This page in English
Laddar profil information

Utbildning

Leg. läkare

ST i barn- och ungdomsmedicin

Doktorand

Forskningsbeskrivning

Forskning om cerebral pares (CP) och dess samsjukligheter. Projekten innefattar:

 - Långtidsuppföljning efter neurokirurgisk spasticitetsbehandling (selektiv dorsal rhizotomi) för barn med CP. 

 - Hälsokartläggningar av unga vuxna (ca 21 år gamla) med CP.

 - Randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblindad behandlingsstudie där botulinumtoxin-A prövas mot kronisk muskelrelaterad smärta hos vuxna med spastisk CP.

Publikationer

Does loss of spasticity matter? A 10-year follow-up after selective dorsal rhizotomy in cerebral palsy
Tedroff K, Löwing K, Jacobson Dn, Åström E
Developmental medicine and child neurology 2011;53(8):724-9