This page in English

Christer Svensen

Professor, senior

Besöksadress : Sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm
Postadress : Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1, Sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm
Leveransadress : Sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm

Om mig

Christer Svensén föddes 1950 i Stockholm och tog 1971 reservofficersexamen, Kungliga Sjökrigsskolan i Näsby Park, och 1975 examen som civilekonom, Handelshögskolan Stockholm. Fram till 1978 var han redovisningschef och ekonomichef vid Svenska Finans och Boliden.

Han tog 1985 läkarexamen vid Karolinska Institutet, blev 1993 specialist respektive 2006 docent i anestesi- och intensivvård och tjänstgjorde 19931999 som helikopterläkare inom SLL. Han har arbetat som expeditionsläkare i bland annat Afrika och på Antarktis. Han disputerade på KI 1998.

Han utnämndes 1995 till örlogskapten och marinläkare. Han deltog i utlandsstyrkan i Adenviken 2009 och är styrelseledamot i Kungliga Örlogsmannasällskapet. 2000-2007 arbetade han som Associate professor vid University of Texas Medical Branch, Galveston, Texas, USA, och innehar medicinsk licens (USMLE) i delstaterna Texas och New York. Han tilldelades 2005 Clinical Scholar Research Award, USA.

Christer Svensén är överläkare vid Södersjukhuset i Stockholm och innehar en kombinationstjänst som även omfattar undervisning och kliniskt arbete. Christer utnämndes den 1 januari 2013 till professor i anestesiologi vid Karolinska Institutet och är även studierektor för forskarutbildningen vid KI SÖS och ansvarig för den kliniska anestesiundervisningen av kandidater på kirurgterminen. 

Forskningsbeskrivning

Christer Svensén studerar effekter av cirkulatorisk övervakning och vätskebehandling till patienter före, under och efter operation. Vätsketillförsel med ledning av blodtryck och urinproduktion har ofta lett till att patienten lagrar onödig vätska i kroppen, vilket påverkar såväl sjuklighet som mortalitet. Studier görs av infusionslösningars distribution i kroppen vid olika patologiska tillstånd samt av icke invasiva metoder för att bedöma vätskestatus samt av vätsketillförsel till patienter i samband med sepsis och septisk chock.

I samband med operation ges vätska för att understödja patientens cirkulation, och för att säkerställa flödet av syre ut i vävnaderna. Men historiskt har alltför mycket vätska tillförts. Därför försöker man idag ge vätska mer precist och genom nya både invasiva och icke invasiva metoder, säger han.

Det är också viktigt med kunskap om hur andra vävnader i kroppen påverkas. Under senare år har Svenséns forskargrupp därför med ljusabsorption studerat om olika vävnader påverkas av vätsketillförseln.

- Om man ger för lite vätska, får man dålig genomblödning. Om man i stället ger för mycket, sväller exempelvis den mycket känsliga tarmen och får därmed svårare att läka ihop.

Att tillföra vätska innebär att ge vatten till vatten, eftersom kroppen består av cirka 60 procent vätska. Det gör det svårt att mäta effekten. Det kan därför vara en fördel att titta på utspädningen i plasma, så kallad volymkinetik.

Christer Svensén samarbetar även med en grupp vid Vilnius universitet, Litauen, kring utvecklingen av icke invasiv övervakning. Forskargrupperna utvecklar en halvstängd loop, ett system för vätsketillförsel, i syfte att ge rätt mängd vätska vid rätt tillfälle så att inte kroppen övervätskas.

Inom ett doktorandprojekt i Stockholm studeras vätskegivningen i samband med sepsis och septisk chock. På Södersjukhuset finns många sådana patienter på den kirurgiska intensivvårdsavdelningen. Sepsis, blodförgiftning, är ett hyperinflammatoriskt tillstånd med hög dödlighet, 30-40 procent. Kliniskt får dessa patienter ofta successivt alltmer vätska för att hålla igång cirkulationen, men frågan är var gränsen går, säger Christer Svensén. Om patienten tillförs för mycket vätska, påverkar detta dödligheten.

I doktorandprojektet presenteras ett enkelt, passivt benlyfttest som kan visa om vätsketillförseln är tillräcklig.

- När patienternas ben lyfts, kan vi se om blodet rinner tillbaka, det vill säga om hjärtat svarar. Om det inte sker, behöver inte mer vätska ges, förklarar han.

Forskningen bygger till stor del på kunskap från gruppens hemodynamiska forskning. Med hjälp av modeller påminnande om de inom farmakokinetiken, där läkemedelsdistribution i kroppen studeras över tid, har studier av infusionslösningars distribution i kroppen gjorts vid olika sjukdomstillstånd.

Han samarbetar också med sin gamla forskargrupp vid University of Texas Medical Branch i Galveston, Texas, respektive med en grupp i Kina. I samarbetet med University of Texas pågår cirkulationsforskning där försökspatienter sövs samtidigt som forskarna studerar hur olika läkemedel samverkar.

Publikationer

Health-related quality of life after general surgical intensive care
Vogel G, Forinder U, Sandgren A, Svensen C, Joelsson-alm E
Acta anaesthesiologica Scandinavica 2018;():-

Impact of hemodynamic goal-directed resuscitation on mortality in adult critically ill patients: a systematic review and meta-analysis
Cronhjort M, Wall O, Nyberg E, Zeng R, Svensen C, Mårtensson J, et al
Journal of clinical monitoring and computing 2018;32(3):403-414

Pre-hospital advanced airway management by anaesthetist and nurse anaesthetist critical care teams: a prospective observational study of 2028 pre-hospital tracheal intubations
Gellerfors M, Fevang E, Bäckman A, Krüger A, Mikkelsen S, Nurmi J, et al
British journal of anaesthesia 2018;120(5):1103-1109

Assessment and treatment at a pain clinic: A one-year follow-up of patients with chronic pain
Hållstam A, Löfgren M, Benson L, Svensén C, Stålnacke Bm
Scandinavian journal of pain 2017;17():233-242

Can noninvasive hemoglobin measurement reduce the need for preoperative venipuncture in pediatric outpatient surgery?
Zeng R, Svensen Ch, Li H, Xu X, Skoog Svanberg A, Liu H, et al
Paediatric anaesthesia 2017;27(11):1131-1135

A mini volume loading test (mVLT) using 2.5-mLkg-1 boluses of crystalloid for indication of perioperative changes in hydration status
Andrijauskas A, Svensen Ch, Porvaneckas N, Šipylaitė J, Stankevičius E, Činčikas D, et al
Medicina (Kaunas, Lithuania) 2016;52(6):354-365

Analgesic effect of a single dose of betamethasone after ambulatory knee arthroscopy: a randomized controlled trial
Segelman J, Pettersson Hj, Svensén C, Divander Mb, Barenius B, Segelman J
Journal of anesthesia 2016;30(5):803-10

Association between fluid balance and mortality in patients with septic shock: a post hoc analysis of the TRISS trial
Cronhjort M, Hjortrup Pb, Holst Lb, Joelsson-alm E, Mårtensson J, Svensen C, et al
Acta anaesthesiologica Scandinavica 2016;60(7):925-33

Monitoring micro-vascular reactivity: a tool for guiding fluid therapy?
Svensen C
Anaesthesia 2016;71(7):747-50

[Not Available]
Nordholme K, Othman H, Cronhjort M
Lakartidningen 2016;113():-

Patients with chronic pain: One-year follow-up of a multimodal rehabilitation programme at a pain clinic
Hållstam A, Löfgren M, Svensén C, Stålnacke Bm
Scandinavian journal of pain 2016;10():36-42

A mini volume loading test for indication of preoperative dehydration in surgical patients
Andrijauskas A, Ivaškevičius J, Porvaneckas N, Stankevičius E, Svensen Ch, Uvarovas V, et al
Medicina (Kaunas, Lithuania) 2015;51(2):81-91

A non-invasive method to detect interstitial overload
Andrijauskas A
ACTA PHYSIOLOGICA 2015;:32-32

"Change is possible": Patients' experience of a multimodal chronic pain rehabilitation programme
Hållstam A, Stålnacke Bm, Svensen C, Löfgren M
Journal of rehabilitation medicine 2015;47(3):242-8

Clinical implications of inflammatory states in connection with fluid overload
Svensen C
ACTA PHYSIOLOGICA 2015;:31-31

Endotracheal Intubation With and Without Night Vision Goggles in a Helicopter and Emergency Room Setting: A Manikin Study
Gellerfors M, Svensén C, Linde J, Lossius Hm, Gryth D
Military medicine 2015;180(9):1006-10

The effect of hemodynamic monitoring depends entirely on the action to which it leads
Cronhjort M, Mårtensson J, Joelsson-alm E, Svensen C
Intensive care medicine 2015;41(6):1171-2

The use of a noninvasive hemoglobin monitor for determining fluid distribution and elimination in pediatric patients undergoing minor surgery
Lian Qq, Li Hs, Zeng Rf, Lang Jh, Shangguan Wn, Liu Hc, et al
JOURNAL OF CLINICAL MONITORING AND COMPUTING 2015;29(1):41-6

DO EARLY ANTIBIOTICS IN SEPSIS REDUCE MORTALITY? -A RETROSPECTIVE STUDY IN INTENSIVE CARE UNITS IN STOCKHOLM
Cronhjort M, Rysz S, Sandstrom M, Joelsson-alm E, Martensson J, Svensen C
INTENSIVE CARE MEDICINE 2014;:S195-S196

[EMA-decision on HES-restrictions]
Svensén C, Hjelmqvist H
Lakartidningen 2014;111(1-2):20-

Evaluation of hydration status calculated from differences in venous and capillary plasma dilution during stepwise crystalloid infusions: A randomized crossover study in healthy volunteers
Svensen Ch, Stankevičius E, Broms J, Markevičius V, Andrijauskas A
Medicina (Kaunas, Lithuania) 2014;50(5):255-62

In response
Sjöstrand F, Svensen C
Anesthesia and analgesia 2014;118(2):482-

Isoproternenol increases vascular volume expansion and urinary output after a large crystalloid bolus in healthy volunteers
Asmussen S, Salter M, Prough Ds, Kramer Gc, Svensen C, Sheffield-moore M, et al
Shock (Augusta, Ga.) 2014;42(5):407-14

Micturition problems after bladder distension during hospitalization in Sweden: "I'm not ill, just damaged for the rest of my life"
Joelsson-alm E, Nyman Cr, Svensén C, Ulfvarson J
Nursing research 2014;63(6):418-25

Use of the Airtraq® device for airway management in the prehospital setting--a retrospective study
Gellerfors M, Larsson A, Svensén Ch, Gryth D
Scandinavian journal of trauma, resuscitation and emergency medicine 2014;22():10-

A randomized double-blind clinical trial of tourniquet application strategies for total knee arthroplasty
Kvederas G, Porvaneckas N, Andrijauskas A, Svensen Ch, Ivaskevicius J, Mazunaitis J, et al
KNEE SURGERY SPORTS TRAUMATOLOGY ARTHROSCOPY 2013;21(12):2790-9

[Doubts about HES. The European Medicines Agency withdraws the marketing permit until further notice]
Svensén C
Lakartidningen 2013;110(32-33):1399-

[Prehospital fluid therapy and stabilization in hemorrhagic shock]
Svensén C
Lakartidningen 2013;110(7):340-1

Statistically Biased Calibration Method for the Real-time Adjustment of Noninvasive Haemoglobin Measurements in a Semi-automated Infusion System
Markevicius V, Andrijauskas A, Navikas D, Svensen C, Porvaneckas N, Andriukaitis D, et al
ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA 2013;19(7):65-71

The maintenance and monitoring of perioperative blood volume
Iijima T, Brandstrup B, Rodhe P, Andrijauskas A, Svensen Ch
Perioperative medicine (London, England) 2013;2(1):9-

The use of a noninvasive hemoglobin monitor for volume kinetic analysis in an emergency room setting
Sjöstrand F, Rodhe P, Berglund E, Lundström N, Svensen C
Anesthesia and analgesia 2013;116(2):337-42

Correlation between deviations of target parameters during a perioperative crystalloid fluid loading in a 3-step minimal volume loading test for total knee arthroplasty patients
Andrijauskas A, Svensen C, Ivaskevicius J
BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA 2012;:135-135

Preoperative ultrasound monitoring can reduce postoperative bladder distension: A randomized study
Joelsson-alm E, Ulfvarson J, Nyman Cr, Divander Mb, Svensen C
SCANDINAVIAN JOURNAL OF UROLOGY AND NEPHROLOGY 2012;46(2):84-90

[Leading anesthesiologist accused of scientific misconduct. We are not changing our protocols--yet]
Svensén C
Lakartidningen 2011;108(16-17):905-

[Swedish patients can receive better anesthesiologic care. Fluid therapy and oxygen administration in major bowel surgery are not optimal according to a questionnaire]
Cleaver B, Wogensen F, Svensén C
Lakartidningen 2011;108(40):1963-7

[A successful educational program for medical and nursing students. Interprofessional learning gives insights and strengthens team work]
Olivecrona C, Kärrlander S, Hylin U, Törnkvist H, Jonsson C, Svensén C
Lakartidningen 2010;107(3):113-5

End-tidal carbon dioxide monitoring during bag valve ventilation: the use of a new portable device
Lindstrom V, Svensen Ch, Meissl P, Tureson B, Castren M
SCANDINAVIAN JOURNAL OF TRAUMA RESUSCITATION & EMERGENCY MEDICINE 2010;:49-

Hypoproteinemia does not alter plasma volume expansion in response to a 0.9% saline bolus in awake sheep
Brauer Ki, Brauer Lp, Prough Ds, Rodhe P, Hahn Rg, Traber Dl, et al
CRITICAL CARE MEDICINE 2010;38(10):2011-5

Modelling of peripheral fluid accumulation after a crystalloid bolus in female volunteers - a mathematical study
Rodhe P, Drobin D, Hahn Rg, Wennberg B, Lindahl C, Sjostrand F, et al
COMPUTATIONAL AND MATHEMATICAL METHODS IN MEDICINE 2010;11(4):341-51

[Naval trauma surgery. Swedish challenge in an international operation]
Larsson H, Nilsson Ne, Ninn J, Svensén C
Lakartidningen 2010;107(13-14):914-5

Arteriovenous Differences in Plasma Dilution and the Distribution Kinetics of Lactated Ringer's Solution
Svensen Ch, Rodhe Pm, Olsson J, Borsheim E, Aarsland A, Hahn Rg
ANESTHESIA AND ANALGESIA 2009;108(1):128-33

[Helicopters in health care can solve the logistics and strengthen the competence]
Sundstrom K, Svensén C
Lakartidningen 2009;106(17):1182-5

Perioperative bladder distension: A prospective study
Joelsson-alm E, Nyman Cr, Lindholm C, Ulfvarson J, Svensen C
SCANDINAVIAN JOURNAL OF UROLOGY AND NEPHROLOGY 2009;43(1):58-62

Pharmacokinetic aspects of fluid therapy
Svensen Ch, Rodhe Pm, Prough Ds
Best practice & research. Clinical anaesthesiology 2009;23(2):213-24

A volume loading test for the detection of hypovolemia and dehydration
Hahn Rg, Andrijauskas A, Drobin D, Svensen C, Ivaskevicius J
MEDICINA-LITHUANIA 2008;44(12):953-9

Population volume kinetics predicts retention of 0.9% saline infused in awake and isoflurane-anesthetized volunteers
Norberg A, Hahn Rg, Li Hs, Olsson J, Prough Ds, Borsheim E, et al
ANESTHESIOLOGY 2007;107(1):24-32

Hemorrhage and operation cause a contraction of the extracellular space needing replacement - evidence and implications? A systematic review
Brandstrup B, Svensen C, Engquist A
SURGERY 2006;139(3):419-32

Intravascular fluid administration and hemodynamic performance during open abdominal surgery
Svensen Ch, Olsson J, Hahn Rg
ANESTHESIA AND ANALGESIA 2006;103(3):671-6

Isoflurane inhibits compensatory intravascular volume expansion after hemorrhage in sheep
Hahn Rg, Brauer L, Rodhe P, Svensen Ch, Prough Ds
ANESTHESIA AND ANALGESIA 2006;103(2):350-8

Perioperative fluid management
Prough Ds, Svensen Ch
ANESTHESIA AND ANALGESIA 2006;:84-91

Role of capillary filtration coefficient in volume expansion in healthy volunteers
Kinsky Mp, Prough Ds, Svensen C, Kramer Gc, Moore Ms
FASEB JOURNAL 2006;20(4):A708-A708

Optoacoustic monitoring of blood hemoglobin concentration: a pilot clinical study
Petrova Iy, Esenaliev Ro, Petrov Yy, Brecht Hpe, Svensen Ch, Olsson J, et al
OPTICS LETTERS 2005;30(13):1677-9

Sepsis produced by Pseudomonas bacteremia does not alter plasma volume expansion after 0.9% saline infusion in sheep
Svensen Ch, Clifton B, Brauer Ki, Olsson J, Uchida T, Traber Ld, et al
ANESTHESIA AND ANALGESIA 2005;101(3):835-42

Volume turnover kinetics of fluid shifts after hemorrhage, fluid infusion, and the combination of hemorrhage and fluid infusion in sheep
Norberg A, Brauer Ki, Prough Ds, Gabrielsson J, Hahn Rg, Uchida T, et al
ANESTHESIOLOGY 2005;102(5):985-94

Elimination rate constant describing clearance of infused fluid from plasma is independent of large infusion volumes of 0.9% saline in sheep
Svensen Ch, Brauer Kp, Hahn Rg, Uchida T, Traber Ld, Traber Dl, et al
ANESTHESIOLOGY 2004;101(3):666-74

Epidural anesthesia, hypotension, and changes in intravascular volume
Holte K, Foss Nb, Svensen C, Lund C, Madsen Jl, Kehlet H
ANESTHESIOLOGY 2004;100(2):281-6

Optoacoustic technique for continuous, noninvasive measurement of total hemoglobin concentration: an in vivo study
Petrova I, Prough D, Petrov Y, Brecht Hp, Svensen C, Olsson J, et al
Conference proceedings : ... Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual Conference 2004;3():2059-61

The volume kinetics of acetated Ringer's solution during laparoscopic cholecystectomy
Olsson J, Svensen Ch, Hahn Rg
ANESTHESIA AND ANALGESIA 2004;99(6):1854-60

Vascular endothelial growth factor (VEGF) in plasma increases after hip surgery
Svensen Ch
JOURNAL OF CLINICAL ANESTHESIA 2004;16(6):435-9

Isoflurane but not mechanical ventilation promotes extravascular fluid accumulation during crystafloid volume loading
Connolly Cm, Kramer Gc, Hahn Rg, Chaisson Nf, Svensen Ch, Kirschner Ra, et al
ANESTHESIOLOGY 2003;98(3):670-81

Natriuresis and the extracellular volume expansion by hypertonic saline
Svensen Ch, Waldrop Ks, Edsberg L, Hahn Rg
JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH 2003;113(1):6-12

Influence of rate and volume of infusion on the kinetics of 0.9% saline and 7.5% saline/6.0% dextran 70 in sheep
Brauer Lp, Svensen Ch, Hahn Rg, Kilicturgay S, Kramer Gc, Prough Ds
ANESTHESIA AND ANALGESIA 2002;95(6):1547-56

Lower dose of hypertonic saline dextran reduces the risk of lethal rebleeding in uncontrolled hemorrhage
Riddez L, Drobin D, Sjostrand F, Svensen C, Hahn Rg
SHOCK 2002;17(5):377-82

Perioperative fluid management
Prough Ds, Svensen C
ANESTHESIA AND ANALGESIA 2002;94(3):84-91

Volume kinetic analysis of the distribution of 0.9% saline in conscious versus isoflurane-anesthetized sheep
Brauer Ki, Svensen C, Hahn Rg, Traber Ld, Prough Ds
ANESTHESIOLOGY 2002;96(2):442-9

Effects of mechanical ventilation and inhalation anesthesia on the redistribution of intravenous fluid in sheep
Connolly C, Kramer Gc, Chaisson Nf, Kirschner Ra, Hastings Da, Hahn Rg, et al
CRITICAL CARE MEDICINE 2001;29(12):A84-A84

To bolus or not to bolus - is that the question?
Editorial Board, Kramer Gc, Svensen Ch, Prough Ds
CLINICAL SCIENCE 2001;101(2):181-3

Volume kinetics of intravenous fluid therapy in the prehospital setting
Svensén C, Sjöstrand F, Hahn Rg
Prehospital and disaster medicine 2001;16(1):9-13

Stability of the interstitial matrix after crystalloid fluid loading studied by volume kinetic analysis
Svensen C, Drobin D, Olsson J, Hahn Rg
BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA 1999;82(4):496-502

The use of volume kinetics as a method to optimise fluid therapy
Svensen C
ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA 1999;43(9):969-969

[Volume kinetics--a new method to control intravenous fluid infusion]
Svensén C, Drobin D, Edsberg L, Ståhle L, Hahn R
Lakartidningen 1999;96(16):1969-70

Volume kinetics of Ringer solution after surgery for hip fracture
Svensen C, Ponzer S, Hahn Rg
CANADIAN JOURNAL OF ANAESTHESIA-JOURNAL CANADIEN D ANESTHESIE 1999;46(2):133-41

Central and regional hemodynamics during acute hypovolemia and volume substitution in volunteers
Riddez L, Hahn Rg, Brismar B, Strandberg A, Svensen C, Hedenstierna G
CRITICAL CARE MEDICINE 1997;25(4):635-40

Plasma dilution and the rate of infusion of Ringer's solution
Hahn Rg, Svensen C
BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA 1997;79(1):64-7

Volume kinetics of ringer solution, dextran 70, and hypertonic saline in male volunteers
Svensen C, Hahn Rg
ANESTHESIOLOGY 1997;87(2):204-12

Volume kinetics of Ringer solution during endotoxinemia in conscious rabbits
Svensen C, Hjelmqvist H, Hahn Rg
JOURNAL OF ENDOTOXIN RESEARCH 1997;4(6):425-430

Visa alla publikationer

Karta