAIT & POSTURE 2007;26(4):508-15

Postural steadiness and weight distribution during tandem stance in healthy young and elderly adults
Jonsson E, Seiger A, Hirschfeld H
CLINICAL BIOMECHANICS 2005;20(2):202-8

One-leg stance in healthy young and elderly adults: a measure of postural steadiness?
Jonsson E, Seiger A, Hirschfeld H
CLINICAL BIOMECHANICS 2004;19(7):688-94

Does the functional reach test reflect stability limits in elderly people?
Jonsson E, Henriksson M, Hirschfeld H
JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE 2003;35(1):26-30

Visa alla publikationer