This page in English
Laddar profil information

Om mig

Neuropsykolog och Klinisk Psykolog. Min forskning handlar om normalt åldrande och neurodegenerativa tillstånd som kan orsaka Mild Cognitive Impairment och Alzheimer’s disease. Tyngdpunkten ligger på kognitiv funktion och MRI, men vi inkluderar också andra variabler till exempel genetiska faktorer, CSF biomarkörer och kliniska och sociodemografiska. För närvarande är jag Postdoc vid sektionen för Klinisk Geriatrik där jag samarbetar med Eric Westman och Lars-Olof Wahlund.

Forskningsbeskrivning

Projekt till students (Master, Degree, Guests, osv.):

- “Subjective Cognitive Decline”

- “Brain atrophy and subtypes of Alzheimer’s disease”

- "Cognitive reserve"

Laddar publikationer

Karta