This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, forskargruppsledare och docent i klinisk psykologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Forskningsbeskrivning

Ångestsyndrom, depression och stressjukdomar är vanligt förekommande, innebär ett svårt lidande för individen och medför stora samhälleliga kostnader. Forskningen i min grupp är inriktad mot behandling och bedömning av ångest, depression och stress med särskilt fokus på hälsoångest, det vill säga en överdriven och handikappande rädsla för att drabbas av allvarlig sjukdom. Centrala delar av forskningen är också att undersöka hur behandlingar fungerar när de ges i reguljär vård och hur effektiv psykologisk behandling är när den förmedlas via Internet. Jag var med och startade Internetpsykiatrienheten (www.internetpsykiatri.se) i Stockholm som är en av världens ledande kliniker inom området Internetbehandling.

Fem utvalda publikationer

Exposure-based cognitive-behavioural therapy via the internet and as bibliotherapy for somatic symptom disorder and illness anxiety disorder: randomised controlled trial.
Hedman E, Axelsson E, Andersson E, Lekander M, Ljótsson B
Br J Psychiatry 2016 11;209(5):407-413

Internet-based cognitive-behavioural therapy for severe health anxiety: randomised controlled trial.
Hedman E, Andersson G, Andersson E, Ljótsson B, Rück C, Asmundson G, et al
Br J Psychiatry 2011 Mar;198(3):230-6

Internet-delivered exposure-based cognitive-behavioural therapy and behavioural stress management for severe health anxiety: randomised controlled trial.
Hedman E, Axelsson E, Görling A, Ritzman C, Ronnheden M, El Alaoui S, et al
Br J Psychiatry 2014 Oct;205(4):307-14

Cost-effectiveness and long-term effectiveness of internet-based cognitive behaviour therapy for severe health anxiety.
Hedman E, Andersson E, Lindefors N, Andersson G, Rück C, Ljótsson B
Psychol Med 2013 Feb;43(2):363-74

D-Cycloserine vs Placebo as Adjunct to Cognitive Behavioral Therapy for Obsessive-Compulsive Disorder and Interaction With Antidepressants: A Randomized Clinical Trial.
Andersson E, Hedman E, Enander J, Radu Djurfeldt D, Ljótsson B, Cervenka S, et al
JAMA Psychiatry 2015 Jul;72(7):659-67

Publikationer

Experiences of a student-run clinic in primary care: a mixed-method study with students, patients and supervisors
Fröberg M, Leanderson C, Fläckman B, Hedman-lagerlöf E, Björklund K, Nilsson Gh, et al
Scandinavian journal of primary health care 2018;36(1):36-46

How does exposure therapy work? A comparison between generic and gastrointestinal anxiety-specific mediators in a dismantling study of exposure therapy for irritable bowel syndrome
Hesser H, Hedman-lagerlöf E, Andersson E, Lindfors P, Ljótsson B
Journal of consulting and clinical psychology 2018;86(3):254-267

Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy for Children and Adolescents With Dental Anxiety: Open Trial
Shahnavaz S, Hedman-lagerlöf E, Hasselblad T, Reuterskiöld L, Kaldo V, Dahllöf G
Journal of medical Internet research 2018;20(1):e12-

Internet-based vs. face-to-face cognitive behavior therapy for psychiatric and somatic disorders: an updated systematic review and meta-analysis
Carlbring P, Andersson G, Cuijpers P, Riper H, Hedman-lagerlöf E
Cognitive behaviour therapy 2018;47(1):1-18

Sickness absence: a systematic review and meta-analysis of psychological treatments for individuals on sick leave due to common mental disorders
Salomonsson S, Hedman-lagerlöf E, Öst Lg
Psychological medicine 2018;():1-12

The empirical support for mindfulness-based interventions for common psychiatric disorders: a systematic review and meta-analysis
Hedman-lagerlöf M, Hedman-lagerlöf E, Öst Lg
Psychological medicine 2018;():1-14

Association Between Deliberate Self-harm and Violent Criminality
Sahlin H, Kuja-halkola R, Bjureberg J, Lichtenstein P, Molero Y, Rydell M, et al
JAMA psychiatry 2017;74(6):615-621

Cognitive-behavioural therapy and return-to-work intervention for patients on sick leave due to common mental disorders: a randomised controlled trial
Salomonsson S, Santoft F, Lindsäter E, Ejeby K, Ljótsson B, Öst Lg, et al
Occupational and environmental medicine 2017;74(12):905-912

Does internet-based cognitive behaviour therapy reduce healthcare costs and resource use in treatment of social anxiety disorder? A cost-minimisation analysis conducted alongside a randomised controlled trial
El Alaoui S, Hedman-lagerlöf E, Ljótsson B, Lindefors N
BMJ open 2017;7(9):e017053-

Emotion regulation group therapy for deliberate self-harm: a multi-site evaluation in routine care using an uncontrolled open trial design
Sahlin H, Bjureberg J, Gratz Kl, Tull Mt, Hedman E, Bjärehed J, et al
BMJ open 2017;7(10):e016220-

Emotion regulation individual therapy for adolescents with nonsuicidal self-injury disorder: a feasibility study
Bjureberg J, Sahlin H, Hellner C, Hedman-lagerlof E, Gratz Kl, Bjarehed J, et al
BMC PSYCHIATRY 2017;:411-

Extrastriatal dopamine D2-receptor availability in social anxiety disorder
Plavén-sigray P, Hedman E, Victorsson P, Matheson Gj, Forsberg A, Djurfeldt Dr, et al
European neuropsychopharmacology : the journal of the European College of Neuropsychopharmacology 2017;27(5):462-469

Health anxiety in obsessive compulsive disorder and obsessive compulsive symptoms in severe health anxiety: An investigation of symptom profiles
Hedman E, Ljótsson B, Axelsson E, Andersson G, Rück C, Andersson E
Journal of anxiety disorders 2017;45():80-86

Internet-based Exposure Therapy for Fibromyalgia: A Randomized Controlled Trial
Hedman-lagerlöf M, Hedman-lagerlöf E, Axelsson E, Ljótsson B, Engelbrektsson J, Hultkrantz S, et al
The Clinical journal of pain 2017;():-

Internet-Based Extinction Therapy for Worry: A Randomized Controlled Trial
Andersson E, Hedman E, Wadström O, Boberg J, Andersson Ey, Axelsson E, et al
Behavior therapy 2017;48(3):391-402

Internet-Delivered Cognitive Behavioral Therapy for Children With Pain-Related Functional Gastrointestinal Disorders: Feasibility Study
Lalouni M, Ljótsson B, Bonnert M, Hedman-lagerlöf E, Högström J, Serlachius E, et al
JMIR mental health 2017;4(3):e32-

Internet-Delivered Cognitive Behavior Therapy for Adolescents With Irritable Bowel Syndrome: A Randomized Controlled Trial
Bonnert M, Olén O, Lalouni M, Benninga Ma, Bottai M, Engelbrektsson J, et al
The American journal of gastroenterology 2017;112(1):152-162

Standardization of health outcomes assessment for depression and anxiety: recommendations from the ICHOM Depression and Anxiety Working Group
Obbarius A, Van Maasakkers L, Baer L, Clark Dm, Crocker Ag, De Beurs E, et al
Quality of life research : an international journal of quality of life aspects of treatment, care and rehabilitation 2017;26(12):3211-3225

Stepped care in primary care - guided self-help and face-to-face cognitive behavioural therapy for common mental disorders: a randomized controlled trial
Salomonsson S, Santoft F, Lindsäter E, Ejeby K, Ljótsson B, Öst Lg, et al
Psychological medicine 2017;():1-11

The 12-item Self-Report World Health Organization Disability Assessment Schedule (WHODAS) 2.0 Administered Via the Internet to Individuals With Anxiety and Stress Disorders: A Psychometric Investigation Based on Data From Two Clinical Trials
Axelsson E, Lindsäter E, Ljótsson B, Andersson E, Hedman-lagerlöf E
JMIR mental health 2017;4(4):e58-

The effects of cognitive-behavioral therapy for depression are not falling: A re-analysis of Johnsen and Friborg (2015)
Ljótsson B, Hedman E, Mattsson S, Andersson E
Psychological bulletin 2017;143(3):321-325

The impact of exposure-based cognitive behavior therapy for severe health anxiety on self-rated health: Results from a randomized trial
Hedman-lagerlöf E, Axelsson E, Andersson E, Ljótsson B, Andreasson A, Lekander M
Journal of psychosomatic research 2017;103():9-14

The mediating effect of mindful non-reactivity in exposure-based cognitive behavior therapy for severe health anxiety
Hedman E, Hesser H, Andersson E, Axelsson E, Ljótsson B
Journal of anxiety disorders 2017;50():15-22

The specific effect of systematic exposure in irritable bowel syndrome: complier average causal effect analysis using growth mixture modeling
Hesser H, Hedman E, Lindfors P, Andersson E, Ljotsson B
PSYCHOLOGICAL MEDICINE 2017;47(15):2653-2662

Cognitive Behavioral Therapy for Children with Dental Anxiety: A Randomized Controlled Trial
Shahnavaz S, Hedman E, Grindefjord M, Reuterskiöld L, Dahllöf G
JDR clinical and translational research 2016;1(3):234-243

Cost effectiveness of internet-based cognitive behaviour therapy and behavioural stress management for severe health anxiety
Hedman E, Andersson E, Ljótsson B, Axelsson E, Lekander M
BMJ open 2016;6(4):e009327-

Development and Validation of a Brief Version of the Difficulties in Emotion Regulation Scale: The DERS-16
Bjureberg J, Ljotsson B, Tull Mt, Hedman E, Sahlin H, Lundh Lg, et al
JOURNAL OF PSYCHOPATHOLOGY AND BEHAVIORAL ASSESSMENT 2016;38(2):284-296

Exposure-Based Cognitive Behavior Therapy for Children with Abdominal Pain: A Pilot Trial
Lalouni M, Olén O, Bonnert M, Hedman E, Serlachius E, Ljótsson B
PloS one 2016;11(10):e0164647-

Exposure-based cognitive-behavioural therapy via the Internet and as bibliotherapy for somatic symptom disorder and illness anxiety disorder: randomised controlled trial
Hedman E, Axelsson E, Andersson E, Lekander M, Ljotsson B
BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY 2016;209(5):407-413

Health anxiety in a disease-avoidance framework: Investigation of anxiety, disgust and disease perception in response to sickness cues
Hedman E, Lekander M, Karshikoff B, Ljótsson B, Axelsson E, Axelsson J
Journal of abnormal psychology 2016;125(7):868-878

Health anxiety: the silent, disabling epidemic
Tyrer P, Eilenberg T, Fink P, Hedman E, Tyrer H
BMJ (Clinical research ed.) 2016;353():i2250-

Internet-delivered cognitive behavior therapy for children and adolescents: A systematic review and meta-analysis
Vigerland S, Lenhard F, Bonnert M, Lalouni M, Hedman E, Ahlen J, et al
Clinical psychology review 2016;50():1-10

Predicting Outcome in Internet-Based Cognitive Behaviour Therapy for Major Depression: A Large Cohort Study of Adult Patients in Routine Psychiatric Care
El Alaoui S, Ljótsson B, Hedman E, Svanborg C, Kaldo V, Lindefors N
PloS one 2016;11(9):e0161191-

The Brunnsviken Brief Quality of Life Scale (BBQ): Development and Psychometric Evaluation
Lindner P, Frykheden O, Forsström D, Andersson E, Ljótsson B, Hedman E, et al
Cognitive behaviour therapy 2016;45(3):182-95

The health preoccupation diagnostic interview: inter-rater reliability of a structured interview for diagnostic assessment of DSM-5 somatic symptom disorder and illness anxiety disorder
Axelsson E, Andersson E, Ljotsson B, Finn Dw, Hedman E
COGNITIVE BEHAVIOUR THERAPY 2016;45(4):259-69

Cost-effectiveness of an internet-based booster program for patients with obsessive-compulsive disorder: Results from a randomized controlled trial
Andersson E, Ljotsson B, Hedman E, Mattson S, Enander J, Andersson G, et al
JOURNAL OF OBSESSIVE-COMPULSIVE AND RELATED DISORDERS 2015;:14-19

Cost-effectiveness of internet-based cognitive behavior therapy for obsessive-compulsive disorder: results from a randomized controlled trial
Andersson E, Hedman E, Ljotsson B, Wikstrom M, Elveling E, Lindefors N, et al
JOURNAL OF OBSESSIVE-COMPULSIVE AND RELATED DISORDERS 2015;:47-53

D-Cycloserine vs Placebo as Adjunct to Cognitive Behavioral Therapy for Obsessive-Compulsive Disorder and Interaction With Antidepressants: A Randomized Clinical Trial
Andersson E, Hedman E, Enander J, Radu Djurfeldt D, Ljótsson B, Cervenka S, et al
JAMA psychiatry 2015;72(7):659-67

Economic evaluations of Internet interventions for mental health: a systematic review
Donker T, Blankers M, Hedman E, Ljótsson B, Petrie K, Christensen H
Psychological medicine 2015;45(16):3357-76

Effectiveness of Internet-based cognitive-behavior therapy for social anxiety disorder in clinical psychiatry
El Alaoui S, Hedman E, Kaldo V, Hesser H, Kraepelien M, Andersson E, et al
Journal of consulting and clinical psychology 2015;83(5):902-14

Long-term effectiveness and outcome predictors of therapist-guided internet-based cognitive-behavioural therapy for social anxiety disorder in routine psychiatric care
El Alaoui S, Hedman E, Ljótsson B, Lindefors N
BMJ open 2015;5(6):e007902-

Optimal cut-off points on the health anxiety inventory, illness attitude scales and whiteley index to identify severe health anxiety
Hedman E, Lekander M, Ljótsson B, Lindefors N, Rück C, Andersson G, et al
PloS one 2015;10(4):e0123412-

Predictors and moderators of Internet-based cognitive behavior therapy for obsessive-compulsive disorder: Results from a randomized trial
Andersson E, Ljotsson B, Hedman E, Enander J, Kaldo V, Andersson G, et al
JOURNAL OF OBSESSIVE-COMPULSIVE AND RELATED DISORDERS 2015;:1-7

Predictors in Internet-delivered cognitive behavior therapy and behavioral stress management for severe health anxiety
Hedman E, Andersson E, Lekander M, Ljótsson B
Behaviour research and therapy 2015;64():49-55

Predictors of Symptomatic Change and Adherence in Internet-Based Cognitive Behaviour Therapy for Social Anxiety Disorder in Routine Psychiatric Care
El Alaoui S, Ljótsson B, Hedman E, Kaldo V, Andersson E, Rück C, et al
PloS one 2015;10(4):e0124258-

Psychometric properties of Internet-administered measures of health anxiety: an investigation of the Health Anxiety Inventory, the Illness Attitude Scales, and the Whiteley Index
Hedman E, Ljótsson B, Andersson E, Andersson G, Lindefors N, Rück C, et al
Journal of anxiety disorders 2015;31():32-7

Testing the Mediating Effects of Obsessive Beliefs in Internet-Based Cognitive Behaviour Therapy for Obsessive-Compulsive Disorder: Results from a Randomized Controlled Trial
Andersson E, Ljótsson B, Hedman E, Hesser H, Enander J, Kaldo V, et al
Clinical psychology & psychotherapy 2015;22(6):722-32

Clinical effectiveness and cost-effectiveness of Internet- vs. group-based cognitive behavior therapy for social anxiety disorder: 4-year follow-up of a randomized trial
Hedman E, El Alaoui S, Lindefors N, Andersson E, Rück C, Ghaderi A, et al
Behaviour research and therapy 2014;59():20-9

Effectiveness and cost-effectiveness of individually tailored Internet-delivered cognitive behavior therapy for anxiety disorders in a primary care population: a randomized controlled trial
Nordgren Lb, Hedman E, Etienne J, Bodin J, Kadowaki A, Eriksson S, et al
Behaviour research and therapy 2014;59():1-11

Effectiveness of Internet-based cognitive behaviour therapy for depression in routine psychiatric care
Hedman E, Ljótsson B, Kaldo V, Hesser H, El Alaoui S, Kraepelien M, et al
Journal of affective disorders 2014;155():49-58

Effects of baseline problematic alcohol and drug use on internet-based cognitive behavioral therapy outcomes for depression, panic disorder and social anxiety disorder
Gajecki M, Berman Ah, Sinadinovic K, Andersson C, Ljótsson B, Hedman E, et al
PloS one 2014;9(8):e104615-

Guided Internet-based vs. face-to-face cognitive behavior therapy for psychiatric and somatic disorders: a systematic review and meta-analysis
Andersson G, Cuijpers P, Carlbring P, Riper H, Hedman E
World psychiatry : official journal of the World Psychiatric Association (WPA) 2014;13(3):288-95

Internet-delivered acceptance and values-based exposure treatment for fibromyalgia: a pilot study
Ljótsson B, Atterlöf E, Lagerlöf M, Andersson E, Jernelöv S, Hedman E, et al
Cognitive behaviour therapy 2014;43(2):93-104

Internet-delivered exposure-based cognitive-behavioural therapy and behavioural stress management for severe health anxiety: randomised controlled trial
Hedman E, Axelsson E, Görling A, Ritzman C, Ronnheden M, El Alaoui S, et al
The British journal of psychiatry : the journal of mental science 2014;205(4):307-14

Long-term efficacy of Internet-based cognitive behavior therapy for obsessive-compulsive disorder with or without booster: a randomized controlled trial
Andersson E, Steneby S, Karlsson K, Ljótsson B, Hedman E, Enander J, et al
Psychological medicine 2014;44(13):2877-87

Personality change following internet-based cognitive behavior therapy for severe health anxiety
Hedman E, Andersson G, Lindefors N, Gustavsson P, Lekander M, Rück C, et al
PloS one 2014;9(12):e113871-

Provoking symptoms to relieve symptoms: a randomized controlled dismantling study of exposure therapy in irritable bowel syndrome
Ljótsson B, Hesser H, Andersson E, Lackner Jm, El Alaoui S, Falk L, et al
Behaviour research and therapy 2014;55():27-39

Sudden gains in internet-based cognitive behaviour therapy for severe health anxiety
Hedman E, Lekander M, Ljótsson B, Lindefors N, Rück C, Hofmann Sg, et al
Behaviour research and therapy 2014;54():22-9

Therapist guided internet delivered cognitive behavioural therapy
Hedman E
BMJ (Clinical research ed.) 2014;348():g1977-

Using early change to predict outcome in cognitive behaviour therapy: exploring timeframe, calculation method, and differences of disorder-specific versus general measures
Schibbye P, Ghaderi A, Ljótsson B, Hedman E, Lindefors N, Rück C, et al
PloS one 2014;9(6):e100614-

Cost-effectiveness and long-term effectiveness of internet-based cognitive behaviour therapy for severe health anxiety
Hedman E, Andersson E, Lindefors N, Andersson G, Rück C, Ljótsson B
Psychological medicine 2013;43(2):363-74

Effectiveness of Guided Internet-Based Cognitive Behavior Therapy in Regular Clinical Settings
Andersson G, Hedman E
VERHALTENSTHERAPIE 2013;23(3):140-148

Effectiveness of internet-based cognitive behaviour therapy for panic disorder in routine psychiatric care
Hedman E, Ljótsson B, Rück C, Bergström J, Andersson G, Kaldo V, et al
Acta psychiatrica Scandinavica 2013;128(6):457-67

Genetic polymorphisms in monoamine systems and outcome of cognitive behavior therapy for social anxiety disorder
Andersson E, Rück C, Lavebratt C, Hedman E, Schalling M, Lindefors N, et al
PloS one 2013;8(11):e79015-

Mechanisms of change in an exposure-based treatment for irritable bowel syndrome
Ljótsson B, Hesser H, Andersson E, Lindfors P, Hursti T, Rück C, et al
Journal of consulting and clinical psychology 2013;81(6):1113-26

Mediators in internet-based cognitive behavior therapy for severe health anxiety
Hedman E, Andersson E, Andersson G, Lindefors N, Lekander M, Rück C, et al
PloS one 2013;8(10):e77752-

Mediators in psychological treatment of social anxiety disorder: individual cognitive therapy compared to cognitive behavioral group therapy
Hedman E, Mörtberg E, Hesser H, Clark Dm, Lekander M, Andersson E, et al
Behaviour research and therapy 2013;51(10):696-705

Prediction of symptomatic improvement after exposure-based treatment for irritable bowel syndrome
Ljótsson B, Andersson E, Lindfors P, Lackner Jm, Grönberg K, Molin K, et al
BMC gastroenterology 2013;13():160-

Predictors and moderators of internet- and group-based cognitive behaviour therapy for panic disorder
El Alaoui S, Hedman E, Ljótsson B, Bergström J, Andersson E, Rück C, et al
PloS one 2013;8(11):e79024-

Predictors of outcome in Internet-based cognitive behavior therapy for severe health anxiety
Hedman E, Lindefors N, Andersson G, Andersson E, Lekander M, Rück C, et al
Behaviour research and therapy 2013;51(10):711-7

Shame and guilt in social anxiety disorder: effects of cognitive behavior therapy and association with social anxiety and depressive symptoms
Hedman E, Ström P, Stünkel A, Mörtberg E
PloS one 2013;8(4):e61713-

Telephone versus internet administration of self-report measures of social anxiety, depressive symptoms, and insomnia: psychometric evaluation of a method to reduce the impact of missing data
Hedman E, Ljótsson B, Blom K, El Alaoui S, Kraepelien M, Rück C, et al
Journal of medical Internet research 2013;15(10):e229-

Changes in dopamine D2-receptor binding are associated to symptom reduction after psychotherapy in social anxiety disorder
Cervenka S, Hedman E, Ikoma Y, Djurfeldt Dr, Rück C, Halldin C, et al
Translational psychiatry 2012;2():e120-

Clinical and genetic outcome determinants of Internet- and group-based cognitive behavior therapy for social anxiety disorder
Hedman E, Andersson E, Ljótsson B, Andersson G, Andersson E, Schalling M, et al
Acta psychiatrica Scandinavica 2012;126(2):126-36

Cognitive behavior therapy via the Internet: a systematic review of applications, clinical efficacy and cost-effectiveness
Hedman E, Ljótsson B, Lindefors N
Expert review of pharmacoeconomics & outcomes research 2012;12(6):745-64

Internet-based cognitive behaviour therapy for obsessive-compulsive disorder: a randomized controlled trial
Andersson E, Enander J, Andrén P, Hedman E, Ljótsson B, Hursti T, et al
Psychological medicine 2012;42(10):2193-203

A 5-Year Follow-up of Internet-Based Cognitive Behavior Therapy for Social Anxiety Disorder
Hedman E, Furmark T, Carlbring P, Ljotsson B, Ruck C, Lindefors N, et al
JOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH 2011;13(2):e39-

Acceptability, effectiveness, and cost-effectiveness of internet-based exposure treatment for irritable bowel syndrome in a clinical sample: a randomized controlled trial
Ljotsson B, Andersson G, Andersson E, Hedman E, Lindfors P, Andreewitch S, et al
BMC GASTROENTEROLOGY 2011;:110-

Cost-effectiveness of internet-based cognitive behavior therapy for irritable bowel syndrome: results from a randomized controlled trial
Andersson E, Ljotsson B, Smit F, Paxling B, Hedman E, Lindefors N, et al
BMC PUBLIC HEALTH 2011;:215-

Cost-effectiveness of Internet-based cognitive behavior therapy vs. cognitive behavioral group therapy for social anxiety disorder: Results from a randomized controlled trial
Hedman E, Andersson E, Ljotsson B, Andersson G, Ruck C, Lindefors N
BEHAVIOUR RESEARCH AND THERAPY 2011;49(11):729-36

Internet-based CBT for severe health anxiety reply
Hedman E
BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY 2011;199(3):251-251

Internet-based cognitive behavior therapy for obsessive compulsive disorder: A pilot study
Andersson E, Ljotsson B, Hedman E, Kaldo V, Paxling B, Andersson G, et al
BMC PSYCHIATRY 2011;:125-

Internet-Based Cognitive Behavior Therapy vs. Cognitive Behavioral Group Therapy for Social Anxiety Disorder: A Randomized Controlled Non-inferiority Trial
Hedman E, Andersson G, Ljotsson B, Andersson E, Ruck C, Mortberg E, et al
PLOS ONE 2011;6(3):e18001-

Internet-based cognitive-behavioural therapy for severe health anxiety: randomised controlled trial
Hedman E, Andersson G, Andersson E, Ljotsson B, Ruck C, Asmundson Gjg, et al
BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY 2011;198(3):230-6

Internet-Delivered Exposure-Based Treatment vs. Stress Management for Irritable Bowel Syndrome: A Randomized Trial
Ljotsson B, Hedman E, Andersson E, Hesser H, Lindfors P, Hursti T, et al
AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 2011;106(8):1481-91

Long-term follow-up of internet-delivered exposure and mindfulness based treatment for irritable bowel syndrome
Ljotsson B, Hedman E, Lindfors P, Hursti T, Lindefors N, Andersson G, et al
BEHAVIOUR RESEARCH AND THERAPY 2011;49(1):58-61

Effectiveness and cost offset analysis of group CBT for hypochondriasis delivered in a psychiatric setting: an open trial
Hedman E, Ljótsson B, Andersson E, Rück C, Andersson G, Lindefors N
Cognitive behaviour therapy 2010;39(4):239-50

Exposure and mindfulness based therapy for irritable bowel syndrome - An open pilot study
Ljotsson B, Andreewitch S, Hedman E, Ruck C, Andersson G, Lindefors N
JOURNAL OF BEHAVIOR THERAPY AND EXPERIMENTAL PSYCHIATRY 2010;41(3):185-90

Internet administration of self-report measures commonly used in research on social anxiety disorder: A psychometric evaluation
Hedman E, Ljotsson B, Ruck C, Furmark T, Carlbring P, Lindefors N, et al
COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR 2010;26(4):736-740

Internet-delivered exposure and mindfulness based therapy for irritable bowel syndrome - A randomized controlled trial
Ljotsson B, Falk L, Vesterlund Aw, Hedman E, Lindfors P, Ruck C, et al
BEHAVIOUR RESEARCH AND THERAPY 2010;48(6):531-9

Guided and unguided self-help for social anxiety disorder: randomised controlled trial
Furmark T, Carlbring P, Hedman E, Sonnenstein A, Clevberger P, Bohman B, et al
BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY 2009;195(5):440-7

Visa alla publikationer

Karta