This page in English
Laddar profil information

Utbildning

1999 läkare

2000 legitimerad läkare

2006 PhD

2011 specialistläkare i geriatrik

2014 docent

Forskningsbeskrivning

Fokus på multisjuka äldre, demenssjukdomar samt mekanism av åldrandet.

Huvudhandledare

doktorand Pavla Cermakova

Bihandledare

Marie Tyrrell

Sharan Ananthaseshan

Tidigare

Handledare

doktorand Åke Grundberg, PhD avhandling 2015

Handledare

Joel Lovas

Milla Huttula

Liselia Bognandi

Lars Cedergren

Bihandledare

Hanna Eriksson

Ingrid Nilsson Modéer

Laddar publikationer